10.1 Opravné prostředky

Opravné prostředky je třeba podat písemně osobním podáním do kanceláře Obecního úřadu nebo zasláním poštou na uvedenou adresu.K podání opravných prostředků lze rovněž využít podatelnu.

Lhůta podání opravného prostředku je stanovena v poučení příslušného rozhodnutí. Většinou lze opravný prostředek podat do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí, pokud není v rozhodnutí nebo právním předpisem stanoveno jinak.