Hlášení místního rozhlasu

Hlášení místního rozhlasu:

Tříkrálová sbírka se koná v Pačejově-nádraží, Pačejově-vsi, Velešicích a Týřovicích v sobotu 9. ledna nebo v neděli 10. ledna od 9.00 do 16.00 hodin

Další hlášení:

V sobotu 9. ledna se koná 13. ročník pěšího pochodu k uctění a zachování přírody v Pošumaví. Start pochodu je od 8.30 do 9.30 v zámku v Chanovicích.