PAČEJOV A OKOLÍ : SPOLEK PRO OBNOVU PAMÁTEK V KRAJINĚ POD SLAVNÍKEM

 Znak Pačejova

Spolek pro obnovu památek v krajině pod Slavníkem

Takový název si pro spolek ( dříve občanské sdružení) vymyslelo několik nadšenců z Pačejova a Velešic. Je v něm obsaženo vše, čeho se má týkat činnost spolku. Boží muka, kříže, rozeseté u rozcestí, kolem cest, kdesi v lesích a polích, ale také stojících uvnitř lidských sídlišť, připomínají mnohé lidské osudy. Kdosi nechal postavit kříž, aby měl blízko k modlitbě, někdo ho postavil na místě neštěstí, někdo jako památku na svůj starý rod, nebo jej postavil na hranici svého pozemku. Obnovou těchto památek dáváme najevo, že všechny tyto tradice ctíme a chceme jít i nadále v jejich duchu. Bude záležet na nás všech, aby taková památka stále zůstávala. Proč pod Slavníkem? To proto, že tento nejvyšší bod pačejovské pahorkatiny, k naší krajině patří. Podle historiků zbytek pomezního hvozdu snad dělil knížectví Slavníkovců a Přemyslovců. Že toto území mohlo patřit Slavníkovcům, svědčí o tom název hory Slavník (627m n. m.), jak je historicky doloženo již z roku 1556. Mimo tuto historii skýtá hora Slavník skvělou vyhlídku na široké šumavské předhoří i krajinu pod Slavníkem.

Spolek je mladý a při svém vzniku nebyl zakořeněn v mysli obyvatel tak, jako jsou mnohé spolky v obci. Ustavující schůze byla v dubnu 2010. Přišlo na ni prvních 12 členů a přihlašují se další, neboť se jim náplň spolku líbí. Řídíme se stanovami a jsme řádně zaregistrováni. Začínali jsme procházkami přírodou, navštěvovali jsme památky. První a hned velkou akcí, byla obnova a znovu postavení křížku v Bořanech za Pačejovem nádraží, směrem na Strážovice. Do dnešních dnů byly opraveny památky na Pačejovsku a Velešicku.

Další částí činnosti spolku byla snaha, jednak obnovit tradice, které v minulosti lidi na vesnici sbližovalo a dělávalo jim radost, ale také tvořit tradice nové. První takovou akcí bylo v roce 2010 slavnostní rozsvícení vánočního stromu, provázené kulturním programem. Do akce se zapojil každý, kdo mohl pomoci. Lidé, včetně dětí, si tuto akci oblíbili a tak se konala již popáté Spolu s Obecním úřadem Pačejov jsme začali pořádat pouťové výstavy ve školní jídelně v Pačejově. Zaměření výstavy spočívá obvykle na tvorbě lidí, kteří mají k Pačejovu vztah a mají nám všem co ukázat. Je to další nová a úspěšná tradice.

Také jsme navázali na tradici, kdy před čtyřiceti lety se konala poslední májová veselice a tancovala se na návsi Česká beseda. V současnosti v tradici pokračujeme při ,, posezení pod májkou“ Kulturní program je vždy připraven na celé odpoledne. Daří se udržovat návštěvnost na akcích, oceňujeme ochotu účinkujících i lidí, kteří se snaží svou pomocí přispět. Nadále chceme spolupracovat s Obcí Pačejov i s ostatními organizacemi v Pačejově.

Tím, že ctíme historii, neznamená, že nehledíme do budoucnosti.