Fotogalerie

Poslední školní den proběhlo tradiční slavnostní ukončení školního roku v naší Základní škole a rozloučení se žáky 9. ročníku.
Tento týden se konalo pasování předškoláků v naší Mateřské škole na školáky. Škola připravila krásný program, všichni předškoláci byli představeni, následně pasováni a obdrželi krásné dárky za účasti rodičů, prarodičů a dalších hostů.
Děkuji škole za nádhernou akci a tradici.
Ing. Jan Vavřička
Žáci základní školy začali rozvíjet své talenty v dramatickém kroužku , který založila po příchodu do pačejovské školy asistentka pedagoga Monika Procházková. Paní asistentka začala zjišťovat, že žáci, zvláště někteří, mají k této činnosti nadání. Nastudovala s nimi již několik pohádek, kulturních vystoupeních i část z filmu např. ,,Marečku podejte mi pero“. Vše předvádí před obecenstvem. K.Buchtová nezbytná pomocnice působí v kroužku jako nápověda.
V úterý 18. června 2024 v kulturním domě v Pačejově představili žáci divadelní hru ,,Andílek na nervy“. Tentokrát byli pozváni žáci, všichni učitelé a pan ředitel Mgr. Vlažný. Děti mají opravdu talent. Je dobře, že ho mohou rozvíjet.
B.Behenská
V neděli 16. června od 17. hodin se konal v kostele PMS v Pačejově varhanní koncert. Pačejov tentokrát navštívil regenschori a titulární varhaník chrámu sv. Bartoloměje v Plzni Aleš Nosek. Byly slyšet skladby J. S. Bacha, Jana Vaňhala, J.G. Walthera, V. Nováka( 1870-1949) a další. Byl to krásný, sváteční zážitek.
B. Behenská
Příjemné ukončení týdne si návštěvníci užili v pátek 14.6.2024 v předsálí KD v Pačejově od 19. hodin. Do Pačejova přijela občany pobavit skupina Banda Tramp Band s ,,kufrem“ plný trampských písniček. Skupina je zde již známá. Přítomní se bavili. Škoda, že nepřišli zástupci všech našich vesnic. Na štěstí volná místa obsadili přespolní.
Behenská B.
Každý rok se koná hezký zvyk ZŠ v Pačejově, spolu s místní obecní knihovnou. Je to pasování prvňáčků na čtenáře. 5. června přišly děti z první třídy se svoji paní učitelkou Lenkou Zábranskou do obřadní síně kulturního domu v Pačejově. Tam už čekal pan starosta obce Ing. Jan Vavřička a pačejovská knihovnice paní Alena Štěpánková. Přišli také rodiče dětí. Paní učitelka přečetla slib, že budou hodně číst a knihy ochraňovat. Všechny děti společně odpověděly že ,,slibují“. Každý žák přečetl pár vět z pohádkové knížky, aby přítomní slyšeli, jak už se naučil číst. Navíc zazpívali žáci s paní učitelkou, která je doprovázela na kytaru veselé písničky. Pak pan starosta každému položil na rameno opravdový meč, řekl kouzelná slova a tím zpečetil jejich slib. Každý se podepsal a paní knihovnice předala všem dárek a Pamětní list.
B.Behenská
30. května 2024 navštívili žáci 1. třídy Základní školy Místní knihovnu. Děti se seznámily s tím, jak knihy vznikají, jak se s nimi správně zachází a jak probíhá půjčování knih v knihovně. Na závěr si děti prohlédly knihovnu i některé dětské knížky. Akce se uskutečnila v rámci projektu Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka.
A.Štěpáníková
Vše se mělo odehrávat na sportovním hřišti TJ Sokol v Pačejově, ale deštivé počasí zavinilo, že tentokrát si děti užívaly v sále kulturního domu v Pačejově.
Při vstupu do sálu, bylo hned jasné, že jsme v ,,Indiánském létě“. Celý prostor sálu byl obležen indiány. Místní spolky připravily stanoviště, kde děti vyráběly, soutěžily, sportovaly. Nejvíce byla obležená výtvarná dílna Katky Šedé, která k nám přijela z Klatov. Vystoupila také dětská taneční skupina DAZZLE Pačejov. Pak už záleželo na dětech, co je nejvíce bavilo.
B.Behenská.
Kdo nepřišel v neděli 19. května 2024 do pačejovského kostele může jenom litovat. V podvečer se zde konal zahajovací koncert 2. ročníku cyklu "Hudba sbližuje", který připravila kulturní komise naší obce ve spolupráci s Tomášem Cihlářem. Tentokrát vystoupila sopránistka Karolina Cingrošová za doprovodu harfistky Barbory Plaché. A zážitek to byl úžasný. V jejich podání zazněly nádherné skladby. Nechyběla Ave Maria, Měsíčku na nebi hlubokém, Vltava a další. Na závěr posluchači ocenili vystoupení obou umělkyň ve stoje. Děkujeme všem. (JV)
Ve středu dopoledne, 15. května, byla mateřská školka téměř prázdná. Děti z oddělení Broučků a Motýlků se svými učitelkami se vypravily do klubu kulturního domu Pačejov, aby předvedly ,,Jarní vystoupení“ nejen pro rodiče, seniory, zkrátka pro všechny. Do klubu přišlo diváků, že bylo obsazeno. Z vystoupení bylo poznat, že paní učitelky se dětem velmi věnují. Děti byly roztomilé. Nakonec rozdaly přítomným malý, ručně vyrobený dárek.
B. Behenská.
Pohodové pěkné odpoledne čekalo návštěvníky na farské zahradě 8. května. Máječková oslava se koná v Pačejově každý rok a už začala druhou desítku let. Na úvod zazpívaly známé písničky naše Šikbaby. Doprovázel je pan Vondrášek, jejich dvorní muzikant. Pak nastoupily děti z MŠ Pačejov a představily se kulturním pásmem, které s nimi jejich paní učitelky nacvičily. Děti byly roztomilé a plné odhodlání ukázat to nejlepší. Odměnou pro ně bylo, ale i pro ostatní děti, podívat se na vystoupení cvičených králíků. Králíci přeskakovali na povel cvičitelky přes překážky a děti si je mohly i pohladit. Zájem měli o králíky i dospělí.
Zlatým hřebem programu byla hudba a zpěv Malého lidového souboru (MLS) z Plzně. Byl to krásný zážitek. O to více, že vedoucí souboru p. Ing. Šimandl a jeho syn mají k Pačejovu silný vztah. Jako poslední nastoupily opět Šikbaby. Předvedly veselé a vtipné scénky. Od diváků bylo slyšet plno smíchu. Nakonec pan starosta obce Ing. Jan Vavřička předal pořadatelům Spolku pro obnovu památek dřevěnou sošku sv. Jana Nepomuckého, kterou vyřezal Ing. Pavel Straka z Pačejova. Ta bude slavnostně uložena do Božích muk na Renfli.
Máječková se vydařila. Občerstvení bylo dostatek i počasí nám přálo.
B. Behenská
Dne 11.5. proběhla hasičská okrsková soutěž pořádána SDH Strážovice. Soutěž byla součástí oslav stého založení místního sboru, které budou pokračovat a vrcholit 13. července.
Soutěže se zúčastnili všechny sbory okrsku č.6, včetně dvou družstev žen a dětí z Pačejova.
Počasí přálo a akce se vydařila ke spokojenosti všech zúčastněných.
Umístění jednotlivých družstev:
1. Pačejov
2. Kvášňovice
3. Olšany
4. Velešice
5. Strážovice

Josef Vítek, SDH Strážovice
Tak tradičně i letos proběhly dne 5. 5. 2024 v Pačejově oslavy 79. výročí osvobození a konce II. světové války. Opět přijela kolona dobových historických vojenských vozidel v podání příslušníků 4. obrněné brigády Prácheňsko a položili jsme věnec na památku všem hrdinům, kteří bojovali za naši svobodu, k pamětní desce Zdeňka Hanuše, pačejovského rodáka, který byl příslušníkem královského letectva RAF. Po skončení probíhala májová veselice v místní hospůdce.(JV)
V místních částech naší obce se tradičně stavěly staročeské máje ...
Z folkového večera Na kytaru hráli ....
1
Tisková zpráva.
Zastupitelé 10 obcí a jejich občané z celkem 31 vesnic a města pořádali v sobotu 20. 4. 2024
DEN PROTI ÚLOŽIŠTI NA HORAŽĎOVICKU.
Hlavní důvod pro pořádání protestní akce byla občanská nespokojenost v tzv. lokalitě Březový
potok, kterou místní lidé vyjadřovali heslem: POLITICI, UŽ TOHO MÁME DOST A ÚLOŽIŠTĚ
TADY NECHCEME!
Po dohodě obcí Břežany, Chanovice. Kovčín, Kvášňovice, Malý Bor, Maňovice, Olšany, Pačejov,
Velký Bor a Města Horažďovice společné setkání probíhalo na návsi ve Velkém Boru.
Sešlo se celkem 250 obyvatel z území pod památnou Práchní a také podporovatelů z řad chalupářů
a občanů širokého Pošumaví. Přestože počasí bylo velmi chladné, větrné a deštivé.
Svůj názor vyjádřili účastí, a i podpisy na petičních listinách, celkem podepsáno cca 650 osob.
Protestující vyjadřovali své názory přinesenými transparenty, vlajkami a společnými hesly. Na
vyjádření své nespokojenosti s postupy Vlády ČR a Parlamentu několikrát účastníci zablokovali
silnici II. třídy. Řidičům vozidel byly rozdávány informační letáky.
Následovalo informativní setkání na sále velkoborského kulturního domu. Zde proběhla diskuse
nad vývojem v dané problematice. Velmi rezonoval názor na aktuálně schválený zákon, který se dá
shrnout do věty: Dotčené obce nemají žádná zákonná práva. Ministr MPO J. Síkela předložil návrh
zákona o řízeních souvisejících s hlubinným úložištěm radioaktivního odpadu. Tento Síkelův návrh byl
schválen poslanci v Parlamentu. V zákonu však chybí zapracování připomínek obcí o větším posílení
práv samospráv, dobrovolnosti a komplexnosti celého procesu, pro zasažené obce zásadní věci.
Obce nechaly vypracovat pozměňovací návrh zákona: … souhlasné vyjádření dotčené obce je
nezbytnou podmínkou pro určení umístění hlubinného úložiště na území dotčené obce“. Na ten však
zákonodárci nebrali takřka žádný ohled.
Dotčené obce na Horažďovicku společně vyjadřují postoj:
Jsme si jisti, že pokud by došlo k uzákonění souhlasu obcí s umístěním a k nastavení jasných technických
a bezpečnostních pravidel a rovněž ve správné výši nastavených kompenzací, cesta k nalezení konečné
lokality bude otevřená. Ostatně je to jediný možný způsob v demokratické společnosti, ke které se hlásíme.
V dnešním nevýhodném postavení vůči státu není pouhý jednotlivec, ale územně samosprávní celky, které
zastupují tisíce obyvatel.
V demokratickém státě by mělo být samozřejmostí respektování názoru dotčených obcí, představitelů
samospráv a lidí v místě žijících. Příkladem mohou být skandinávské země, kde jsou s přípravou
hlubinného úložiště nejdále, a kde je toto pravidlo používáno a došlo k vzájemné partnerské dohodě mezi
státem a samosprávami. Ne, jako direktivní přístup českých vládních úřadů a řady politiků.
Volení zástupci obcí vidí celý problém s ukládáním radioaktivních odpadů ve čtyřech rovinách:
-Legislativní – naprosto chybí zákonem ukotvené právo obcí a vše je státními institucemi vymáháno
direktivními rozhodnutí. Jinak řečeno „o nás, bez nás“.
-Technická – musí být strategický radioaktivní materiál nenávratně uložen do gigantického a finančně
nákladného podzemního úložiště, proč nehledat jiné řešení? Názor starostů je, že naši potomci musí mít
možnost změnit nynější rozhodnutí, proč tedy nevratné uložení pod naše domovy.
-Politická - v programovém prohlášení vlády je uvedeno: "Budeme pokračovat v přípravě hlubinného
úložiště radioaktivního odpadu. Posílíme práva dotčených obcí při případném rozhodování o umístění
hlubinného úložiště. Budeme vyhodnocovat i jiná řešení, než je konečné umístění hlubinného úložiště v
ČR." Opět bohužel nevidíme žádný konkrétní posun a rezignaci na uvedené prohlášení.
-Lidská – zprůhlednit celý proces, přijmout demokratické principy hodnocení a výběru způsobu a místa
ukládání, to z pohledu obcí a občanů v místě není. A bohužel nevidíme ani světélko na konci tunelu.
Den proti úložišti se konal na více místech v ČR spolu s republikovým uskupením „Platforma proti
úložišti, obce a občané hájí svá práva“. Platforma sdružuje 38 obcí a měst a 17 spolků za účelem
prosazení změny v přístupu státu k nakládání s vyhořelým jaderným palivem a dalšími radioaktivními
odpady, který se nebude omezovat jen na hlubinné úložiště. Dále prosazuje, aby rozhodnutí o výběru
lokality pro případné ukládání bylo podmíněno předchozím souhlasem dotčených obcí.
2
MPO plánuje plochu v podzemí 500 ha a cca 29,5 ha povrchového areálu. Podzemní část v hloubce
0,5 až 1,0 kilometr. A začíná uvažovat o jejím zvětšení v návaznosti na nově připravované reaktory.
Zaměstnanci SÚRAO tvrdí, že budování gigantického úložiště a jeho provoz prý nijak podstatněji
neovlivní žití a životní prostředí v regionu. Lze tomu věřit??
K tomu vláda jedná o dalších čtyřech reaktorech, které podstatně zvýší množství radioaktivního
materiálu.
Vždyť neprůhlednost MPO a SÚRAO pokračuje i nyní při projednávání jejich žádosti na MŽP ohledně
povolování průzkumných území v lokalitě. Mají být prováděny povrchové, a i hlubinné vrty až přes
kilometr.
MPO spolu se SÚRAO připravuje na Horažďovicku dlouhodobé důlní činnosti s velkými objemy
cca 5.500.000 m3 materiálů a jejich skládky v okolní krajině. Dopady znamenající omezení či zánik
bydlení v některých vesnicích, změnu krajiny, ovlivnění vodních zdrojů, bezpečností rizika provozu atd.
Vše již při výstavbě a po tisíciletí při provozu.
Pozor, jedná se o ukládání na období sto tisíc roků, dle odborných odhadů a Atomového zákona!
Lidé se ptají??
Zemětřesení a možné ohrožení území, to byly dotazy občanů na téma údajné bezpečné stability podloží,
jak uvádí SÚRAO. Před měsícem se celý region silně otřásl a epicentrum bylo za nedalekou Blatnou. Na
to však musí odpovědět představitelé MPO.
Není možné jiné řešení? Proč představitelé států Evropské unie ve spolupráci s dalšími státy Evropy
nehledají společné řešení pro tento energeticky zásadní problém?
Proč nelze společně hledat území, které není osídlené a je u něj předpoklad, že i nadále nebude.
Co nové technologie na budoucí využití současných „odpadů“? Vždyť nám odborníci tvrdí,
že nynější vyhořelý materiál je energeticky využitý jen na několik procent.
Vzpomeňme stáří jaderných technologií. Proč tedy nenávratně „zakopávat“ ještě zřejmě využitelný
materiál?
Proč, proč … ??
Starosta města Horažďovice a mluvčí Platformy Ing. Michael Forman vyjádřil za všechny
přítomné v diskusní besedě jednoznačný postoj místních samospráv:
Připojeno 15 snímků dokumentujících průběh akce.
Zapsal Petr Klásek Černický
V pondělí 15. dubna 2024 proběhla v Základní škole beseda se spisovatelem a ilustrátorem VHRSTI, které se zúčastnila 1., 2. a 3. třída. Autor vysvětlil dětem jak se tvoří večerníček a své vyprávění doplnil velkými ilustracemi z večerníčku Bílá paní na hlídání. Děti zhlédly ukázky z tohoto večerníčku. Besedu organizačně připravila Místní knihovna v rámci akce "Už jsem čtenář - knížka pro prvňáčka". A. Štěpáníková
Sál kulturního domu v Pačejově se pomalu plnil už před patnáctou hodinou, kdy měla začít loutková pohádka ,,O perníkové chaloupce“. Loutky vodil pan Petr Záleský ze Strakonic. Během představení se snažily děti poradit Mařence a Jeníčkovi, jak nad tou ošklivou bábou vyhrát. Děti skutečně děj pohádky prožívaly. Po konci představení si důkladně loutky prohlédly a vyzkoušely, jak umí chodit. A to nebylo všechno. Členky kulturní komise napekly dětem perníky, které si mohly vlastnoručně ozdobit. Ty pak hned ochutnaly, ale většinou si je odnášely domů.
Behenská
23. března 2024 se již potřetí konala v klubu kulturního domu degustace moravských vín ze sklepů Vinařství Kopecký na Pálavě. K chutným vínům bylo kulturní komisí připraveno chutné občerstvení a k tanci i poslechu hráli bratři Naušové. Panovala výborná nálada a akce se vydařila. (JV)


O velikonoční neděli se v předsálí kulturního domu konalo posezení s hudbou. Skoro zaplněnému předsálí k tanci a poslechu hrálo Duo Nauš. Ale hlavně panovala skvělá atmosféra a výborná nálada a nikomu se ani domů nechtělo. (JV)
V březnu také proběhla výroční členská schůze Automotoklubu Pačejov. Zazněly obsáhlé zprávy o bohaté a úspěšné činnosti v loňském roce a plánovaly se akce na rok letošní. Klub čeká pořádání jubilejního 45. ročníku Rally Pačejov. Také byli odměněni členové - jubilanti a posádky, které úspěšně reprezentovaly pačejovský autoklub. (JV)
První březnová sobota byla v Pačejově ve znamení obecního spolkového plesu, který připravila kulturní komise ve spolupráce se zájmovými spolky a pod záštitou obce Pačejov.Pro více než 160 účastníků plesu hrála k tanci i poslechu skupina Fortuna. Byl připraven bohatý program - několik předtančení, půlnoční překvapení, bohatá tombola a dámská volenka. Panovala skvělá nálada a atmosféra. Návštěvníci se rozcházeli spokojeni tři hodiny po půlnoci. (JV)
V pátek 23. února se konalo oblíbené posezení s trampskou písničkou. Zaplněnému předsálí hrála k tanci i poslechu skupina Banda Tramp Band. Zazněly ty nejlepší "pecky" z trampské muziky a panovala skvělá nálada. Účastníci se rozcházeli až po půlnoci spokojeni už se těší na příště. (JV)
Dětský maškarní bál 24.2. 2024 v klubu KD v Pačejově.
Dětský bál se opět vydařil. Hasičky- pořadatelky měly vše ukázkově připravené, nic nechybělo dětem ani jejich doprovodu. Sladké občerstvení, odměny za soutěže, tombola. Tu si nakonec děti odnášely v náručí. Výhry byly praktické a všem se určitě hodí. Byly to omalovánky, pastelky, skládačky a další pro děti ,,potřebné“ věci. Celé odpoledne se maskám věnovaly paní Jandová a paní Jungerová, také v maskách. Hry, soutěže, tanečky. Za docela sportovní výkony dostávaly masky odměnu. Nenašla se ani chvilka na odpočinek. Organizátorkám se povedlo do jedné ze soutěží vlákat i rodiče. Klub byl zcela zaplněn. Masek bylo třicet a všechny byly úžasné, nápadité. Problém nastal při hodnocení masek. Nebylo vůbec lehké vybrat tři nejhezčí.
I. cena Popelka - Natálka Kodýdková
2.cena Liška - Vašík Žitník
3.cena Démantový rytíř - Pepa Herynk
Vítězové obdrželi krásné dorty.
Behenská
O minulém víkendu 9. 2. 2024 se po podzimním sněmu konalo další setkání členů skautského střediska Jestřáb Pačejov. Středisko má 68 členů. Skauti bilancovali svoji činnost za loňský rok a samozřejmě plánovali akce na rok letošní. Po skončení oficiální části setkání setrvali v družné zábavě. (JV)

Oslava masopustu dne 10. 2. 2024 ve Velešicích a Týřovicích se tradičně vydařila. (JV)
V sobotu 3. února proběhla členská schůze Tělovýchovné jednoty Sokol Pačejov. Zazněly zprávy, které shrnuly činnosti a hospodaření za celý loňský rok. Nechybělo slavnostní uvedení do síně slávy zasloužilých členů. Po skončení pokračovalo společenské posezení, při kterém probíhala projekce klubových fotografií z minulosti a současnosti. (RJ)
V sobotu 27. 1. 2024 dopoledne se za 76% účasti členů konala konala výroční schůze Včelařského spolku Pačejov. Členové vyslechli zprávy o činnosti,hospodaření a informace z ústředí. 29 členů má 35 stanovišť s 253 včelstvy. Starosta obce ocenil ve vystoupení jejich společensky významnou činnost a ocenění převzali zasloužilí členové. Děkujeme. (JV)
A v sobotu pak následovala valná hromada SDH Strážovice, kde s ohledem na úmrtí starosty spolku se řešily i změny ve výboru. Byl zvolen nový starosta spolku, velitel jednotky, jednatel a člen pro technické záležitosti. Samozřejmě zazněly zprávy od jednotlivých členů. Letos bude spolek slavit 100. výročí založení a tak diskuze proběhla hlavně k přípravě tohoto výročí. (JV)
O minulém víkendu pokračoval maratón výročních schůzí a valných hromad našich zájmových spolků. V pátek to byl SDH Pačejov. Tradičně zazněly zprávy jednotlivých členů výboru a také bylo předáno ocenění za sportovní výkony. Po skončení následovalo společnéí posezení a pohoštění. (JV)


Tříkrálová sobota byla v pačejovském kostele ve znamení adventního koncertu s názvem "Střípky vánoc". V úvodu vystoupil kvintet složený ze členů SDH Pačejov s několika koledami. Hlavní vystoupení patřilo kytarovému kroužku DDM Klatovy, který navodil úžasnou atmosféru a hezký zážitek pro všechny posluchače. Děkujeme. (JV)
I v naší obci proběhla tradiční Tříkrálová sbírka a my děkujeme všem, kteří chodili jako koledníci i všem dárcům. (JV)
Ve čtvrtek 28.12.2023 od 13 hodin, pořádal tenisový klub tradiční předsilvestrovský turnaj ve stolním tenisu a šachách v sále KD Pačejov. Ve stolním tenisu byl turnaj rozdělen na dvě kategorie. Děti a mládež do 18. let a dospělí od 18. let. Turnaj v šachách se odehrával pouze v jedné kategorii. Účast na turnaji byla dostatečná, především v tenisu v kategorii děti a mládež. Ale i prostor, kde byly šachy, byl stále obsazený.
Behenská
Mladí hasiči se svým vystoupením na Štědrý den pod vánočními stromy ....
(JV)
Vánoční koncert v Pačejově proběhl na podporu Charity Horažďovice
Kdo ve středu 20.12.2023 v 18 hodin zavítal do Kulturního domu Pačejov nádraží na Vánoční charitativní koncert, ten se nejen příjemně adventně naladil, ale zároveň i pomohl dobré věci.
Zaplněným sálem se linuly tóny nádherných vánočních písní v podání hudební skupiny Harmony Sušice spolu s vůní svařáku a cukroví, které pro všechny návštěvníky koncertu zajistila Obec Pačejov.
Na úplný závěr koncertu předal starosta obce Pačejov dar z vybraného vstupného ve výši 22 220 Kč ředitelce Charity Horažďovice. A zároveň proběhlo i předání daru ve výši 20 000 Kč od Automoto klubu Pačejov. Tuto částku vybral klub při dražbě na besedě s nejlepšími jezdci rallye v ČR Václavem Pechem a Petrem Uhlem.
Charita Horažďovice by tímto ráda poděkovala obci Pačejov za zorganizování celé akce, Automoto klubu Pačejov za finanční podporu, hudební skupině Harmony Sušice, která na koncertě vystoupila bez nároku na honorář a také všem, kdo přišli na koncert a podpořili svou účastí charitní sociální služby. Vybrané peníze pomohou těm, kteří to nejvíce potřebují!

Za Charitu Horažďovice Lucie Oudová
V sobotu 16. prosince se konalo na farské zahradě Adventní setkání, na které byl připraven vánoční jarmark, vystoupily děti ze Základní školy, Šikbaby a nechyběl betlém a voněl svařák. Celé setkání hudebně doprovázel Jan Vondrášek. (JV)
Zahájení adventu a rozsvícení vánočního stromu v Pačejově -2. 12. 2023
Tak první adventní neděle je za námi a v Pačejově svítí vánoční stromy ve všech místních částech. Rozjimejte a čiňte dobré skutky. (JV)
Setkání seniorů obce Pačejov 60+ v kulturním domě se vydařilo. Všichni účastníci dostali pohoštění a pobavili se se skupinou Duo Aramis, která musela své plánované vystoupení prodloužit. A všichni odcházeli spokojení. (JV)
Od listopadu 2023 je k dispozici občanům a náhodným turistům elektronická úřední deska před budovou obecního úřadu, kde mají všichni možnost se dozvědět potřebné informace o obci a okolí, dopravních spojích a další, stejné jako na webových stránkách obce.
Doufám, že tato deska bude sloužit ke spokojenosti všech uživatelů. (JV)
Tradičně, jako každý rok, se v konaly oslavy, tentokrát 105. výročí vzniku republiky, konce I. světové války a uctění památky padlých spoluobčanů. Proběhl pietní akt položení věnce u pomníku padlých v Pačejově a Velešicích a skauti uspořádali tradiční lampionový průvod. Děkujeme všem za účast. (JV)
V sobotu 4. 11. 2023 proběhl již 6. ročník gastro soutěže, tentokrát o nejlepší jednohubku, kanapku a chlebíček. Deset soutěžících přihlásilo do soutěže celkem 25 vzorků ze všech kategorií. A bylo možno vidět a ochutnat vskutku nápadité výrobky, porota měla velmi těžkou práci. Sešlo se i slušné množství fandících diváků, kteří měli možnost jednotlivé soutěžní výrobky také ochutnat. Tato soutěž určitě neměla poražených, ale vyhrát může samozřejmě jen jeden. V kategorii jednohubky zvítězila Jaroslava Dubanová, v kategorii kanapky Klára Klečková a v kategorii chlebíčky Pavla Klečková. Vítězům gratulujeme a všem děkujeme za účast na další zdařilé akci. Celou atmosféru soutěže zpříjemnil hudební doprovod Jana Vondráška. (JV)


V sobotu 14. října se v kulturním domě v Pačejově nádraží konalo již podruhé vystoupení Malé muziky Nauše Pepíka společně s Olgou Baričičovou. Zaplněný kulturní dům, v němž převažovali přespolní a chalupáři, vyslechl krásné vystoupení a nádherné písničky, které byly k tanci i poslechu. A po čtyřech hodinách se nikomu domů nechtělo. (JV)


Poslední zářijovou sobotu jsme pro březnový úspěch zopakovali degustaci vín a tentokrát i burčáku. S výbornými víny nás opět navštívili zástupci Vinařství Pergen z Perné. K tanci i poslechu hrála skupina Duo Harmonie. A i když bylo po půlnoci, nikomu se domů moc nechtělo, protože panovala skvělá nálada i atmosféra. (JV)
V sobotu 23. září se konalo v kulturním domě divadelní představení Agentura drahoušek v podání členů divadelního spolku z Plánice. Za slušné návštěvy diváků to byl příjemný podvečer a kulturní zážitek. (JV)
V pátek 22. září se v předsálí KD konalo již druhé posezení s trampskou písničkou. K tanci i poslechu hrála úplně plnému předsálí opět skupina Banda Tramp Band. Akce se velice vydařila a pro úspěch ji na jaře zopakujeme. (JV)
V sobotu 9. září se v pačejovském kostele konal poslední koncert z cyklu "Hudba sbližuje". Na něm vystoupil písničkář Jaroslav Hutka se svými písněmi a doprovodným slovem. Byl to nádherný zážitek. (JV)
V pondělí 4. 9. 2023 proběhlo tradičně slavnostní zahájení školního roku v naší Základní škole Pačejov. Po úvodním shromáždění před školou, kde ředitel školy a starosta obce přednesli zdravice, jsme se přemístili do 1. třídy, abychom uvítali prvňáčky a předali jim malé dárky. Letos je jich 8, z toho 7 děvčat a 1 kluk.
Tak hodně štěstí! (JV)
I když se o pačejovské pouti nevydařilo úplně počasí, každý si mohl najít něco, co by ho zajímalo. Na tradičním místě byly pouťové atrakce, konal se pouťový jarmark, na pivovarském dvoře hrála Švitorka a pivo teklo proudem. Hojně navštívena byla pouťová mše svatá a odpoledne se konalo pouťové posezení v předsálí KD. (JV)
O pačejovské pouti se konala tradiční pouťová výstava, tentokrát z kreseb našeho občana a rodáka Martina Skály a jeho rodiny. V sobotu odpoledne proběhla vernisáž a výstava pokračovala i v neděli o pouti až do odpoledních hodin. (JV)
V sobotu 15.7. uspořádal Sbor dobrovolných hasičů ve Strážovicích tradiční posezení na návsi, kde k tanci i poslechu hrál oblíbený Václav Žákovec s Aničkou Volínovou. Akci provázelo opravdové letní počasí a tak pivo teklo proudem a panovala pohodová nálada a atmosféra. Zároveň to byla generálka na příští rok, kdy sbor oslaví 100. výročí svého založení. (JV)


Pačejovská farnost připravila na svátek 6. července v kostele v rámci akce Pačejovské hudební léto koncert, na kterém bude zpívat pěvecký spolek Prácheň a kde zároveň ukončí své dlouholeté působení ve funkci sbormistra MVDr. Stanislav Smítka. Děkujeme Standovi za jeho činnost a do dalších let mu přejeme hlavně hodně zdraví. (JV)
Poslední červnový den byl ve znamení slavnostního ukončení školního roku v naší Základní škole. Po shromáždění všech před školou, kde starosta s panem ředitelem pronesli krátké proslovy, jsme se přemístili do deváté třídy, abychom se rozloučili s 15 žáky a "vypravili je do života". Starosta jim předal malé dárky na památku a dali jsme pár rad. Tak holky a kluci - hodně štěstí! (JV)
Poslední červnovou neděli 25. 6. 2023 se v pačejovském kostele Panny Marie Sněžné konal další koncert z cyklu "Hudba sbližuje", který jsme pro naše občany připravili. Tentokrát vystoupil kytarový virtuóz Lubomír Brabec. Zazněly krásné sklady a návštěvníci si odnášeli nádherný umělecký zážitek. Děkujeme všem, kteří přišli. (JV)
Ve čtvrtek 15. 6. 2023 proběhlo v mateřské škole slavnostní pasování předškoláků na školáky. Za účasti místostarosty obce Bc. Radka Jungera, paní učitelky Mgr. Lenky Zábranské, zaměstnanců mateřské školy a hojné účasti příbuzných našich předškoláčků proběhlo jejich pasování na velké školáky. Do základní školy v Pačejově jich nastupuje osm, jeden odchází do základní školy v Nepomuku. Děti složily slavnostní slib, dostaly šerpu a tašku plnou drobných dárků a památečních předmětů na jejich život ve školce.
Alena Hlaváčová
V sobotu 17. 6. 2023 proběhlo v Praze v zahradě u Břevnovského kláštera slavnostní zahájení 15. ročníku výstavy "Má vlast cestami proměn", jejíž garantem je prof. Jan Pirk. Byly předány ceny odborné poroty a jednu z nich získala i obec Pačejov za nápad a realizaci vodní nádrže Na Prachárně. Za obec převzal ocenění místostarosta Radek Junger. Máme velkou radost z tohoto ocenění.
Ing. Jan Vavřička
V úterý 13. 6. 2023 měl starosta naší obce tu čest v obřadní síni pasovat na Rytíře čtenářského řádu 12 prvňáčků z naší základní školy. Byla to krásná slavnost za účasti rodičů a prarodičů. Děti předvedly, jak se naučily číst a složily čtenářský slib. Akci připravila naše obecní knihovna. Děkujeme.
Ing. Jan Vavřička
Minulou sobotu 10. 6. 2023 se konala v předsálí KD nová akce v kulturním kalendáři a sice Posezení s trampskou písničkou. K tanci i poslechu pro úplně plné, do posledního místečka obsazené předsálí, hrála skupina Banda Tramp Band. Nádherné trampské písničky si s kapelou zazpívali všichni přítomní a i když bylo po půlnoci, nikomu se domů nechtělo. Děkujeme všem, kteří přišli. (JV)


Minulou sobotu 3.6.2023 se konala v Pačejově oslava Dne dětí, kterou připravila kulturní komise společně se členy některých zájmových spolků. Více než 50 dětí absolvovalo trasu s kouzelnickými stanovišti a na závěr čekalo děti překvapení v podobě vystoupení opravdového kouzelníka a odměny s občerstvením. Počasí přálo, oslava se vydařila a nám nezbývá než poděkovat všem za účast a také těm, kteří oslavu připravili. (JV)
Minulou sobotu 20.5. 2023 se v pačejovském kostele konal první koncert z cyklu Hudba sbližuje, na kterém vystoupila sopránistka Karolína Cingrošová a harfistka Barbora Plachá. V jejich podání zazněly krásné skladby od Antonína Dvořáka, Bedřicha Smetany, Franze Schuberta a dalších. Návštěvníci odcházeli velice spokojeni a netajili se svými pocity, které provázely slzy v očích a mráz po těle. Další koncert, tentokrát v podání kytaristy Lubomíra Brabce, bude v červnu. (JV)


