KANALIZACE | OBECNÍ ÚŘAD PAČEJOV

KANALIZACE

Doporučujeme

Nadace ČEZ
Nadace ČEZ
Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Televize FILMpro - regionální informace
Televize FILMpro

Sdružení obcí

Mikroregion Slavn9k
Mikroregion Slavník
Mikroregion Prácheňsko
Prácheňsko
DSO Horažďovicko
DSO Horažďovicko

Kanalizace

Upozornění vlastníkům nemovitostí - připojení objektu na kanalizaci

 

Objednávka projektové dokumentace na domovní přípojku kanalizace 

Plná moc musí být podepsána všemi vlastníky nemovitosti uvedenými v katastru nemovitostí.

Objednávka projektové dokumentace se prozatím netýká obce Strážovice.

Otázky a odpovědi

Otázky a odpovědi 2. část

 

Pačejov Nádraží

Celkový situační výkres 1

Celkový situační výkres 2

Koordinační situační výkres 1

Koordinační situační výkres 2

Koordinační situační výkres 3

Koordinační situační výkres 4

Koordinační situační výkres 5

 

Pačejov, Velešice, Týřovice

Celkový situační výkres 1

Celkový situační výkres 2

Celkový situační výkres 3

Podrobný situační výkres 1

Podrobný situační výkres 2

Podrobný situační výkres 3

Podrobný situační výkres 4

Podrobný situační výkres 5

Podrobný situační výkres 6

Podrobný situační výkres 7

Podrobný situační výkres 8

 

Jak budou vypadat ČOV a čerpací stanice

ČOV

Čerpací stanice

 

Metodický pokyn Mínisterstva životního prostředí k vypouštění odpadních vod

 

Přípojky kanalizace k rodinným domům - Pačejov nádraží

C2a A1 celkový výkres č.1

C2b A1 celkový výkres č.2

C3 A1 koordin. výkres č.1

C4 A1 koordin. výkres č.2

C5 A1 koordin. výkres č.3

C6 A1 koordin. výkres č.4

C7 A1 koordin. výkres č.5

 

Objednávka na provedení domovní části kanalizační přípojky pro ty, kteří mají zájem.

Vyplnit a předat  na obecní úřad do 31.7. 2022

 Závazná objednávka

Předávací protokol k fa

 

Seznam přípojek Pačejov-nádraží

 Kdo a jak bude platit kanalizační přípojky

 

Vzhledem k tomu, že v posledních dnech začali šířit občané místní části Pačejov nádraží nepravdivé informace o firmě Žežulka stavební s.r.o. v tom smyslu, že krachuje,

má finanční potíže a proto rozesílá zálohové faktury na provedení domovní části přípojek kanalizace, více občanů dokonce zrušilo své závazné objednávky na provedení přípojky, obdržela obec od této firmy následující oznámení :

 OZNÁMENÍ - ŽEŽULKA STAVEBNÍ

INFORMACE K DOMOVNÍM PŘÍPOJKÁM

 

 

 

 

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Pačejov | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