Strážovice

Obec Strážovice je prvně zmiňována až roku 1551, kdy patřila Adamovi ze Šternberka, pánu na Zelené hoře u Nepomuka. Ale již roku 1396 je připomínán v souvislosti s prodejem majetku ve Třebomyslicích jakýsi Vilém ze Strážovic.

Na tamní návsi můžeme spatřit původně barokní kapli šestibokého půdorysu ( naposledy opravována v letech 1993 - 94 ). Před kaplí stojí boží muka typem a provedením odpovídající 17. století, i když na své základně nesou letopočet 1892, a křížek v podobě toskánského sloupku z první poloviny 19. století ( 1831 ).

Ve středověku vedla zdejším krajem obchodní stezka z Bavor, která sloužila k dovozu soli, přepravě obilí, sladu a hovězího dobytka. Směřovala z Plánicka, kolem Strážovic, dále k Pačejovu, odtud k Velkému Boru, Svéradicím a dále k Blatné, kde se napojovala na jednu z větví Zlaté stezky, vedoucí z Pasova.

U Strážovic prý bývalo strážní stanoviště, odkud bylo dohlíženo na bezpečnost určitého úseku stezky; možná, že s tím má souvislost i jméno vsi.