VODOVOD | OBECNÍ ÚŘAD PAČEJOV

VODOVOD

Doporučujeme

Nadace ČEZ
Nadace ČEZ
Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Televize FILMpro - regionální informace
Televize FILMpro

Sdružení obcí

Mikroregion Slavn9k
Mikroregion Slavník
Mikroregion Prácheňsko
Prácheňsko
DSO Horažďovicko
DSO Horažďovicko

PUBLICITA AKCE - ZŠ PAČEJOV
Publicita projektu

Vodovod

Technické požadavky na vodovodní přípojku

Technické požadavky na umístění vodoměru

Informace občanům

 Zveřejněné protokoly o zkouškách ukazují, že voda v Pačejově nádraží a Olšanech nádraží obsahuje zvýšené množství uranu. Ten se začal sledovat v posledním období nově, předtím nebyl sledován. Se zvýšeným množstvím uranu ve vodě se potýká většina obcí z našeho regionu a to díky podloží, na kterém žijeme a ve kterém jsou vrty pro zásobování vodou. Je samozřejmé, že obec ve spolupráci s odborným správcem vodovodu činí kroky ke zlepšení stavu. Bylo zadáno akreditované osobě zpracování Studie vlivu zdravotních rizik a o závěrech této studie vás budeme informovat. Zároveň je požádáno o výjimku na Krajské hygienické stanici, která stanoví podmínky používání vody a stanoví lhůty pro přijetí opatření. Protokoly

Dnes (5. ledna 2021) jsme obdrželi Studii posouzení vlivů na veřejné zdraví (hodnocení zdravotních rizik), zpracovanou v souvislosti se zvýšeným obsahem obsahu uranu v pitné vodě z veřejného vodovodu v Pačejově nádraží a Olšanech nádraží. Tuto Studii zveřejňujeme v plném rozsahu. Již v loňském roce byla podána žádost na Krajskou hygienickou stanici o určení mírnějšího hygienického limitu v ukazateli "uran" pro vodovod v Pačejově. Tato žádost byla podána proto, že zásobování vodou obce Pačejov zatím nelze zajistit jiným způsobem. Stanovisko KHS bude zveřejněno.  Obec Pačejov jako vlastník vodovodu společně s provozovatelem a odborným správcem bude hledat řešení v co nejkratším možném termínu.

Opatření jsou možná v podstatě tři:

1/ navrhnout technologii úpravy vody - osazení filtru na odstarnění uranu a zařízení na odstranění radonu do vodojemu tak, aby navrhovaný technologický komplex garantoval snížení koncentrace obou prvků na hodnoty vyhovující požadavkům vyhl. 252/2004 Sb.

2/ vybudovat nové vrty v jiné lokalitě a napojit na vodovod jako nové zdroje vody

3/ propojit soustavy jednotlivých vodovodů v místních částech, aby došlo k naředění a snížení koncentrace

U všech tří možností je časový horizont realizace cca tři roky a ani jedno řešení není levné.

Zároveň bude pravidelně, s kvartální četností, monitorována a vyhodnocována koncentrace uranu ve zdrojích pitné vody a vodovodní síti vzhledm k současnému trendu zvyšování jeho koncentrace ve zdrojích.

Informace pro občany

Pitná voda ve veřejném vodovodu Pačejov nádraží a Olšany nádraží je nevyhovující jakosti a nemožnosti ji použít pro přípravu umělé výživy kojenců a pro děti do 11 let věku a těhotné ženy. Je nutné omezit její příjem u starší dětské populace a pro těhotné ženy na polovinu běžné denní spotřeby, tj. 1 litr na osobu a den. Dále upozorňujeme na možné potencionální riziko  pro osoby trpící chorobami ledvin.

Studie posouzení vlivů na veřejné zdraví

Rozhodnutí KHS - stanovení mírnějšího hygienického limitu u výskytu uranu ve vodě v Pačejově nádraží a doporučení k užívání vody

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Pačejov | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