Objednávka projektové dokumentace na domovní přípojku kanalizace - do 31. 1. 2021

Objednávku projektové kanalizace je nutné doručit do kanceláře Obecního úřadu do 31. 1. 2021

Objednávka

 Plná moc musí být podepsána všemi vlastníky nemovitosti uvedenými v katastru nemovitostí.

Objednávka projektové dokumentace se prozatím netýká obce Strážovice.