REALIZOVANÉ PROJEKTY (PUBLICITA) | OBECNÍ ÚŘAD PAČEJOV

REALIZOVANÉ PROJEKTY (PUBLICITA)
Cesta: Titulní stránka > Publicita realizovaných projektů

Doporučujeme

Nadace ČEZ
Nadace ČEZ
Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Televize FILMpro - regionální informace
Televize FILMpro

Sdružení obcí

Mikroregion Slavn9k
Mikroregion Slavník
Mikroregion Prácheňsko
Prácheňsko
DSO Horažďovicko
DSO Horažďovicko

Realizované projekty (publicita)
PROJEKT:

„Odbahnění a rekonstrukce vodní nádrže Velešice“

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií – NextGenerationEU v rámci programu Ministerstva zemědělství 129 390 „Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádrží – 2. etapa“.


HLAVNÍ CÍL:
Realizace opatření k ochraně přírody a k adaptaci na klimatickou změnu
Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích

PŘÍJEMCE DOTACE:
Obec Pačejov
ZÁMĚR: Realizace opatření k ochraně přírody a k adaptaci na klimatickou změnu
ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: Projektová kancelář, Ing. Jiří Tägl s.r.o., Měchurova 354, Klatovy 339 01, IČ: 03418219, tel.: 732 987 356, autorizace ČKAIT: 0201489
DODAVATEL: LS stavby s.r.o., Palackého 764, Nýrsko 340 22, IČ: 64834042
MÍSTO REALIZACE: Obec Pačejov, místní část Velešice
CELKOVÉ NÁKLADY: 2 891 654,67,- Kč
DOTACE: 1 969 000,- Kč
TERMÍN UKONČENÍ REALIZACE: 3. 12. 2021

CÍL AKCE (PROJEKTU):
CÍLEM TOHOTO PROJEKTU BYLA OPRAVA STÁVAJÍCÍ VODNÍ NÁDRŽE V KATASTRU OBCE VELEŠICE U PAČEJOVA. BYLO PROVEDENO JEJÍ ODBAHNĚNÍ, OPRAVA BŘEHŮ, VÝMĚNA STÁVAJÍCÍHO VÝPUSTNÉHO ZAŘÍZENÍ A ÚPRAVA BEZPEČNOSTNÍHO PŘELIVU. REALIZOVANÝMI ÚPRAVAMI DOŠLO K OBNOVĚ FUNKCÍ NÁDRŽE, ZVÝŠENÍ AKUMULAČNÍ SCHOPNOSTI, ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI VODNÍHO DÍLA, A TAKÉ K ZAJIŠTĚNÍ SPRÁVNÉ FUNKCE PŘI MANIPULACI S VODOU PŘI NAPOUŠTĚNÍ A VYPOUŠTĚNÍ.

Fotodokumentace:

Před rekonstrukcí:

V průběhu rekonstrukce:

Po rekonstrukci:
 

  Dokument ve formátu pdf…PROJEKT:

„ZŠ Pačejov - Rekonstrukce a inovace učebny přírodních věd a informatiky“

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Pačejov | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