Spolek pro obnovu památek Pačejov uspořádal 7.5. 2023 pravidelné májové posezení, které se tentokrát konalo na farské zahradě za slušné účasti návštěvníků. Ty čekalo nádherné vystoupení dětí z naší Mateřské školy, dále vystoupil taneční soubor Rozálie s country a barokními tanci a zlatým hřebem odpoledne bylo vystoupení místní tanečního a pěveckého souboru Šikbaby. Bylo to krásné májové odpoledne , které hrou na harmoniku a klávesy a zpěvem zpříjemnil Honza Vondrášek.
Ing. Jan Vavřička
5. května proběhly v Pačejově tradiční oslavy osvobození a konce II. světové války. Kolony vojenských historických vozidel projela všechny místní části obce, v Pačejově u školy proběhl pietní akt položení věnce k pamětní desce pačejovského rodáka, příslušníka RAF Zdeňka Hanuše a potom se až do večera konala na nádraží v restauraci májová veselice.
Ing. Jan Vavřička
Poslední dubnový pátek se v klubu v kulturním domě konala úplně nová akce pod názvem "Na kytaru hráli". jednalo se o folkový večer, na kterém vystoupil kroužek při DDM Klatovy pod vedením Katky Bělochové. Zazněly krásné písníčky, které byly proloženy četbou úžasných povídek od Marka Ebena. Večer se velice vydařil a po skončení vystoupení se sedělo a zpívalo dál. Děkujeme. (JV)
3. května 2023 navštívili žáci 1. třídy Základní školy Místní knihovnu v Pačejově nádraží. Dozvěděli se mnoho nových informací o tom, jak knížky vznikají, jak se s knížkou správně zachází a jak si půjčovat knížky v knihovně. Na závěr si děti prohlédly knihovnu i některé dětské knížky. Akce se uskutečnila v rámci projektu Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka. A.Štěpáníková
Jeden z pátečních dubnových večerů patřil dalšímu setkání se známou osobností - do křesla pro hosta usedl známý hokejista Bohuslav Ebermann. Byl pod palbou otázek z řad návštěvníků, na které velice ochotně a vtipně odpovídal. Večer byl poznamenán malou účastí. o to víc byl komornější a příjemný. (JV)
V úterý 25. dubna 2023 proběhla v Základní škole beseda se spisovatelem a ilustrátorem VHRSTI, které se zúčastnila 1., 2. a 3. třída. Autor vyprávěl dětem pohádku a doplnil ji velkými ilustracemi. Ilustrace si děti mohou vybarvit a vystavit ve třídách. Besedu organizačně připravila Místní knihovna v rámci akce "Už jsem čtenář - knížka pro prvňáčka". A. Štěpáníková
V sobotu 15. dubna 2023 proběhl na Horažďovicku Den proti úložišti proti záměru Vlády umístit úložiště vysoce radioaktivních odpadů na území pod památnou Práchní u břehů zlatonosné řeky Otavy.
Aktivně se účastnilo přes 1.500 lidí – dobrovolníků, pořadatelů, běžců, občanů a starostů.
O velikonoční neděli 9.4. 2023 se konalo v předsálí kulturního domu posezení s hudbou, při kterém panovala skvělá nálada. Škoda jen, že byla menší účast. (JV)
Uplynulý víkend patřil oslavám svátků jara - Velikonoc. Tato tradice se u nás dodržuje a tak v jednotlivých místních částech se chodilo od čtvrtka do soboty řehtat a v sobotu pak koledovat. Děkujeme všem koledníkům i dárcům. (JV)
Kulturní komise připravila úplně novou akci v letošním kulturním kalendáři a sice degustaci moravských vín a slivovice. Tyto lahodné nápoje prezentovalo Vinařství Pergen z Perné. Návštěvníci zaplatili symbolické vstupné a obdrželi sklenku na víno se znakem obce Pačejov, kterou si ponechali na památku. A pak už jen mohli účastníci ochutnávat, bavit, zpívat a tancovat. Na stolech bylo připraveno občerstvení domácí výroby, k tanci a poslechu hrála skupina Duo Harmonie. Akce se velice vydařila a proběhla za velké účasti návštěvníků. Děkujeme všem.
Ing. Jan Vavřička
Pačejovští hasiči připravují v tento čas (MDŽ), setkání pro všechny ženy, babičky i tety. V letošním roce připadla oslava na 11. března. Ženy se sešly ve společenské místnosti hasičské zbrojnice v Pačejově. V příjemném prostředí už čekali mladí hasiči, aby mohli předvěst svoje připravené kulturní pásmo, plné recitace, zpěvu, který doprovázely na hudební nástroje sami děti. Program oslavy zahájila, všechny přivítala, vedoucí mladých hasičů Martina Jungerová a popřála přítomným dobrou náladu. Program se všem líbil. Pro ženy a děti bylo připraveno občerstvení. Ženy si navíc připily jejich oblíbeným vínečkem ,,sladké a bílé“. Mladí hasiči rozdali každé ženě krásný karafiát. Dostavili se harmonikáři, pan Saměc st. a Pavel Saměc ml. Harmonikáři hráli jako o závod a ženy zpívaly celý večer. Škoda, že účast nebyla tak velká, bylo veselo a legrace.
Radek Junger
Po tříletém covidovém půstu se v Pačejově opět konal v sobotu 25. 2. 2023 obecní spolkový ples, který připravila kulturní komise obce. Za slušné účasti panovala skvělá nálada a atmosféra. Byly čtyři předtančení, půlnoční překvapení, bohatá tombola a samozřejmě dámská volenka. A ve tři ráno se nikomu domů nechtělo. (JV)
Sobotní odpoledne dne 25. února patřilo v klubu kulturního domu v Pačejově dětem. Hasičky Pačejov pro ně totiž připravily tradiční maškarní ples plný tance, zábavy, soutěží a sladkých odměn. Tanečky na známé písničky, soutěže pro jednotlivce i družstva si nenechalo ujít přes padesát masek. Za účast v soutěžích byly masky odměněny sladkostmi. Samozřejmě nemohla chybět soutěž o nejkrásnější masky. Děti i rodiče si užili krásné pohybové odpoledne, pořadatelky děkují všem za účast a těší se na shledání v příštím roce.
Radek Junger
U nás, ve Velešicích a Týřovicích, se konal dne 18.2. 2023 již 66. ročník masopustního průvodu, který tradičně pořádali velešičtí hasiči. Sešlo se více než 50 masek a průvod prošel oběma vesnicemi a nevynechal žádné obydlené stavení. O hudební doprovod a dobrou náladu se starala hudba složená ze samých mladých a to je dobrá znamení. Masopustní veselí panovalo až do noci.
Ing. Jan Vavřička
24. SETKÁNÍ MLADÝCH HASIČŮ V SUŠICI
Dne 11. února 2023 se pačejovští mladí hasiči zúčastnili v základní škole v Sušici, zimního setkání Mladých hasičů okresu Klatovy, které se odehrávalo ve stylu znalostí, zábavy a sportu. Ve dvou tělocvičnách mezi sebou soutěžilo 74 pětičlenných hlídek v různých disciplínách, např.: určování dopravních značek, věcných prostředků PO, signály rukou, vázání uzlů, šplh po tyči, hra paměti. Starší kategorie se umístila na 4. a 26. místě, mladší kategorie se umístila na 10. a 21. místě.
Radek Junger
O víkendu 11. 2. 2023 se konal další klubový večer z cyklu Křeslo pro hosta, do něhož tentokrát usedl český herec Pavel Nový. Naplněný sál vyslechl krásné, poutavé a humorné povídání našeho hosta, který také zodpověděl mnoho dotazů. Krátké přestávky vyplnili Bráchové (Fanda s Jirkou) nádhernými písničkami. A ani skoro po 3 hodinách se nikomu domů nechtělo. Děkujeme.
(JV)
V pátek 10. 2. 2023 se konala výroční schůze skautů z Pačejova. Zazněly tradičně zprávy o činnosti, hospodaření a revizní a také zpráva o činnosti oddílu oldskautů. Starosta obce přednesl zdravici a poděkoval za činnost s mladeží a spolupraci. Na závěr popřál slunce na skautské stezce po celý rok.
JV
Výroční Členská schůze Spolku pro obnovu památek pod Slavníkem proběhla 21.ledna 2023. Předseda spolku Milan Valeš zhodnotil činnost za loňský rok a nastínil plány do roku následujícího. Z jeho zprávy zaznělo, že rok 2022 byl už bez jakéhokoliv omezení na činnosti. Právem poděkoval všem členkám a členům za jejich aktivní přístup a reprezentaci spolku, nejen na území naší obce. Následovala zpráva hospodářky spolku paní Boženy Behenské, která samozřejmě seznámila přítomné s hospodařením jejich spolku a dále pak pokračovala v podrobné zprávě z činnosti uskupení našich „Šikbab“. Svou aktivitu prezentovali i obyvatelům Domova s pečovatelskou službou v Nepomuku, kde jejich vystoupení sklidilo obrovský úspěch. Za obec Pačejov přijal pozvání místostarosta obce Radek Junger. Poděkoval za dosavadní činnost a spolupráci mezi obcí a spolkem. Omluvil starostu obce Jana Vavřičku , který se ve stejném čase účastnil výroční valné hromady jiného spolku. Členská schůze byla zakončena příjemným posezením s hudbou.
Radek Junger
O víkendu 21.1. 2023 bilancovali svoji činnost hasiči ze Strážovic jako jediný zájmový spolek v místní části. Díky jejich fungování ve vsi panuje sousedská atmosfera. Příští rok je čeká oslava 100. výročí založení spolku. Starosta obce poděkoval za činnost a spolupráci. (JV)
V sobotu 14.1. 2023 se konala další z výročních schůzí našich zájmových spolků, tentokrát Sboru dobrovolných hasičů Pačejov za velice slušné účasti členů. Jednotliví členové výboru přednesli zprávy za svůj úsek a bylo co bilancovat. V průběhu schůze byl také schválen plán práce na letošní rok. Zástupce OSH informoval o dění v okrese a pochválil pačejovské hasiče za jejich práci a činnost. Stejně tak starosta obce poděkoval za spolupráci.
(JV)
Tak první akce z kulturního kalendáře na letošní rok je za námi. V pacejovském kostele se konal 7.1. 2023 tradiční vánoční tříkrálový koncert v podání pěveckého spolku Pracheň, jehož historie je více než 160 let. Krásný umělecký, duchovní a kulturní zážitek z jejich vystoupení v nádherně vyzdobeném kostele. Děkujeme.
(JV)
V sobotu 7.1. 2023 se konala v lokalitě Březový potok další protestní akce proti úložišti jaderného odpadu,kterou přišlo podpořit více než 500 obyvatel regionu. Starostové obcí dali najevo,že se nedají. Děkujeme za Vaši podporu.
(JV)
V sobotu 7.1. 2023 proběhla v naší obci tradiční Tříkrálová sbírka. Děkujeme všem štědrým dárcům a koledníkům.
(JV)

Tenisový klub Pačejov pořádal 29.12.2022 v sále kulturního domu v Pačejově tradiční předsilvestrovský turnaj ve stolním tenisu a šachách.
Ve stolním tenise byly vyhlášeny dvě kategorie: 1. děti a mládež ( do 18. let )
2. dospělí ( od 18. let)
Do první kategorie se přihlásilo 10 hráčů.
Výsledky první kategorie . 1. místo Ondřej Smolík
2. místo Šimon Straka
3. místo David Křevký
Do druhé kategorie se přihlásilo 11 hráčů.
Výsledky druhé kategorie. 1. místo Tomáš Hrdlička
2. místo Vlasta Knapp
3. místo Víťa Srp
Na turnaj v šachách se přihlásilo 7 hráčů.
Jak je vidět i na fotkách, hrálo se vzájemně – děti, dospělí.
Výsledky turnaje v šachách. 1. místo Kristian Hrabě
2. místo František Kába st.
3. místo Jan Prokopius
Odměněni byli všichni hráči. Turnaj probíhal v dobré náladě.
Božena Beheská

Z vystoupení mladých hasičů na Štědrý den pod vánočními stromy v místních částech obce.
Ing. Jan Vavřička
Letos jsme v Pačejově uspořádali poprvé Adventní setkání s vánočním jarmarkem, k vidění byl pačejovským občanem Pavlem Strakou vyřezávaný dřevěný betlém, celý podvečer doprovázela skupina Štreka a vystoupily děti z Mateřské školy, dramatický kroužek družiny ZŠ a místní pěvecký soubor Šikbaby. Také účast občanů byla výborná a celý večer panovala sváteční adventní nálada, voněl svařák a punč ...Starosta popřál Šťastné a veselé. Děkujeme všem za přípravu, vystoupení i účast.
10.12.2022
Ing. Jan Vavřička
Už budou Vánoce.
Děti z MŠ Pačejov se svými učitelkami, připravily vánoční vystoupení pro místní seniory, ale nejen pro místní, ale pro všechny babičky, maminky i tatínky. Akce se uskutečnila v klubu KD v Pačejově nádraží ve čtvrtek 8. prosince. Děti byly nadšené, bylo vidět, že mají radost z toho, že mohou předvést to, co se naučily. Byly to písničky, tanečky a scénky. Jednak ze života ve školce a také k přicházejícím Vánocům. Divákům se program moc líbil. A to nebylo všechno. Děti přinesly pro seniory drobné, ale krásné vánoční dekorace, které pomáhaly vyrábět. Děkujeme dětem a učitelkám za pěkné vystoupení a dárky, Jediný stín byl, že dost dětí bylo nemocných a nemohly se vystoupení zúčastnit.
Pačejov, 8.12. 2022
Behenská Božena
Vánoční Regensburg
V sobotu 3.12.2022 uspořádala obec Pačejov krásný výlet do adventního Regensburgu . I když na začátku zájezdu se řešily menší technické problémy s dopravcem , které dobře dopadly a tak jsme vyrazili do vánočního Regesburgu se skvělou průvodkyní paní Veronikou Kočí, ale bohužel jen se 3 zaplněným autobusem, škoda, že se nepřihlásilo více spoluobčanů, ale tak to bohužel je celkově i při dalších akcích, které obecní úřad a kulturní komise pořádá. Všichni věnují dost svého volného času přípravám, tak by určitě pro všechny bylo největším oceněním větší návštěvnost akcí.
Věříme, že tento výlet nebyl poslední a že příští rok naplníme celý autobus a navštívíme adventní trhy třeba v Passově nebo ve Vídni.
Za kulturní komisi
Miloslava Hlůžková
Petra Veselá
Fotoreportáž ze zahájení adventu a rozsvícení vánočního stromu Pačejov nádraží -27.11. 2022.
Ing. Jan Vavřička
Fotoreportáž ze zahájení adventu a rozsvícení vánočního stromu v Pačejově vsi - 26.11. 2022
Ing. Jan Vavřička
Den válečných veteránů jsme si v Pačejově připomněli dalším klubovým večerem ze seriálu Křeslo pro hosta, ve kterém tentokrát zasedl Jan Jirák, historik Klatovského muzea a pozorně jsme vyslechli zajímavou přednášku na téma I. světová válka.
Ing. Jan Vavřička
V pátek 11.11. 2022 se konalo v obřadní síni obce Pačejov tradiční slavnostní vítání nových občánků, které připravila obec Pačejov společně se Sborem pro občanské záležitosti. Starosta obce ve slavnostním projevu přivítal 8 nových občánků. Následovalo předání dárků a samozřejmě i společné focení na památku tohoto slavnostního okamžiku.
Ing. Jan Vavřička
V sobotu 5.11. 2022 se v kulturním domě v Pačejově nádraží konal 5. ročník gastronomické soutěže, tentokrát o nejlepší vepřo, knedlo, zelo. Odbornou porotou, jejíž předsedou byl známý moderátor Přemysl Čech, bylo hodnoceno celkem 11 vzorků. Všichni soutěžící předvedli mistrovské umění a jejich pokrmy, které mohli ochutnat i diváci, byly skvělé. Zvítězila Alenka Jirásková, druhý byl Ladislav Hosnedl a na třetím místě se umístil kolektiv Mateřské školy. Gratulujeme. Celé odpoledne výtečně moderoval Tomáš Cihlář a dobrou náladu navodilo duo Bráchové. Děkujeme všem za přípravu, organizaci a účast.
Ing. Jan Vavřička


V sobotu 29. října přivítal plný kulturní dům v Pačejově Malou muziku Nauše Pepíka, se kterým vystupovala Olinka Baričičová. Jejich vystoupení navodilo krásnou atmosféru v sále a všichni se rozcházeli krásně naladěni a spokojeni.
Ing. Jan Vavřička
Dne 28. října se v Pačejově konaly tradiční oslavy tohoto významného státního svátku. Proběhly pietní akty položení věnců u pomníků padlých v Pačejově a ve Velešicích. Skauti pořádali lampionový průvod spojený s opékáním buřtů.
Ing. Jan Vavřička
Děti z Mateřské školy v knihovně
Místní knihovnu navštívily 18. října 2022 děti z Mateřské školy. Dozvěděly se jak se s knížkami správně zachází, jak se knížky půjčují a co je třeba udělat pro to, aby si mohly v knihovně knížky zapůjčit. V knihovně děti přivítal také pan starosta a promluvil k dětem o tom, jak jsou knihy důležité a že se při četbě mohou dozvědět mnoho nového. Děti byly moc šikovné, splnily drobné úkoly při vyhledávání v knížkách a na závěr si prohlédly knihovnu i některé dětské knihy.
A. Štěpáníková

Za účasti velkého počtu diváků se v kulturním domě konalo dne 16.10.2022 divadelní představení v podání ochotníků z Bolešin s názvem "Lakomec, pitomec...a nakonec?" Herci podali úžasný výkon a diváci se výborně bavili. O jejich spokojenosti svědčil závěrečný dlouhotrvající potlesk. Děkujeme.
Ing. Jan Vavřička
20.9. 2022 dorazila do pačejovské školy, jako jedné z mála v Plzeňském kraji, Pojízdná učebna techniky, kterou si představte jako speciálně upravený a moderními technologiemi vybavený nákladní automobil, který díky své mobilitě může dorazit kamkoliv. Jedná se o nový projektu Ministerstva průmyslu a obchodu na podporu a rozvoj technické gramotnosti a ekologického chování. Cílem je zvyšovat u dnešní mládeže zájem o techniku a řemeslo a současně je vést k odpovědnému a udržitelnému využívání moderních technologií a k ekologickému chování obecně a také o popularizaci těchto v dnešní době velmi zásadních a důležitých témat.
Pojízdná učebna vzbudila mezi žáky naší školy obrovský zájem a každý si mohl na 3D tiskárně vytisknout na památku přívěšek.
Děkujeme!
Ing. Jan Vavřička
V sále Městské knihovny v Klatovech proběhla krajská vernisáž 14. ročníku výstavy Má vlast cestami proměn . Obec Pačejov obdržela Pamětní list a poděkování za účast v soutěži se stavbou vodní nádrže Na Prachárně. Tato stavba bude i nadále prezentována při dalších akcích v rámci této soutěže a také jako příklad pro studenty na vhodný způsob zachycení vody v přírodě.
Děkujeme!
Ing. Jan Vavřička
HOLA, HOLA, ŠKOLA VOLÁ !
Slavnostní zahájení školního roku proběhlo tradičně v naší Základní škole za účasti žáků, rodičů, učitelského sboru a zástupců obce. Na začátku promluvil ředitel školy a starosta obce a potom se žáci odebrali do svých tříd.
Slavnostní zahájení pokračovalo v 1. třídě, kde prvňáčci dostali od starosty malý dárek a pamětní stuhu jim připnula zástupkyně Sboru pro občanské záležitosti.
Po skončení se starosta ještě zastavil také v Mateřské škole, aby i tam dětem v obou odděleních popřál k zahájení školního roku.
Tak všem hodně štěstí!
Ing. Jan Vavřička
Fotoreportáž z pačejovské pouti.
V sobotu 16.7.2022 se konalo ve Strážovicich tradiční posezení na návsi s Václavem Žákovcem,které pořádali místní hasiči. Příjemná akce. (JV)

Minulou sobotu 9.7. 2022 se konal 19. ročník protestní akce proti záměru vybudovat v lokalitě Březový potok úložiště radioaktivního odpadu, kterého se zúčastnilo více než 200 protestujících z obcí v lokalitě a okolí, ale také ze sousedního Bavorska a Rakouska. Šlo se pěšky a jelo na kolech a motocyklech. Na společném shromáždění účastníků v Maňovicích zaznělo jednoznačné NE ÚLOŽIŠTI v naší lokalitě.
Děkujeme všem za podporu!
Ing. Jan Vavřička
Poslední červnový den proběhlo v naší základní škole slavnostní ukončení školního roku a vyřazení žáků 9. třídy.
Ing. Jan Vavřička
V sobotu 25.6. 2022 proběhly v Pačejově za velké účasti občanů, bývalých i současných žáků a hostů oslavy 200. výročí Základní školy. Mezi hosty byl i I. náměstek hejtmana Petr Vanka, krajský radní pro školství a sport Vladimír Kroc,, vedoucí odboru školství Jaroslava Havlíčková, vedoucí odboru pro regionální rozvoj Miloslav Michalec, duchovní správce farnosti otec Mariusz,, ředitel Střední školy z Horažďovic Vladimír Greger , starostové spádových obcí a samozřejmě zastupitelé obce.
A oslavy byly velice zdařilé díky krásnému počasí a skvělému programu, který předvedli v první části žáci školy a ve druhé části Prácheňský soubor písní a tanců. Po skončení oficiální části následovalo společenské posezení, kdy k tanci i poslechu hrála skupina Harmony music.
Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě a průběhu oslav.
Ing. Jan Vavřička
Ve čtvrtek 23.6.2022 proběhlo v naší obřadní síni slavnostní pasování prvňáčků na rytíře Řádu čtenářského a byli jmenováni čtenářem knihovny po té, co předvedli své čtenářské umění a složili slib čtenáře. Malé dárky byly samozřejmostí.
Rodiče i babičky měli radost.
Ing. Jan Vavřička
Skvělá oslava Dne dětí v Pačejově - 4.6.2022
Dětské odpoledne připravila obecní kulturní komise s bohatým programem na téma "Putování s večerníčkem". Start a cíl byl u zdravotního střediska a závěrečné hodnocení, předání cen a občerstvení se konalo na Oranžovém hřišti u kulturního domu. Zúčastnilo se 70 dětí a odpoledne si opravdu užily. Děkujeme za účast i přípravu a organizaci.
Ing. Jan Vavřička
Sraz rodáků se vydařil
Sobota 28. května patřila dlouho očekávanému "Srazu rodáků obce". Akce se konala opět po 5 letech tak, jak starosta obce tehdy slíbil. Jeho součástí byl bohatý průvodní program. Dopolední část se odehrála v Pačejově vsi a návštěvníci mohli navštívit například mateřskou a základní školu, která za měsíc oslaví 200. výročí. Den otevřených dveří byl i v místní hasičárně. U pomníku padlých z 1.světové války položili představitelé obce věnec, pietní akt pokračoval na místním hřbitově položením upomínkových věnečků na hroby bývalých starostů obce. Dopolední program završila slavnostní mše svatá za obec a farnost v kostele Panny Marie Sněžné. Poté se účastníci srazu přesunuli auty nebo přistaveným hasičským mikrobusem do kulturního domu v Pačejově nádraží. Tam, po společném obědě, pokračovala odpolední část programu. Tu zahájil projev starosty obce Ing. Jana Vavřičky, který připomněl nejvýznamnější momenty historie i současnosti Pačejova a změny za posledních 5 let. Také zazpíval pěvecký sbor rodáků pod taktovkou pana Stanislava Smítky a mladá sekce místního souboru Šikbaby zatančila kankán. V suterénu kulturního domu byla otevřena výstava obecních a spolkových kronik a fotografií dokumentujících historii našich obcí. Následovalo společenské posezení, k tanci a poslechu hrála Malá muzika Nauše Pepíka. Sraz rodáků se konal samozřejmě pod záštitou Obce Pačejov a velký dík za jeho úspěch patří všem subjektům, které se na jeho zdárném průběhu spolupodílely - komisi kultury a sportu, sboru pro občanské záležitosti, Základní a Mateřské škole Pačejov, Sboru dobrovolných hasičů Pačejov a všem těm našim spoluobčanům, kteří dokázali přiložit ruku k dílu. A opravdu to stálo za to! (JV)
TS DAZZLE Pačejov

Od září 2021 se v tělocvičně KD Pačejov schází skupinka patnácti dětí, které se rozhodly svůj volný čas oživit tancem.
Po téměř roce tréninků se naše taneční skupina Dazzle rozhodla zúčastnit 3.4.2022 a 28.5.2022 svých prvních tanečních soutěží, které se obě odehrály v Chebu - Kulturní centrum Svoboda.
3.dubna děti soutěžily v kategorii Junioři-parketové formace. Tato soutěž byla postupová, což znamená, že vybraný počet tanečních skupin se zúčastnilo také Mistrovství České republiky. Děti tančily s velkým nasazením a umístily se na krásném 6. místě.
V sobotu 28.května jsme vyrazili na další soutěž, opět do Chebu. Pro děti to bylo určitě příjemné, objevit se znovu v místě, kde už jednou tančily. A opravdu se vyplatilo, vyhrály 1.místo v kategorii do 11-ti let. Byly odměněni medailí a obrovským pohárem, z kterého jsme všichni vítězně ochutnali dětské šampaňské na vítězství.
Taktéž jsme již tento rok stihli vystupovat na dvou akcích v Olšanech. Na vánočním zpívání a nedávno na oslavě Dne matek. Kdo by nás chtěl vidět v "akci", tak určitě zavítejte na oslavy založení školy v Pačejově 25.6.2022, kde bude naše skupinka vystupovat.
A na konec. Pokud máš jen trochu rytmu v těle a chtěl bys s námi začít tancovat, od září můžeš! Věková hranice je 6 -11 let. Pro více info, pište na +420 728 137 468.
Gabriela Bělochová
21.5.2022 jsme slavnostně otevřeli nově odbahněný a opravený rybník ve Velešicích Na Pasekách. Oprava byla provedena za využití dotace Ministerstva zemědělství, milion korun dala obec ze svého rozpočtu. Zhotovitel zkrátil termín realizace o 7 měsíců. Slavnost se vydařila i díky počasí a bylo opravdu veselo.
Ing. Jan Vavřička
Minulý víkend 14.5.2022 proběhly oslavy 115. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Pačejově spojené s okrskovou soutěží družstev. Počasí přálo a tak se odpoledne vydařilo.
Ing.Jan Vavřička
starosta
V sobotu 7.5. 2022 se konal již tradiční 11. ročník Posezení na pačejovské návsi s bohatým kulturním programem. Vystoupili šermíři ze Žichovic, soubor Pšeničky z LŠU Nepomuk, Pačejovská děvčata a zlatý hřeb odpoledne naše Šikbaby. Vše proběhlo za hudebního doprovodu Obšuky pod vedením Franty Strnada. Krásné a příjemné odpoledne za velké účasti diváků. Děkujeme.
Ing. Jan Vavřička
starosta obce Pačejov
Ve čtvrtek 5.5. 2022 v Pačejově proběhly tradiční oslavy 77. výročí osvobození a ukončení II. světové války za účasti kolony vojenských vozidel 4. obrněné brigády "Prácheňsko". Proběhl pietní akt položení věnce u pamětní desky pačejovského rodáka a příslušníka RAF, který se proslavil potopením německé lodi Alsterufer s nákladem wolframu a obdržel ze tento čin nejvyšší letecké vyznamenání záslužný letecký kříž (DFC).
Ing. Jan Vavřička
starosta obce Pačejov
Ve všech místních částech naší obce byla samozřejmě dodržena staročeská tradice - stavění májí a pálení čarodějnic .....
Ing. Jan Vavřička
starosta obce Pačejov
Letos slaví hasiči z Pačejova 115. výročí založení sboru.V pátek 20.4. 2022 se uskutečnila slavnostní členská schůze, při níž zazněly zprávy starosty a jednatele sboru a zdravice hostů - vedení Okresního sdružení hasičů a starosty obce a byli oceněni zasloužilí členové.
Hlavní oslavy se budou konat v polovině května a budou spojeny s okrskovou soutěží.
Ing. Jan Vavřička
starosta obce Pačejov
2.4.2022
Jedním z posledních zájmových spolků, který měl výroční valnou hromadu, byl Tenisový klub Pačejov. Zazněly tradičně zprávy o činnosti a hospodaření, probíraly se plány pro letošní rok. Také proběhly volby členů výkonného výboru. Starosta obce pozdravil jednání klubu a poděkoval za spolupráci. Pak následovalo společné posezení.
Ing. Jan Vavřička
starosta obce Pačejov
Charita v Pačejově
V pondělí 11.4. 2022 se konala u nás na úřadě malá slavnost - bylo otevřeno nové pracoviště Charity Horažďovice, aby měly pečovatelky blíž ke klientům. Bude sloužit jako základna pro poskytování nejen pečovatelské služby, ale i ostatních, které Charita nabízí. Zazněly slavnostní projevy od paní ředitelky a starosty obce, pracovišti pak požehnal duchovní správce farnosti otec Mariusz.
Přejeme jen spokojené klienty a děkujeme.
Ing. Jan Vavřička
„Úložiště“ je pořád hrozbou.
V sobotu 9. dubna 2022 proběhl na Horažďovicku Den proti úložišti proti záměru MPO umístit úložiště vysoko radioaktivních odpadů na území pod památnou Práchní.
Politici zvolení do vládních a poslaneckých postů v říjnových volbách tvrdili, že začnou přistupovat nověji a ohleduplněji k našemu rodnému Prácheňsku a ke zdejším lidem.
Do koaliční smlouvy vládních stran se podařilo dostat slib "Posílíme práva dotčených obcí při případném rozhodování o umístění hlubinného úložiště. Jsme otevřeni i jiným řešením, než je konečné hlubinné úložiště v ČR“. Ale zatím se nic pro deset přímo dotčených obcí nezměnilo. Návrh zákona připomínky obcí pomíjí.
Nezapomínejme, že poslední rok byl pro naše Horažďovicko ve spojitosti s přípravou úložiště velice krutý. Malá rekapitulace:
- Dne 22. 12. 2020 přišlo od ministra MPO K. Havlíčka sdělení, že se tato lokalita dostala do užšího čtyřčlenného výběru. A to na základě usnesení Babišovy Vlády ČR z 21. 12. 2020. Bez souhlasu dotčených obcí.
- Dne 15. 1. 2021 ředitel SÚRAO J. Prachař sdělil dalším čtyřem obcím na Horažďovicku, že byly zahrnuty do území, o které MPO rozšiřuje tzv. lokalitu Březový potok. Rozšíření se týká obcí Břežany, Kovčín a Malý Bor a města Horažďovice a občanů jejich 15 sídel (vesnic a města). Takže nově se problematika úložiště na Horažďovicku přímo týká 10 samosprávných celků (9 obcía 1 město) a lidí z jejich 32 sídel. Což zasáhne cca 10.000 lidí zde trvale bydlících. Přestože všech 10 dotčených obcí nesouhlasí dlouhodobě se záměrem MPO umístit na jejich správním území hlubinné úložiště. Práva jsou nám upírána a vládní tlak sílí.
Aktuálně nově představená verze návrhu zákona o řízeních souvisejících s hlubinným úložištěm radioaktivního odpadu (původně o zapojení obcí do výběru úložiště) byla projednána Legislativní radou vlády. Stále tam však chybí zapracování našich připomínek o větším posílení práv samospráv. Dotčené obce a lidé v nich žijící nemohou být přeci opomíjeni v tak zásadním rozhodování o budoucnosti našeho kraje.
Senátor V. Chaloupek informoval o slibu ministra MPO J. Síkeli, že přijede na Horažďovicko osobně jednat. Taktéž i předsedkyně SÚJB D. Drábová.

