12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

1. Tisk nebo kopírování: A4 jednostranně ... 1,50 Kč

Oboustranný tisk či A3 ..... násobky základní částky

2. Poštovné ... dle sazebníku poštovních služeb

3. Telefonní spojení ... dle sazebníku tel. operátorů

 

Výše sazeb představuje horní limity při účtování náhrady. V odůvodněných případech lze úhradu neúčtovat vůbec, případně úhradu poměrně snížit.

 Sazebník  úhrad za poskytování informací