Veřejné zakázky

Veřejné zakázky jsou zveřejněny na Profilu zadavatele (v souladu se zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a vyhl. č. 133/2012 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách a náležitostech profilu zadavatele).

Profil zadavatele:

http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/6e004793-8329-4425-8666-0a49f4eabe68


Datum
Dokument