Zahájení akce bylo na hrázi Kovčínského rybníka, který je největší v západních Čechách a jeho plocha je 104 hektarů. Při pohledu na tuto rozsáhlou vodní plochu si uvědomíte, že úložiště má být pod povrchem až 5 x větší. Při štafetovém běhu 285 běžců uběhlo před 40 kilometrů, přes 18 vesnic.
Což znázornilo zájmové hranice pro úložiště, dle MPO. Dosah je až k Horažďovicím a řece Otavě. Doba ukládání je uváděna na 100.000 let, než postupně vyhořelé palivo ztratí radioaktivitu. A k tomu jedním dechem tvrdí zaměstnanci vládních institucí, že budování úložiště a jeho provoz nijak podstatněji neovlivní žití a životní prostředí v regionu.
Petiční listiny podepsalo přes 1.000 lidí z regionu. Ty budou spolu se společným prohlášením zaslány ministrovi MPO J. Síkelovi.
Plně si uvědomujeme současnou složitou situace v ČR a v Evropě. Dva roky covidových opatření a především úmrtí a nemoci našich spoluobčanů nás nutí uvažovat nad mnohými souvislostmi denního žití. Vedení obcí si plně uvědomuje složitost energetických dopadů v rámci válečných bojů na Ukrajině a možné dopady z ruské strany na dodávky zemního plynu a ropy. Nyní i my musíme spolupracovat na zajištění pobytu uprchlíků v našich obcích.
Chápeme proto i nutnost chodu jaderných elektráren. Přesto musíme dát najevo, že státní instituce, především MPO a SÚRAO, naprosto přehlíží desetitisíce našich občanů při konečném řešení, jak skladovat vyhořelé jaderné palivo. Pracovníci MPO dopady na lokalitu s podzemní plochou úložiště až 500 hektarů a trvalé uložení nebezpečného materiálu na desítky tisíciletí bagatelizují. Alev dotčených místech žijí naši lidé a chtějí své obce plnohodnotně předat dalším generacím.
Velké poděkování patří všem lidem, kteří se protestního Dne účastnili a není jim lhostejný zdejší pošumavský kraj.
Ing. Jan Vavřička
starosta obce Pačejov
DIAMANTOVÁ SVATBA
Ve čtvrtek 31.3. 2022 jsme připravili u nás na úřadě malou slavnost u příležitosti diamantové svatby - 60 let společného života - manželů Veringerových.
Starosta obce a předsedkyně Sboru pro občanské záležitosti pronesli slavnostní řeč, nechyběly gratulace, předání dárků a slavnostní přípitek. Nakonec následovalo společné posezení a samozřejmě vzpomínání.
Všechno nejlepší a hodně zdraví oslavencům!
Ing. Jan Vavřička
Minulý víkend 26.3. 2022 se také uskutečnila výroční schůze Mysliveckého spolku. Zazněly zprávy předsedy, místopředsedy, jednatele, hospodáře a pokladníka. Byly velmi obsáhlé a hodnotily činnost spolku na všech úsecích. Např. bylo uloveno 27 divočáků a 23 lišek. Zazněly také plány na rok letošní. Starosta obce poděkoval za činnost a spolupráci s obcí a popřál Lesu lovu ZDAR!
Ing. Jan Vavřička
Po dvou letech se vrátilo divadlo do sálu našeho kulturního domu a to v podání Ochotnického souboru Břežany, který k nám zavítal s komedií Antonína Procházky „Klíče na neděli“.
Komedie je o tom, že dva manželské páry se sejdou na nepovedeném mejdanu. Prozradí se, že všichni čtyři nejsou příliš spokojeni s tím, čeho dosáhli, a jejich manželské soužití trpí stereotypem. V opilosti se partneři prohodí, vymění si klíče od bytu a po kratičké radosti z něčeho nového se z této záměny roztočí kolotoč potíží.
V hlavních rolích exceloval Zbyněk Vodička s Markétou Buchtovou, ale ani ostatní aktéři nezůstali pozadu. Břežanští ochotníci prostě u pačejovských diváků opět sklidili úspěch a všichni diváci se velmi příjemně bavili.
Miloslava Hlůžková
O minulém víkendu 19.3. 2022 se konala výroční členská schůze jednoho z nejagilnějších spolků v naší obci - Automotoklubu Pačejov. Po dvou letech zazněly zprávy o činnosti, hospodaření a hodnocení pořádaných akcí. Také byly představeny plány pro letošní rok. Starosta obce poděkoval za aktivitu, spolupráci a propagaci obce v rámci celé republiky při pořádání automobilové rally. Zároveň popřál hodně štěstí při letošním ročníku.
Ing. Jan Vavřička
Přinášíme fotoreportáž z oslavy MDŽ, kterou pro své členky připravili pačejovští hasiči.
Ing. Jan Vavřička
65. ročník masopustního průvodu, který organizuje Sbor dobrovolných hasičů ve Velešicích, se opět vydařil. Sešlo se 55 masek a průvod prošel Týřovice a Velešice a nevynechal žádnou chalupu. Večer proběhla veselice v hasičské klubovně.
Ing. Jan Vavřička
Členská schůze Spolku pro obnovu památek pod Slavníkem
4. března 2022 se sešli členové tohoto spolku na výroční členské schůzi. Nebyla nijak okázalá, protože činnost, jako u všech ostatních spolků, byla omezená šířícím se Covidem- 19. Bylo to však příjemné setkání. Za obec Pačejov pozvání přijal místostarosta obce Milan Běloch. Pan Ing. Jan Vavřička se omluvil, neboť měl další neodkladné povinnosti. Činnost spolku zhodnotil předseda Milan Valeš. V tomto roce budeme podle možností pokračovat snad za lepších podmínek. Chtěli bychom být nápomocni obci jak v kultuře i v ostatní práci. Hospodářka B. Behenská seznámila členstvo s hospodařením. Zpráva byla stručná, odpovídající celoroční činnosti. Pan místostarosta Běloch ocenil náplň činnosti spolku a spoléhá se na další spolupráci. (B. Behenská)
26.2. 2022 se konala výroční valná hromada šestého okrsku Okresního sdružení hasičů v pačejovské hasičárně. Zúčastnili se jí zástupci sborů z Kvášňovic, Olšan, Pačejova, Strážovic a Velešic. Zazněly zprávy o činnosti a plány na letošní rok. Starostové obcí poděkovali za jejich činnost.
Ing. Jan Vavřička
Včelařský spolek bilancoval svoji činnost právě tuto sobotu 19.2.2022. Jedná se o nejstarší zájmový spolek z našich 12, který příští rok oslaví 120. výročí založení. Zazněly zprávy předsedy, jednatele a hospodářky. Starosta obce ocenil jejich společensky záslužnou práci a poděkoval za ni. Potěšující je, že přibývají členové a mezi nimi i ti mladší. Dobrá je i spolupráce se Základní školou. Spolek má 31 členů a chová ve svém rajonu 390 včelstev.
Ing. Jan Vavřička
V sobotu 29.1. 2022 proběhla výroční schůze dalšího našeho spolku - tentokrát TJ Sokol. Zhodnotila uplynulý rok a fotbalovou sezonu. Výborné výsledky vykazuje oddíl SPV a družstvo mládeže. Největší diskuze byla okolo výsledků A mužstva mužů. Důležité je, že všichni mají chuť pracovat a výsledky zlepšit. Starosta obce jim k tomu popřál hodně sil a také poděkoval za práci.
Držíme palce!
Ing. Jan Vavřička
Další z výročních schůzí našich spolků proběhla ve Strážovicích dne 15.1. 2022, kde na valné hromadě bilancovali tamní hasiči, jako jediný spolek v této místní části. A bilancování proběhlo za poslední dva roky, neboť ze známých důvodů loni valná hromada nebyla. Samozřejmě zazněly zprávy o činnosti a hospodaření a také informace z okresního sdružení hasičů. Starosta obce pozdravil jednání jménem obce a zastupitelstva, poděkoval za spolupráci a za činnost a popřál do nového roku.
Ing. Jan Vavřička
Pačejovská farnost uspořádala dne 8.1. 2022 tradiční Vánoční koncert tříkrálový v pačejovském kostele Panny Marie Sněžné. S krásnými vánočními písněmi a koledami vystoupil Pěvecký spolek Prácheň. Děkujeme za krásný kulturní a duchovní zážitek.
Ing. Jan Vavřička
V sobotu 8.1. 2022 se konal již 19. ročník protestního pochodu proti záměru vybudovat v naší lokalitě Březový potok úložiště radioaktivního odpadu. Počet lidí, kteří si vyzvedli startovní kartu, byl přes 350 osob. Je vidět, že tento problém lidé vnímají. Byla hojná účast. I přes zimní počasí a v době proticovidových opatření.
Snažení obcí z lokality Březový potok přišli podpořit občané z celého regionu, všech věkových kategorií. Potěšila účast mladých lidí a rodin s dětmi. Je vidět, že jim na našich vesnicích záleží. Poděkování všem přítomným za podporu a za účast.
V rámci letošního pochodu byl přítomným přehráván nový dokument „Zde je domov náš“.
https://bit.ly/3q4ZKCY
Poděkování všem organizátorům a podpůrcům.
Ing. Jan Vavřička
V Pačejově se konala výroční valná hromada Sboru dobrovolných hasičů. Zhodnotila činnost sboru za rok 2021 ve zprávách starosty sboru, velitele, jednatele, vedoucího mladých hasičů a hospodáře. Rok i přes covidová opatření byl úspěšný v celé řadě oblastí. Starosta obce poděkoval za činnost a popřál do roku nového.
Ing. Jan Vavřička
Mezi svátky před koncem roku uspořádal v kulturním domě Tenisový klub Pačejov tradiční turnaj ve stolním tenisu a v šachách. Určitě to bylo příjemné zpestření pohybem ze svátečního válení a pojídání dobrot. Bylo to příjemné odpoledne a panovala báječná atmosféra. Ing. Jan Vavřička

Na Štědrý den odpoledne již patnáctý rok naši hasiči z Pačejova vystupují pod vánočními stromy v místních částech naší obce s kulturním pásmem na různé téma. Letos to byly krásné koledy v podání pačejovského sextetu s mezinárodním obsazením. Děkujeme. Ing. Jan Vavřička
Ve Velešicích proběhla výroční valná hromada Sboru dobrovolných hasičů, která zhodnotila činnost za poslední dva roky, neboť v loňském roce se ze známých důvodů nekonala. To bylo v roce 100. výročí založení sboru. Zazněly zprávy starosty sboru, jednatele, velitele a hospodáře. Také bylo zvoleno nové vedení SDH. Starosta obce pozdravil jednání valné hromady, poděkoval za spolupráci a končícím členům vedení sboru. Nově zvoleným popřál hodně elánu pro společensky velmi významnou práci. Ing. Jan Vavřička


Správa železnic za účasti náměstka hejtmanky Plzeňského kraje Pavla Čížka slavnostně ukončila rekonstrukci stanice Pačejov na Klatovsku. Ta začala v červnu 2019 a zahrnovala optimalizaci přibližně 4,6 kilometru trati i kompletní přestavbu samotné stanice a blízké zastávky Kovčín. Zhotovitelem stavby byla Společnost ŽST PAČEJOV tvořená firmami BERGER BOHEMIA, PORR, COLAS CZ a AŽD Praha. Celkové investiční náklady dosáhly téměř 1,3 miliardy Kč. Samostatnou akcí je oprava výpravní budovy v Pačejově, která skončí letos v prosinci.
„Tato trať směrem na Nepomuk a Horažďovice je jedna z nejvíce frekventovaných. Převážíme na ní hodně cestujících a daří se nám i navyšovat jejich počet tím, že jim usnadňujeme přestupy. Podařilo se nám udělat těsně vedle nádraží přestupní terminál v Nepomuku a nově v Blovicích, takže přestup z autobusu na vlak je pro cestující okamžitý a pohodlný. Je tam i dostatek parkovacích míst. Jsme proto rádi, že bude podobná rekonstrukce probíhat i v Pačejově,“ řekl k dokončené modernizaci železniční stanice náměstek hejtmanky pro dopravu Pavel Čížek a upřesnil, že přestupní terminál by tu měl vzniknout už v příštím roce. „Rekonstrukce stanice a nástupišť tak byla prvním předpokladem k tomu, aby mohl další nový přestupní terminál tady v Pačejově vzniknout,“ dodal. Plzeňský kraj se bude na jeho vybudování snažit získat dotaci z EU. Ing. Jan Vavřička

Ve čtvrtek 28. října 2021 proběhl odpoledne pietní akt položení věnce u pomníku padlých z I. světové války v Pačejově a Velešicích za účasti občanů. V podvečer se pak konal za velké účasti dětí lampionový průvod. Děkujeme organizátorům i účastníkům. Ing. Jan Vavřička
1. místo v Podzimním kole hry Plamen okresu Klatovy brali Mladí hasiči z Pačejova a věnují ho Pepovi Hromádkovi.Po letní přestávce se Mladí hasiči Pačejov dne 16. 10. 2021 zúčastnili první části soutěže s názvem „Podzimní sraz hry Plamen“ v Bystřici nad Úhlavou. V brzkých ranních hodinách se děti se svými vedoucími (i s některými z rodičů) vydali na cestu reprezentovat SDH Pačejov. Na místě je nejprve čekala štafeta CTIF. Starší kategorie se umístila na 10. místě a mladší kategorie taktéž na 10. místě. Pak došlo na nejdůležitější závod požárnické všestrannosti (běh na trati o délce min. 2 km), který obsahuje např.: střelbu ze vzduchovky, znalost topografických značek, orientace mapy na sever, určování azimutu, základy první pomoci, překonání vodorovného lana a znalost hasebních prostředků. Děti byly rozděleny dle věku opět do kategorie starší a mladší, celkem do 4 hlídek. Starší kategorie se umístila v celkovém pořadí na 1. místě a 37. místě z počtu 52 hlídek. Mladší kategorie se umístila na krásném 6. místě. Poslední z hlídek se zúčastnila z důvodu neúplného počtu závodníků tzv. “mimo soutěž“, kdy vzorně zaběhli super závod, i když je nemohli zařadit do konečného pořadí mezi ostatní hlídky. Se soutěží se naši svěřenci rozloučili veselou písní a zpěvem z okének hasičského auta „Co jste hasiči, Pačív jede!“ Chtěli bychom připomenout, že několik desítek let neodmyslitelně patřil k této soutěži, konkrétně jako startér, p. Josef Hromádka, kterému chceme naše vítězství věnovat „na cestu tam nahoru.“ Přestože nás tak náhle opustil, ani letošní start nevynechal. Kolektiv vedoucích MH Pačejov
Pačejov převzal ocenění. V refektáři jezuitské koleje v Klatovech se ve středu 6. října 2021 setkali zástupci západočeských měst a obcí, které prezentují proměny svých objektů na 13. ročníku mezinárodní putovní výstavy Má vlast cestami proměn - příběhy domova, která je ke zhlédnutí v chodbě vedoucí ke knihovně.
Přítomné uvítala ředitelka spolku Cestami proměn Drahomíra Kolmanová, starosta města Klatov Rudolf Salvetr, místostarosta Václav Chroust, místostarosta Martin Kříž a za organizační tým výstavy pan Miloslav Michalec. Obec Pačejov získala dvě ocenění za proměnu návesního rybníčka ve Strážovicích a Mateřské školy. Ing. Jan Vavřička
Vítání nově narozených občánků je velmi starý zvyk, při němž představitel obce přivítá nově narozené, malé občany do společenství obce.
I v naší obci se toto stalo již tradicí. Ve spolupráci se Sborem pro občanské záležitosti jsme připravili v pátek 24. září 2021 malou slavnost, při které jsme přivítali malé občánky a předali dárky. Ing. Jan Vavřička, starosta obce Pačejov
KONEČNĚ! Po roce a půl odkládání ze známých důvodů se konečně podařilo slavnostně pokřtít publikaci "Pačejov - čas okupace a osvobození 1938 - 1945". Kmotry publikace byli potomci těch, kteří se na osvobození podíleli a měli nějaký vztah k Pačejovu - dcery, syn a vnuci. Po křtu se konala beseda na téma "Z Normandie přes Ardeny až k nám" s Bohuslavem Balcarem, který je hlavním autorem publikace. Účastníci slyšeli zajímavé a poutavé informaci o průběhu osvobozování západní Evropy a Čech. Ing. Jan Vavřička
Tento týden jsme předali do užívání dětem v naší základní škole krásný dárek. Novou učebnu informatiky a přírodních věd s nádherným vybavením. Součástí je i bezbariérový záchod se signalizací a schodolez pro handicapované žáky. Celkový náklad činil 1,7 milionu korun. Mám velkou radost, že i taková venkovská škola, jako je ta naše, může učit žáky v souladu s požadavky doby, protože digitalizace a robotizace je za dveřmi. Ing. Jan Vavřička
Huráá do školy! V naší škole byl zahájen nový školní rok. Starosta obce představil nového pana ředitele, přivítal prvňáčky a předal dárky. Samozřejmě všem popřál hodně zdraví a školní rok bez distanční výuky ...Ing. Jan Vavřička
U vodní nádrže na Prachárně, která je cílem častých procházek našich občanů, jsou namontovány venkovní posilovací stroje - točna, veslování a protahování.
Buď fit ! Ing. Jan Vavřička
Pouťové oslavy se vydařily. O minulém víkendu se v Pačejově konaly pouťové oslavy, které byly letos ve znamení 150. výročí současné podoby kostela Panny Marie Sněžné. V sobotu proběhla vernisáž výstavy k výročí kostela, pouťový fotbal a slavnostní koncert v kostele, při kterém vystoupilo Kolegium pro duchovní hudbu a Consortium musicum. V neděli pak pokračovala výstava, konal se tradiční pouťový jarmark a na pivovarském dvoře hrála celý den Švitorka. Samozřejmě přijely pouťové atrakce. Hlavním bodem programu byla návštěva otce biskupa mons. Vlastimila Kročila, který společně se starostou odhalil pamětní desku doc. THDr. Karlu Flossmannovi na kostele a celebroval slavnostní poutní mši svatou. Po obědě pak požehnal kříži na vrchu Plesník a také publikaci Křížky na Pačejovsku. Při této slavnosti vystoupil taneční a pěvecký soubor Šikbaby. V podvečer pak následovalo posezení při dechovce v předsálí KD. Ing. Jan Vavřička
Pořádek u rybníka na Prachárně "Děkujeme" spořádaným občanům za to, jak udržují pořádek u turistického přístřešku u rybníka na Prachárně. Je to opravdu krásná vizitka jejich úrovně.
Ing. Jan Vavřička
Ve středu 16. června proběhlo v Základní škole pasování druháků na čtenáře. Pasování prvňáčků v loňském roce neproběhlo z důvodu pandemie, a tak byli malí čtenáři pasováni až jako druháci. Všichni dokázali, že už jsou šikovnými čtenáři, každý přečetl část pohádky. Poté každý druhák předstoupil před pana starostu ing. Jana Vavřičku a ten položením meče na jich rameno a kouzelnou větou potvrdil, že jsou již platnými čtenáři. Také druháci se podepsali do pamětního listu a dostali na památku knížku a drobný dárek. Akce se konala v rámci projektu Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka.
Ve středu 16. června proběhlo v Základní škole v pasování prvňáčků na čtenáře. Na důkaz, že mohou být pasováni a už číst umí, přečetl každý prvňáček část básničky. Pan starosta obce Ing. Jan Vavřička se ujal slavnostního aktu – pasování. Každý prvňáček předstoupil před pana starostu, který položením meče na jejich rameno a kouzelnou větou stvrdil, že jsou již platnými čtenáři. Poté se každý podepsal za přítomnosti paní knihovnice do pamětního listu místní knihovny. Od obce dostal každý žák pohádkovou knížku a drobný dárek a od paní učitelky medaili. Akce se konala v rámci projektu Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka.
1. června 2021, na Den dětí, se konala na pačejovském nádraží akce, při které byl slavnostně otevřen podchod k nástupištím, na jejichž stěnách jsou použity kresby, které navrhly děti z našich obou škol. Byl připraven program a oceněny vítězné návrhy. Bude to určitě pěkná památka nejen pro autory kreseb. Podchod v Pačejově je tak prvním v republice, který dětské kresby zdobí. Ing. Jan Vavřička
V minulých dnech na základě rozhodnutí naší obce jsme nechali vysázet novou zeleň jako počin ke zlepšení veřejných prostranství a životního prostředí. A tak v lokalitě Pracky vznikla nová alejka z okrasných jabloní a kaštanů, v lokalitě pod Vondrů z okrasných javorů, u vodní nádrže jsou vysázeny břízy a u sv. Huberta dva kaštany. U nového křížku u Blejskoty jsou přidány také okrasné jabloně. Ing. Jan Vavřička
V sobotu dne 22. května 2021 se po roční pauze a za přísných protiepidemiologických opatřeních konalo Jarní kolo hry Plamen v Rabí. Na fotbalovém hřišti se sešlo celkem 10 odvážných hasičských družstev z okresu Klatovy a bojovaly ve třech disciplínách: štafetě 4x60 m, štafetě požárních dvojic a požárním útoku. Pořadatel soutěže povolil pouze starší kategorii dětí, tj. od 11 do 15 let. Proto nemohli soutěžit naši nejmenší členové kroužku, kteří se moc těšili. Věříme, že na podzimním kole si vše vynahradí. Na soutěži jsme si vedli opravdu velmi dobře a v celkovém pořadí jsme se umístili na 2. místě. Našim mladým hasičům moc gratulujeme.
V těchto dnech, díky tomu, že se nám podařilo získat dotaci od Ministerstva zemědělství, bylo zahájeno odbahnění a rekonstrukce obecního rybníka ve Velešicích Na Pasekách. Je to v pořadí po rybníku v Týřovicích, Strážovicích a v Pačejově již čtvrtý obecní rybník, který bude kompletně odbahněn a zrekonstruován. A k tomu jsme vybudovali jeden úplně nový pro zachycení vody v přírodě. Péči o obecní majetek a o vodu je u nás věnována velká pozornost. Ing. Jan Vavřička
Evropský region Dunaj-Vltava (ERDV) uspořádal pod vedením Jihočeského kraje v roce 2020 již druhý ročník soutěže „Vesnice ERDV 2020“. Jedná se o soutěž Evropský region Dunaj – Vltava. To je pracovní trilaterální společenství založené roku 2012, skládající se ze sedmi partnerských regionů tří zemí - Plzeňského kraje, Jihočeského kraje, Kraje Vysočina, Horní Falce, Dolního Bavorska, Horního a Dolního Rakousko. Více informací o evropském regionu se můžete dozvědět na webových stránkách http://www.evropskyregion.cz/.
V rámci soutěže se představují nejlepší obce na území regionu. Plzeňský kraj reprezentovala obec Pačejov, která v roce 2019 získala Zlatou stuhu v soutěži Vesnice roku. Při oficiálním vyhlášení výsledků jí byla udělena cena za pestrý společenský a sociální život s rozmanitými aktivitami a oblíbenými automobilovými závody. Ocenění převzal včera na Krajském úřadu starosta obce Jan Vavřička z rukou členky rady Plzeňského kraje Marcely Krejsové. Do soutěže „Vesnice ERDV 2020“ nominuje každý ze sedmi členských regionů jednu obec do 3 000 obyvatel. Cílem soutěže je především představení úspěšných příkladů z praxe v oblasti celkového rozvoje obcí a oživení center, v oblasti společenského života a mezigeneračního soužití nebo v oblasti zajištění kvalitního života a bezpečnosti pro obyvatele. Vzhledem k epidemiologické situaci se slavnostní předání cen nemohlo v roce 2020 uskutečnit. Ani v letošním roce 2021 se situace nevyvíjela příznivě a proto nebylo možné původně plánované osobní předání cen ze soutěže v rámci výroční konference ERDV. Online slavnostní vyhlášení vítěze „Vesnice ERDV 2020“ proběhlo 27. dubna 2021 a vítězem soutěže se stala dolnorakouská obec Großschönau, jež je držitelkou „European energy Award“, svým obyvatelům nabízí bohatý kulturní, společenský a sportovní život. Ing. Jan Vavřička
Ve středu 5. května 2021 proběhl tradiční pietní akt položení věnce k pamětní desce Zdeňka Hanuše v Pačejově jako uctění památky všech hrdinů II. světové války a výročí jejího konce a osvobození. Aktu se zúčastnili příslušnící 4. obrněné brigády Prácheňsko s bojovými vozidly. Ing. Jan Vavřička
Radní přiložili ruku k dílu
Členové rady obce vybudovali v sobotu v rámci brigády novou farmářskou ohradu u vodní nádrže Na Prachárně. Ohrada v retro stylu krásně dokreslila prostor v okolí nádrže. Catering zajistila členka zastupitelstva a bylo docela veselo. Zase vzniklo něco nového. Děkujeme. Ing. Jan Vavřička
Na nejvyšším místě správního území naší obce byl osazen nový kříž. Byl nalezen při rekonstrukci pačejovského hřbitova a osazen na vrch Plesník (605 m n.m.), j ako prosba za odvrácení pandemie koronaviru a ostatních nemocí a hrozeb. Stalo se tak v pátek 26. února 2021, den před úplňkem. Renovaci kříže a jeho osazení provedl mistr Roman Kovář z Jetenovic, kterému tímto děkujeme. A tak vzniklo nové místo, které láká na vycházky s krásným výhledem a možným zamyšlením. Na území naší obce se nachází 34 křížů a křížků a 1 pamětní kámen. Obec připravuje novou publikaci, ve které budou fotky všech těchto míst s popisem a chceme ji vydat v letošním roce u příležitosti 150. výročí místního kostela Panny Marie Sněžné a pokřtít ji při oslavách tohoto výročí. Ing. Jan Vavřička
I přes mimořádná opatření a nouzový stav, jsou naše vesnice od začátku Adventu krásně vyzdobené. Poděkování patří všem, kdo k adventní výzdobě přispěli. Ing. Jan Vavřička
Ve středu 28. října 2020 se konal pietní akt položení věnců u pomníku padlých v Pačejově a ve Velešicích k uctění památky vzniku naší republiky. Letos, vzhledem k epidemiologické situaci a následným opatřením v nouzovém stavu, bez přítomnosti veřejnosti.
První impuls k obnovení křížku byl pohled do mapy, kde je zakreslen. Pačejovští potvrdili, že opravdu křížek u Blýskoty stál. Nikdo však nevěděl, proč a jaký byl na něm letopočet. Asi v šedesátých letech byl povalen a kamenné části byly odstraněny. V sobotu 19. září 2020 odpoledne odstartoval průvod od Vondrů v Pačejově vsi s kapelou Švitorkou ke křížku. V průvodu šly hasičky v uniformách. Za nimi P. Stanislav Bušta a administrátor Václav Salák, kteří následně křížek vysvětili. Dalšími účastnicemi byl soubor pačejovských žen, který pod vedením Stanislava Smítky zazpívaly krásné církevní písně o kříži a Modlitbu za vlast. Samotný křížek zhotovil kameník Roman Kovář z Jetenovic. Za Spolek promluvil předseda Milan Valeš, za obec místostarosta Milan Běloch. Oba ocenili vzájemnou spolupráci. Děkuji všem za účast a za pomoc při důstojném vysvěcení obnoveného kříže. (B. Behenská)
20. září roku 1920 byl ve Velešicích založen Sbor dobrovolných hasičů. Členové věděli, že chránit majetek svůj a svých spoluobčanů, se podaří jedině organizovaně. 100 let od založení sboru oslavili Velešičtí hasiči 12. září 2020. Po dvanácté hodině se začaly sjíždět spřátelené sbory z Pačejova a Strážovic. Oslav se zúčastnili domácí hasiči v plné parádě, pačejovští muži, ženy a mladí hasiči se svými cvičitelkami. Po nástupu zazněla hymna, následovalo položení věnce k pomníku padlých. Poté promluvil k přítomným starosta sboru Josef Lávička a jednatel sboru Václav Hlaváč. Připomenul nejdůležitější okamžiky, které se odehrály ve stoletém trvání sboru. Slova se ujal též místostarosta obce Pačejov Milan Běloch. Za obec poděkoval za práci, kterou místní hasiči ve Velešicích vykonali. Jsou jediným spolkem ve vesnici a tak se starají o kulturu a vůbec o společenský život místních obyvatel. Po povelech velitele sboru Josefa Laněho se vydal průvod za doprovodu kapely svižným pochodovým krokem na hřiště Paseky. Zde byl připraven odpolední program a pohoštění. Mladí hasiči předvedli, jak umí ovládat rozdělovač a práci s hadicemi. Také ,,staří páni“ si vyzkoušeli, jestli se ještě umí rozběhnout. Muzika Švitorka hrála jako o závod. Sté výročí se vydařilo. Ať se daří ještě další stovky let. (B. Behenská)
Sobota 5. září 2020 se může zapsat zlatým písmem do téměř dvěstěleté historie pačejovské základní školy, neboť byly slavnostně otevřeny nově rekonstruované školní dílny. Finanční náklad na jejich rekonstrukci činil bezmála 2,5 milionu korun, z toho dva miliony byla dotace od MAS Pošumaví. Děti tak dostaly nádherné zázemí pro odbornou a praktickou výuku včetně výborného vybavení. Slavnostního otevření se zúčastnili s dětmi i rodiče a široká veřejnost. Škola připravila hezké vystoupení a občerstvení. Přejeme hodně nových odborných zkušeností.
1. září proběhlo na naší Základní škole slavnostní zahájení nového školního roku. Přivítali jsme 11 nových prvňáků, předali jim dárky od obce a popřáli hodně štěstí. Školní rok začíná. (Ing. Jan Vavřička)
Za účasti více než stovky lidí proběhlo poslední prázdninový den 31. 8. 2020 slavnostní otevření nově vybudované vodní nádrže pro zachycení vody v přírodě v Pačejově. Slavnostního aktu se zúčastnila i radní Plzeňského kraje pro životní prostředí Radka Trylčová a další hosté. Sošce svatého Huberta, která je v areálu umístěna, požehnal pater Mariusz. Nádrž je významným ekologicko stabilizačním prvkem, podporuje biodiverzitu a mikroklima a obsahuje i litorální zónu. Zároveň může sloužit i jako zdroj vody v případě lesních požárů. Voda - základ života. (Ing. Jan Vavřička)
--
Manželé Marie a Zdeněk Jůdovi oslavili 50 let společného života - zlatou svatbu. K tomuto významnému jubileu jim přišli blahopřát zástupci obce a Sboru pro občanské záležitosti. Poděkovali za vykonanou práci a popřáli do dalších let společného života hlavně hodně zdraví.
Fotoreportáž z pačejovské pouti 8. a 9. srpna 2020.
Manželé Růžena a František Veselých oslavili 50 let společného života - zlatou svatbu. K tomuto významnému jubileu jim přišli blahopřát zástupci obce a Sboru pro občanské záležitosti. Poděkovali za vykonanou práci a popřáli do dalších let společného života hlavně hodně zdraví.
Již sedmý ročník "Posezení na návsi" uspořádalo SDH ve Strážovicích v sobotu 18. července 2020. Akce se zúčastnili nejen domácí, ale i lidé ze sousedních obcí. K tanci i poslechu hrál Václav Žákovec s Annou Volínovou a tančilo se od první písničky a zpívalo také. Po skončení pokračoval večer při reprodukované hudbě. I počasí se nakonec přes obavy pořadatelů vyčasilo, zapršelo až později večer a tak má místní SDH za sebou další vydařenou akci. (Ing. Jan Vavřička)
SRDCEM - to je název nového CD místních sester Bělochových, jehož vydání zorganizoval Tomáš Cihlář. Ve čtvrtek 16. července 2020 v podvečer proběhl jeho slavnostní křest a všichni kmotři mu popřáli, aby dělalo radost všem při poslechu a Šárce s Gabrielou skvělou budoucnost nejen v hudební oblasti. Na vydání se finančně podílela i naše obec. (Ing. Jan Vavřička)
Minulou sobotu oslavili manželé Eva a Jiří Liškovi 50 let společného života - zlatou svatbu. K tomuto významnému jubileu jim přišli blahopřát zástupci obce a Sboru pro občanské záležitosti. Poděkovali za vykonanou práci a popřáli do dalších let společného života hlavně hodně zdraví. (Ing. Jan Vavřička)
Zhruba 350 lidí protestovalo v sobotu 11. července 2020 kvůli tomu, že jejich oblast Březový potok je jednou ze čtyř lokalit pro možnou stavbu hlubinného úložiště jaderného odpadu. Akce se zúčastnili obyvatelé i vedení dotčených obcí, zástupci kraje i obyvatelé sousedního Bavorska, kteří si tam jaderný odpad nepřejí.
Při sobotní protestní akci se uskutečnil čtyřkilometrový pěší pochod a dvacetikilometrová jízda cyklistů z Pačejova do Maňovic. Místní vyjadřovali nespokojenost a rozdávali informativní letáky. (Ing. Jan Vavřička)
Minulou sobotu se konala odložená pracovní výroční schůze Mysliveckého spolku Pačejov. Zazněli zprávy jednotlivých členů výboru a zdravice starosty obce, který poděkoval za činnost a spolupráci. Schůze měla také slavnostní část, neboť byl pasován na myslivce nový člen a také dva členové pasováni na lovce. Myslivci pak setrvali v družné zábavě.
--
Ing. Jan Vavřička
starosta obce Pačejov

V sobotu dopoledne proběhla za účasti bezmála 500 lidí, občanů našich vesnic,protestní blokáda na Velkém Boru. Mottem dnešního protestu bylo "Už toho máme dost"! Občanská nespokojenost byla projevem proti zúžení počtu lokalit, vytypovaných pro úložiště jaderného odpadu, z 9 na 4, kde lokalitě Březový potok zůstal černý Petr. Zazněl jasný protest proti tomuto záměru a proti zvůli státních úředníků z Prahy a nastupující diktatuře bílých límečků pod vedením superministra Karla Havlíčka. Na závěr, kromě poděkování účastníkům, zaznělo z úst všech starostů z lokality: Jeden za všechny, všichni za jednoho. Děkujeme za podporu svojí účastí také senátoru Václavu Chaloupkovi a Straně zelených.
Na valné hromadě DSO Horažďovicko proběhl slavnostní křest knihy "Horažďovicko pod Práchní", kterou mikroregion vydal jako regionální učebnici. Slavnostního křtu se jako kmotři zúčastnili starostové Horažďovic Václav Trčka a Michael Forman, přítomni byli také někteří z autorů a starostové z z regionu.

