12.1 SAZEBNÍK ÚHRAD ZA POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ | OBECNÍ ÚŘAD PAČEJOV

12.1 SAZEBNÍK ÚHRAD ZA POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

Doporučujeme

Nadace ČEZ
Nadace ČEZ
Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Televize FILMpro - regionální informace
Televize FILMpro

Sdružení obcí

Mikroregion Slavn9k
Mikroregion Slavník
Mikroregion Prácheňsko
Prácheňsko
DSO Horažďovicko
DSO Horažďovicko

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

1. Tisk nebo kopírování: A4 jednostranně ... 1,50 Kč

Oboustranný tisk či A3 ..... násobky základní částky

2. Poštovné ... dle sazebníku poštovních služeb

3. Telefonní spojení ... dle sazebníku tel. operátorů

 

Výše sazeb představuje horní limity při účtování náhrady. V odůvodněných případech lze úhradu neúčtovat vůbec, případně úhradu poměrně snížit.

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Pačejov | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