Rozhodnutí o poskytnutí dotace na výstavbu kanalizace a ČOV pro Pačejov-Nádraží a Pačejov, Velešice, Týřovice

Obec obdržela Rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí na výstavbu kanalizace a ČOV pro Pačejov-Nádraží a Pačejov, Velešice, Týřovice. Stavba bude zahájena v roce 2021.

Pačejov-Nádraží

Pačejov, Velešice, Týřovice