Ing. Jan Vavřička
starosta obce Pačejov
Oslavy konce války proběhly sice ve skromných podmínkách, ale proběhly. 5. května projela naše vesnice "kolona svobody" a 6. května jsme položili věnec k pamětní desce našeho rodáka, příslušníka RAF, Zdeňka Hanuše a vzdali hold všem, kteří bojovali za naši svobodu. (Ing. Jan Vavřička)
Dne 22. dubna 2020, byla dokončena obnova křížku u Blýskoty, který zde stál desetiletí a byl zbourán někdy v šedesátých letech. Autorem návrhu a realizace byl pan Roman Kovář z Jetenovic. Obnova byla provedena na základě iniciativy Spolku pro obnovu památek a chtěl bych poděkovat hlavně paní Behenské a panu Valešovi. Náklady na obnovu hradí obec ze svého rozpočtu. Osobně jsem moc rád, že byl křížek obnoven a zvláště v letošním magickém roce z hlediska letopočtu i současné divné doby. Věřím, že je to od obce velmi dobrý počin, který přispěje k tomu, aby vše dobře dopadlo. Až pomine tato divná doba uspořádáme patřičnou slavnost.(JV)
Naše základní škola uspořádala v těchto dnech soutěž ke 100. výročí vzniku české vlajky. Děti měly za úkol vytvořit plakát s českou vlajkou a někým ze současných hrdinů včetně posilující slovní výzvy nebo poděkování. Podívejte se, jak to dopadlo. Škole i všem dětem, které poslaly své návrhy, vřele děkujeme. za realizaci výborného nápadu v této divné době. Ing. Jan Vavřička, starosta obce Pačejov
Kulturní komise připravila na sobotní večer 7. března 2020 divadelní představení. Divadelní soubor „Tyjátr“ Horažďovice uvedl anglickou divadelní detektivní hru „Plynové lampy“ v režii PhDr. Jana Kouby. Hra byla velmi napínavá a diváci odměnili herce velkým potleskem. Děkujeme hercům za jejich čas a skvělé herecké výkony.
Sobotní podvečer byl ve znamení výroční schůze jednoho z nejaktivnějších spolků obce - Automotoklubu Pačejov. Za vysoké účasti členů byl zhodnocen loňský rok a věru bylo co hodnotit. AMK Pačejov - to není jen rally. To je i školení řidičů, jezdců, pořadatelů. To je celý seriál slalomů včetně M ČR, to jsou besedy a charitativní činnost. Členové také zajišťují dispečinky na všech rally v celé ČR. No a vlastní pačejovská rally - to je třešnička na dortu v celoroční práci a činnosti. To vše zaznělo ve zprávách výboru včetně zprávy o hospodaření. Na výročce byly i oceněny posádky, které AMK reprezentují a také členové - jubilanti. Starosta obce ve své zdravici zhodnotil spolupráci, které je na výborné úrovni, poděkoval za spolupráci a propagaci obce v roce loňském a do roku letošního popřál naplnění všech cílů. Je to rok 60. výročí vzniku spolku a čeká jej "velká " dvoudenní rally v M ČR. (JV)

Přijetí u prezidenta republiky. Starosta naší obce společně se starosty obcí Zlaté třináctky vítězů v soutěži Vesnice roku byli pozváni na Pražský hrad, kde je přijal prezident republiky Miloš Zeman. Ve svém vystoupení poděkoval za práci v obcích a strávil s nimi v besedě o jejich práci a starostech asi hodinu. Bylo to příjemné setkání. Po ukončení měli možnost prohlídky reprezentačních prostor jižního křídla paláce.
Pozvání do Sněmovny. Starosta naší obce společně se starosty obcí Zlaté třináctky vítězů v soutěži Vesnice roku byli pozváni do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Jménem vedení sněmovny je přijal místopředseda Vojtěch Pikal, protože předseda Radek Vondráček byl v zahraničí. Ve svém vystoupení poděkoval za práci v obcích a strávil s nimi v besedě o jejich práci a starostech asi hodinu. Bylo to příjemné setkání. Po ukončení měli možnost navštívit jednací sál Poslanecké sněmovny.
Poděkování obou komor Parlamentu České republiky naší obci
V sobotu, dne 22. února 2020 Spolek dobrovolných hasičů Pačejov pořádal tradiční dětský maškarní ples v klubu kulturního domu v Pačejově-Nádraží. Hasičky si opět připravily pestrý zábavný program od 14 hodin. Soutěží, tance, a zpěvu bylo tolik, že si děti nestihli ani odpočinout. Rej rozmanitých masek byl doprovázen známými písničkami z pohádek. A co by to bylo za ples, kdyby chybělo kolo štěstí a soutěž o nejlepší masky oceněny tak jako každý rok nádhernými dorty. Za taneční kreace, soutěživost, zručnost a hbitost byly všechny masky odměněny sladkostmi a propagačními materiály s hasičskou tématikou. Děkujeme všem dětem, rodičům, sponzorům a obci Pačejov za podporu a možnost, strávit příjemné sobotní odpoledne s dětmi.
[Hasičky Pačejov]
V sobotu 22. 2. 2020 dopoledne bilancoval svoji činnost v uplynulém roce také náš Včelařský spolek.Včelaři jsou svojí záslužnou prací důležitou složkou společnosti a hospodářství. Bez včel by nebylo života. Starosta poděkoval za jejich činnost a řekl, že si jejich práce nesmírně vážím. Na závěr jim popřál hodně zdraví pro ně i jejich včeličky a také omlazení jejich řad. Náš spolek má 26 členů a dohromady 207 včelstev.(JV)
V pátek večer se konala činovnická výroční schůze našeho skautského střediska Jestřáb. Zhodnotilii činnost v loňském roce a naplánovali akce na rok letošní. Starosta skautům poděkoval za spolupráci a vyjádřil naději, že bude letos úspěšně pokračovat. Středisko čeká uspořádání okresního kola Svojsíkova závodu a oddíl oldskautů bude organizačně zajišťovat 6. Národní oldskautské Jamboree. Na závěr diskuze čekalo malé překvapení - bratr Joe z oddílu oldskautů v rámci ochrany životního prostředí a omezení používání igelitových tašek ušil pro všechny tašky látkové.(JV)
Starosta obce přijal v zasedací místnosti úřadu v přítomnosti zástupce Sboru pro občanské záležitosti a pracovnic úřadu manžele Větrovcovi, kteří oslavili 60 let společného života - diamantovou svatbu. Ve svém vystoupení jim poděkoval za odvedenou práci pro společnost, řádnou výchovu dětí,a popřál do dalších let společného života hodně zdraví a příjemných chvil a předal dárky k tomuto jubileu. Zazněla i básnička a samozřejmě přípitek. Hodně se vzpomínalo a byly to velice příjemně strávené chvíle. (Ing. Jan Vavřička)
V sobotu 15. února 2020 v pravé poledne vypuklo ve Velešicích pravé masopustní veselí. Za účasti více než padesáti masek a hojné účasti obyvatel zahájil průvod rychtář, který zároveň z rukou starosty obce přijal povolení ke konání masopustního průvodu. Pak už průvod procházel jednotlivými částmi Velešic a Týřovic a navštívil jednotlivá stavení, kde čekalo bohaté pohoštění. Cíl průvodu byl v místní hospůdce, ve které probíhala masopustní veselice do nočních hodin. Tato staročeská tradice se ve Velešicích konala již po šestašedesáté. Úctyhodné. Děkujeme. (JV)
Shromáždění členů a členek Tenisového klubu Pačejov proběhlo sobotu 15.2.2020 v restauraci v Pačejově – nádraží. Místopředseda spolku přečetl podrobnou chronologickou zprávu o činnosti roku 2019. Ve zprávě o hospodaření spolku byli přítomní podrobně informováni o stavu financí za období roku 2019. Předseda spolku navrhl projednat body týkající se úprav v areálu tenisového kurtu a možné spolupráce na tomto záměru s vlastníkem areálu, kterým je Obec Pačejov. V diskusi byla zmíněna problematika potřebnosti tenisové zdi pro děti a začínající tenisty, plány spolku na rok 2020 a poděkování sponzorům. V diskusi vystoupil také přítomný starosta Pačejova s konstatováním, že spolupráce TK Pačejov s Obcí Pačejov je dlouhodobě vnímána jako prospěšná a potřebná pro obě strany a hlavně pro veřejnost. Plány TK Pačejov do budoucna jsou poměrně ambiciózní a všichni v TK věří, že v r. 2021, kdy bude mít spolek výročí 10. let od založení, budeme moci konstatovat jejich úplné naplnění. (Jiří Hák – předseda spolku)
V pátek 7. února 2020 oslavili zlatou svatbu manželé Václav a Zdeňka Marešovi za Strážovic. K tomuto jubileu jim přišli blahopřát zástupci Sboru pro občanské záležitosti a starosta obce. Přejeme hodně zdraví do dalších společných let. Gratulujeme! (Ing. Jan Vavřička)
--
Klubový večer s lidovou písničkou se vydařil. Plná hospůdka v Pačejově nádraží v pátek večer vyslechla pěkné povídání a ještě lepší lidové písničky v podání harmonikářů "Bráchové" Franty Strnada a Jirky Kaisera, při nichž často zpívala celá hospoda. A ani po třech hodinách se nikomu domů nechtělo. (Ing. Jan Vavřička)
V sobotu 25.1. se uskutečnila v restauraci v Pačejově – nádraží Členská schůze TJ Sokol Pačejov z.s. Byl zhodnocen rok 2019 pod vedením nového omlazeného patnáctičlenného výkonného výboru. A bylo to úspěšné bilancování. Nejvýznamnější akcí byly srpnové oslavy 80. výročí založení S. Pačejov spojené s vyhlášením Pačejova vesnicí roku Plzeňského kraje. Zazněly zprávy o činnosti, zprávy o hospodaření, zprávy revizní komise a zprávy o činnosti všech mužstev spolku včetně ASPV. Oboustrannou spokojenost se vzájemnou spoluprací potvrdili zástupci představenstva Sokola a přítomný místostarosta Pačejova Milan Běloch. Do síně slávy S. Pačejov byli uvedeni manželé Helenka Švecová a Jiří Švec. Fotbal v Pačejově žije a diváci se mohou těšit na jarní napínavé zápasy krajské soutěže, kterou chceme určitě udržet i pro další roky. (Předseda TJ S. Pačejov)
Minulý pátek se také konala výroční schůze Spolku pro obnovu památek, jehož součástí je pěvecký a taneční soubor "Šikovné baby". Loňský rok byl pro spolek i pro obec velmi úspěšný a spolupráce výborná. Zazněly zprávy o činnosti a hospodaření a schválen plán práce na rok letošní. Starosta obce poděkoval za spolupráci a popřál i úspěchy do budoucna. Nakonec bylo společné posezení s harmonikou. (Ing. Jan Vavřička)
Zastupitelstvo naší obce rozhodlo o podání žádostí o dotace na vybudování kanalizace a ČOV v naší obci. Je to určitě správné rozhodnutí a jiná cesta není.Za slušné účasti občanů proběhla diskuze k tomuto tématu. Obec se bude muset zadlužit a splácet. Také bude rozkopaná a začne vybírat stočné.Přesto všechno se musí kanalizace vybudovat. Je to o dalším rozvoji a také kvalitě životního prostředí. Budeme si držet palce, aby dotace vyšla. (Ing. Jan Vavřička)
Další valná hromada se konala v sobotu v podvečer ve Strážovicích, kde tamní Sbor dobrovolných hasičů hodnotil uplynulý rok. Zazněly zprávy jednotlivých členů výboru a ve funkcích byl potvrzen stávající výbor. I zdejšímu sboru poděkoval starosta obce za celoroční spolupráci a následovalo společné posezení. (Ing. Jan Vavřička)
O uplynulém víkendu pokračovaly výroční valné hromady zájmových spolků, tentokrát SDH Pačejov. Uplynulý rok, jak vyplynulo ze všech zpráv , byl velice úspěšný a spolupráce s obcí výborná. Po 37 letech byl zvolen nový starosta sboru, v pořadí třetí z rodu Jungerů. Starosta obce poděkoval za spolupráci a ocenil končícího starostu sboru a jeho náměstka Pamětní medailí a nově zvoleným popřál úspěch a hodně nových nápadů. Po skončení pokračovala společná zábava. (Ing. Jan Vavřička)
V sobotu 4. ledna v podvečer se konala v pačejovském kostele první akce z kulturního kalendáře naší obce - Tříkrálový koncert v podání zpěváckého spolku "Prácheň", který má více než 160ti letou tradici. Krásný duchovní i kulturní zážitek. Děkujeme! (Ing. Jan Vavřička)
O uplynulém víkendu se vnaší obci konala Tříkrálová sbírka. Děkujeme všem, kteří přispěli i kteří ji zabezpečovali. (Ing. Jan Vavřička)
V sobotu 4. 1. 2020 se konala protestní akce proti úložišti radioaktivního odpadu. Zúčastnili jsme se spolu s ostatními starosty z lokality Březový potok setkání s lidmi a bylo jich více než čtyři stovky, kteří svojí účastí na pochodu přišli podpořit náš boj proti úložišti, abychom jim poděkovali za jejich podporu a to vše za účasti České televize ....Děkujeme! (Ing. Jan Vavřička)
Maratón výročních schůzí našich zájmových spolků zahájil v sobotu před vánočními svátky Sbor dobrovolných hasičů ve Velešicích. V podaných zprávách starosty sboru, jednatele, hospodáře a velitele zhodnotili svoji celoroční činnost, za kterou jim poděkoval ve svém vystoupení starosta obce. Příští rok bude pro tento spolek jubilejní, neboť SDH Velešice bude slavit 100. výročí založení a přípravy oslav se již začínají rozbíhat na plné obrátky. Po skončení následovalo společné posezení. (JV)
Na pozvání Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova starosta obce společně se starosty ostatních vítězných obcí v soutěži Vesnice roku navštívil Prahu. Návštěvu provázela krásná předvánoční atmosféra a výzdoba. Navštívili Ministerstvo pro místní rozvoj v jeho nádherné budově na Staroměstském náměstí a zúčastnili se slavnosti v hlavním sále Valdštejnského paláce, kde od zástupců Senátu a ministerstev obdrželi Pamětní listy za úspěch v soutěži. Nádherná akce. Ing. Jan Vavřička
Pan hejtman byl ve školce v Pačejově. Téměř celý týden se připravovali ve školce v Pačejově na vzácnou, ne však neznámou návštěvu. Děti se nemohly dočkat až se dostaví pan hejtman Plzeňského kraje Josef Bernard. Přijel společně se svým týmem. Děti ho znají, ve školce již byl na přestřižení pásky u nového dopravního hřiště. Tentokrát přijel, aby četl dětem před odpoledním odpočinkem pohádky. Děti se zájmem poslouchaly a najednou se jim zavírala očička. Neměl to pan hejtman jednoduché. Ještě než se děti uložily k odpočinku, musel odpovídat na řadu dotazů. Např. jaké má rád jídlo a jaké nemá rád, jaký dárek si přeje od Ježíška, jestli na Štědrý večer má také rybu. Pan hejtman trpělivě a s úsměvem odpovídal. Ještě rozdal dárečky, které dětem přivezl. Každý dostal chlupatého pejska. Dostavil se také pan starosta obce pan Jan Vavřička. Jednak přivítal pana hejtmana ve školce a pak s ním musel absolvovat ,,zábavné nástrahy“, které pro ně připravily děti a paní učitelky. V oddělení starších dětí, Motýlků, se děti představily vystoupením ,,Kdysi čerti rohatí po světě chodili“, které připravily paní učitelky. Na tanečky se zapojil také pan hejtman i pan starosta. Nakonec děti předaly panu hejtmanovi velké přání, ve kterém bylo napsáno mnoho dalších přáníček, které sami vymyslely a určitě to bylo od srdíčka. Atmosféru pátečního odpoledne všichni prožívali v pohodě, dobré a přátelské náladě. Nakonec ještě předání symbolických dárků, vzájemné přání k Vánocům a do nového roku. 14.12.2019 Behenská
Plný sál Kulturního domu v Pačejově byl v sobotu navečer svědkem již 6.ročníku tradičního vánočního koncertu „Nesem vám noviny aneb Děti dětem“, který připravili současní i bývalí žáci pačejovské školy pod vedením pana učitele Tomáše Cihláře. Výtěžek z dobrovolného vstupného letos putoval na dětské hematologické oddělení Fakultní nemocnice v Plzni, kde poslouží k nákupu „veselého oblečení“ pro zdravotnický personál. Vybrané modely prezentovali divákům v minimódní přehlídce v závěru dvouhodinového pořadu žáci 8. a 9.ročníku. Vedoucí lékař hematologického oddělení MUDR.Tomáš Votava posléze převzal od účastníků koncertu šek ve výši 7 000,-Kč a od pačejovského automotoklubu šek v hodnotě 4 000,-Kč. Navíc si z Pačejova odvezl i zmíněnou kolekci „veselého oblečení/, na kterou přispěli různí místní i „přespolní“ sponzoři. Tradičním hostem koncertu byla i paní poslankyně Parlamentu ČR Mgr. Miloslava Rutová. Celý večer se nesl v nádherné atmosféře a pěvecké výkony ocenili nejen diváci, ale i starosta obce Ing.Jan Vavřička, který aktérům koncertu poděkoval a předal veliký šestikilový dort. Dík patří i všem, kteří tuto myšlenku a samotnou akci dokázali podpořit.
*Advent je tady! V sobotu o minulém víkendu zahájili Advent na pačejovské návsi.Slavnost uvedli trubači, vystoupily místní děti a samozřejmě Šikbaby se zpěvem koled. Setkání občanů pozdravil starosta obce a poprvé v historii požehnal stromku a adventnímu věnci místní pan farář. Celý podvečer zakončil nadílkou Mikuláš s čerty. V neděli odpoledne se v kulturním domě konala Mikulášská nadílka za slušné účasti dětí, rodičů a prarodičů. Děti tvořily, hrály hry a konala se balonková show. Na závěr přišli čerti s Mikulášem a děti dostaly nadílku.Celé odpoledne připravila kulturní komise se skauty. Děkujeme. Po skončení Mikulášské se všichni přesunuli ke stromu, který byl slavnostně rozsvícen za zpěvu pěveckého souboru Základní školy pod vedením Marie Hlůžkové. Voněl svařák a podávaly se domácí skvělé perníky a koláčky. Starosta popřál hezký advent a na závěr si děti vypustily balonky s přáním a spokojené se rozcházely ke svým domovům. Děkujeme organizátorům i všem, kteří přišli. Ing. Jan Vavřička
Stejně jako v předchozích letech, tak i v letošním roce se zapojili žáci Základní školy Pačejov do projektu „Pomáháme přírodě“. Odevzdali úctyhodných 1060 kg kaštanů, které si následně rozdělili členové Mysliveckého spolku Pačejov a Správy Národního parku Šumava, kde poslouží jako doplňkové krmivo pro zimní přikrmování spárkaté zvěře. Králem mezi letošními sběrači byl bezkonkurenčně žák 6.ročníku Michal Ladman. Pro všechny žáky, kteří se do akce zapojili, bude v zimním období uspořádán výlet na Srní spojený s návštěvou tamějšího vlčince a jelení přikrmovací obůrky Baranky. Všem žákům i učitelům, kteří se do akce zapojili, patří uznání a poděkování! /Mgr.Tomáš Cihlář/
24.11.2019* Kulturní komise obce Pačejov připravila pro naše občany další divadelní představení. Tentokrát to byla v podání Ochotnického spolku Bolešiny Drdova pohádka "Dalskáty, hříšná ves aneb zapomenutý čert". Téměř vyprodaný sál kulturního domu měl možnost shlédnout nádherné výkony všech herců, pro které to byla zároveň derniéra. Po skončení představení vyslechli ochotníci velké poděkování potleskem , ale i slovy starosty obce a všichni se rozcházeli velice spokojeni včetně čtyř desítek školou povinných dětí. Děkujeme ochotníkům i divákům. (Ing. Jan Vavřička)
Agilní Automotoklub Pačejov uspořádal tradiční předvánoční besedu s významnými osobnostmi našeho automobilového sportu. Pozvání letos přijala úspěšná mladá posádka Filip Mareš a Jan Hloušek - vícemistři ČR a mistři Evropy do 28 let. Hostem večera byl i populární příbramský matador Josef Peták. Bezmála dvouhodinové zajímavé povídání se zcela zaplněnému sálu olšanského pohostinství určitě líbilo. Výtěžek z dobrovolného vstupného poputuje stejně jako v předchozích letech na charitativní účely - konkrétně na dětské hematoonkologické oddělení FN v Plzni. Oficielně bude dar předán na vánočním koncertu "Nesem vám noviny aneb Děti dětem" který se uskuteční v sobotu 14.prosince v KD Pačejov, /Mgr.Tomáš Cihlář/
V pátek jsme přivítali malé občánky. V Pačejově je už dávnou tradicí uvítat ty nejmenší občánky do života. Tato tradice se každým rokem opakuje dodnes. Většinou bývá vítání v podzimních měsících. Jsou zváni rodiče s dětmi, které trvale bydlí ve vesnicích, které patří pod Obec Pačejov. Některý rok je na děti bohatý a je to radost, někdy se také nedaří. Přišla s rodiči jedna holčička s velkou mašlí a tři kluci. V krásně vyzdobené obřadní síni kulturního domu, čekala na děti kolébka s nadýchanými peřinkami. Než se rodiče podepsali do pamětní knihy, tak si ji užívaly. Pan starosta Ing. Jan Vavřička přivítal děti, rodiče i hosty, popřál všem zdraví a krásný život v naší obci.V případě, že osud odvane některé z dětí do světa, aby se rádi vracely do své rodné obce. Členka Sboru pro občanské záležitosti každému předala tašku s dárky a poukázku na finanční hotovost. Součástí obřadu bylo focení na památku vítání 2019. Pačejov. 17.11.2019 B. Behenská
V kulturním domě v Pačejově nádraží se 9. listopadu 2019 konal již tradiční 4. ročník gastronomické soutěže tentokrát o nejlepší bramborový salát. Do soutěže bylo přihlášeno úctyhodných 22 vzorků a ty hodnotila čtyřčlenná porota v čele se zkušeným mistrem šéfkuchařem Vaškem Holým. A měla těžkou práci, ochutnat všechny vzorky a rozhodnout. Celé odpoledne a podvečer provázela svojí říznou dechovkou místní kapela Švitorka. V šest hodin večer bylo rozhodnuto a dlužno dodat, že porota se na prvních třech místech shodla jednohlasně. Třetí místo obsadil Josef Pinta z Loužné, druhé Zdeněk Chaluš z Velešic a zvítězil ?? kolektiv dětí z Mateřské školy Pačejov, který vyrobil vítězný salát za účinné podpory učitelského sboru. Gratulujeme!! Celá soutěž proběhla za skvělé účasti diváků a tak poděkování patří jim, všem soutěžícím, porotě, Švitorce a samozřejmě kulturní komisi pod vedením Miloslavy Hlůžkové, která celou soutěž organizovala. Děkujeme.
28.říjen 2019* Tak jako na mnoha místech naší republiky, tak i v naší obci se konal pietní akt položení věnců u pomníku padlých v Pačejově a Velešicích k uctění památky 28. října - vzniku naší republiky. Poděkování patří občanům, kteří si našli ve sváteční den chvíli a tohoto pietního aktu se zúčastnili. Děkujeme. (JV)
27.říjen 2019* Zhruba stovka návštěvníků přišla o prodlouženém svátečním víkendu na vystoupení Olgy Baričičové a kamarádů do pačejovského kulturního domu.Panovala skvělá nálada a atmosféra , při třetí písničce zpívala polovina diváků a při šesté již všichni. Zazněly krásné moravské písničky, při nichž nezůstalo jedno oko suché. Domů se rozcházeli všichni v nádherné náladě a spokojeni. Škoda jen, že domácí si neváží možnosti kulturního vyžití doma a raději za ním jezdí jinam. (JV)
Žáci a učitelé ZŠ Pačejov připravili na pátek 1.11. projektový den „Bezpečná škola“. Jeho součástí byl již čtvrteční zábavně-naučný program „Bezpečný pes“, který přijela do Pačejova prezentovat kynoložka Kateřina Cirkovská s pitbullem Guccim. Děti se seznámily se psí fyziologií, morfologií a obecnou kynologií, naučily se znát řeč psího těla, mimiku a rozpoznat varovné signály. Další část ukázky byla věnována řešení konkrétních situací ze života, do kterých se může dítě spolu se psem dostat, jak tyto situace konkrétně řešit a jak si chránit důležité části těla v případě útoku psa.
Páteční projekt „Bezpečná škola“, otevřený i veřejnosti, si připravili pod vedením svých učitelů žáci druhého stupně, kteří jej následně sami aktivně prezentovali svým mladším spolužákům. Na programu byly mimo jiné například zimní úrazy, požáry, prevence úrazů, nebezpečné hračky, živelné pohromy a další témata. Celá zajímavá akce se určitě vydařila. /Mgr.Tomáš Cihlář/
LIPOVÁ
To je název vítězné obce v celostátní soutěži Vesnice roku, která se nachází v Ústeckém kraji ve Šluknovském výběžku. Tam první říjnový víkend vyrazila v pět hodin ráno devítičlenná delegace naší obce, protože zde probíhalo předávání cen získaných v této soutěži. V pozvánce na tuto akci stálo, že máme mít oblečení v barvách vítězné obce, tj. červená a zelená, takže naše delegace měla apartní červené kloboučky se zelenou stuhou a nápisem „ Obec Pačejov gratuluje Lipové“. Celá slavnost začala ráno děkovnou mší v místním kostele, v deset hodin bylo zahájeno předávání cen. K našemu velkému překvapení naše obec získala ocenění celostátní komise „Za společenský život a pospolitost všech místních částí“.(viz foto níže). Měli jsme velkou radost, neboť je to jakási Modrá stuha v rámci celé republiky a to je ocenění vysoké. Celý slavnostní akt předávání cen trval více než dvě hodiny. Vítězná obec nám všem starostům ostatních 12 obcí předala na závěr krásný dar – do dřeva vyřezaný znak obce (viz foto níže). Po obědě probíhaly prohlídky vítězné vesnice a byl připraven bohatý kulturní program, vystoupení dětí ZŠ a MŠ, kapel různého žánru, světelná show a ohňostroj včetně večerní veselice. Byla to další příležitost, kdy se sešli zástupci „zlaté třináctky“ nejlepších vesnic z celé České republiky a družba mezi námi pokračovala a prohlubovala se. Navázali jsme nová přátelství, získali další kontakty a měli jsme možnost se i něco přiučit. A mohu vás ubezpečit, že Pačejov byl na této slavnosti vidět a nezklamal. Jan Vavřička
Ukázku sokolnictví mohli v pátek 11.října na školním hřišti zhlédnout žáci ZŠ Pačejov. Zajímavou prezentaci mnoha opeřených dravců poutavým způsobem prezentovali zkušení sokolníci Miloslav Vondruška se synem ze Zborov u Českých Budějovic. Akce se všem velice líbila, už i proto, že se děti staly aktivními spoluúčastníky. /foto Mgr.Tomáš Cihlář/
LUHAČOVICE 2019
V pátek 13. září před polednem vyrazila početná výprava více 40 lidí z Pačejova na vyhlášení výsledků celostátního kola soutěže Vesnice roku do Luhačovic. Cesta v doprovodu harmoniky pěkně ubíhala, problém byl samozřejmě na dálnici D 1, kde probíhají rozsáhlé úpravy. I ty však byly překonány a v podvečer jsme dorazili do cíle naší cesty. Následovala večeře a ubytování, někteří pak vyrazili na prohlídku města, ostatní poseděli v místě ubytování ve Sportovním centru. Den „D“ nastal v sobotu. Už brzy po ránu bylo nutno přestěhovat do našeho stánku obce Pačejov na Lázeňském náměstí všechny potřebné zásoby, propagační materiály, speciality k ochutnání, které vyráběly pačejovské ženy i ty, které jsme získali od výrobců regionálních potravin. Od devíti hodin již proudily davy návštěvníků ke stánkům jednotlivých finalistů soutěže, aby získaly a ochutnaly to, co je ve stáncích nabízeno. Náš stánek byl v neustálém obležení a všichni měli plné ruce práce, aby zájemce uspokojili. K tomu jim hrál náš harmonikář a zpívaly Šikbaby, takže práce šla pěkně od ruky. U stánku se zpívalo i tancovalo, panovala skvělá nálada, všichni se jen usmívali. Návštěvníci hodnotili náš stánek vysoko, jako jeden z nejlepších a všichni naši, kteří měli ve stánku službu, byli usměvaví, ochotní a vstřícní.
V 11 hodin byl zahájen „Jarmark venkova“, při němž odpoledne probíhalo vyhlášení soutěže a protože se také zároveň konal folklorní festival Dětských písní a tanců, tak se na pódiu střídaly s vystoupením dětské soubory. Ač se to nezdá, napětí stoupalo a všichni nedočkavě očekávali čtvrtou hodinu odpolední, kdy mělo být zahájeno vyhlašování.To začalo za účasti stovek lidí představováním jednotlivých finalistů, každý starosta odpovídal na nějaké otázky moderátora. Třináct zlatých finalistů, všichni tajně doufali ve vítězství, ale vyhrát může jenom jeden. Říkali jsme si s ostatními starosty – to je prostě na sirku, vytáhnout a záleží, kdo bude mít to štěstí. Vyhlašují se první tři místa, žádné další, k tomu Cena veřejnosti a Koláčová cena. Osm vesnic zesmutnělo, i v naší výpravě se projevilo zklamání, které však postupně opadalo a na tváře našich lidí se vrátily úsměvy. Večer jsme poseděli s harmonikou, ti co měli větší výdrž ještě vyrazili do města. A ráno po snídani sbalit, a vyrážíme na cestu k domovu. Nálada po cestě byla skvělá, většina bědovala, že jim od smíchu bolí břicho. A všichni se shodli – takový zájezd by se měl zopakovat. A proč ne? Dovolte mně na tomto místě poděkovat všem „účastníkům zájezdu“. Byli skvělí a vzorně reprezentovali obec Pačejov i Plzeňský kraj. A naše obec patří do „zlaté třináctky“. Co víc si můžeme přát? (Jan Vavřička)
Děti v Pačejově a okolí dostali krásný dárek. Ve čtvrtek 5.září odpoledne přestřihli společně v areálu pačejovské mateřské školy slavnostní symbolickou pásku starosta Pačejova Jan Vavřička a hejtman Plzeňského kraje Josef Bernard. Hřiště bylo vybudováno finančním nákladem 789 tis. Kč. Z toho 480 tis. Kč činila dotace Plzeňského kraje a 309 tis. Kč bylo hrazeno z rozpočtu obce Pačejov. Hřiště je jedinečné v Plzeňském kraji i tím, že se nachází přímo v areálu školky a budou je využívat i ostatní školy a školky z regionu. Bylo vybudováno za necelý měsíc a je jedinečné i použitou technologií. Povrch tvoří chlorkaučukový granulát spojený polyuretanovým pojidlem, jedná se o měkký a tím i bezpečný povrch, který skvělým způsobem odvádí vodu. Slavnostní otevření se těšilo velkému zájmu veřejnosti. /Tomáš Cihlář/
Součástí slavnostního zahájení nového školního roku bylo i odhalení pamětní desky PhDr.Vladimíra Šedivého na budově Základní školy v Pačejově. Vladimír Šedivý se narodil 17.ledna 1888 v tehdejším Pačívě – železniční stanici. Pokřtěný byl 22.ledna 1888 v pačejovském kostele. V letech 1894 - 1896 navštěvoval zdejší lidovou školu. Byl to náš významný jazykovědec, pedagog, spisovatel, autor řady jazykových učebnic a slovníků, jeden z našich největších znalců slovanských jazyků, zakladatel moderní slovenské odborné literatury po roce 1918. S podrobným životopisem se můžete seznámit na webových stránkách www.pacejov.cz /Mgr.Tomáš Cihlář/
Už je to tady! Nový školní rok 2019/2020 byl v pondělí 2.září slavnostně zahájen. Po úvodním slově paní ředitelky RNDR.Hany Aldorfové pozdravil všechny přítomné i starosta obce Ing.Jan Vavřička. Poděkoval žáků a učitelům školy, kteří významnou měrou přispěli k prezentaci obce v soutěži Vesnice roku 2019, která skončila pro Pačejov vítězstvím v krajském kole a ziskem "Zlaté stuhy". Zvláštního přivítání, včetně upomínkových dárků se dostalo prvňáčkům, kteří zahájili novou etapu svého života. Součástí zahájení nového školního roku bylo i slavnostní odhalení pamětní desky PhDr. Vladimíra Šedivého. Samostatnou reportáž z tohoto aktu přineseme zítra. /Mgr.Tomáš Cihlář/
Na 500 hostů se v sobotu 17. srpna 2019 zúčastnilo slavnostního vyhlášení výsledků jubilejního 25. ročníku prestižní soutěže Vesnice roku na pačejovském hřišti. Účastníky vítala místní kapela Švitorka a pěvecký soubor Šikbaby, po nich bylo zahájeno slavnostní vyhlašování výsledků za účasti hejtmana Plzeňského kraje Josefa Bernarda, jeho náměstků a radních, náměstků ministrů pro místní rozvoj a zemědělství, poslanců a senátorů a dalších hostů, kteří zastupovali vyhlašovatele soutěže. Nechyběli starostové sousedních obcí, zástupci mikroregionů a samozřejmě starostové z obcí, které soutěžily nebo v minulosti zvítězily. V úvodu byly předány diplomy a čestná uznání, následovala Cena rady Plzeňského kraje a hejtmana a po nich se již rozdávaly stuhy - oranžová, zelená, bílá a modrá. Vyvrcholením celé slavnosti bylo předání stuhy Zlaté, kterou převzal starosta a místostarosta obce Pačejov podporováni souborem Šikbaby a servisním týmem za obrovského jásotu a potlesku všech přítomných. Pačejov je nejlepší! Následoval kulturní program, ve kterém vystoupily děti z místní mateřské školy a pěvecký a taneční soubor Šikbaby, po nich Švitorka, Astra band a skupina Relax. Chtěl bych touto cestou poděkovat všem, kteří se podíleli na tomto obrovském úspěchu ať při prezentaci obce, tak při přípravě a průběhu slavnostního vyhlášení. Byli jste skvělí !!! (JV)
Sokol Pačejov důstojně oslavil své 80.narozeniny. Na sobotní odpoledne 17.srpna připravil ve spolupráci s Obecním úřadem Pačejov pro veřejnost pestrý program, který by se dal nazvat "Dva v jednom". Ukázalo se, že myšlenka spojit sokolské oslavy se slavnostním vyhlášením soutěže "Vesnice roku 2019" byla více než dobrá. V areálu hřiště Sokola Pačejov se pořád něco dělo od dopoledne až do pozdních nočních hodin. V rámci sportovního odpoledne byla sehrána tři fotbalová utkání. Vše odstartoval zápas přípravek Pačejova a Chanovic. Poté je vystřídali muži obou klubů v rámci přípravného utkání. Vrcholem oslav pak byl zápas pačejovské staré gardy s týmem internacionálů České republiky. Ti prokázali své nesporné kvality a zvítězili 6 : 1, když se třikrát trefil Tomáš Kuchař, dva góly vstřelil Robert Vágner a a jednou skóroval Jiří Ondra. Čestný úspěch domácích zaznamenal Petr Pavelec. Zápas řídil legendární rozhodčí Pavlín Jirků. Před zápasem pronesli své zdravice František Kába, předseda TJ Sokol Pačejov, starosta obce Jan Vavřička, předseda Pošumavského sportovního sdružení Klatovy Josef Skála a zástupce OFS Václav Zahradník. Do síně slávy Sokola Pačejov byl oficielně uveden pan František Modl, který provedl čestný výkop. Program v areálu našeho hřiště pak pokračoval na parketu taneční zábavou a vyvrcholil velkolepým hudebním ohňostrojem. Poděkování patří všem, kteří se na zdárném průběhu dne organizačně podíleli a samozřejmě obecnímu úřadu za součinnost obou významných akcí. /Mgr. Tomáš Cihlář/
Tak máme za sebou další pačejovskou pouť. I letos nám nabídla pestrou paletu doprovodných akcí, konaných tradičně pod záštitou našeho obecního úřadu. A každý návštěvník si jistě vybral podle svého gusta. V areálu fotbalového hřiště Sokola Pačejov se konala pouťová taneční zábava a po oba víkendové dny se zde hrály fotbalové zápasy. V kostele Panny Marie Sněžné proběhly v sobotu i v neděli koncerty, v prostorách školní jídelny byla připravena výstava lidové tvořivosti našich spoluobčanů. Areál bývalé farské zahrady v neděli patřil tradičnímu staročeskému jarmarku, pivovarský dvůr pak nepomuckému pivovaru "Zlatá kráva" a naší populární Švitorce. Ta obstarala i samotný závěr pouťových oslav při posezení v předsálí kulturního domu. Prostě i díky příznivému počasí se letošní pačejovská pouť opět vydařila. Dík patří všem spoluorganizátorům, kteří se o tento úspěch postarali. /Mgr. Tomáš Cihlář/
Jubilejní XXXX.ročník Invelt Rally Pačejov je minulostí. A skončil opět na výbornou. Pořadatelům z AMK Pačejov patří poděkování a uznání za bezvadně zorganizovanou soutěž, která naši obec propaguje nejen po celé republice, ale i v zahraničí. Slovy chvály nešetřily ani největší hvězdy letošní rally Jimmi McRae a Henning Solberg. Norský jezdec dokázal své nesporné umění. První část soutěže jel, jak se v soutěžáckém slangu říká "na oči", ve druhém kole už dokázal zrychlit a zajížděl výborné časy. Nebýt smolné tříminutové penalizace, skončil by na 4.místě. Oba zahraniční hosté projevili na cílové rampě přání vrátit se do Pačejova i příští rok. V předvečer vlastní soutěže, v rámci předstartovní show na horažďovickém náměstí, Jimmi McRae, Henning Solberg a Jiří Jírovec pokřtili nově vydanou knihu "Rallye a Pačejov - Pačejov a rallye", která mapuje historii této populární automobilové soutěže. Absolutním vítězem XXXX.ročníku Invelt Rally Pačejov se stala počtvrté za sebou posádka Jan Dohnal a Michal Ernst s vozem Ford Focus WRC. Druhé místo obsadili Jaromír Tarabus a Daniel Trunkát se Škodou Fabií R5 a bronzový stupínek patřil posádce Patrik Rujbr - Veronika Římalová se stejným vozem. Mezi historiky kraloval Marcel Tuček se svou dcerou Terezou Tučkovou s vozem Mazda RX-7. Velký dík patří generálnímu sponzoru firmě Invelt, jmenovitě pak jejímu generálnímu řediteli ing.Jiřímu Jírovcovi. Už dnes můžeme prozradit, že na příští rok požádali pořadatelé z pačejovského AMK o pořádání velkého, tedy dvoudenního mistráku! Dík patří všem pořadatelů, spřáteleným obecním úřadům, městu Horažďovice a samozřejmě i Obecnímu úřadu Pačejov, který je významným partnerem rally. /Mgr.Tomáš Cihlář/
Ve čtvrtek 25. 7. 2019 se starosta obce na pozvání pana hejtmana zúčastnil setkání s ministrem životního prostředí Richardem Brabcem. Přítomen byl i ředitel Státního fondu životního prostředí a radní pro životní prostředí Plzeňského kraje. Tématem setkání byl boj proti suchu a zadržování vody krajině. Došlo také na vodovody a kanalizace. Setkání bylo velice přínosné a nebylo poslední. (Ing. Jan Vavřička)
Jubilejní XXXX.ročník Invelt Rally Pačejov je tady! A hned na úvod potvrdil dlouho očekávanou senzaci. Na čtvrteční tiskové konferenci v pražském komplexu generálního sponzora - společnosti Invelt byly oficielně představeny dvě hvězdy světového rallysportu. Na trati XXXX.ročníku pačejovslé soutěže se objeví pravidelný účastník mistrovství světa, norský jezdec Henning Solberg a legenda tohoto sportu, pětinásobný britský šampión Jimmi McRae. Henning Solberg pojede ostrý závod ve Fordu Fiesta R5, se kterým jezdí český šampionát Václav Pech. Jimmi McRae se představí v roli předjezdce. Největší zásluhu na jejich pačejovské účasti má generální ředitel společnosti Invelt ing. Jiří Jírovec. Účast obou špičkových jezdců dává pačejovské rally nový rozměr, a to nejen sportovní, ale i společenský. /Mgr.Tomáš Cihlář/
20.7.2019*V sobotu odpoledne se také konalo tradiční posezení na návsi ve Strážovicích, které zpříjemnil krásnými písničkami Václav Žákovec s Maruškou Volínovou. Počasí přálo a přítomní se velice pěkně pobavili. (Ing. Jan Vavřička)
20.7.2019* Na tři stovky lidí v sobotu protestovalo pěším pochodem a jízdou na kole z Pačejova nádraží do sousedních Maňovic proti záměru státu vybudovat v naší lokalitě Březový potok úložiště jaderného odpadu.16. ročníku protestu se zúčastnili i občané ze sousedního Německa a Rakouska, kteří dorazili autobusem. Náš boj přijela podpořit i radní Plzeňského kraje pro životní prostředí Radka Trylčová. Petiční listiny podepsalo 443 lidí. Děkujeme všem, kteří se protestu zúčastnili. (Ing. Jan Vavřička)
Agilní pačejovský automotoklub slaví v letošním roce významné jubileum. Organizuje totiž jubilejní 40.ročník své rally - letos pod oficiálním názvem INVELT RALLY PAČEJOV. Při léto příležitosti připravil pro veřejnost řadu průvodních akcí. Tou první je výstava "Rally a Pačejov - Pačejov a rally". Slavnostní vernisáž této výstavy se uskutečnila v neděli odpoledne v divadelním sále horažďovického muzea. Vernisáž se těšila značné pozornosti a účast více než 150 návštěvníků hovoří za vše. Výstavu zde je možno navštívit až do 27.7.2019. Další akcí, kterou AMK Pačejov připravuje, bude křest chystané stejnojmenné knihy "Rally a Pačejov - Pačejov a rally", který se uskuteční 26.července v rámci 40.ročníku pačejovské rally. /Mgr.Tomáš Cihlář/
Pátek 28.června byl ve znamení konce školního roku 2018/2019 a začátku dychtivě očekávaných prázdnin. Tento den byl na naší škole zahájen tradičním slavnostním shromážděním před budovou školy. V jeho úvodu byli vyhlášeni a odměněni vítězové sportovního dne 1.stupně, jakožto i nejlepší sběrači kaštanů. Po projevech paní ředitelky RNDr.Hany Aldorfové a starosty obce Ing.Jana Vavřičky se žáci přesunuli do svých tříd, kde z rukou třídních učitelů převzali netrpělivě očekávaná vysvědčení. A pak už následovalo jen nostalgické a emotivní rozloučení s našimi deváťáky, kteří se po skončení povinné školní docházky vydávají do další významné etapy svého života. Zástupci obce a sboru pro občanské záležitosti jim při této příležitosti předali upomínkové předměty. Ať je jejich vykročení šťastné a ať na léta strávená v pačejovské škole vzpomínají v dobrém. /Mgr.Tomáš Cihlář/
V neděli 23.června ožila toho dne tichá a skoro liduprázdná řeka Otava. Její část mezi Sušicí a Horažďovice ji totiž zdolávali na raftech mladí pačejovští hasiči se svými vedoucími. Tímto výletem tak zakončili svoji úspěšnou soutěžní sezonu. Počasí nakonec rafťákům přálo a i řeka ukázala po sobotním dešti svoji přívětivou tvář, takže si všichni nedělní výpravu náležitě užili. (Klára Klečková)

