Anketa obce Pačejov k odpadovému hospodářství

Obec Pačejov ve spolupráci s DSO Horažďovicko připravuje oddělený sběr popelovin, což by zlevnilo náklady na likvidaci odpadu celkově. Abychom mohli připravit odpovídající postup PROSÍME O VYPLNĚNÍ DOTAZNÍKU elektronicky viz odkaz v něm.

Písemně vyplněný dotazník je možné odevzdat na Obecním úřadu Pačejov.

 

Anketa obce Pačejov k odpadovému hospodářství