Historie, současnost

Historie, památky

První zmínka o vsi je datována rokem 1227, kdy český král Přemysl Otakar I. daroval platy z několika vesnic v Prácheňském kraji klášteru sv. Jiří v Praze. Mezi těmito vesnicemi byl právě i Pačejov. Toto vlastnictví je uváděno až do roku 1305. Ve středověku zde stávala tvrz, jejíž pozůstatky se dochovaly v areálu budov bývalého panského dvora, lidově nazývaného Zámeček.

Nejvýznamnější památkou v Pačejově je kostel sv. Panny Marie Sněžné, který roku 1685 nechal opravit Václav Vojtěch, ze Šternberka. Do současné podoby byl přestavěn v roce 1871. Mezi další památky mnoho drobných sakrálních staveb, můžeme jmenovat boží muka u Velešic a Strážovic, kapličku se zvoničkou ve Strážovicích.

Úředním nařízením ze dne 30. srpna 1916 byl změněn název obce Pačív na Pačejov.
Kroniky fary, obce, školy, četnické stanice

Významné osobnosti

Malíř, grafik, ilustrátor, sochař, řezbář, spisovatel a básník.
Jazykovědec, pedagog, spisovatel, autor řady jazykových učebnic a slovníků
Český puškař a vynálezce
Pilot a navigátor RAF, válečný hrdina

Současnost

Dnes v obci najdete základní i mateřskou školu, knihovnu s veřejným internetem, fotbalové hřiště, poštu, obchod a hostinec.

Krásná okolní příroda a malebná krajina láká milovníky přírody a nabízí pěkné terény pro cykloturisty a v zimě pro běžkaře. Do Pačejova je dobré spojení vlakem i autobusem.

Předností Pačejova je jeho výborná dopravní dostupnost a občanská vybavenost. Zajíždí sem vlak i autobus, obyvatelstvu slouží veřejný vodovod, kanalizace, knihovna, dům s pečovatelskou službou, ordinace několika lékařů, mateřská školka, základní škola, kulturní dům a sportoviště.