Úřady, instituce, spolky

Úřední deska, informace o úřadu, zpravodaj,…
Sbor dobrovolných hasičů s více než stoletou tradicí - již od roku 1907.
Klub sdružuje dva oddíly – oddíl kopané a oddíl SPV (sport pro všechny)
Sdružuje zájemce o všeobecný motorismus a motoristický sport.
Posláním spolku je ochrana životního prostředí, ochrana přírody a krajiny, zejména zabránit vybudování hlubinného úložiště vysoce radioaktivního odpadu v lokalitě Březový potok
Sdružuje zájemce o skautskou výchovu,život v přírodě a její poznávání a ochranu, z řad dětí i dospělých. Ve spolku zaregistrován oddíl chlapecký, oddíl dívčí, oddíl klubu dospělých.
Tím, že ctíme historii, neznamená, že nehledíme do budoucnosti.
MUDr. Karel Jirásek – praktický lékař Pačejov
Rozvoj sportovní činnosti v obci, zejména tenisu a vytváření podmínek pro tento sport.

Školství

O školce, aktuality, plán akcí
Aktuality, o škole, školní rok, kroužky,…