Přestože letošnímu pačejovskému pivobraní zrovna počasí nepřálo, našlo si do areálu hřiště Sokola Pačejov více než 150 návštěvníků. Pozvání přijaly tři malé pivovary z našeho regionu - Čepice, Blatná a Nepomuk. O útok na naše chuťové buňky se spolu s nimi staral pačejovský "Pohlreich" Radek Levý a protože Šlapeto i Štreka Pavla Smoleje hrály jako o život, nikomu ten večerní déšť zas tak nevadil. Kdo se chtěl bavit, ten se bavil. To vše v duchu pivovarského "Dej Bůh štěstí!" /Mgr.Tomáš Cihlář/
Velkého úspěchu dosáhl člen Sokola Pačejov Jakub Smolík, startující za atletický oddíl TJ Sušice. V pátek 21.června se stal vítězem "Mistrovství Plzeňského kraje mladšího žactva ve víceboji". Druhého v pořadí Davida Bímana ze Škody Plzeň porazil o bezmála 400 bodů. Kubovy výkony v jednotlivých disciplinách: 60 m překážek - 10,39 s, 60 m - 8,27 s, skok daleký 468 cm, míček - 41,56 m a 800 m - 2:46,17 min. Závodů se zúčastnila i olšanská Kristýna Větrovcová. Statečně bojovala, ale po 4.disciplině musela pro zranění odstoupit. Gratulujeme! /Mgr.Tomáš Cihlář/
V malé fotogalerii si můžete prohlédnout krásné stylizované pozvánky z roku 1932 na hasičské plesy Sboru dobrovolných hasičů v Pačejově v hostinci V.Vaněčka, Sboru dobrovolných hasičů v Maňovicích v hostinci na "Maňovce" a Sportovního klubu v Těchonicích v hostinci Václava Kovaříka. Z pozvánek se dá vyčíst řada dalších dobových informací. /Mgr.Tomáš Cihlář/
Dne 18.6. proběhlo v obřadní síni KD Pačejov slavnostní pasování našich skoro školáčků, tentokrát v kovbojském stylu. Pasováno bylo celkem 12 dětí, z toho 11 dětí nastoupí do ZŠ v Pačejově a jedno odchází do ZŠ do Horažďovic. Na začátku vystoupily děti s krátkým hudebním programem a potom vše odstartoval šerif ing. Jan Vavřička výstřelem ze svého koltu. Každý školáček obdržel kovbojský šátek, malou šerpičku, znak školky, malý dárek a knihu. Nechyběly ani slzičky, které se rodiče marně pokoušeli zakrýt. Závěrem jsme si všichni společně zazpívali písničku a potom pro děti bylo nachystané velké překvapení. Náš kamarád kovboj Petr, přijel se svým koníkem a všechny děti povozil. /Vladislava Chalušová, foto Tomáš Cihlář/
V sobotu 15. června uspořádal Tenisový klub Pačejov pro děti turnaj ve stolním tenisu, hře „Člověče, nezlob se!“ a pro dospělé pak turnaje v nohejbalu a volejbalu. Počasí se vydařilo a od rána od 9 hodin do večera probíhaly napínavé souboje ve všech věkových kategoriích o medaile, poháry a věcné ceny. Poháry věnovala Obec Pačejov a všem na stupni vítězů pogratuloval, jak předseda TK Pačejov, tak i přítomný místostarosta Pačejova. Turnaj v nohejbalu vyhrálo mužstvo Nalžovských Hor, druhý byl tým TK Pačejov a bronz získalo družstvo PK Pačejov. Zlatý pohár ve volejbalu si odvezl tým ze Lhoty Horažďovické, stříbro získalo mužstvo „Smolíků“ a bronzové medaile se houpaly na hrudích „Mandarinek“. „Mandarinky“ v souboji na život a na smrt odsoudily nadějný smíšený tým „TK Pačejov a jeho příznivců“ k zisku „bramborové medaile“, když odvrátily mečbol a v následujícím setu zvítězily tím nejtěsnějším rozdílem dvou bodů. Myslím, že kdo v sobotu přišel, nelitoval a užil si pohodový den mezi lidmi, kteří k sobě mají blízko. V podvečer zavítalo pak do Pačejova duo dvou výborných muzikantů a nadchlo všechny přítomné, kteří duu tleskali ještě hodinu před půlnocí a vyžádali si další hudební mistrovské kousky, které duo brilantně zvládalo, jak zpěvem, tak hrou na akordeon a kytaru.Všem přítomným, Obci Pačejov, pořadatelům a J. Dubanové za občerstvení děkuji jménem TK Pačejov za zdařilou sportovně společenskou akci. (František Kába)
Ve dnech 14.6. a 15.6. se v naší obci uskutečnila humanitární sbírka nepotřebného šatstva. Nešlo jen o to, vyklidit si skříně a vyvětrat šatníky, ale za touto činností je nezbytné vidět i hlubokou lidskou sounáležitost a snahu pomoci těm, co to potřebují. S Diakonií Broumov, která je garantem této celorepublikové akce, udržujeme dlouholetou spolupráci. Děkujeme všem, kteří pomohli. /Ing.Jana Cihlářová/
Skupina žáků ZŠ Pačejov absolvovala za odměnu zážitkový den v Offparku Sušice. Na programu byla dopolední adrenalinová lanová dráha v korunách stromů, následný výlet na "inlinech" a koloběžkách na Páteček či odpolední relaxace v sušickém bazénu. A protože i počasí přálo, akce se 100% vydařila. /Mgr.Tomáš Cihlář/
Okresní sdružení hasičů Klatovy pořádalo v sobotu 1. června v Bystřici nad Úhlavou Vyřazovací soutěž žen, ze které osm nejlepších družstev postoupilo do okresního kola soutěže. V kategorii II. se v požárním útoku z celkem 13 družstev umístily pačejovské hasičky s časem 34.78 vteřiny (což byl celkově druhý nejlepší čas v požárním útoku v kategorii žen I. a II.) na 2. místě a tím si stejně jako v loňském roce vydobyly účast v okresním kole. Následující týden se tohoto Vyřazovacího kola zúčastnilo i družstvo mužů. Tentokrát se soutěž pořádala v Malém Boru. Naši reprezentanti se v silné konkurenci umístili na chvályhodném 7. místě z celkového počtu 16. družstev. Bohužel se ani s tímto krásným umístěním neprobojovali do okresního kola. Jejich reprezentace v Malém Boru skončila a teď je veškerá tíha na našich hasičkách. (Klára Klečková)

Sobota 1. června proběhla v Pačejově jak jinak, než ve znamení oslav Dne dětí. Kulturní komise obce ve spolupráci s většinou zájmových spolků připravila krásné pohádkové a pohodové odpoledne a to vše dokreslilo nádherné počasí. Celý program probíhal pod názvem „Z pohádky do pohádky.“ Osm desítek dětí startovalo pohádkovou cestu na Oranžovém hřišti, kde obdrželi „knížku“, do níž nalepovali na jednotlivých stanovištích samolepky a absolvovali cca dvoukilometrovou trasu malebnou jarní přírodou. Na trase nechyběly pohádkové bytosti, všechny, které známe všichni z pohádek. Cíl byl na fotbalovém hřišti, kde všechny děti dostaly občerstvení a dárky. Dále tu na ně čekalo překvapení v podobě několika pejsků a členové Kynologického klubu z Defurových Lažan předvedli prvky výcviku, dále balonková show a velký skákací hrad. To vše doprovázely dětské písničky z pohádek a filmů. Odpoledne uteklo jako voda a zazvonil zvonec a pohádky byl konec. Obrovské poděkování patří všem, kteří oslavy Dne dětí připravili a všem, kteří vytvořili po trase pohádkovou atmosféru. Všichni byli skvělí ! (JV)
Za poslední půlrok byly na pěti místech naší obce v Týřovicích, Velešicích, Pačejově a na nádraží u bytovek a zdravotního střediska vybudovány nová stanoviště kontejnerů na tříděný odpad. Tato místa bezesporu přispěla ke zkrášlení našich vesnic a lze jen doufat, že občané nebudou na nich dělat nepořádek. Jaké si to uděláme, takové to budeme mít ... Zároveň jsme také vylepšili velešickou náves okrasnými truhlíky s vegetací ...
Tak prezentaci obce před hodnotící komisí máme za sebou a teď budeme s napětím čekat na její rozhodnutí ....Velké poděkování patří všem, kteří se zúčastnili přípravy a vlastní prezentace
V sobotu 25. 5. 2019 uspořádalo SDH Strážovice v rámci oslav 95. výročí založení sboru okrskovou hasičskou soutěž. Zúčastnilo se 5 družstev mužů, 3 družstva žen a 3 družstva dětí. Po velkém boji putovaly všechny poháry za 1. místo do Pačejova. Důležité ale bylo, že všichni přítomní strávikli krásné a pohodové odpoledne. Děkujeme pořadatelům za uspořádání a vítězům za vzornou reprezentaci obce. (JV)
Už deset let má veřejnost v České republice možnost navštěvovat kostely a modlitebny při setmění, kdy posvátné stavby vydají to, co se skrývá uvnitř. Jednak krásnou duchovní atmosféru, mnohdy se můžeme seznámit s křesťanskou hudbou a s dalšími doprovodnými programy, které s křesťanstvím souvisí. Letošní rok se v celé zemi Noc kostelů konala v pátek 24.5.Také pačejovský kostel byl do této akce už po několikáté zapojen. Noc kostelů připravuje pan Stanislav Smítka, znalec vážné a duchovní hudby. První částí programu bylo vystoupení pěveckého sboru Prácheň z Horažďovic, pod vedením sbormistra pana Stanislava Smítky. Krásné duchovní písně staré i současné, v podání sboru splnilo očekávání všech přítomných. V další části pro nás pan Smítka připravil seznámení s historií a vývojem Křížové cesty, někdy je také nazývána Kalvárie. Je to symbolická cesta která sleduje události spojené s ukřižováním Ježíše Krista. Vše, co jsme se dověděli bylo nejen zajímavé, ale hlavně velmi poučné. (B.Behenská)
V pondělí 27.května se na atletickém stadiónu v Sušici uskutečnila "Atletická soutěž odborů SPV regionu Klatovy", kterého se zúčastnila i mládežnická výprava reprezentující oddíl SPV při Sokole Pačejov. A její zástupci se rozhodně neztratili. Soutěžilo se v klasickém čtyřboji /sprint 50/60 m, skok daleký, hod míčkem/granátem a vytrvalostní běh 400/800 metrů/. Zlaté medaile si ve svých kategoriích vybojovali Jakub Smolík a Kristýna Větrovcová, stříbrnou medaili získala Kateřina Buchtová a bronzovou pak Tomáš Šembera. Zazářil především Jakub Smolík, který s přehledem vyhrál všechny čtyři disciplíny. Za zmínku stojí jeho výkon v běhu na 60 m - 8,0 s a ve skoku dalekém 459 cm. Z děvčat pak zaznamenala nejkvalitnější výkon Kristýna Větrovcová ve skoku dalekém 430 cm. V příloze foto naší úspěšné výpravy. /Mgr.Tomáš Cihlář/
V úterý 21.5.2019 se sešlo deset dětí , prvňáčků se svou paní učitelkou ze ZŠ Pačejova s rodiči v obřadní síni obce Pačejov. Účelem setkání bylo, zařadit děti mezi čtenáře. Na důkaz, že si to zaslouží, že už číst umí, přečetl každý prvňáček všem část pohádky. Paní učitelky Petra Mesiarová přečetla slib čtenáře, ve kterém stálo, že budou mít knihy rádi, budou je chránit, ctít, tak jak se na správného čtenáře sluší. Děti jednohlasně odpověděly slůvkem ,,slibuji“. Pan starosta obce Ing. Jan Vavřička se ujal slavnostního aktu – pasování. Každý prvňáček předstoupil před pana starostu, který položením meče na jejich rameno a kouzelnou větou stvrdil, že jsou již platnými čtenáři. Poté se každý podepsal za přítomnosti paní knihovnice Aleny Štěpánkové do pamětního listu místní knihovny. Na památku každému novému čtenáři věnovala obec Pačejov pohádkovou knížku. Akce se konala v rámci projektu Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka. (Behenská B.)
V sobotu 18.května se konal v Malém Boru závěrečný sraz soutěže Plamen pořádaný Okresním sdružením hasičů Klatovy. Mladí hasiči zde soutěžili v disciplínách požární útok CTIF s překážkami, štafetový běh 4x60 m, štafetový běh požárních dvojic a klasický požární útok. Pačejovské družstvo starších obsadilo 5. místo z 29. družstev a mladší družstvo získalo také 5. místo z 18. družstev. V kategorii jednotlivců v běhu na 60 m chlapci starší obsadil Kryštof Noha 12. místo z 28. soutěžících. V kategorii dívky starší si Gabriela Bělochová doběhla pro 16. místo a Teraza Sluková pro místo 23. z 30. soutěžících. (Klára Klečková)
Základní škola Pačejov uspořádala v sobotu 18.května v areálu bývalé farské zahrady premiérový "majáles" ve stylu "první republiky". Odpoledne plné her a soutěží se neslo v přátelské a uvolněné atmosféře a všichni účastníci si ho užívali. Nechyběla ani stylová módní přehlídka, občerstvení či diskotéka. A protože i májové počasí se konečně umoudřilo a pořadatelům přálo, dopadla pohodová akce jak jinak než na jedničku! Dík patří všem, kteří se na realizaci této akce podíleli. /Mgr.Tomáš Cihlář/
Mateřská škola přišla s gratulací. Mateřská školka opět zabodovala. Oddělení Motýlků a Broučků, spolu se svými učitelkami, s připraveným pásmem písniček, pohádek a tanečků, se ve středu 15. května dostavily do klubu kulturního domu v Pačejově. Tam už na ně netrpělivě čekaly seniorky z DPS, ale i ostatní ženy seniorky z obce, maminky, babičky, ale také dva tatínkové. Vystoupení dětí bylo zaměřeno k oslavě Dne matek. Děti,,Motýlci“ i větší ,,Broučci“ předvedly pod vedením svých učitelek, krásné vystoupení, které se opravdu všem líbilo. Nakonec obdarovaly přítomné ženy vlastnoručně vyrobenou kytičku v ozdobeném květináčku.
Minulou sobotu pořádal místní SDH ve Strážovicích již tradiční pouťový turnaj v nohejbalu. I přes nepříznivé počasí se jej zúčastnilo 6 družstev a jednotlivé zápasy probíhaly ve sportovním duchu a s velkým nasazením. Pohár pro vítěze, který věnoval starosta obce Pačejov si nakonec odnesli Norkové z Olšan, druhé bylo družstvo Neprochov a třetí Hvězdy. Nejdůležitější ale bylo to, že se všichni příjemně pobavili a při odpoledním společenském posezení vše probrali a zhodnotili. (JV)
Agilní AMK Pačejov uspořádal v sobotu 11.května na ploše bývalého letiště u Kadova 1.kolo seriálu „Mistrovství ČR v automobilovém slalomu“. Souběžně s tímto závodem proběhlo i 2.kolo „Pošumavského automobilového slalomu CUP 2019“. Rozmary počasí se podepsaly na průběhu závodu a přinesly nečekané výsledky. Absolutním vítězem mistrovského závodu se stal Antonín Červenka s vozem Peugeot 205. Palmu vítězství ve dvoukole Pošumavského automobilového slalomu si nečekaně odnesla Jiřina Mrázková s Fordem Fiesta ST. Ze zástupců pořadatelského AMK Pačejov si nejlépe vedli Mgr.Václav Štípek a jeho otec Ing.Pavel Štípek. Velké uznání patří všem pořadatelům a rozhodčím, kteří v nelehkých podmínkách zvládli soutěž na jedničku! /Mgr.Tomáš Cihlář/
V neděli odpoledne se v Pačejově konaly oslavy 74. výročí konce války a osvobození. Kolona vojenských historických vozidel projela všechny místní části naší obce a po trase ji zdravili přihlížející občané. Ty přivítala říznou dechovkou naše Švitorka. U základní školy v Pačejově se pak konal pietní akt položení věnce k pamětní desce Zdeňka Hanuše, pačejovského rodáka, který byl příslušníkem RAF. Starosta obce v krátkém vystoupení připomněl průběh války, otevření druhé fronty a postup osvobozujích jednotek Evropou až do západních Čech. Zároveň byl vzdán hold všem, kteří na frontách II. světové války bojovali za naši svobodu. Zazněla česká a americká hymna. Po té kolona zamířila do Pačejova nádraží, kde za doprovodu Švitorky v místním hostinci bylo pohoštění a konala se do večerních hodin májová veselice. (JV)
Posezení pod májkou v Pačejově na návsi. Je tady měsíc květen. S ním přichází krásně rozkvetlá příroda, více úsměvů a lepší nálada. Všechny tyto květnové přednosti se navrší v Pačejově ,,Posezením pod májkou „ na návsi. Tato akce se zde pořádá téměř po deset let a stala se už tradicí. Spolek pro obnovu památek před uvedenými lety, tuto tradici obnovil. Poslední léta má velkou podporu i od obce Pačejov, pod vedením starosty Ing. Jana Vavřičky. Posezení, kde je možnost se také občerstvit, spočívá hlavně v kulturním programu. Lidé se už těší ,, co zas ty Šikbaby připravily“. Bohužel, letošní máječkovou nás navštívily i nezvaní hosté a to zima a časté přeháňky. Program zahájila přítomná kapela. Po zahájení měly program děti pod vedením všech učitelek z Mateřské školy Pačejov, které připravily společně velice vtipné vystoupení, které se všem líbilo. Měly trička, které si sami vyzdobily. Program předváděly s radostí, nebály se pěkně a hlasitě zazpívat připravené písničky a tanečky. Poté za doprovodu harmoniky všem zazpíval několik lidových písniček Daník Kurbel z Velešic. Překvapení pro všechny bylo vystoupení pačejovských dětí, od těch nejmladších až po ty, které všechno vymyslely, nacvičily a nakonec úspěšně předvedly. Byly to tři bajky, z kterých vždy vyplynulo nějaké poučení. K ocenění byla jejich samostatnost bez pomoci dospělých. Zlatým hřebem sobotního odpoledne bylo vystoupení kankánových tanečnic. Svižným tancem, mladé tanečnice v hezkých kostýmech, s originální choreografií, ohromily všechny diváky. Ohlas diváků bude určitě tanečnice inspirovat k dalším vystoupením. Soubor pačejovských žen ,,Šikbab“ pokračoval v tomto veselém duchu. Nejprve zpívaly ,,rozpustilé“ písničky za doprovodu harmonikáře Pavla Hlobíka, který doprovází ženy při každém vystoupení. Dále tanečky, kterými se snažily napodobit mladé tanečnice. Vystoupení se povedlo jako vždycky. Ve finále to nejlepší. Dvě naše ženy, herečky, zazpívaly píseň staré Prahy ,,Byla panna, měla pána….. Příběh písně byl doplněn obrazy, které nakreslil Zdeněk Vondryska. Poslední kuplet předvedli naši známí Hana Krejčová a Luboš Straka. Oblíbená písnička Darinky Rolincové a Karla Gotta zazněla z jejich úst. To už déšť znemožnil další zábavu, a to poslech pěkné muziky. (B. Behenská)
Další z klubových večerů se konal v pátek. Tentokrát to byla přednáška Josefa Chalupného na téma "Konec II. světové války na Horažďovicku". Přítomní občané si vyslechli zajímavé informace o konci války v našem regionu a měli možnost shlédnout i zajímavé fotografie. Mj. jsme se i dozvěděli, že jediné místo na okrese Klatovy, kde bojovali místní povstalci s Němci, bylo v Pačejově nádraží, kde na mostě přes železniční trať byla barikáda a přestřelka trvala několik hodin. Z vojenského i historického pohledu to byli velcí hrdinové. (JV)
Přinášíme fotoreportáž z dodržování staročeské tradice stavění májí v jednotlivých místních částech naší obce. Děkujeme. (JV)
V sobotu 27. 4. 2019 se na Horažďovicku v lokalitě zvané “Březový potok” konala společná akce obcí a spolků proti záměru vybudovat zde hlubinné úložiště radioaktivních odpadů. Akce probíhala v rámci republikového protestu Den proti úložišti.Téma úložiště je zde žhavým námětem od roku 2003, kdy SÚRAO nekompromisně oznámilo záměr. Cílem protestu bylo upozornit na jednání státních institucí. Proti snaze státu provádět zdeprůzkumy a následně budovat úložiště společně protestovaly všechny dotčené obce Chanovice, Kvášňovice, Maňovice, Olšany, Pačejov, Velký Bor, a toto zde podporovala Města Horažďovice a Nepomuk a občanské sdružení JODN Pačejov. Naprostá většina obyvatel z lokality se záměrem státu nesouhlasí. Což lze shrnout do tří bodů:
1. Stát nerespektuje názor obyvatel a samospráv v obcích ohrožených výstavbou úložiště.
2. Stát postupuje nekoncepčně a směrem k obcím nátlakově.
3. Obce žádají o vytvoření zákona, který se bude odpovědně zabývat touto dlouhodobou
a ojedinělou problematikou v ČR.
Celodenní program:
*12.oo hod., tříminutové varovné vyzvánění zvonů v celé lokalitě.
*12.15 hod., start účastníků okružní jízdy lokalitou na kolech a motocyklech
*12.3o hod., na návsi v Kvášňovicíh start štafety složené z občanů a ze členů místních spolků, postupně
38 skupin běželo trasu Kvášňovice - Defurovy Lažany - Újezd u Chanovic – Chanovice – Dobrotice
– Holkovice – Velký Bor – Jetenovice – Maňovice – Pačejov nádraží – Olšany – Kvášňovice =
celkem cca 25,0 km.
*14.45 hod., cíl štafety + společné prohlášení obcí z lokality
*15.oo hod., „Zpěvem k záchraně Pošumaví a pro život lidí“, v Kvášňovicích vystoupily pěvecké soubory Školní dětský při ZŠ Pačejov a rodinný sester Strolených z Kvášňovic. Po té hrála skupina Nektar Boys z Horažďovic.
A hlavně proběhla společná akce lidí z území pracovně zvaného Březový potok – cca 750 lidí.
Ve všech pořadatelských obcích byly připraveny petiční listiny se společným prohlášením. Tyto listiny podepsalo 1.080 lidí. Štafetu postupně běželo 225 lidí. Na kolech jelo 40 lidí. Na
motocyklech jelo 25 lidí. Osobně akci přijela podpořit radní Plzeňského kraje pro životní prostředí Radka Trylčová a senátor Václav Chaloupek.Společným mottem akce bylo – NEDEJME SE!! Což bylo symbolicky ukázáno společným zvednutím spojených rukou zástupců pořadatelských obcí a subjektů. Starostové a obyvatelé veřejně upozornili na zásadní nesouhlas s možností, aby byl pod jejich domovy ukládán vysoce radioaktivní odpad nebezpečný pro tisíce generací. Dále upozornili na nepřijatelnost způsobu, jakým je v České republice řešen problém vyhořelého jaderného paliva. Chybí potřebná legislativa zajišťující lepší a rovnoprávné postavení obcí, nejsou jasná kritéria, podle kterých se mají vybírat lokality. Není dobře zdůvodněné, zda uspěchaná varianta směřující k jedinému řešení – definitivnímu uschování odpadů pod zem - je ta nejlepší a bezpečná.
NEDÁME SE !!! (JV)
Velikonoční tradice tradice se v Pačejově dodržují. Po té, co o Velikonocích zněly v obci řehtačky, navštívila parta koledníků na Bílou sobotu odpoledne každé stavení s koledou a za to obdrželi vejce, sladkosti a finanční odměnu. Navodili tak tu správnou atmosféru svátků jara. Děkujeme. (JV)
Před velikonočními svátky připravily paní učitelky pro děti i jejich rodiče pěkné jarní odpoledne. Společně si užívali tradice spojené s Velikonocemi. Rodiče byli přivítáni do krásně vyzdobené jídelny s jarním motivem .Tam také čekaly na všechny velikonoční dobroty, s některými pomáhaly i děti. Zdobily perníky, pekly beránka. Sváteční pečivo připravily i některé maminky. Další program pokračoval ukázkou tanečků, písniček a scének. Poté se přemístily děti s rodiči ke stolům, kde byl připraven materiál ke zdobení kraslic různou technikou. Děti si vytvářely také drobnou jarní výzdobu. Tvořily i ozdoby z vizovického těsta. Rodiče to též bavilo, že ani nespěchali domů. (Božena Behenská)
2. dubna navštívili žáci 1. třídy Základní školy Místní knihovnu v Pačejově nádraží. Dozvěděli se mnoho nových informací o tom, jak knížky vznikají, jak se s knížkou správně zachází a jak si půjčovat knížky v knihovně. Na závěr si děti prohlédli knihovnu i některé dětské knížky. Akce se uskutečnila v rámci projektu Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka. (A.Štěpáníková)
Divadelní ochotníci hostovali v Pačejově.
Pačejovský kulturní kalendář byl obohacen v sobotu 30. března o další akci. Přijel do Pačejova na pozvání, ochotnický spolek Kbel, s nastudovanou komedií ,, Dámský krejčí“. Všichni diváci se náramně bavili. Důkazem toho, byl během představení slyšet častý smích. Výkon hrajících ochotníků byl opravdu dokonalý. Spokojenost byla nakonec oboustranná. Hercům se u nás líbilo a diváci si zas odnášeli plno dobré nálady. (Božena Behenská)
28.3.2019 * V minulém týdnu se za slušné účasti sešla členská schůze Konzumního družstva v Pačejově nádraží v předsálí KD. V rámci programu zazněly zprávy o hospodaření družstva i pačejovské pobočky a také informace z místní prodejny. Hostem na schůzi byla i manažerka prodejny z ústředí a starosta obce. Po skončení poseděli členové s harmonikou. (JV)
Výroční schůze Mysliveckého sdružení Pačejov
V sobotu 23. března 2019 se konala další z řady výročních schůzí našich spolků.
Tentokrát svou celoroční činnost hodnotilo Myslivecké sdružení Pačejov. V nově zrekonstruované a k této příležitosti vyzdobené místnosti bývalé stražovické školy se sešlo okolo 25 členů sdružení. Celou schůzi zahájil a příkladně vedl jeho předseda Stanislav Klečka, své zprávy přednesli také pokladník, hospodář, jednatel a kynolog. Práce tohoto spolku je pestrá a užitečná, přesto si zástupci posteskli nad nezájmem „ mladších ročníků“
o členství v této organizaci.
Během příspěvků byla zmíněna i tato zajímavost : V čase pačejovské poutě střelil člen sdružení Jarda Pitule brokem lišáka., který byl poté zaslán na adresu prezidentské kanceláře k následné preparaci.
Na závěr oficiální části večera bylo připraveno výborné občerstvení- divočák se zelím. (MB)
9.3.2019* V sobotu se v kulturním domě v Pačejově nádraží uskutečnil již 5. spolkový ples konaný pod záštitou obce Pačejov. Zúčastnilo se jej více než 200 účastníků, kteří prožili krásný společenský zážitek. Všechny příchozí přivítal "welcome drink" hned při vchodu do krásně vyzdobeného sálu a v úvodu plesu je pozdravil i starosta obce. Nechybělo samozřejmě předtančení v podání členů tanečního souboru Fialka ze Sušice. Hudební doprovod zajistila skupina Compact ze Sušice. Dalšími body programu byla dámská volenka, při níž si dámy vytancovaly krásné růže a petrklíče. potom se konalo plesové překvapení, které zpestřilo nádhrnou atmosféru plesu. 15 tanečních párů soutěžilo v tanci s tenisovým míčkem, který drželi v obličejové části. Soutěž měla velmi dramatický průběh , jednotlivé páry postupně vypadávali až zůstali dva. Celý sál úžasným způsobem fandil oběma až nakonec rozhodla porota o udělení dvou prvních cen, což byl poukaz na večeři do Angusfarm Soběsuky. Po dobu konání plesu mohli návštěvníci také ochutnat výrobky z vepřových hodů od mistra Radka. O půlnoci se losovalo půlnoční štěstí a držitelé vylosovaných vstupenek si domů odnášeli krásné a hodnotné ceny. Plesové veselí končilo po třetí hodině ranní a podle reakcí účastníci odcházeli domů velmi spokojeni. Velké poděkování patří všem, kteří tento ples připravili. (JV)
2.3.2019 * Tradiční masopustní průvod, jehož již 65. ročník se konal minulou sobotu ve Velešicích, uspořádal tamní Sbor dobrovolných hasičů. Za účasti více než 50 masek a mnoha přihlížejících občanů byl zahájen v pravé poledne u místní klubovny hasičů. Po úvodním zahájení a přivítání rychtářem se ujal slova starosta obce, který poděkoval za dodržování krásné staročeské tradice a předal povolení "masopustní obchůzku konati a koledu provozovati." Potom už za doprovodu místní mládežnické kapely vyrazil průvod do Týřovic a následně do Velešic, kolem návsi a zakončení bylo na Pasekách, kde v klubovně pokračovala masopustná zábava. Při průvodu zahrála kapela u každého stavení jejich oblíbenou písničku a pod jídlem a pitím se prohýbaly připravené stoly a o výbornou náladu a zábavu nebyla nouze, neboť i nejedna rozpustilost byla povolena. (JV, foto BB)
V sobotu 2. března večer spolek „JODN“ Pačejov zorganizoval v klubu KD přednášku o putování po Kavkazu. Skoro čtyři desítky, ponejvíce mladých posluchačů, které na besedu dorazily, během 2,5 hodiny viděly stovky zdařilých fotografií z Gruzie, Arménie, Ázerbajdžánu, pochopily politické souvislosti v Abcházii, Jižní Osetii i Náhorním Karabachu. Nádherné velehory Kavkaz, nedotčená příroda, mentalita různých národností, zvyky místních lidí, jejich kultura, tradiční jídla, nostalgie bývalých republik Sovětského svazu, touha po národním sebeurčení, vzpomínky na Stalina, o tom všem zajímavě vyprávěl František Kába jun., který Zakavkazsko několikrát navštívil, podnikl tam s pačejovskými kamarády horské treky a pak v těchto končinách několik měsíců sám cestoval. Mnohdy úsměvné i napínavé příhody z života v dalekých končinách, kam se mnozí z nás asi nikdy nepodíváme, poutavou formou zpříjemnily přítomným posluchačům zajímajících se o turismus sobotní podvečer. Dle ohlasů se přednáška všem velice líbila. (F. Kába, st.)
Zimní setkání mládeže v Kašperských Horách
V sobotu dne 23.února 2019 se konala v tělocvičně školy v Kašperských Horách Zimní soutěž mladých hasičů. V kategorii starších se družstvo Pačejov 1 umístilo na 4. místě, Pačejov 2 na 20. místě a Pačejov 3 na 25. místě z 39 zúčastněných družstev. V kategorii jednotlivců vybojovala Kateřina Buchtová hezké 4. místo. (Milan Běloch)

