Kanalizace

 

Odpověď na stížnost generálnímu řediteli a předsedovi představenstva společnosti PORR a.s.

Stížnost generálnímu řediteli a předsedovi představenstva společnosti PORR a.s.

INFORMACE

Oznámení

Postup připojení objektů na kanalizaci

Seznam přípojek - Pačejov ves, Velešice, Týřovice

Situace s okótovanými odbočkami a přípojkami pro jednotlívé objekty - Pačejov nádraží

Celkový situační výkres č. 1

Celkový situační výkres č.2

Koordinační situační výkres č.1

Koordinační situační výkres č.2

Koordinační situační výkres č.3

Koordinační situační výkres č.4

Koordinační situační výkres č.5

 

Vodovodní a kanalizační přípojky Velešice, Týřovice

C1 A4 Vodohospodářská situace

C2 A1  Celkový situační výkres

C3 A1  Podrobný situační výkres č.1

C4 A1 Podrobný situační výkres č.2

C5 A1 Podrobný situační výkres č.3 

D1 A4 Vzorový podélný profil přípojkou kanalizaci

D2 A3 Vzorový podélný profil přípojkou vodovodní

D3 A4 Vzorový příčný řez uložení potrubí kanalizace

D4 A4 Vzorový příčný řez uložení potrubí vodovodu

 

- materiál a průměr kanalizační přípojky            :

U  gravitační přípojky z materiálu PVC KG DN 150 - 200 mm, minimálně SN 8

U výtlačné kanalizace z materiálu  RC PE100, PN16, SDR11 v dimenzi PE63-50 (DN50-40)

- materiál a rozměr kanalizační revizní šachty : PVC KG DN 400 - 600 s pryžovým těsněním

 

- materiál a průměr vodovodní přípojky             : PE 32( DN 25), až PE 63 (DN50)  – PN 16 + SDR11

- materiál a rozměr vodoměrné  šachty                               : Z materiálu - plastová, vodotěsná – kruh či ovál

o vnitřním průměru min. DN1000, výška šachty 1,5m

 

 

 

 

Vodovodní a kanalizační přípojky Pačejov ves

C1 A4 Vodohospodářská situace

C2 A1 Celkový situační výkres

C3 A1 Podrobný situační výkres č.1

C4 A1 Podrobný situační výkres č.2

C5 A1 Podrobný situační výkres č.3

D1 A4 Vzorový podélný profil přípojkou kanalizace

D2 A3 Vzorový podélný profil vodovodní přípojky

D3 A4 Vzorový příčný řez uložení potrubí kanalizace 

D4 A4 Vzorový příčný řez uložení potrubí vodovodu


- materiál a průměr kanalizační přípojky            :

U  gravitační přípojky z materiálu PVC KG DN 150 - 200 mm, minimálně SN 8

U výtlačné kanalizace z materiálu  RC PE100, PN16, SDR11 v dimenzi PE63-50 (DN50-40)

- materiál a rozměr kanalizační revizní šachty : PVC KG DN 400 - 600 s pryžovým těsněním

 

- materiál a průměr vodovodní přípojky             : PE 32( DN 25), až PE 63 (DN50)  – PN 16 + SDR11

- materiál a rozměr vodoměrné  šachty                               : Z materiálu - plastová, vodotěsná – kruh či ovál

o vnitřním průměru min. DN1000, výška šachty 1,5m

 

 

 

 

Upozornění vlastníkům nemovitostí - připojení objektu na kanalizaci

 

Objednávka projektové dokumentace na domovní přípojku kanalizace 

Plná moc musí být podepsána všemi vlastníky nemovitosti uvedenými v katastru nemovitostí.

Objednávka projektové dokumentace se prozatím netýká obce Strážovice.

Otázky a odpovědi

Otázky a odpovědi 2. část

 

Pačejov Nádraží

Celkový situační výkres 1

Celkový situační výkres 2

Koordinační situační výkres 1

Koordinační situační výkres 2

Koordinační situační výkres 3

Koordinační situační výkres 4

Koordinační situační výkres 5

 

 

 

Jak budou vypadat ČOV a čerpací stanice

ČOV

Čerpací stanice

 

Metodický pokyn Mínisterstva životního prostředí k vypouštění odpadních vod

 

Přípojky kanalizace k rodinným domům - Pačejov nádraží

C2a A1 celkový výkres č.1

C2b A1 celkový výkres č.2

C3 A1 koordin. výkres č.1

C4 A1 koordin. výkres č.2

C5 A1 koordin. výkres č.3

C6 A1 koordin. výkres č.4

C7 A1 koordin. výkres č.5

 

Objednávka na provedení domovní části kanalizační přípojky pro ty, kteří mají zájem.

Vyplnit a předat  na obecní úřad do 31.7. 2022

 Závazná objednávka

Předávací protokol k fa

 

Seznam přípojek Pačejov-nádraží

 Kdo a jak bude platit kanalizační přípojky

 

Vzhledem k tomu, že v posledních dnech začali šířit občané místní části Pačejov nádraží nepravdivé informace o firmě Žežulka stavební s.r.o. v tom smyslu, že krachuje,

má finanční potíže a proto rozesílá zálohové faktury na provedení domovní části přípojek kanalizace, více občanů dokonce zrušilo své závazné objednávky na provedení přípojky, obdržela obec od této firmy následující oznámení :

 OZNÁMENÍ - ŽEŽULKA STAVEBNÍ

INFORMACE K DOMOVNÍM PŘÍPOJKÁM