Kvalifikovaní topenáři pro dotace a revize kotlů

Na níže uvedených webových stránkách je možné vyhledat adresu kvalifikovaného odborníka, který může provést revizi kotle. Je zde možné zadat adresu, vzdálenost a značku kotle. 

http://www.topenaridotace.cz/