Žáci ZŠ Pačejov navštívili Hudební divadlo v Karlíně. Projekt „Za kultůrou do Prahy“ pokračoval v pátek 1.března, kdy 18 žáků ZŠ Pačejov navštívilo večerní představení legendárního muzikálu Karla Svobody Dracula v Hudebním divadle v Karlíně. Doplnili je někteří učitelé a zaměstnanci ZŠ a MŠ Pačejov, rodiče a další přátelé naší školy. Představení s Danielem Hůlkou v hlavní roli všechny účastníky doslova nadchlo. Jak se ukázalo, je o podobné akce velký zájem, a tak bude seriál „Za kultůrou do Prahy“ pokračovat i v příštím školním roce. Na podzim bude připravena návštěva muzikálu Carmen v Karlíně, na jaře se pak pojede na další kultovní muzikál Jeptišky, tentokrát pro změnu do Divadla Na Fidlovačce. Zájemci /i z řad veřejnosti/ si v předstihu mohou už nyní zarezervovat místa na telefonním čísle 606494996. Platí do naplnění kapacity autobusu. /Mgr.Tomáš Cihlář, hlavní organizátor akce/
23.3.2019 * V sobotu dopoledne se konala v hospodě v Pačejově nádraží výroční členská schůze místního Včelařského spolku. V něm jsou sdruženi i občané okolních obcí. Spolek je nejstarším v Pačejově, byl založen již v roce 1903. Zazněly samozřejmě zprávy od předsedy, jednatele i hospodáře a v diskuzi poděkoval starosta včelařům za společensky velmi důležitou činnost a práci. Málokdo možná ví, že se jedná o jeden z nejstarších oborů lidské činnosti a že už ve starém Egyptě byla včela posvátným zvířetem a symbolem pro zasvěcené. Již Albert Einstein řekl, že pokud by zanikly včely, tak lidstvu zbývají čtyři roky života. Proto se jedná o společensky důležitý obor, který je potřeba velmi podporovat a snažit se přitáhnout k němu hlavně mladé. Přejeme včelařům hodně úspěchů při chovu včel a rozvoj jejich oboru. (JV)
Dětský maškarní ples SDH Pačejov, 23. 2. 2019
V sobotu, dne 23. února 2019 Spolek dobrovolných hasičů Pačejov pořádal tradiční dětský maškarní ples v klubu kulturního domu v Pačejově-Nádraží. Hasičky zde od 14:00 hodin zorganizovaly pestrý zábavný program, plný soutěží, tance, a zpěvu. Rej rozmanitých masek byl doprovázen známými písničkami z pohádek, nechybělo kolo štěstí a soutěž o nejlepší masky, které byly oceněny tak jako každý rok nádhernými dorty. Ostatní nemuseli být smutní, protože jejich snaha byla oceněna velkou, chutnou perníkovou medailí. Domů většina z masek odešla jen se stuhou kolem krku. O všechny přítomné bylo postaráno výborným občerstvením. Za taneční kreace, soutěživost, zručnost a hbitost byly všechny masky odměněny sladkostmi a propagačními materiály s hasičskou tématikou. Děkujeme všem dětem, rodičům, sponzorům a obci Pačejov za podporu a možnost, strávit příjemné sobotní odpoledne s dětmi.
[Hasičky Pačejov]
Pačejovská škola se každoročně na podzim zapojuje do sběru kaštanů, které následně poslouží k zimnímu přikrmování zvěře. Díky letošní nadúrodě kaštanů se podařilo nasbírat rekordních 16,5 q více kaštanů a žaludů! Odměnou pro nejlepší sběrače byla návštěva přezimovací obůrky "Beranky", která je ve správě Národního parku Šumava. Pod vedením zkušeného lesníka, bývalého žáka pačejovské školy Pavla Bělocha, mohli z prosklené pozorovatelny sledovat zimní přikrmování vysoké zvěře. A jeleni, jak je vidět z přiložené fotoreportáže, se parádně předváděli. Je dobře, že o pomoci přírodě nejen mluvíme, ale sami pro ni dokážeme něco udělat. Dík patří i Obecnímu úřadu Pačejov a SDH Pačejov za poskytnutí bezplatné dopravy. /Mgr.Tomáš Cihlář/
16.2.2019 * V sobotu podvečer proběhla v předsálí KD v Pačejově nádraží výroční členská schůze Automotoklubu Pačejov. Byla výborně připravená a měla hladký průběh. Zazněl výčet mnoha akcí, které klub buď pořádal nebo se jich zúčastnil v rámci konání rally v celé České republice, kde členové klubu zajišťují dispečink. Výborné hodnocení měl i 39. ročník rally v Pačejově nebo celý seriál slalomů. V letošním roce se bude konat jubilejní 40tý ročník této pačejovské rally a přípravy jsou v plném proudu včetně doprovodných akcí s ní spojených. Pačejov je díky této soutěži známý po celé republice. Obec Pačejov je také významným partnerem této souteže a starosta poděkoval za reprezentaci obce a slíbil podporu i pro další období. V průběhu schůze byly také oceněny posádky, které AMK Pačejov reprezentovaly na rally po celé ČR a také některé osobnosti u příležitosti životního jubilea nebo podpory činnosti klubu. (JV)
16.2.2019 * V sobotu odpoledne se v hostinci v Kvášňovicích konala výroční valná hromada 6. okrsku Sboru dobrovolných hasičů, do kterého patří sbory z Kvášňovic, Olšan, Pačejova, Strážovic a Velešic. Na valné hromadě byly předneseny zprávy o činnosti jednotlivých sborů v minulém roce a také zpráva o hospodaření. Starostové obcí pozdravili jejich jménem jednání valné hromady a poděkovali za spolupráci. (JV)
15.2.2019* V pátek večer se konala v hostinci "U Barochů" skautská výroční členská schůze členů střediska Jestřáb Pačejov a Klubu přátel Junáka. Byly předneseny zprávy o činnosti, hospodaření, revizní zpráva a také byl projednán plán akcí na letošní rok včetně záměrů pro delší období. V letošním roce se také budou v Junáku konat sněmy, které mj. zvolí vedení středisek pro další tři roky. V diskuzi zazněly nové náměty pro činnost. Starosta obce poděkoval za spolupráci hlavně při oslavách 100 let republiky a popřál splnění všech záměrů a cílů. (JV)
Šumavský nestor Emil Kintzl má v Pačejově své publikum. Důkazem byla hojná divácká účast na již třetím díle jeho oblíbeného seriálu "Zmizelá Šumava", kterou uspořádala kulturní komise při Obecním úřadu Pačejov. Poutavé vyprávění člověka, jehož celý život je bytostně svázán s naší Šumavou a který stále udivuje svým entuziasmem a životním optimismem, nesporně zaujalo všechny, kteří si v pátek 8.února našli cestu do klubu v pačejovském kulturním domě. Zdá se až neuvěřitelné, že Emil Kintzl za dva týdny /23.2./ oslaví své 85.narozeniny. U příležitosti tohoto životního jubilea mu jménem všech poblahopřál starosta obce Ing. Jan Vavřička a předal mu upomínkové předměty. Připravuje se závěrečná čtvrtá řada Zmizelé Šumavy a Emil Kintzl v Pačejově samozřejmě nebude chybět! /Tomáš Cihlář/
2.února 2019 * Další výroční členskou schůzi konal v sobotu Sbor dobrovolných hasičů Pačejov. Schůze byla zahájena minutou ticha za členy, kteří v minulém roce opustili Sbor, bohužel natrvalo. Potom zazněly zprávy o činnosti od velitele jednotky a jednatele Sboru, zprávu o hospodaření přednesla hospodářka a zazněly také zprávy o činnosti mladých hasičů a družstva žen. Obě družstva byla v minulém roce velmi úspěšná na soutěžích v rámci okresu. Spolupráce s obcí byla na výborné úrovni při různých společenských akcích a za to také starosta obce poděkoval, stejně jako hasiči poděkovali obci za pozornost, která je jim věnována. Sbor má zrepasovanou stříkačku, Tatru 148 CAS a nový dopravní automobil Ford Tranzit. To vše v jednom roce. Jednání schůze pozdravil také zástupce okresního HZS a zástupce okrsku. Přejeme hasičům hodně úspěchů při naplňování jejich úkolů a činnosti. (JV)
Velkého úspěchu dosáhla žákyně 9.ročníku ZŠ Pačejov Lucie Behenská. V okresním kole "Olympiády v českém jazyce", které se konalo 29.ledna v DDM Klatovy, obsadila v konkurenci 27 soutěžících konečné 3.místo a zajistila si postup do krajského kola. To se uskuteční 4.dubna v Plzni. Gratulujeme! /Mgr. Tomáš Cihlář/
V sobotu podvečer se pak konala výroční členská schůze jednoho z nejmenších spolků a sice Spolku pro obnovu památek v krajině pod Slavníkem, který každoročně dokáže zorganizovat několik zajímavých akcí, při kterých se lidé sejdou a pobaví. V plánu pro rok letošní mají i mj. obnovu jednoho z křížků. Zazněly samozřejmě zprávy o činnosti a hospodaření. Spolek také měl velký podíl na úspěchu, kterým bylo získání Modré stuhy v soutěži Vesnice roku. Z úst starosty obce zaznělo poděkování za spolupráci a přání mnoha úspěchů. (JV)
Maratón výročních schůzí zájmových spolků v naší obci pokračoval minulou sobotu. Odpoledne se konala výroční schůze jednoho z nejpočetnějších spolků TJ Sokol Pačejov. Průběh schůze byl předznamenán vysokou účastí členů, jakou mnozí nepamatují. Schůze byla perfektně připravena a tomu odpovídal i její průběh. Výborná zpráva předsedy i všechny dílčí zprávy dokreslily celoroční činnost. Schůze byla volební, takže byl zvolen nový výkonný výbor, který má 15 členů a novým předsedou se stal František Kába. Mgr. Tomáš Cihlář ukončil po 25 letech své působení ve funkci předsedy, ale zůstává členem VV. Pro spolek je letošní rok významným, neboť se připravují oslavy 80. výročí založení fotbalového klubu a máme se všichni na co těšit. Také byla na schůzi uvedena novinka - byla založena "Síň slávy", do níž jako první byli uvedeni : Emanuel Hošek a Josef Brouček - in memoriam a legendy klubu Josef Panuška a Petr Lávička. Na schůzi přednesli své zdravice zástupce OFS a starosta obce Pačejov. Ten poděkoval za spolupráci v roce minulém a také za práci končícímu předsedovi Tomáši Cihlářovi. Přejeme sportovcům hodně úspěchů v letošním, pro ně jubilejním, roce. (JV)
Další výroční schůze našich spolků se konala v sobotu ve Strážovicích, kde tamní Sbor dobrovolných hasičů bilancoval uplynulý rok. A bylo co bilancovat. Rok 2018 byl úspěšný z hlediska činnosti spolku i spolupráce s obcí. Podařilo se uspořádat celou řadu sportovních a kulturních akcí, brigádně byl zcela opraven strop v hasičárně a hasiči se podíleli i na dokončovacích pracích na návesním rybníčku. Zdravici přednesli i zástupci obce. Místostarosta jménem hasičského okrsku a starosta poděkoval jménem obce. (JV)
První lednový Tříkrálový víkend byl ve znamení několika významných akcí.
1/ V sobotu se uskutečnil v Chanovicích již 16. ročník pochodu proti úložišti jaderného odpadu. I přes nepřízeň počasí se jej zúčastnilo 300 občanů, kteří svojí účastí vyjádřili svůj odpor a nesouhlas se záměrem vybudovat v lokalitě Březový potok hlubinné úložiště jaderného odpadu. Trasa pochodu byla dlouhá 9,5 km a vedla po území ohroženém tímto záměrem. Na závěr se všichni sešli v kulturním domě v Chanovicích, kam je přišli pozdravit všichni starostové obcí z lokality a podali informace o současném stavu. Potom následovalo společné posezení s hudbou.
2/ V sobotu večer se pačejovském kostele Panny Marie Sněžné uskutečnil tradiční Tříkrálový koncert na kterém účinkoval pěvecký soubor Prácheň pod vedením MVDr. Stanislava Smítky a dětský pěvecký soubor při Základní škole Pačejov pod vedením Mgr. Marie Hlůžkové.
3/ V sobotu i v neděli probíhala ve všech místních částech obce Tříkrálová sbírka, kterou zajišťovali pod Oblastní charitu dobrovolníci z řad dospělých i dětí. Velké poděkování patří jim i všem dárcům.
(JV)
Napětí a čekání na Ježíška zpříjemnili dětem i dospělým na Štědrý den odpoledne mladí hasiči se svými vedoucími z SDH Pačejov. Vystoupili s programem, ve kterém formou televizních zpráv televize Drbna, informovali nejen o událostech z "Parlamentu", ale i z našeho regionu. Vtipnou formou prezentovali scénky a příběhy a ty byly protkány zpěvem koled a vánočních písní. Všem, kteří se zasloužili o toto setkání pod vánočními stromky v Pačejově nádraží, Pačejově a Velešicích , patří velké poděkování. (JV)
V posledním týdnu před Vánocemi dostali občané obce a její návštěvníci zvláštní dárek. Ve všech místních částech obce byly zprovozněny tzv. hotspoty, tzn. místa, na kterých je možno připojit se zdarma na internetovou síť. Jedná se o celkem 6 míst a sice : Pačejov nádraží, prodejna, hospoda, Pačejov nádraží křižovatka, zdravotní středisko, Strážovice náves, Velešice a Týřovice náves a Pačejov u školy a prodejny. Věříme, že zvláště návštěvníci naší obce, ale i občané, ocení tuto možnost v místech u informačních tabulí a že tím podpoříme přístup k informacím o obci Pačejov. (JV)
Již 5.ročník vánočního charitativního koncertu "Nesem vám noviny aneb Děti dětem" připravili žáci Základní školy Pačejov a jejich hosté na pondělní večer 17.prosince. Zcela zaplněný sál pačejovského kulturního domu byl svědkem více než dvouhodinového programu, v němž mimo jiné zazněly vánoční písně a koledy, písničky z "babiččiny krabičky", vystoupení několika hostů, samostatný minirecitál sester Gabriely a Šárky Bělochových a další. Výtěžek z dobrovolného vstupného tentokrát putoval dětem z Dětského domova v Nepomuku, které byly hosty večera. Paní ředitelka DD Mgr.Věra Nováková převzala od pořadatelů koncertu, od AMK Pačejov a od paní poslankyně Parlamentu ČR Mgr.Miloslavy Rutové dárkové šeky v celkové hodnotě 13 000,-Kč. Celý koncert se nesl v nádherné atmosféře a jeho úroveň ocenil v samotném závěru i starosta Obce Pačejov Ing.Jan Vavřička, který aktérům večera předal speciálně zhotovený velký dort.
/Mgr.Tomáš Cihlář/
Maratón výročních schůzí odstartoval
1/V sobotu 15. prosince byl odstartován maratón výročních schůzí zájmových spolků v naší obci. Jako první bilancoval svoji činnost Tenisový klub. Ve zprávě o činnosti byly zhodnoceny jednotlivé akce, které klub pořádal a nebylo jich málo a také spolupráce s obcí. Zazněla také zpráva o hospodaření klubu. V diskuzi se řešily klubové záležitosti, vánoční turnaj, tenisová zeď, sportovní odpoledne a pouťová zábava. Starosta obce poděkoval členům klubu za spolupráci a požádal o součinnost při akcích v příštím roce – ples, dětský den, gastro soutěž a podpořil konání sportovního odpoledne a pouťové zábavy. Na závěr předal předsedovi klubu nový putovní pohár starosty obce pro vítěze halového vánočního tenisového turnaje.
2/Jako další v pořadí konal svoji valnou hromadu Sbor dobrovolných hasičů ve Velešicích. Opět zazněly zprávy o činnosti, hospodaření a informace z okresu. Hlavní akcí spolku je pořádání masopustního průvodu, který bude již po šedesátépáté. Starosta obce poděkoval za činnost a účast na oslavách 100, výročí republiky. Jednání pozdravili i zástupci okrsku i sousedního Pačejova. (JV)
Ve středu 12. prosince jsme byli jako zástupci obce Pačejov pozváni na slavnostní setkání vítězů soutěže "Vesnice roku 2018", které se konalo v Hlavním sále Valdštejnského paláce v Praze, kde má sídlo Senát Parlamentu České republiky.
Převzal jsem Pamětní list za získání Modré stuhy v této soutěži z rukou místopředsedy Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova senátora Pavla Karpíška. Blahopřát nám přišel i místopředseda Senátu Milan Štěch, náměstci z ministerstva zemědělství a pro místní rozvoj a také zástupci vyhlašovatelů soutěže. Kulturní program zajistila skupina děvčat z Valašska "Zvonky dobré zprávy" s nádherným vystoupením hrou na zvony a zvonky, včetně naší hymny a Ódy na radost. Přál bych každému zažít tyto slavnostní okamžiky. Pačejov byl zase vidět ...(JV)
Sobota 8. prosince 2018 bude určitě do stojedenáctileté historie Sboru dobrovolných hasičů zapsána zlatým písmem. Ten den se konala v prostoru před hasičárnou v Pačejově slavnost. Starosta obce předal veliteli jednotky požární ochrany do užívání nový dopravní automobil devítimístný Ford Tranzit L1Z v hasičských barvách. Všechny přítomné přivítala řízná dechovka v podání místní Švitorky. Po zahájení a přivítání hostů vystoupil starosta obce a starosta SDH. Jménem početných hostů pozdravil shromáždění Petr Papoušek, velitel stanice HZS v Horažďovicích. Mezi hosty byl i krajský zastupitel Jan Látka, zástupci okresních struktur HZS a samozřejmě členové okolních hasičských sborů včetně spřáteleného sboru ze Sedlice z jižních Čech. Pak už se otevřely vrata garáže a krasavec Ford vyjel před zraky přítomných. Oba starostové přestříhli slavnostní stuhu a starosta obce předal veliteli jednotky symbolický klíč s přáním mnoha šťastných kilometrů a bezpečných návratů. Potom vozidlu i jeho posádkám požehnal pan farář Bušta a slavnost byla ukončena slavnostním přípitkem. Po ní následovala společenské posezení v klubovně hasičárny. Je to první nové vozidlo v celé historii pačejovského sboru a po jarním předání repasované Tatry 148 CAS má jednotka pro svoji činnost perfektní vybavení. Na vozidlo byla získána dotace MV GŘ HZS ve výši 450 tisíc Kč a z Plzeňského kraje 300 tisíc Kč. Obec Pačejov doplatila ze svého rozpočtu 173 tisíc Kč. Naši hasiči si to za svoji práci určitě zaslouží. (JV)
Tradiční vánoční jarmark žáků, učitelů a zaměstnanců ZŠ Pačejov přilákal i letos nebývalý počet návštěvníků. Jeho součástí bylo i dlouho očekávané slavnostní otevření nové cvičné školní kuchyňky, která byla vybudována v prostorách bývalého nevyužitého kabinetu. Celkové náklady činily cca 110 000,-Kč, z čehož na stavební úpravy včetně nové elektroinstalace, rozvodů vody a odpadů připadlo 65 000,-Kč a zbylá částka byla věnována na nové moderní vybavení kuchyňky /linka, nábytek, sporák, myčka, lednice, nádobí atd. Dík patří všem subjektům, které se spolupodílely na financování této akce - SRPDŠ při ZŠ Pačejov, Obecním úřadům Pačejov, Kvášňovice, Břežany, Olšany a Myslív, jakožto i některým fyzickým osobám /rodinám Karolik a Klečkových/. Rovněž všem řemeslníkům a firmám, které odvedly výbornou práci. Zvláštní uznání pak bezesporu zaslouží nový pan školník Pavel Veringer, který odvedl největší objem prací. Všichni se těšíme, až nová školní kuchyňka začne sloužit svému účelu./Mgr. Tomáš Cihlář/
V našich vesnicích se rozzářily vánoční stromy
První prosincový víkend byl v našich vesnicích ve znamení rozsvěcování vánočních stromů. Vše zahájila akce na pačejovské návsi v sobotu odpoledne, kde rozsvícení předcházel kulturní program . Vystoupil místní dětský pěvecký soubor pod vedením Nadi Polenové, samozřejmě Šikbaby a trubači navodili tu správnou adventní atmosféru. Starosta obce poděkoval za vystoupení a popřál všem přítomným pěkný adventní čas a spokojené Vánoce.Přišel Mikuláš i čerti. Letos se poprvé také rozsvítil vánoční strom na návsi v Týřovicích, čemuž předcházela také malá kulturní vložka místních děvčat. Vánoční stromy v modrém odstínu se rozsvítily na návsích ve Velešicích a Strážovicích. Tam je do modra laděný i turistický přístřešek. Poslední akce i přes nepříznivé počasí proběhla v neděli v Pačejově nádraží za vysoké účasti občanů, kde po Mikulášské nadílce v kulturním domě, organizované skauty, se konalo rozsvícení vánočního stromu u zdravotního střediska. Krásné vánoční písně zazpíval pod vedením Marie Hlůžkové Dětský pěvecký sbor při Základní škole v Pačejově. I tam starosta obce poděkoval za vystoupení a popřál přítomným. Tak děkujeme a přejeme: "Hezký Advent!" (JV)
Ve čtvrtek 29. listopadu byla za účasti dětí a učitelek z naší MŠ, také rodičů a prarodičů slavnostně otevřena Naučná stezka Kotěžice. Po přestřižení pásky panem starostou a paní ředitelkou následovalo jedno překvapení za druhým. Paní učitelky připravily nádherné hádanky a soutěže pro všechny účastníky a vše vyvrchlilo hledáním pokladu, který pro děti věnovala obec Pačejov. Stezka byla pořízena nákladem 98 tisíc Kč a z toho třetina byla dotace od Plzeňského kraje. Bylo to moc pěkné odpoledne.(JV)
Schůzka organizačního ředitelství a hostů letošního XXXIX. a příštího jubilejního XXXX.ročníku INVELT Rally Pačejov se uskutečnila v pondělí 26.listopadu v salonku hotelu U Zeleného stromu v Nepomuku. Předseda organizačního ředitelství, pačejovský starosta Ing.Jan Vavřička přivítal mimo jiné i poslankyni Parlamentu České republiky Mgr.Barboru Kořanovou a majitele společnosti INVELT s.r.o. Ing.Jiřího Jirovce, nového generálního partnera pačejovské rally. Ředitel INVELT Rally Pačejov Ing.Pavel Štípek zhodnotil velice úspěšný XXXIX.ročník této populární automobilové soutěže a nastínil plány směrem k jubilejnímu XXXX.ročníku. Ten se pojede ještě jako jednodenní rallysprintová soutěž. Pro rok 2020 požádal AMK Pačejov o pořádání premiérového „velkého mistráku“ – dvoudenní soutěže, což je jeden ze strategických cílů generálního sponzora rally – firmy INVELT. Pondělní schůzka v Nepomuku se nesla ve velice pozitivním a konstruktivním duchu a rozhodně splnila své poslání. /Mgr.Tomáš Cihlář/
V sobotu 24. listopadu proběhla v bývalé škole ve Strážovicích malá slavnost. Starosta a místostarosta obce předali členům Mysliveckého spolku do znovuužívání po rekonstrukci tento objekt, který jim slouží jako sklad a klubovna. Objekt má novou střechu, okna a fasádu. Tyto práce byly provedeny za finanční účasti Plzeňského kraje, který poskytl dotaci ve výši 350 tisíc korun. 400 tisíc Kč pak hradila obec ze svého rozpočtu. Dále pak byl opraven interiér klubovny, kde byl snížen strop, provedeny nové omítky a malby a pořízeny nové záclony. Na tyto práce byly z rozpočtu obce vynaloženy prostředky ve výši 140 tisíc korun. Přejeme myslivcům hodně hezkých chvil v nové klubovně. (Ing. Jan Vavřička)
Agilní AMK Pačejov pořádá pravidelně v předvánoční době besedy s významnými osobnostmi našeho motoristického sportu. Nejinak tomu bylo i letos. Pozvání tentokrát přijali trojnásobný vítěz Rally Pačejov Jan Dohnal a bývalý špičkový spolujezdec Škody Motorsport Pavel Štanc. Nechyběl tradičně ani populární příbramský matador Josef Peták. Zcela zaplněný sál olšanského hostince U Barochů byl v pátek 23.listopadu svědkem bezmála tříhodinového zajímavého povídání, doplněného promítáním fotografií, videí i závěrečnou soutěží a autogramiádou. Výtěžek z dobrovolného vstupného ve výši 3000,-Kč poputuje dětem z Dětského domova v Nepomuku. Pořadatelé z AMK Pačejov se tak připojují k organizátorům prosincového vánočního charitativního koncertu Nesem vám noviny aneb Děti dětem ze ZŠ Pačejov. /Mgr. Tomáš Cihlář/
Naše nové občánky jsme slavnostně přivítali v pátek 23.listopadu v obřadní síni Kulturního domu Pačejov. Pozvání Obecního úřadu Pačejov přijaly slečny Janička Hlaváčová a Natálka Kodýdková, společnost jim dělal mladý pan Vojtěch Chaluš. Škoda, že se tohoto tradičního slavnostního aktu nezúčastnil Sebastian Pustka. Zástupci vedení obce a sboru pro občanské záležitosti našim novým občánkům při této příležitosti předali finanční a věcné dary. /Mgr. Tomáš Cihlář/
Ve čtvrtek 22.listopadu převzali slavnostně zástupci členských obcí Dobrovolného svazku Horažďovicko nový automobil značky Renault upravený pro potřeby pojízdné prodejny. Svazek na něj obdržel dotaci od Plzeňského kraje z Programu stabilizace a obnovy venkova v rámci integrovaných projektů 800 tisíc korun, zbytek ve výši 450 tis. Kč zaplatily společně členské obce účastněné na projektu. Předání se zúčastnili také zástupci Svazu měst a obcí. Díky tomuto vozidlu se zvýší úroveň služeb pojízdné prodejny pro občany v našich vesničkách. Děkujeme všem, kteří se o pořízení zasloužili. Pačejov u toho samozřejmě nechyběl. (Ing. Jan Vavřička)
--
Úterý 20. listopadu se stalo pro obec Pačejov významným dnem. Starosta obce převzal od obchodního zástupce firmy Vesta Auto Corson s.r.o. dopravní automobil Ford Transit L1Z, určený pro jednotku požární ochrany v obci. Na automobil obec obdržela dotaci od Ministerstva vnitra (HZS) a Plzeňského kraje. Část byla hrazena z rozpočtu obce. Jednotka obce tak získá moderní techniku a přejeme hodně šťastných kilometrů. Slavnostní předání SDH připravujeme. (Ing. Jan Vavřička)
Nedělní podvečer patřil v Pačejově opět ochotnickému divadlo. Pozvání tentokrát přijal renomovaný horažďovický soubor Tyjátr, který přivezl úspěšnou komedii Velké lhaní, se kterou získal diváckou cenu za nejúspěšnější představení na letošní celostátní přehlídce v Sokolově. A horažďovičtí ochotníci sklidili velký úspěch i v Pačejově. Velké lhaní v režii Mileny Strakové se velmi slušné divácké návštěvě určitě líbilo a závěrečná děkovačka nebrala konce. /Mgr.Tomáš Cihlář/
V sobotu 10. listopadu 2018 se pačejovském kulturním domě konal 3. ročník gastronomické soutěže. Po gulášfestu a svíčkové to bylo tentokrát o nejlepší masovou roládu a v další kategorii se soutěžilo o nejlepší hnětynku, protože je doba staročeských posvícení. V porotě zasedly zkušené kuchařky Dáša Vondrysková a Václava Jandová, trio porotců doplnil za pořadatele obec Pačejov člen zastupitelstva Zdeněk Chaluš. Jako novinka v letošním ročníku se objevila tříčlenná dětská porota, která hodnotila sladké exponáty – hnětynky. Pořadatelé mysleli i na diváky, takže probíhaly ochutnávky soutěžních výrobků. Celou pohodovou atmosféru sobotního odpoledne provázela domácí Švitorka a slušná účast diváků. A jak to dopadlo? V kategorii roláda se na prvním i druhém místě umístila Vlaďka Chalušová a třetí byla Jarka Dubanová, naše hospodská. Gratulujeme. V kategorii hnětynka zvítězila Mateřská škola Pačejov, druhá byla Základní škola Pačejov a třetí místo obsadila Anna Chlanová z Horažďovic. Gratulujeme. Musíme pochválit obě školy za skvělé nápady a výrobky a poděkovat za účast na akci. Také děkuji přípravné komisi, která celou soutěž zorganizovala. A pak už jen hrála Švitorka, panovala výborná nálada a kdo chtěl, mohl se krásně pobavit. (Jan Vavřička)
Pačejovská škola se každoročně na podzim zapojuje do sběru kaštanů, které následně poslouží k zimnímu přikrmování spárkaté zvěře. Díky letošní nadúrodě kaštanů a aktivnímu přístupu žáků i některých učitelů se podařilo více než trojnásobně překročit stávající školní rekord /5 q/ až na 16,5 metrických centů kaštanů a žaludů! Celou akci zaštítili žáci 7.ročníku pod vedení p.učitele Tomáše Cihláře. Vybrané kaštany si jako každý rok mezi sebou rozdělí Myslivecký spolek Pačejov a Správa Národního parku Šumava – územní pracoviště Srní, kde poslouží jako doplňkové krmivo pro jelení zvěř v tamější přezimovací obůrce „Beranky“. A právě tam bude pro všechny, kteří se do této akce letos zapojili, uspořádán během zimy výlet spojený se zimním pozorováním zvěře ve vlčinci na Srní a ve zmíněné přezimovací obůrce. Nejlepšími sběrači letos byli Radka a Jakub Jakabovi/327 kg/, Michal Ladman /198 kg/, Michal Vavřička /130 kg/, Jacob Furlong /118 kg/, Veronika Pustková /114 kg/, Michaela a Martin Sudničkovi /72 kg/, Ondřej Štork /48 kg/ a Lucie Svobodová /45 kg/. Nekorunovanou královnou akce se stejně jako vloni stala paní učitelka Petra Mesiarová, která spolu se členy své rodiny nasbírala a odevzdala neskutečných 502 kg kaštanů. Výkon skutečně úctyhodný!
/Mgr. Tomáš Cihlář/
Volné sdružení zájemců o hru v kostky není sice žádným oficiálním spolkem, ale už řadu let spojuje zajímavou partu lidí, kteří rovněž podílejí na vytváření koloritu bohatého společenského života v našich obcích. Jeho historie se začala psát v listopadu 2010 jako neformální schůzka několika kamarádek, které si chtěly jednoduše zpestřit večer. Postupně se však přidávali další a zatím se průběžně zapojilo 51 zájemců o tuto hru, která má nejen v našich zemích hluboké historické kořeny. Kostky se totiž hrály již ve staré Mezopotámii, byly nalezeny i v Egyptě nebo v římských Pompejích. Jejich stáří se odhaduje na více než 2000 let. Pravidelná činnost volného sdružení spočívá v pořádání jednotlivých turnajů /cca 6x do roka/, jejich organizace má svá pevná pravidla. Například hráč, který skončí poslední, zajišťuje občerstvení na příští turnaj. Zakladatelkou a hlavní organizátorkou činnosti je Vlaďka Chalušová. V pátek 2.listopadu se uskutečnil za účasti 16 hráčů již 46. turnaj, kterým si „kostkaři“ připomněli 8.výročí své činnosti. /Vlaďka Chalušová, Tomáš Cihlář/
Učitelé, žáci a zaměstnanci Základní školy Pačejov se rozhodli oslavit 100.výročí vzniku samostatného Československa netradičním způsobem. Na čtvrtek 1.listopadu přichystali pro širokou veřejnost "Den otevřených dveří". A nebyl to opravdu DEN ledajaký. Každá třída si totiž pro návštěvníky školy připravila samostatný projekt, v němž se žáci pod vedením svých kantorů snažili přiblížit určitou oblast mapující život v období 1.republiky. Akce se těšila nečekanému zájmu a návštěvníci mohli mimo jiné zhlédnout prvorepublikovou módní přehlídku v podání těch nejmenších, zazpívat si písničky Osvobozeného divadla, naučit se tančit charleston, ochutnat speciality slovenské kuchyně, připomenout si významné úspěchy našich sportovců, zaposlouchat se do poezie z období 1.republiky, seznámit se se všemi našimi prezidenty a jejich osobními automobily. Další aktivity byly zaměřené na česko-slovenský slovník, naše legionáře, hvězdy filmového plátna či kuchyni našich praprababiček. Vše bylo doplněno četnými projekcemi, prezentacemi, panely, výkresy, výstavkami či soutěžemi. Akce organizačně velice náročná se bezesporu velice vydařila a patří poděkování všem, kteří se o její zdárný průběh zasloužili. V pátek oslavy ve škole pokračovaly naukovou soutěží "100 let naší republiky", určené pro žáky 2.stupně./Mgr.Tomáš Cihlář/
Ani krajně nepříznivé počasí napřekazilo oslavy státního svátku - 100.výročí vzniku samostatného Československa. V režii Obecního úřadu Pačejov byl připraven na neděli 28.října bohatý celodenní program v jednotlivých obcích. Odstartoval již v 10 hodin ve Strážovicích a závěr patřil slavnostnímu hudebnímu ohňostroji v 19 hodin. Déšť, sníh a zima byly jistě hodně nepříjemné, ale nezabránily velice slušné divácké účasti z řad našich spoluobčanů a dalších hostů. To bylo tou největší odměnou a zadostiučiněním organizátorům celé akce. Na programu oslav bylo mimo jiné i sázení "Lip svobody" v jednotlivých obcích, pietní akt položení věnce u pomníku padlých ve Velešicích a v Pačejově vsi, kulturní program u pomníku padlých z I. světové války, ukázka výcviku z I. světové války v podání členů 35. čsl. střeleckého pluku, pěvecká vystoupení dětského sboru žáků ZŠ Pačejov a souboru Šikbaby, slavnostní projev starosty obce ing. Jana Vavřičky, pietní vzpomínka na legionáře z našich obcí, čestná salva, slavnostní křest publikace „100 let republiky na Pačejovsku“, vzpomínkový akt u lípy u zdravotního střediska, slavnostní skautský slib u táborového ohně, společenský večer s hudbou ŠVITORKA a již vzpomenutý velký hudební ohňostroj na závěr oslav, o kterých lze bez nadsázky říci, že se vydařily! Poděkování všem, kteří se o jejich důstojný průběh zasloužili! /Tomáš Cihlář/
V předvečer státního svátku - 100.výročí vzniku samostatného Československa uspořádali pačejovští junáci v Pačejově nádraží tradiční lampiónový průvod. Velice nepříznivé počasí této akci letos příliš nepřálo, přesto byla akce dobře připravena a určitě splnila své poslání. Vše vyvrcholilo táborákem a opékáním vuřtů. /Tomáš Cihlář, foto Miroslav Žitník ml./
V pátek 26.října oslavili zlatou svatbu – 50.společných let života manželé Milka a Václav Laňovi z Velešic. U příležitosti této významné životní události jim přišli poblahopřát i zástupci vedení obce a sboru pro občanské záležitosti. /Tomáš Cihlář/
Ve čtvrtek 25.října v odpoledních hodinách proběhla v naší školce velká akce. Děti společně s rodiči nebo prarodiči plnily úkoly, které si pro ně připravili naši skřítkové Světáček, Přírodníček, Sváteček a Človíček. Na každém stanovišti a bylo jich celkem 8 musely společně splnit úkol, za který dostaly na svůj kroužek barevný fáborek, a když nasbíraly 8 fáborků, dostaly za ně malou odměnu. Děti si společně s rodiči mohly opéci špekáčeky nebo brambory na našem ohníčku. Celou akci zahájila ředitelka školy a po té všechny přivítal a promluvil pan starosta ing. Jan Vavřička, který přijal naše pozvání na tuto akci. Je třeba poděkovat všem, kteří se na akci podíleli jak z řad zaměstnanců, ti odvedli profesionální práci, tak i rodičům, kteří nám opravdu tradičně moc pomohli. Pánové se starali o oheň a maminky zase donesly sladké i slané občerstvení. Nesmíme zapomenout na pomocníky ze základní školy ani na rodiče dětí, které již naší školku nenavštěvují a ochotně se nabídli, že pomůžou. Děkujem, děkujeme.....Bylo moc hezké sledovat jak si rodiče a děti odpoledne u nás ve školce užívají a nikam nepospíchají. /Vlaďka Chalušová, foto Tomáš Cihlář/
V sobotu 20. října mladí pačejovští hasiči zahájili soutěžní sezónu roku 2018/2019 podzimním kolem celostátní hry Plamen okresu Klatovy závodem požární všestrannosti, který se konal v Horažďovicích. Na 5 členné hlídky čekala 2 km dlouhá trať, která vedla Panskou zahradou. Závodníci předvedli před rozhodčími své znalosti a dovednosti z topografie, požární ochrany, vázání uzlů, ze základů zdravovědy, střelby ze vzduchovky a překonání vodorovného lana. O výsledku rozhodovala nejen šikovnost a znalosti, ale také rychlost běhu v závodu. Dále na závodníky čekala štafeta CTIF. Hasiči Pačejov soutěžili v kategorii starší a mladší. V kategorii starší se 1. hlídka umístila na 4. místě, 2. hlídka na 9. místě. Štafetu CTIF dokončili na 5. místě. V kategorii mladší se 1. hlídka umístila na 4. místě a 2. hlídka na 12. místě. Štafetu CTIF dokončili na 8. místě. V celkovém součtu dosáhnutých výsledků se pačejovští hasiči ve starší kategorii umístili na výborném 3. místě a mladší kategorie na 5. místě. Gratulujeme. /Martina Jungerová/
Na "Pasekách" ve Velešicích zakotvil opravdový cirkus Jung. Představení pro veřejnost zakoupila Obec Pačejov a samotný úterní podvečerní program se těšil značnému zájmu nejen z řad dětí, ale i těch dospělých. Ukázalo se, že kouzlo klasického cirkusu je i v dnešní přetechnizované době stále nenapodobitelné! /Tomáš Cihlář/
První říjnové pondělí věnovali žáci druhého stupně naší pačejovské základní školy přírodovědné exkurzi do pražské zoologické zahrady. Akce se přes mírně nepříznivé počasí vydařila, účastníkům se určitě líbila a přispěla k obohacení jejich vědomostí. /Tomáš Cihlář/
Čtvrteční podvečer 27.září patřil slavnostnímu otevření nově zrekonstruovaného rybníčku na strážovické návsi. Celková hodnota díla činila 1 588 000,-Kč. Podařilo se získat dotaci ve výši 992 000,-Kč, zbylou částku 596 000,-Kč uhradila Obec Pačejov. Na stavbu bylo spotřebováno 80 kubických metrů žuly, 216 tun padlo na opěrné zdi. Bylo vyvezeno 285 kubických metrů sedimentu. Po naplnění bude plocha hladiny činit 600 metrů čtverečních, objem nádrže pak cca 650 kubických metrů. Po slavnostním aktu následovalo společné posezení s hudbou a občerstvením. /Tomáš Cihlář/
V sobotu 15.9. odpoledne se konalo na Pasekách ve Velešicích za účasti sedmi 7členných družstev bez rozdílu věku a pohlaví sportovně zábavné odpoledne. Mnoho přítomných diváků povzbuzovalo soutěžící a všichni si užili nádherné odpoledne. Za Týřovice soutěžil i Indián Frederick z ostrova Dominika v Karibském moři viz foto. Stopky byly neúprosné, takže nakonec zvítězilo družstvo "Týřovic", druzí byli "mladí hasiči" a třetí "tetky pačívský". Poděkování za krásné odpoledne patří SDH Pačejov a osadnímu výboru Týřovice. /Ing.Jan Vavřička/
V sobotu dopoledne 15.9., hořel plameny v sousedních Olšanech kontejner na směsný odpad. První k zásahu přijeli naši pačejovští hasiči a oheň uhasili. Pomohli tak našim sousedům a zachránili hodnoty. /Ing.Jan Vavřička/
Školní rok 2018/19 byl zahájen. Slavnostnímu aktu po mnoha letech nepřálo počasí, a tak se tradiční shromáždění před školou nekonalo. Zástupci obce a sboru pro občanské záležitosti spolu s vedením školy a rodiči přivítali ve třídě nové žáky - prvňáčky. Během prázdnin se ve škole opět mnoho změnilo. Z finančních prostředků obce byla zrealizována celková rekonstrukce sociálního zařízení v hodnotě 600 tisíc korun. Pokračují rovněž práce na vybudování nové specializované učebny - školní kuchyňky. Všem žákům, pedagogickým pracovníkům a zaměstnancům školy přejeme úspěšný nový školní rok! /Tomáš Cihlář/
Máme za sebou další pačejovskou pouť. I té letošní navýsost přálo počasí a pro její návštěvníky ať už z řad těch domácích či přespolních byl nachystán bohatý pouťový program, v němž si každý jistě našel to své. Namátkou - koncert v rámci Pačejovského hudebního léta, výstava kreseb Jiřího Sladovníka a obecních kronik v prostorách školní jídelny, fotbalová utkání týmů Sokola Pačejov, úspěšná pouťová taneční zábava /premiérově pod širým nebem/ či tradiční nedělní mše svatá v kostele Panny Marie Sněžné. Vrcholem pouťových oslav byl pak bezesporu nedělní staročeský jarmark v areálu bývalé farské zahrady, který si získává na stále větší oblibě. Jeho součástí se stal i neodmyslitelný pivovarský dvůr s naší Švitorkou. Letošní pačejovská pouť se vydařila a pohodu a dobrou náladu lze vyčíst i z přiložených fotografií. /Tomáš Cihlář/
Jako každý rok, tak i letos uspořádal Sbor dobrovolných hasičů Strážovice tradiční letní posezení s písničkou na místní návsi. Sobotní odpoledne 14.července patřilo pódium Václavu Žákovcovi a Aničce Volínové, večer pak skupině Schmiddle Boys. /Josef Vítek/


