Velešice

Obec Velešice leží na úpatí vrchu Slavníka v nadmořské výšce 545 metrů nad mořem. Jméno vsi vzniklo pravděpodobně odvozením z tvaru "ves lidí Velechových nebo Velešových", (lidí vedených jakýmsi Velechem nebo Velešem).

První písemná zmínka o Velešicích je z roku 1382 : ..."Hastan de Welessicz vendidit co-nuentui de Strakonicz"….

Později patrně patřila rodu z Dlouhé Vsi, poněvadž je roku 1536 připomínán jakýsi Jíra z Velešic, vystupující jako svědek na straně Petra Oseleckého z Dlouhé Vsi a na Oselcích, jenž měl spor s Adamem ze Šternberka a na Zelené Hoře o "hranice mezi vsemi Kvasňovicemi a Nekvasovy z jedné a mezi Oselcem se strany druhé".

Dále je jméno vsi uváděno roku 1543 v zemských deskách, …Welessicz wsi celé …, kdy se jednalo o znovuobnovený zápis dědictví, náležejícího k tvrzi v Oselcích.

Poté Velešice náležely k panství nalžovskému, které roku 1591 koupil Radslav z Vchynic.

Ten ale celé panství ještě téhož roku prodal Karlu Švihovskému z Rýzmberka a na Horažďovicích. Od tohoto data již ves náležela pod správu horažďovického zámku.