Odvoz směsného komunálního odpadu v roce 2020

Odvoz směsného komunálního odpadu bude v roce 2020 probíhat ve čtrnáctidenních intervalech, od 6. ledna 2020 vždy v sudém týdnu v pondělí.