VODOVOD | OBECNÍ ÚŘAD PAČEJOV

VODOVOD

Doporučujeme

Nadace ČEZ
Nadace ČEZ
Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Televize FILMpro - regionální informace
Televize FILMpro

Sdružení obcí

Mikroregion Slavn9k
Mikroregion Slavník
Mikroregion Prácheňsko
Prácheňsko
DSO Horažďovicko
DSO Horažďovicko

Vodovod

Technické požadavky na vodovodní přípojku

Technické požadavky na umístění vodoměru

Informace občanům

 Zveřejněné protokoly o zkouškách ukazují, že voda v Pačejově nádraží a Olšanech nádraží obsahuje zvýšené množství uranu. Ten se začal sledovat v posledním období nově, předtím nebyl sledován. Se zvýšeným množstvím uranu ve vodě se potýká většina obcí z našeho regionu a to díky podloží, na kterém žijeme a ve kterém jsou vrty pro zásobování vodou. Je samozřejmé, že obec ve spolupráci s odborným správcem vodovodu činí kroky ke zlepšení stavu. Bylo zadáno akreditované osobě zpracování Studie vlivu zdravotních rizik a o závěrech této studie vás budeme informovat. Zároveň je požádáno o výjimku na Krajské hygienické stanici, která stanoví podmínky používání vody a stanoví lhůty pro přijetí opatření. Protokoly

Dnes (5. ledna 2021) jsme obdrželi Studii posouzení vlivů na veřejné zdraví (hodnocení zdravotních rizik), zpracovanou v souvislosti se zvýšeným obsahem obsahu uranu v pitné vodě z veřejného vodovodu v Pačejově nádraží a Olšanech nádraží. Tuto Studii zveřejňujeme v plném rozsahu. Již v loňském roce byla podána žádost na Krajskou hygienickou stanici o určení mírnějšího hygienického limitu v ukazateli "uran" pro vodovod v Pačejově. Tato žádost byla podána proto, že zásobování vodou obce Pačejov zatím nelze zajistit jiným způsobem. Stanovisko KHS bude zveřejněno.  Obec Pačejov jako vlastník vodovodu společně s provozovatelem a odborným správcem bude hledat řešení v co nejkratším možném termínu.

Opatření jsou možná v podstatě tři:

1/ navrhnout technologii úpravy vody - osazení filtru na odstarnění uranu a zařízení na odstranění radonu do vodojemu tak, aby navrhovaný technologický komplex garantoval snížení koncentrace obou prvků na hodnoty vyhovující požadavkům vyhl. 252/2004 Sb.

2/ vybudovat nové vrty v jiné lokalitě a napojit na vodovod jako nové zdroje vody

3/ propojit soustavy jednotlivých vodovodů v místních částech, aby došlo k naředění a snížení koncentrace

U všech tří možností je časový horizont realizace cca tři roky a ani jedno řešení není levné.

Zároveň bude pravidelně, s kvartální četností, monitorována a vyhodnocována koncentrace uranu ve zdrojích pitné vody a vodovodní síti vzhledm k současnému trendu zvyšování jeho koncentrace ve zdrojích.

Informace pro občany

Pitná voda ve veřejném vodovodu Pačejov nádraží a Olšany nádraží je nevyhovující jakosti a nemožnosti ji použít pro přípravu umělé výživy kojenců a pro děti do 11 let věku a těhotné ženy. Je nutné omezit její příjem u starší dětské populace a pro těhotné ženy na polovinu běžné denní spotřeby, tj. 1 litr na osobu a den. Dále upozorňujeme na možné potencionální riziko  pro osoby trpící chorobami ledvin.

Studie posouzení vlivů na veřejné zdraví

Rozhodnutí KHS - stanovení mírnějšího hygienického limitu u výskytu uranu ve vodě v Pačejově nádraží a doporučení k užívání vody

 Vzorky vody - Pačejov - Velešice 101121

 Vzorky vody - Pačejov nádraží - Olšany 101121

 Vzorky vody - Strážovice 101121

 Vzorky vody - Pačejov nádraží, Pačejov - Velešice  100322

 Sleva vodného za spotřebu roku 2021 a 2022

 Vzorky vody - Pačejov nádraží, Pačejov, Velešice, Strážovice  080622 - 130622

 Vzorky vody - Pačejov nádraží, Pačejov, Velešice 130722 - 220722

 Vzorky vody - Pačejov nádraží, Pačejov, Velešice 14781/2022 -14782/2022

 Vzorky vody - Pačejov nádraží, Pačejov, Velešice  15514/2022, 17179/2022, 17180/2022

 Vzorky vody - Velešice, Strážovice, Pačejov nádraží 19932/2022, 19358/2022, 19933/2022

 Vzorky vody - Pačejov, Velešice 21660/2022

 Vzorky vody - Pačejov, Velešice,  Pačejov -nádraží    4653/2023, 4654/2023  

 Vzorky vody - Velešice 6911/2023

 Oznámení

 Vzorky vody - Pačejov nádraží - vodojem  8286/2023

 Vzorky vody - Pačejov nádraží - vodojem 9058/2023

 Vzorky vody - Pačejov nádraží 

Vzorky vody Pačejov- Velešice 10997/2023, 11399/2023, Pačejov-Nádraží 10998/2023, 11401/2023

Vzorky vody Velešice 13807/2023, 13627/2023, 13809/2023, Strážovice 12939/2023, 14089/2023

Směrná čísla roční potřeby vody

Vzorky vody Pačejov - Velešice 15922/2023, Pačejov - Nádraží 15923/2023, Pačejov Nádraží - vodojem 15924/2023, 15925/2023

Vzorky vody Velešice 17575/2023, Pačejov-Nádraží 17576/2023

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Pačejov | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