Pohledy a další použité materiály ze soukromých sbírek Bohuslava Šotoly, Tomáše Cihláře a Boženy Behenské. Zveřejněno se souhlasem majitelů.


Dne 31. července proběhla úspěšně kolaudace obecní polní cesty z Velešic do Třebomyslic. Zase jeden pěkný kousek do sbírky majetku obce je opravený. Někteří už na nové komunikaci vyzkoušeli i "inlajny" ..../Jan Vavřička/
Zlatou svatbu - 50 let společného života oslavili v pátek 27.července manželé Zdenka a Josef Vítkovi ze Strážovic. U příležitosti tohoto významného životního jubilea jim samozřejmě přišli poblahopřát i zástupci vedení naší obce a sboru pro občanské záležitosti. /Tomáš Cihlář/
Na šesté kolo Pošumavské hasičské ligy, které se konalo 28. července 2018 v Defurových Lažanech, se sjela družstva dobrovolných hasičů klatovského okresu. Soutěže se celkem účastnilo devět mužských a pět ženských týmů. V napínavém boji obsadily pačejovské hasičky 4. místo s časem 37,3 s. V sobotním odpoledni však nešlo pouze o Pošumavskou hasičskou ligu. Proběhl zde také již 22. ročník memoriálu Ladislava Duchoně. Zde, v disciplíně požární útok, vybojovaly ženy pěkné 2. místo s časem 34,81 s. /Klára Klečková/
Obec Pačejov získala v letošním ročníku prestižní soutěže "Vesnice roku" v programu obnovy venkova druhé nejvyšší ocenění "Modrou stuhu" za společenský život v obci. Součástí ocenění je i dotace od Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 600 tisíc korun a příslib na získání dotace v Programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje. Získání Modré stuhy je oceněním nejen samotné obce, ale i dlouhodobé a systematické práce všech našich 12 spolků. /Tomáš Cihlář/
XXXIX.ročník "INVELT RALLY PAČEJOV" je minulostí a lze s potěšením konstatovat, že se pořadatelům z AMK Pačejov podařilo v rámci této naší největší spolkové akce udržet laťku vysoko nastavenou v předchozích ročnících. Ten letošní měl velkou sportovní i společenskou úroveň. Nový hlavní sponzor firma INVELT s.r.o., záštita hejtmanů Plzeňského a Jihočeského kraje, nesmírně široké i kvalitní startovní pole hovoří za vše. Přičteme-li k tomu nádherné počasí, co více si lze přát. Závod historických vozidel pak ovládli Jiří Káňa a Ivo Vybíral s vozem Ford Sierra RS Cosworth. Na pačejovské rally se radovali potřetí za sebou! Zlatého hattricku se dočkala v hlavní soutěži "Rallysprint série" i favorizovaná posádka Jan Dohnal - Michal Ernst s vozem Ford Fiesta WRC. Druhé místo obsadili Roman Odložilík - Martin Tureček /Ford Fiesta R 5/ a třetí skončili Jaromír Tarabus - Daniel Trunkát /Škoda Fabia R 5/. Posádky na 2. a 3.místě dělilo v cíli pouhých 0,6 s! Pořadatelé z AMK Pačejov už nyní vyhlížejí vstříc jubilejnímu XXXX.ročníku této populární a oblíbené automobilové soutěže./Tomáš Cihlář/
Manželé Vlasta a Miloslav Bělochovi v sobotu 27.července oslaví 50 zlatých let společného života. Toto významné životní výročí si připomněli v sobotu 21.7. slavnostním obřadem v obřadní síni Obecního úřadu Pačejov za účasti rodinného kruhu, zástupců vedení obce, sboru pro občanské záležitosti a samozřejmě neodmyslitelné Švitorky. Blahopřejeme! /Tomáš Cihlář/
V sobotu 14.7.2018 uspořádal spolek „Jaderný odpad - děkujeme, nechceme!“ již 15. ročník Memoriálu Slávka Šimka, který byl čestným prezidentem spolku a stál u jeho zrodu v r. 2003. Tradičně je tato letní protestní akce směřována proti záměru státu plánovat vybudování hlubinného úložiště jaderného odpadu (HÚJO) v katastru obcí Pačejov, Maňovice, Olšany, Kvášňovice, Velký Bor a Chanovice. Na startu v Pačejově – nádraží se sešlo cca 150 účastníků pochodu, cyklistů i motorkářů, kteří po určených tratích dorazili do Maňovic. Tato malá vesnička je pro SÚRAO baštou odporu proti ukládání jaderného odpadu na staticíce let pod zem a Obec Maňovice tuto akci vždy podporuje a spolupořádá s naším spolkem. Ve všech obcích kudy vedly tratě letošní protestní akce byly podepsány petiční archy proti HÚJO v lokalitě „Březový potok“ od 887 lidí včetně občanů ze SRN, kteří letos vypravili ze svých obcí autobus. V cíli v Maňovicích starostové všech dotčených obcí deklarovali jednotu v postoji k HÚJO. Zástupce Hnutí Calla seznámil veřejnost s aktuální situací k HÚJO, svůj názor sdělili i hosté ze SRN a pomoc v řešení přislíbila i přítomná poslankyně Parlamentu ČR Mgr. Kořanová. Všichni přítomní doufali, že na konci roku 2018 nebudeme v lokalitě „Březový potok“ mezi čtyřmi posledními lokalitami v ČR, které nová ministryně průmyslu a obchodu se SÚRAO vyberou jako poslední nejvhodnější pro budování HÚJO a nebudeme již tak poté muset protestní akce dále organizovat. Po celou sobotu pořadatelům přálo počasí, za zázemí, vynikající jídlo a pití zasluhují díky obětaví občané a občanky z Maňovic, kteří vždy dokáží akci zajistit ve velmi přátelské a pohodové atmosféře. Večer pokračoval taneční zábavou pod širým nebem. Sečteno, podtrženo - akce se vydařila ve všech směrech! /F. Kába - předseda spolku www.jodn.cz/
Během měsíce května vyrobil pan Zdeněk Voska pro školu zbrusu nové fotbalové branky, které následně bezpečně ukotvil v areálu školního hřiště v Pačejově za kostelem, aby nemohlo dojít k jejich převrácení. Všichni máme v živé paměti několik vážných, dokonce i smrtelných úrazů, které v uplynulých letech na různých místech naší země převrácené branky způsobily. Škola zakoupila nové sítě a branky jimi vybavila. Během prvního prázdninového týdne však místní omladina, která se na hřišti nacházejicím se na obecním pozemku pravidelně schází, obě brankové konstrukce hrubou silou z ukotvení vypáčila a svévolně přemístila. Tímto nepochopitelným činem byla ohrožena bezpečnost ostatních. Branky byly proto svázány řetězem a uzamčeny. Takto je to zřejmě lepší, že? Nemluvě o tom, že v areálu hřiště jsou střepy od rozbitých lahví, dokonce je zde čerstvě založené ohniště. Co k tomu dodat? Snad jen to, že podobného vandalského činu se mohou dopustit jen "totální vypatlanci". Celou causu šetří Policie České republiky a areál školního hřiště bude následně monitorován. /Tomáš Cihlář/
Pátek 29.června byl posledním dnem školního roku 2017/2018. Nejinak tomu bylo i na naší pačejovské škole. Pocity radosti z nastávajících letních prázdnin se tak trochu mísily s pocity nostalgie spojené s loučením žáků 9.třídy, kteří ukončili své devítileté působení na naší škole a vydávají se do světa. Rozloučili se s nimi nejen jejich učitelé, ale i zástupci vedení obce a sboru pro občanské záležitosti. Tak hodně štěstí na nové cestě!!! /Tomáš Cihlář/
V pátek 22.6. proběhla v naší mateřské školce velká akce s rodiči a to „Zimní olympijské hry v létě“. Původně celá akce měla probíhat na školní zahradě, ale počasí nám tentokrát nepřálo, a tak jsme sportovní klání přestěhovali do budov MŠ. Některé maminky napekly dobroty, a když jsme se posilnili, mohli jsme začít. Celkem bylo 7 disciplín, nálada samozřejmě skvělá. Na závěr děti hledaly olympijský poklad, opékaly se vuřty a zpívalo se při kytaře. Na kytaru tradičně zahrála Naďa Polenová. Přesvědčili jsme se, že nezáleží na počasí, ale na lidech. Děkujeme všem, kteří nás podpořili, především celé partě ze školky, dětem i jejich rodičům. /Vlaďka Chalušová/
V sobotu 23. června proběhla ve sportovním areálu na Rabí okresní soutěž hasičských družstev mužů a žen. Tým pačejovských hasiček, vedených trenérem Radkem Jungerem, vybojoval v požárním útoku s časem 36,99 vteřiny vítězství ve své kategorii. /Klára Klečková/
Slavnostní "výkop" absolventů pačejovské mateřské školy se odehrál v úterý 19.června odpoledne v prostorách obřadní síně našeho kulturního domu. Akce, kterou spolupořádala i Obec Pačejov, přilákala velké množství rodičů, babiček i sourozenců, kteří si tento významný životní krok svých ratolestí nemohli nechat ujít. O hudební vystoupení se v úvodu postarali žáci pěveckého sboru Základní školy Pačejov. A pak už král a královna v dobových kostýmech provedli řádné a oficielní pasování do "školáckého stavu". Od Obce Pačejov obdrželi čerství absolventi MŠ upomínkové předměty, které budou společně s dalšími dárky bezesporu hezkou památkou na tuto slavnostní událost. /Tomáš Cihlář/
Agilní Tenisový klub Pačejov uspořádal pro veřejnost v sobotu 16.června na hřišti u KD sportovní den. Dopoledne se odehrál turnaj v nohejbalu, odpoledne pak ve volejbalu. Vítězem nohejbalového klání se podle očekávání stalo družstvo olšanských "Norků". Na druhém místě skončily Strážovice, na třetím Pačejov ves a na čtvrtém Pačejov nádraží. O výsledky zas tak tolik nešlo, hlavní byla pohoda a dobrá nálada. /Tomáš Cihlář/
Pasování malých čtenářů


