9. Žádosti o informace

Žádosti o informace můžete podat v úředních hodinách v kanceláři Obecního úřadu.