ZÁVĚREČNÉ USNESENÍ OHLEDNĚ PŘIJETÍ FINÁLNÍHO ZNĚNÍ NÁVRHU VĚCNÉHO ZÁMĚRU ZÁKONA O HÚ | OBECNÍ ÚŘAD PAČEJOV

ZÁVĚREČNÉ USNESENÍ OHLEDNĚ PŘIJETÍ FINÁLNÍHO ZNĚNÍ NÁVRHU VĚCNÉHO ZÁMĚRU ZÁKONA O HÚ

Doporučujeme

Nadace ČEZ
Nadace ČEZ
Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Televize FILMpro - regionální informace
Televize FILMpro

Sdružení obcí

Mikroregion Slavn9k
Mikroregion Slavník
Mikroregion Prácheňsko
Prácheňsko
DSO Horažďovicko
DSO Horažďovicko

Závěrečné usnesení ohledně přijetí finálního znění návrhu věcného záměru zákona o HÚ

Pracovní skupina pro dialog projednala a odhlasovala znění Návrhu věcného záměru zákona o zapojení obcí do výběru lokality hlubinného úložiště vysokoaktivních radioaktivních odpadů se zapracovanými připomínkami a předkládá jej Radě vlády pro energetickou a surovinovou strategii.

(Hlasování o přijetí výše uvedeného usnesení ze dne 25.8.2015 - pro 24, proti 1, zdržel se 2)

Vypořádání připomínek k věcnému záměru  /oupacejov/user/deska/2015/Vyporadani pripominek.pdf 

Návrh věcného záměru zákona o hlubinném úložišti  /oupacejov/user/deska/2015/navrh-vz-zakona-o-hlubinnem-ulozisti.pdf 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Pačejov | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