V klubu Kulturního domu v Pačejově se konalo 14. června pasování žáčků prvního ročníku ZŠ Pačejov na čtenáře. Přítomným rodičům a prarodičům nejprve předvedly děti pásmo básniček a písniček, které s nimi nacvičila třídní učitelka Mgr. Milena Peroutková. Poté se každý žáček představil, jak už umí číst. Pak přišla ta chvíle nejdůležitější. Paní učitelka přečetla slib malých čtenářů, v němž mimo jiné stálo, že si budou vážit knih, že budou pilně číst a navštěvovat často knihovnu. Všech patnáct žáků jednohlasně prohlásilo, že slibují. Starosta obce Ing. Jan Vavřička poté provedl oficiální pasování, položením meče na rameno každého žáka. Ještě jim popřál hodně úspěchů s přáním, aby se snažili svůj slib plnit. Na závěr se ještě podepsali do pamětního listu Knihovny obce Pačejov. První knížku předala dětem naše knihovnice paní Alena Štěpáníková. Pasování se zúčastnila také ředitelka pačejovské školy RNDr. Hana Aldorfová. /Božena Behenská/
Po roce se Pačejov opětovně přihlásil do XXIX.ročníku soutěže Vesnice roku, jejímž cílem v Programu obnovy venkova je snaha povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého domova, ukázat rozmanitost a pestrost programů obnovy vesnic a upozornit širokou veřejnost na význam našeho venkova. Od roku 1996 je jedním z vyhlašovatelů Ministerstvo pro místní rozvoj a Svaz měst a obcí ČR. Přesně dvouhodinová prezentace Pačejova proběhla ve středu 13.června. Hodnotící komisi tvořili starosta obce Břasy, (loňský vítěz soutěže), starosta obce Konstantinovy Lázně, zástupci ministerstev pro místní rozvoj, kultury, zemědělství, životního prostředí, Spolku pro obnovu venkova, Svazu knihovníků a Krajského úřadu v Plzni. Velký dík patří všem těm zástupcům našich spolků a organizací za poctivou přípravu celé akce a za její vlastní úspěšnou realizaci. /Tomáš Cihlář/
Žáci druhého stupně ZŠ Pačejov navštívili v pondělí 11.června známou expozici Techmania v Plzni, která nabízí rozmanité interaktivní projekty a vědeckofantastické show. Součástí expozice je i jediné 3D planetárium v České republice. Velký dík patří SOU Oselce, které pro naši školu celou akci zorganizovalo a vzorně zajistilo. Celá akce měla mezi žáky velice kladný ohlas. /Mgr. Tomáš Cihlář/
Okresní sdružení hasičů Klatovy pořádalo v sobotu 2.června na Rabí vyřazovací soutěž žen. V kategorii II. soutěžilo v požárním útoku celkem 14 družstev. Pačejovské hasičky se umístily s časem 43,89 vteřiny na 2. místě a tím si vydobyly účast v okresním kole soutěže. /Klára Klečková/
První červnový víkend patřil v Pačejově dětem. Prologem byla páteční slavnostní akademie ZŠ Pačejov a samotné oslavy Dne dětí vyvrcholily v neděli odpoledne. Letos se nesly v duchu 100.výročí vzniku samostatného Československa. Pořadatelem byla komise kultury a sportu v součinnosti s některými zájmovými spolky a oběma příspěvkovými organizacemi - MŠ a ZŠ. Start putování s řadou zastávek byl na dětském hřišti u KD, cíl tradičně v areálu Sokola Pačejov, kde se všichni účastníci za ideálního počasí doslova vyřádili. /Tomáš Cihlář/
Dlouho očekávaná slavnostní akademie pačejovské základní školy doslova beznadějně zaplnila sál místního kulturního domu. Mezi hosty nechyběla ani poslankyně Parlamentu České republiky Mgr.Miloslava Rutová. Pestrý, bezmála tříhodinový zábavný program, tvořila paleta tanečních, hudebních a sportovních vystoupení, nechybělo ani mluvené slovo. Uznání a poděkování patří všem pačejovským učitelům, kteří se svými svěřenci vše vymysleli a poctivě nacvičili. A vyplatilo se! Diváci se rozhodně nenudili a v průběhu večera nešetřili výrazy a projevy uznání. Finále akademie pak patřilo legendární švédské skupině ABBA. /Tomáš Cihlář/
Včera jsme měli u nás ve školce milou návštěvu. Zavítal k nám pan starosta J.Vavřička, pro naše děti strejda Honza a přečetl jim před spaním pohádky. Nepřišel s prázdnou a přinesl dětem polárkové dorty. Některé děti jeho přednes pohádek přenesl k sladkému a pokojnému spánku. Doufáme, že nás strejda Honza navštíví častěji. /Vlaďka Chalušová/
V sobotu 19. května se Nýrsku konal závěrečný sraz soutěže "Plamen" pořádaný Okresním sdružením hasičů Klatovy. Děti zde soutěžily v disciplínách: požární útok CTIF s překážkami, klasický požární útok, štafetový běh na 4x60 m a štafetový běh požárních dvojic. Pačejovské družstvo starších se umístilo celkově na 6. místě z 32 družstev a družstvo mladších získalo 7. místo z 26 družstev. /Klára Klečková/
Sbor dobrovolných hasičů Pačejov se dočkal nově zrepasované cisternové automobilové stříkačky CAS 32 – T148 6 x 6, která bude sloužit jako zásahový požární automobil. Celková rekonstrukce stála 1 480 000,- Kč. Z dotačních titulů bylo získáno 700 000,-Kč, zbylých 780 000,- Kč uhradila Obec Pačejov. Slavnostního předání se v sobotu odpoledne 19.5. v areálu před hasičskou zbrojnicí zúčastnila celá řada čestných hostů v čele se senátorem horní komory Parlamentu ČR Janem Látkou. Mezi hosty nechyběli ani zástupci firmy MIK HT, kteří stávající tatru repasovali, zástupci všech sousedních a spřátelených sborů nebo pan farář Pater Stanislav Bušta, který novému vozidlu a její obsluze požehnal. Z rukou starosty obce Ing.Jana Vavřičky převzal velitel zásahové jednotky Pavel Kouba symbolický klíč k vozidlu pojmenovanému pačejovskými hasiči Matěj. K poslechu, dobré náladě a později i k tanci vyhrávala populární Švitorka. /Tomáš Cihlář/
Žáci 2.stupně ZŠ Pačejov absolvovali šestidenní poznávací výlet do Anglie. Cílem exkurze bylo seznámit se s životem této ostrovní země, navštívit zajímavá místa a především vyzkoušet si své znalosti z angličtiny naživo v praktickém životě.
V pondělí 7. května 14 žáků pod pedagogickým dohledem angličtinářek p. M.Ulrichové a p. A.Tyrpeklové nasedlo na autobus směr Londýn. Cesta byla dlouhá a s několika zastávkami trvala přibližně 16 hodin, včetně přibližně 45ti minutové cesty euro-tunelem. Do Londýna naše výprava dorazila v 5 hodin ráno (v ČR 6 hodin) a pod taktovkou skvělé průvodkyně jsme začali objevovat krásy Londýna. Po prvním vyčerpávajícím, informacemi nabitém, ale přesto překrásném dnu nás autobus odvezl na smluvené místo, kde si nás vyzvedly "náhradní rodiny". S nimi jsme strávili další tři dny, respektive rána a večery, kde jsme se pokusili začlenit do anglického životního stylu a okusili typickou anglickou kuchyni. Během našeho pobytu jsme procestovali nejkrásnější a nejvýznamnější místa Velké Británie a dozvěděli jsme se mnoho zajímavých informací z historie i současnosti. Například jsme navštívili rodiště Williama Shakespeara - městečko Stratford, starověký hrad Warwick, univerzitní město Oxford, město Salisbury s jeho unikátní katedrálou, prehistorické kultovní místo Stonehendge, lázeňské městečko Bath či letní sídlo královny, zámek Windsor (zde jsme zjistili, že královna se nachází na zámku a často vyhlíží z okna, ale i přes pečlivé sledování oken jsme ji bohužel nezahlédli...). Samozřejmě v tomto "nabitém" programu nemohl chybět čas na nákupy a odpočinek či posezení v místních snack barech a kavárnách. I když neradi, v pátek po 22. hodině večerní jsme se vydali na cestu zpět, směr kanál La Manche, následně přes Francii, Belgii a Německo až do klidného Pačejova. /Michaela Ulrichová/
V sobotu 12. května uspořádal za ideálního počasí AMK Pačejov na letišti v Kadově závod v rámci Mistrovství ČR v automobilovém slalomu. Součástí této akce bylo i tradiční setkání partnerů INVELT Rally Pačejov, pro něž byl připraven průvodní program. Na zcela nové trati se bojovalo o body do Mistrovství České republiky, ale i do Pošumavského poháru v automobilovém slalomu. Závodu se zúčastnilo 98 jezdců z celé ČR. Absolutním vítězem Mistrovství České republiky se stal moravský jezdec Dominik Šurýn na vozidle Citroen Saxo. Dvojzávod Pošumavského poháru vyhrál Václav Horn ml. na Mazdě MX5. Velký úspěch vybojoval reprezentant AMK Pačejov Václav Štípek, který vyhrál třídu L1. Závod se pačejovským pořadatelům vydařil, o čemž svědčí pochvalná slova většiny zúčastněných./Tomáš Cihlář/
Ke strážovické pouti patří už neodmyslitelně pouťový turnaj v nohejbalu. Nejinak tomu bylo samozřejmě i letos a vše opět pod taktovkou místních hasičů. Do turnaje se přihlásilo 7 týmů. Od začátku bylo v podstatě jasné, že se o pohár starosty obce Pačejov poperou dva největší favorité - obhájci loňského prvenství olšanští Norci a předlonští vítězové Neprochovy. Oba týmy prošly turnajem bez většího zaváhání a střetly se v posledním dramatickém utkání. Bylo to skutečné vyvrcholení vzorně připraveného turnaje. Palmu vítězství si nakonec odnesl celek Neprochov. Věcné ceny a upomínkové plakety získali všichni účastníci strážovického klání. /Tomáš Cihlář/
Hned několik novinek připravují pačejovští pořadatelé na XXXIX. ročník svojí rally. Tou nejdůležitější je navázání spolupráce s plzeňskou společností INVELT, která se stává generálním partnerem rally. Soutěž se pojede pod názvem XXXIX. INVELT Rally Pačejov. Po několika letech pořádání rally na hranici existence mají pořadatelé z Automoto klubu Pačejov zajištěnu alespoň částečnou finanční jistotu. V těchto dnech spatřilo světlo světa nové logo rally. Jeho součástí zůstává i název obce Pačejov, jež je dalším významným partnerem a domovem všech dosavadních osmatřiceti ročníků. XXXIX. INVELT Rally Pačejov, která se pojede ve dnech 27.-28.července, je součástí A Sport Rallysprint Série, Autoklub Mistrovství ČR v rally historických vozidel a Autoklub Pohár 2+. Body se budou rozdělovat i v soutěži Česká trofej rally pravidelnosti. Vypsán je i Pohár mládeže a Pohár pořadatele. /Miroslav Žitník ml./
Májové oslavy si asi už nedovedeme představit bez tradiční "Máječkové". Nejinak tomu bylo i letos. Pořadatelem akce byl Spolek pro obnovu památek v krajině pod Slavníkem ve spolupráci s Obecním úřadem Pačejov. Ve dvouapůlhodinovém programu se střídaly hudební, taneční i dramatické výstupy v podání aktérů všech věkových kategorií. Vše odstartovaly děti z naší mateřské školy a závěr nemohl patřit nikomu jinému než populárním Šikbabám. A protože i počasí bylo letošním májovým oslavám nakloněno, byli všichni spokojeni. Ostatně posuďte sami z přiložených fotografií. /Tomáš Cihlář/
Letošní oslavy osvobození se vydařily a podpořilo je i velice příjemné, takřka letní počasí. Největším tahákem průvodního programu byl tradiční průjezd kolony historických vojenských vozidel "Obrněné brigády Prácheňsko" všemi našimi obcemi. Během zastávky v Pačejově vsi položili jejich zástupci spolu s představiteli obce a vedení základní školy věnec u pamětní desky pačejovského rodáka F/Lt. Zdeňka Hanuše, příslušníka RAF. Samozřejmě nemohla chybět ani místní kapela Švitorka. Oslavy následně pokračovaly v Pačejově nádraží, kam kolona historických vozidel přejela, májovou veselicí. Pořadatele určitě potěšil velký zájem veřejnosti. /Tomáš Cihlář/
Den Země si na Základní škole Pačejov každoročně připomínají různými ekologickými aktivitami. Nejinak tomu bylo i letos. Žáci 7.-9.ročníku se svými učiteli a panem školníkem u příležitosti tohoto dne vyklízeli v obecních lesích paseku po těžbě dřeva, na níž následně pod odborným dohledem správce obecních lesů, hajného Františka Pavlovského, vysázeli 400 ks mladých jedliček. Činnost bezesporu záslužná! /Tomáš Cihlář/
Sobota 21.dubna byla ve znamení republikové akce „Den proti úložišti“. Nejinak tomu bylo i v lokalitě Březový potok. Centrem protestu se pro letošek staly Olšany. Součástí akce byl i tradiční štafetový běh o délce 25 km, vedoucí územím zasažené lokality. Devět úseků zajišťovala i Obec Pačejov prostřednictvím svých spolků a organizací. Naprostá většina z nich se zhostila svého poslání s patřičným entusiasmem a nadšením a patří jim poděkování za pečlivou přípravu a zodpovědný přístup. Maximální uznání zaslouží především naše mateřská škola. Akce následně vyvrcholila v Olšanech, kde v průvodním programu vystoupil i pěvecký sbor z pačejovské základní školy. Den proti úložišti opět demonstroval naprostou jednotu všech obcí lokality Březový potok. /Tomáš Cihlář/
Bohatý kulturně sportovní víkend v Pačejově zakončilo nedělní podvečerní divadelní představení hry britského dramatika Robina Hawdona Dokonalá svatba. Tato situační komedie měla premiéru roku 1994 a od té doby se objevuje na jevištích celé Evropy. Do pačejovského kulturního domu ji přivezl oblíbený břežanský ochotnický spolek. A diváci /mimochodem velice slušná návštěva/ se rozhodně nenudili. V hlavní roli doslova exceloval Zbyněk Vodička, ale ani ostatní aktéři nezůstali pozadu. Břežanští ochotníci prostě u pačejovských diváků zabodovali! /Tomáš Cihlář/
Velice zajímavou akci připravila pro veřejnost komise kultury a sportu ve spolupráci s Obecním úřadem Pačejov. Hostem dalšího klubového večera byl renomovaný vojenský historik PhDr. Daniel Švec, který poutavým způsobem přiblížil osudy letců RAF (Royal Air Force) během druhé světové války, se zaměřením na ty, kteří měli přímé vazby na náš region. Mezi nimi samozřejmě nemohl chybět ani pačejovský rodák, navigátor a bombometčík Zdeněk Hanuš (1912 - 1982). Přednášku doplnily ukázky dobových artefaktů. Starosta obce Ing.Jan Vavřička přivítal dceru legendárního vojenského pilota, brigádního generála Miroslava Štandery (1918 - 2014) paní Miroslavu Vojtovou. Daniel Švec připomněl i nelidské a nedůstojné perzekuce příslušníků RAF, kteří za války nasazovali své životy v boji za svobodu, po roce 1948. Mnozí z nich se své rehabilitace bohužel nedožili. Páteční akce se těšila nebývalému zájmu veřejnosti. /Tomáš Cihlář/
"Hody, hody doprovody, dejte vejce malovaný..." Je dobře, že staré tradice stále žijí. Nejinak tomu bylo i ve všech našich obcích. Náš dík patří všem koledníkům, kteří poctivě nahradili zvony, které si opět na Zelený čtvrtek klidně odletěly do Říma, aby umlkly až do Bílé soboty. Právě v této době zvonění je nahradily děti různými hrkači, řehtačkami či klepadly. Na Velikonoční pondělí se pak samozřejmě chodí po pomlázce. Pomlázka je jedním ze symbolů svátků Velikonoc. Jde o spletený svazek vrbových proutků, který bývá na tenčím konci ozdoben barevnými pentlemi. Je to nástroj, s nímž chlapci na Velikonoční pondělí, "chodí na koledu" a osobně symbolicky šlehají pozadí zvolených děvčat z okolí a i vůbec všech žen na potkání. Dříve pomlázku chlapci sami pletli, dnes ji bohužel většinou kupují v marketech. To je tak trochu ostuda! Při šlehání se recitují nebo zpívají koledy. "Pomlázkou" bývá přeneseně nazývána i sama koleda, "výslužka" za vyšlehání. Zpravidla to bývají malovaná velikonoční vejce, ale také pentle na pomlázku, dále dětem sladkosti a pánům pak i panáčky alkoholu. /Tomáš Cihlář/
Napilno měly děti z pačejovské školky. Nejen že nikde nechyběla velikonoční výzdoba vlastní výroby, ale ještě paní učitelky připravily pro děti a jejich rodiče velikonoční dílničky. Nejprve děti rodičům předvedly, co se od posledního setkání naučily. Pak zasedly společně ke stolům, kde byl připraven materiál na výrobu velikonočních dárečků. Nejzajímavější bylo, jak zdobit tričko barvami na látku. Instruktorkou byla Naďa Polenová. Vysvětlila postup a pak už děti malovaly samostatně s podporou rodičů. Všechno si vyzkoušeli a šlo jim to dobře. Nakonec v tělocvičně společně vyzdobili na podlaze nakreslené, veliké vejce barevnými víčky, lesními šiškami a dalším materiálem. Tato setkání se uskutečnila v úterý 27.3. a ve středu 28.3. Byla pozvána také paní ředitelka ZŠ Pačejov RNDr. Hana Aldorfová. Při té příležitosti se seznámila s dětmi, budoucími školáky i jejich rodiči. /Božena Behenská/
Kniha s názvem Zaniklé venkovské školy Plzeňského kraje byla v úterý 27. března 2018 slavnostně pokřtěna, a to za přítomnosti části starostů obcí, o kterých je v knize zmínka. Autorem knihy je vedoucí odboru regionálního rozvoje krajského úřadu Miloslav Michalec spolu s kolektivem. Symbolickým zvoněním pokřtil knihu náměstek Ivo Grüner a ředitelka Regionálního muzea Nečtiny Soňa Vašíčková. Slavnostního křtu knihy se za Plzeňský kraj zúčastnila také náměstkyně Ivana Bartošová a radní Milena Stárková. Kniha Zaniklé venkovské školy Plzeňského kraje bude dostupná v knihovnách ve vybraných obcích k prezenčnímu zapůjčení.V knize je i kapitola o bývalé škole ve Strážovicích. Slavnostního křtu se zúčastnil i starosta naší obce /Ing. Jan Vavřička/
Naši obec navštívila v pondělí 26. března poslankyně parlamentu České republiky Mgr. Barbora Kořanová (ANO). Na více než hodinové schůzce ji starosta obce informoval o historii a současnosti naší obce. Paní poslankyně se živě zajímala o problémy nejen obce, ale i celého regionu. Hovořilo se také o problematice úložiště radioaktivního odpadu, dopravní obslužnosti, stavu komunikací, GDPR, kouření v hospůdkách, podpoře sportu a kultury, sociálních věcech a dalších. Paní poslankyně přislíbila starostovi obce, že se bude snažit našemu regionu, který je "na kraji kraje", maximálně pomoci. Každá takováto návštěva politiků má pro obec velký význam a doufejme, že v dalším období přinese své výsledky. /Ing. Jan Vavřička/
Sobotní babský bál byl jednoznačně ve znamení pačejovských Šikbab, které tuto akci pojaly velkolepě a ples si skutečně užívaly. Patří jim za to naše uznání. Na pódium nastoupila pod taktovkou Míly Bělocha naše populární Švitorka v tom nejsilnějším složení a vyhrávala "ostošest"! Nechyběla ani žertovná tombola. Škoda že nepřišlo více zástupců této cílové věkové kategorie, pro které byla tato akce pořádána. V tomto směru zklamalo především Nádraží. /Tomáš Cihlář/
Maratón výročních schůzí všech našich 12 spolků uzavřeli pačejovští myslivci, kteří se sešli v sobotu 17.března odpoledne v prostorách bývalé strážovické školy, kterou mají v symbolickém nájmu od obce. Myslivecký spolek čítá 31 členů, včetně toho čerstvě přijatého. Výroční schůze byla pečlivě připravena a měla velmi dobrou úroveň. Z přednesených zpráv vyplynulo, že činnost spolku je bohatá nejen na poli myslivosti, ale i v oblasti pomoci na obnově obecního majetku a společenského života v obci. Jako hosté se zúčastnili starosta Obce Pačejov a starosta Honebního společenstva, kteří ve svých vystoupeních ocenili činnost spolku a poděkovali za spolupráci. /Tomáš Cihlář/
/>
Pohledy a další použité materiály ze soukromých sbírek Bohuslava Šotoly, Tomáše Cihláře a Boženy Behenské. Zveřejněno se souhlasem majitelů.
Výroční schůze Českého včelařského svazu Pačejov se uskutečnila v sobotu 17.března v pohostinství „U Jarky“. Spolek je v našem regionu tím nejstarším, neboť byl založen již v roce 1903. Aktuální šestatřicetičlennou základnu tvoří i občané okolních obcí. V průběhu schůze předal starosta obce Ing.Jan Vavřička předsedovi spolku panu Josefu Mrázkovi ocenění v anketě „Nejlepší z nejlepších“ za rok 2017. Součástí programu byla samozřejmě zpráva předsedy o činnosti spolku a zpráva o hospodaření. Starosta obce v diskusi poděkoval včelařům za jejich práci, která je společensky velice významná. /Tomáš Cihlář/
Žáci ZŠ Pačejov se už 5 let aktivně zapojují do podzimního sběru kaštanů a žaludů, které pak rovným dílem rozdělí mezi pačejovský myslivecký spolek a Správu Národního parku Šumava - územní pracoviště Srní, kde slouží jako doplňkové krmivo pro jelení zvěř v přezimovací obůrce "Beranky". Nejlepší sběrači absolvovali o jarních prázdninách výlet na Srní. Zde na ně čekal pestrý atraktivní program. Průvodcem byl jako vždy zaměstnanec NP, bývalý žák pačejovské školy, zkušený lesník Pavel Běloch. Děti navštívily výběh s vlky, napříč kterým vede visutá pozorovací stezka. V budově návštěvnického centra zhlédly poučnou expozici o životě vlků v přírodě a několik zajímavých filmů dokumentujících chování těchto šelem. Odtud se všichni přesunuli do přezimovací obůrky, kde z pohodlné zasklené pozorovatelny mohli pozorovat přibližně stovku jelenů, laní a kolouchů. Páteční výlet na Srní byl pro pačejovské sběrače určitě zaslouženou odměnou. /Tomáš Cihlář/
Další klubový večer připravila na čtvrteční večer 15.3. komise kultury a sportu. Pozvání tentokrát přijal soubor Na vlastní uši band, který tvoří Pavel Půta - hudebník, textař, zpěvák a skladatel, Josef Klíma - známý televizní reportér z pořadu Na vlastní oči, investigativní novinář, spisovatel a hudebník, držitel ceny TýTý a Andy Seidl - kytarový mág /mimo jiné skupiny Saze, George and Beatovens Petra Nováka a Country Beat Jiřího Brabce), zpěvák, skladatel a hudební pedagog. Téměř dvouapůlhodinový pořad vyplněný hudbou a zajímavým povídáním doslova nadchl zaplněný klub pačejovského kulturního domu. Koncert se konal u příležitosti 70.narozenin Pavla Půty, pačejovského rodáka. Zazněly na něm hlavně písničky z dílny protagonistů koncertu, ale nechyběl například ani neplánovaný Náhrobní kámen, jako vzpomínka na Petra Nováka. Bez nadsázky to byla jedna z nejúspěšnějších společenských akcí v Pačejově za poslední roky, soudě podle ohlasů diváků. /Tomáš Cihlář/
Během jarních prázdnin byly ve školní šatně instalovány zbrusu nové uzamykatelné šatní skříňky pro žáky 2. stupně. Zvýší se tím nejen kultura prostředí, ale i samozřejmě i bezpečnost uložených věcí. /Tomáš Cihlář/
Plesová sezóna v Pačejově pokračovala v sobotu 10.března již IV.ročníkem tradičního spolkového plesu. Ten se těší rok od roku stále větší popularitě, o čemž svědčí v předstihu vyprodaná kapacita místního kulturního domu. Ples organizačně připravila ve spolupráci s obecním úřadem a všemi 12 spolky komise kultury a sportu. Ani letos nescházelo předtančení v podání členů tanečního klubu při DDM Klatovy, vepřové hody, vyhlášení ankety "Nejlepší z nejlepších" /viz následující samostatná reportáž/, dámská květinová volenka či očekávané půlnoční překvapení. O to se postaral do poslední chvíle utajený známý komik a imitátor Petr Jablonský. Právě díky jemu zavítala v sobotu večer do pačejovského kulturního domu celá plejáda známých herců a politiků v čele s premiérem Andrejem Babišem či prezidentem Milošem Zemanem. K dobré náladě a pohodové atmosféře bezesporu přispěla i oblíbená sušická skupina Compact. Kdo prostě v sobotu zavítal do pačejovského kulturního domu, rozhodně nelitoval! /Tomáš Cihlář/
Neodmyslitelnou součástí pačejovských spolkových plesů se stalo slavnostní vyhlášení výsledků ankety „Nejlepší z nejlepších“. Nejinak tomu bylo i letos. Z rukou starosty obce Ing.Jana Vavřičky převzali pomyslné „Oskary“ tito členové nominovaní za jednotlivé spolky: Ing.Andrea Bohatá PhDr. – Tenisový klub, Bc. Václav Štípek – Automotoklub, Josef Mrázek – Svaz včelařů, Josef Hromádka – SDH Pačejov, Marie Kubíková – Sokol, Jiří Kubík – Myslivecký spolek, Josef Laně – SDH Velešice, Pavla Klečková – Sbor pro občanské záležitosti, Milan Valeš – Spolek pro obnovu památek v krajině pod Slavníkem, František Janda – Junák, Miloslav Šimek in memoriam – JODN /ocenění převzala manželka paní Magdaléna Šimková/. Všem oceněným blahopřejeme! /Tomáš Cihlář/
Sobotní den 3.března si přijelo zpříjemnit sedm pačejovských mladých do školní tělocvičny v Sušici, kde se konal 21.ročník „Zimního setkání mladých hasičů“. Pro soutěžící byly připraveny dvě desítky disciplín z oblasti sportovní, požární i dopravní výchovy. Naši zástupci si nejvíce užili soutěž ,,Oblékání hasiče.“ Ačkoli jsme se v letošním ročníku neobjevili na předních příčkách, byl to pro všechny zúčastněné krásně strávený den. /Milan Běloch/
Plesová sezóna v Pačejově začala! V sobotu na sv. Matěje se v Kulturním domě v Pačejově konal již XVIII. Hasičský ples okresu Klatovy. Pořadatelem plesu bylo Okresní sdružení hasičů za spolupráce s SDH Pačejov a obcí. Sešli se na něm zástupci SDH z celého okresu a také občané z Pačejova a okolí. V programu plesu nechyběly ukázky tanců, dámská volenka a nezbytné hasičské štěstí. Na plesu panovala uvolněná, přátelská a veselá nálada a atmosféra a všem účastníkům se v Kulturním domě v Pačejově velice líbilo. /Ing.Jan Vavřička, foto Tomáš Cihlář/
V pondělí 19.2. se již tradičně v útulném prostředí penzionu v Záboří uskutečnilo setkání zástupců AMK Pačejov - ředitelství rally se starosty a zastupiteli obcí, s nimiž pořadatelé dlouhodobě spolupracují při zajišťování Rally Pačejov. Pozvání na letošní schůzku přijala i poslankyně PSP ČR Mgr.Miloslava Rutová. Předseda AMK Pačejov Miroslav Žitník ml. seznámil v úvodu přítomné s bohatou činností spolku a ředitel Rally Pačejov ing.Pavel Štípek poté hovořil o úspěšném loňském XXXVIII.ročníku a o plánech na letošní XXXIX. INVELT Rally Pačejov. Připomněl, že se podařilo získat nového dlouhodobého generálního partnera - společnost. INVELT, s nímž byla již podepsána smlouva o spolupráci. V následné diskusi se starostové, zastupitelé či předsedové SDH zúčastněných obcí pochvalně vyjádřili o stávající spolupráci a o podpoře letošního XXXIX.ročníku pačejovské rally. Pondělní schůzka určitě splnila své poslání. /Tomáš Cihlář/
V pátek 16.února se v hostinci "U Barochů" v Olšanech konala výroční členská schůze skautů ze střediska Jestřáb Pačejov a Klubu přátel Junáka. Hodnotila se činnost střediska za loňský rok a plánovaly se akce pro rok letošní. Ten bude ve znamení oslav 100. výročí samostatné republiky. A tak vedle pravidelných schůzek oddílů budou akce jako čištění studánek, vítání Slunovratu, Den dětí, příprava tábořiště, letní skautský tábor a další. Součástí oslav stého výročí bude také lampionový průvod a vzpomínkový akt u „Lípy svobody“, která byla zasazena v roce 1968. Jednání schůze pozdravil i starosta obce, který poděkoval za spolupráci při obecních akcích a za práci při výchově mladé generace. Po skončení schůze, tak jak je mezi skauty zvykem, zazněly kytary a zpěv. /Jan Vavřička, foto Václav Štípek/
Základní škola Pačejov uspořádala v pátek 16.2. zájezd na představení legendárního muzikálu Andrew Lloyd Webbera Jesus Chris Superstar do Hudebního divadla Karlín. O akci byl mezi žáky učiteli a zaměstnanci školy, rodičovskou veřejností velký zájem. Výkony matadorů českého muzikálu Kamila Střihavky /Ježíš/, Báry Basikové /Máří Magdaléna/, Jiřího Korna /Herodes/, ale i nové nastupující generace skvělý Michal Skořepa /Jidáš/ rozhodně stály za to! Akce určitě splnila své poslání a její organizátoři budou v podobných aktivitách pokračovat. Na podzim se plánuje další společný zájezd na představení muzikálu Drákula. /Tomáš Cihlář/
Masopustní rozpustilosti v našich obcích pokračují. Ve středu 14.února si jich užívaly plnými doušky i děti v naší mateřské škole. Všechny se už dlouho předtím moc těšily a nikdo si nezapomněl přinést do školky masopustní kostým. Také paní učitelky si oblékly netradiční úbory a zapojily se s dětmi do připravených soutěží, her, tanečků, do pokřiku při napodobování zvířátek i jiných zvuků. Děti byly rozjásané a moc roztomilé. Svůj kostým uměly napodobit postojem i pohyby. V průběhu zábavy mohly zakousnout spoustu sladkostí od maminek. Všichni účastníci si odnášeli krásné zážitky. /Božena Behenská/
V pondělí 12. února proběhla v luxusním prostředí společnosti INVELT v Praze tisková konference INVELT rally teamu. Kromě plánů posádek před sezónou byla také oficiálně oznámena budoucí spolupráce Automotoklubu Pačejov a společnosti INVELT. Společnost INVELT se stala na příštích pět let generálním partnerem pačejovské rally. Soutěž tedy ponese název XXXIX. INVELT Rally Pačejov. Tato dohoda je pro AMK Pačejov skvělým úspěchem a výsledkem dlouhodobé cílevědomé práce jeho členů. Podpis smlouvy je současně důkazem, že značka "Rally Pačejov" má v rallysportu výborný zvuk. Společnost INVELT v čele s ing. Jiřím Jírovcem patří k nejvýznamnějším dealerům značky BMW v Evropě. Taktéž podporuje významnou českou posádku Pech – Uhel v MČR v rally. /Miroslav Žitník ml./
V sobotu 10. února se konala v hospodě „U Jarky“ výroční schůze automotoklubu Pačejov. Členové AMK jsou velmi aktivní v motoristickém sportu v ČR. V loňském roce spolupořádali více než dvacet motoristických akcí. Na úvod schůze byla zhodnocena činnost za rok 2017, především pak velmi úspěšná XXXVIII. Rally Pačejov. Přítomní členové byli seznámeni s plánem akcí na rok 2018, který byl valnou hromadou schválen. Dalším bodem programu bylo ocenění hostů a poděkování za spolupráci. Cenu převzali starosta obce Pačejov ing. Jan Vavřička, dvorní lékařka AMK Pačejov MUDr. Stanislava Bittenglová, a člen Pošumavského AMK Klatovy pan Milan Pošpíšil. V dalším programu byly oceněny posádky reprezentující pačejovský automotoklub v Mistrovství České republiky v rally. Zejména posádka Kornhefr – Triner dosáhla výborného výsledku když vyhrála celkově svoji třídu. Hlavním bodem diskuse byl příspěvek pana starosty, který poděkoval členům AMK za reprezentaci obce a vyjádřil jim podporu na rok 2018. /Miroslav Žitník ml., foto Tomáš Cihlář/
Velešice a Týřovice po roce opět ožily masopustními radovánkami. Krátce po poledni převzal velešický rychtář Josef Laně z rukou starosty obce Pačejov Ing.Jana Vavřičky oficielní povolení k masopustní obchůzce a maškarnímu průvodu.
Hned poté se všichni účastníci za hudebního doprovodu místní Švitorky vydali na nesmírně náročnou trasu vedoucí od chalupy k chalupě, kde na ně pokaždé čekalo vydatné občerstvení. Centrem masopustních taškařic se letos stala pojízdná polní porodnice, jejíž odborný zdravotnický personál měl plné ruce práce. Ale všechna námaha stála za to! Na cestu se vydalo 62 masek, aby jich do cíle dorazilo 63. Během cesty se totiž v polní porodnici narodilo miminko, zatím neurčitého pohlaví. Porod byl sice nesmírně dlouhý a těžký, ale dítě i šťastná maminkou jsou v pořádku. Blahopřejeme! /Tomáš Cihlář/
V sobotu 3.2. se konala výroční valná hromada hasičského okrsku č.6 "Pačejov", která bilancovala tentokrát v místním hostinci v Kvášňovicích. Delegáti jednotlivých sborů z Pačejova, Velešic, Strážovic, Olšan a domácích Kvášňovic informovali o své činnosti v uplynulém roce a nastínili plány na rok letošní. Starostové obcí jim poděkovali za činnost a spolupráci a také informovali o plánech svých obcí v nadcházejícím období. Po skončení oficiální části se rozběhla mezi přítomnými družná debata. /Jan Vavřička/
V prostorách klubovny SDH Pačejov se v sobotu 3.2. uskutečnila výroční schůze Spolku pro obnovu památek v krajině pod Slavníkem. Tento spolek je hned po Tenisovém klubu naším druhým nejmladším a co do četnosti členské základny tím nejmenším. Pokud se však týká vlastní činnosti, řadí se ke spolkům nejaktivnějším. Jeho pomyslný podpis nalezneme pod tradičními "máječkovými", pouťovými oslavami nebo rozsvěcením vánočních stromků na pačejovské návsi. Patřil též k hlavním spoluorganizátorům loňských povedených dožínkových slavností. Za odvedenou práci přišli členům spolku poděkovat i starosta a místostarosta obce. /Tomáš Cihlář/
V sobotu 27.ledna oslavili „zlatou svatbu“ – 50 let společné cesty životem - manželé Marie a Josef Behenských ze Strážovic. U příležitosti toho významného životního jubilea oslavencům přišli poblahopřát zástupci vedení obce a sboru pro občanské záležitosti. /Tomáš Cihlář/
Český svaz zahrádkářů ZO Pačejov uspořádal jubilejní 30.ročník organoleptického hodnocení jablek. V prostorách klubu KD Pačejov se v sobotu 27.ledna sešlo 37 degustátorů z celé ČR, nechyběli ani zástupci ze sousedního Německa. Posuzováno bylo celkem 44 vzorků. Vítězným vzorkem se stalo jablko Sirius pěstitele Miloslava Šimka z Pačejova. Akce byla organizačně perfektně zabezpečena. /Tomáš Cihlář/
V sobotu 27.ledna se konala v hostinci „U Jarky“ v Pačejově nádraží výroční členská schůze našeho nejpočetnějšího spolku TJ Sokol Pačejov z.s. Členové spolku jsou organizováni ve dvou oddílech – kopané a SPV /sport pro všechny/. Sokol Pačejov se rovněž může pochlubit systémovou prací s mládeží. Činnost spolku ocenil ve svém příspěvku i starosta obce Ing.Jan Vavřička. Výroční schůze byla podle jeho slov velmi dobře připravena a měla hladký průběh. /Tomáš Cihlář/
V tradici klubových večerů budou pokračovat v Pačejově i v letošním roce. Komise kultury a sportu pozvala na páteční večer 26.ledna do "křesla pro hosta" další významnou osobnost našeho regionu - senátora Mgr.Václava Chaloupka. Bezmála dvouapůlhodinová beseda se nesla ve dvou rovinách: Václav Chaloupek - režisér a Václav Chaloupek - politik. Poutavé vyprávění doplněné mnoha videoukázkami se těšilo značnému zájmu veřejnosti. /foto Tomáš Cihlář a Božena Behenská/
Na své výroční členské schůzi se v sobotu 20.ledna sešli ve své klubovně členové SDH Pačejov. Rok 2017 byl z pohledu spolku velice významný a podařilo se uspořádat hned několik významných akcí, jimž vévodily velkolepé červencové oslavy 110.výročí založení dobrovolného hasičského sboru a úspěšné uspořádání okresního kola hry Plamen. Aktivitu spolku a spolupráci s obcí ocenil i starosta obce Ing.Jan Vavřička. Obec Pačejov činnost spolku významně podporuje. SDH Pačejov se může pochlubit i systematickou prací s mládeží. Výroční členská schůze byla velmi dobře připravena. /Tomáš Cihlář/
V sobotu večer 13.ledna se sešla ve společenské místnosti strážovické hasičárny za velmi slušné účasti výroční valná hromada SDH Strážovice. Spolek hasičů je jediným ve vsi a tudíž je jediným organizátorem kulturního a společenského života. A zvládá to na jedničku. Každoročně zde pořádá mnoho tradičních akcí, které se těší značnému zájmu veřejnosti. Za to vše jim přišel poděkovat i místostarosta obce, který vyslovil přesvědčení, že i v roce letošním bude spolupráce mezi obcí a spolkem na dobré úrovni. Zároveň připomněl, co vše se podařilo obci ve Strážovicích v uplynulém období zrealizovat a co je na programu i v letošním roce /např. akce "Rybníček"/. Výroční schůze SDH Strážovice byla velmi dobře připravená. /Tomáš Cihlář/


Letošní tříkrálové oslavy odstartoval páteční podvečerní koncert v kostele Panny Marie Sněžné v Pačejově. Vystoupily na něm společně pěvecký sbor Prácheň z Horažďovic pod taktovkou pana Stanislava Smitky a dětský pěvecký sbor při Základní škole Pačejov pod vedením paní Marie Hlůžkové. Během víkendu se pak uskutečnily ve všech našich obcích tradiční tříkrálové charitativní sbírky. /foto Božena Behenská/
Páteční večer 29.prosince patřil výroční členské schůzi Tenisového klubu Pačejov. Výkonný výbor zhodnotil činnost spolku za rok 2017. V diskusi se debatovalo hlavně o zapojení všech členů do brigádnické činnosti související s údržbou tenisového kurtu a dokončením stavby pergoly v příštím roce. Účastníky jednání pozdravil i starosta obce Ing.Jan Vavřička. /Tomáš Cihlář/
Tenisový klub Pačejov uspořádal ve čtvrtek 28.12. tradiční turnaj ve stolním tenisu a v šachu. Oba turnaje se těší rok od roku stále většímu zájmu veřejnosti a těch letošních se zúčastnilo 32 tabletenistů a 7 šachistů. Maratón vzájemných klání trval celých 5 hodin. Po jeho skončení obdrželi vítězové jednotlivých kategorií diplomy, medaile a plakety věnované Obecním úřadem Pačejov./Tomáš Cihlář/
Už si ani nedovedeme představit Štědrý den bez tradičního vystoupení mladých pačejovských hasičů po vánočními stromky v našich obcích. Nejinak tomu bylo i letos a potěšitelné je, že se jejich pořady těší stále většímu zájmu veřejnosti. Poděkování patří nejen dětem, ale samozřejmě i jejich obětavým vedoucím a rodičům. /Tomáš Cihlář/
Poslední den před očekávanými vánočními prázdninami prožily děti na pačejovské škole v uvolněné atmosféře. Nezkoušelo se, nepsaly se žádné prověrky a program doplnila besídka, kterou každoročně připravují žáci 9.ročníku. Nejinak tomu bylo i letos. Pestré pásmo scének, soutěží, písniček pobavilo nejen děti, ale i učitele. /Tomáš Cihlář/
K adventnímu období v našich obcích už neodmyslitelně patří charitativní koncert Nesem vám noviny aneb Děti dětem. Ten v pondělí večer zcela zaplnil sál pačejovského kulturního domu. Dvouhodinový pořad, který se konal pod záštitou obecního úřadu, připravili současní i bývalí žáci základní školy. Výtěžek z dobrovolného vstupného letos putoval na Fond ohrožených dětí – Klokánek Janovice nad Úhlavou. Hostem večera byla i paní ředitelka tohoto zařízení Mgr.Alena Jandová s několika svými malými svěřenci, kteří v závěru večera převzali na pódiu nový fotoaparát Canon s brašnou a paměťovou kartou. K aktérům charitativního koncertu se přidal i pačejovský automotoklub, který paní ředitelce předal šek na 3000,-Kč jako výtěžek z předvánoční besedy, kterou pořádal. Starosta obce Ing.Jan Vavřička v závěru poděkoval všem aktérům večera za krásný zážitek, ocenil jejich umění a jako výraz ocenění ji předal dva veliké dorty. Celý večer se vůbec nesl v nádherné atmosféře a dík patří všem, kteří si do pačejovského kulturního domu v pondělí našli cestu a podpořili dobrou věc. A závěrečný „standing ovation“ byl všem tou nejlepší odměnou. /foto David Kojan a Tomáš Cihlář/
Děti z pačejovské školky se na Vánoce pilně připravovaly. Paní učitelky s nimi nacvičovaly tanečky, koledy, ale také pekly vánoční cukroví, malovaly a vystřihovaly vánoční ozdoby. Mají hotovo a nyní jen rozdávají radost ve svém okolí. Nejprve přišly potěšit pačejovské seniorky do klubu kulturního domu. Radost z vystoupení měli všichni. Děti ze třídy Motýlků i Broučků se pyšnily svými výkony, zvláště když jim přítomní vydatně tleskali. Nakonec všichni dostali od dětí vlastnoručně vyrobený dárek. /Božena Behenská/
V sobotu 9.prosince se v kulturní místnosti ve Velešicích uskutečnila výroční schůze SDH Velešice. Hasiči jsou jediným místním spolkem, tudíž stojí za veškerým kulturním a společenským životem v obci. Za jejich práci jim poděkoval starosta obce ing. Jan Vavřička. Valná hromada zhodnotila činnost spolku za uplynulé období a nastínila směry, jimiž se SDH Velešice bude ubírat. Tou největší akcí bude tradiční velešický a týřovický masopust, který se letos uskuteční v sobotu 10.února. /Tomáš Cihlář, foto Božena Behenská/
Poslední akcí Automotoklubu Pačejov v letošním roce byla tradiční beseda s osobností motoristického sportu. Ta se jako vždy konala v sále hostince v Olšanech. Tentokrát se podařilo zajistit bývalou tovární posádku Škoda Motorsport Jaroslav Starý – Miroslav Šlambora. Spolukomentátorem besedy se opět stal „multišampion“ v rally a v sajdkárkrosu Josef Peták. Hosté vzpomínali na své účinkování v rally. Miroslav Šlambora je v současnosti šéfmechanikem v továrním teamu Škody. Diváci se tak dozvěděli spoustu zajímavých informací o fungování takového teamu v mistrovství světa. Besedu navštívilo asi 70 diváků. I v hledišti se tentokrát sešlo několik legend motoristického sportu. Navštívil nás spolujezdec Romana Kresty v továrním teamu Ford Honza Možný. Neméně legendárním návštěvníkem byl Lubislav Hlávka, spolujezdec Václava Blahny v továrním teamu Škoda a vítěz rally Monte Carlo 1977. Letošní beseda se opět vydařila. Výtěžek z dobrovolného vstupného stejně jako v předchozích letech věnujeme na charitativní účely. Konkrétně se letos připojíme k aktérům vánočního koncertu „Nesem vám noviny aneb Děti dětem“, kde bude částka předána zástupcům janovického Klokánku. /Miroslav Žitník ml./
Adventní období provází celá řada průvodních akcí pořádaných našimi spolky či organizacemi. Tou zatím poslední byl čtvrteční školní jarmark, který již tradičně přilákal do areálu základní školy a školní jídelny velký počet návštěvníků. A kdo přišel, určitě nelitoval. Dík patří všem dětem a učitelům, kteří se na jeho přípravě i vlastní realizaci spolupodíleli. /Tomáš Cihlář/
V úterý 5.prosince zavítal mezi děti pačejovské školy Mikuláš se dvěma anděly a družinou tvořenou několika čerty. Na dětských tvářích se střídavě zračilo očekávání, napětí, radost a v některých případech i strach. Čerty si však Mikuláš s pomocí andělů dokázal zkrotit a malé symbolické dárečky děti určitě potěšily. /Tomáš Cihlář/

Na bilanční schůzi se dnes sešli zástupci členských obcí zájmového sdružení právnických osob „Slavník“. Setkání se konalo na pozvání starosty Obce Pačejov v nově rekonstruovaných prostorách v klubu suterénu kulturního domu v Pačejově nádraží. Sdružení projednalo zhodnocení činnosti v letošním roce, aktuální změny v legislativě a účetnictví a také plánované aktivity na rok 2018. Po jednání zbyl čas i na společné posezení a pobavení při krásných písničkách, které zahráli pozvaní harmonikáři. Všichni se rozcházeli spokojeni a v dobré náladě. /Tomáš Cihlář/
Nového vánočního stromu se dočkali i občané Pačejova nádraží. Jeho slavnostní rozsvícení v areálu před zdravotním střediskem sledovalo nebývalé množství diváků ze všech našich obcí. Správnou předvánoční atmosféru navodily děti z pěveckého sboru při Základní škole Pačejov pod vedením paní učitelky Marie Hlůžkové. Jejich písničky určitě zahřály, stejně tak i podávaný horký svařák. /Tomáš Cihlář/
Poslední listopadová neděle hostila každoroční mikulášskou nadílku pořádanou v letošním roce pačejovskými skauty a MŠ Pačejov dohromady. Díky ohlasům z předchozích let zavítala do KD v Pačejově, kde se akce konala, více jak stovka účastníků. Než přišel Mikuláš s andělem a čerty, byly pro děti připraveny hry, které jim krátily čekání a které jim pomohly protáhnout celé tělo. Poté přišla na řadu dětská diskotéka hrající klasické dětské hity. Během diskotéky již bylo možné zaslechnout „řev“ blížících se čertů. Po jejich příchodu se všech dětských účastníků zhostila patřičná nervozita, u které se později ukázalo, že byla naprosto zbytečná, neboť ani letos si čerti s sebou nikoho neodnesli. Ke konci nadílky ještě Mikuláš odměnil děti za krásné portréty celé mikulášské skupiny a všichni účastníci se mohli přesunout k rozsvícení vánočního stromku, které poté následovalo. /Václav Štípek, foto Božena Behenská/
V Pačejově už svítí vánoční stromek. Přestože letošní akci, kterou tradičně připravil Spolek pro obnovu památek v krajině pod Slavníkem, příliš nepřálo počasí, sešlo se na pačejovské návsi v sobotním podvečeru mnoho diváků všech věkových kategorií. V programu postupně vystoupily pěvecký sbor malých dětí pod vedením Nadi Polenové, hudební soubor žáků Základní umělecké školy Horažďovice, nemohly samozřejmě scházet ani populární Šikbaby a na závěr pořadu přišel mezi děti i Mikuláš s andělem a čerty. Starosta obce Ing.Jan Vavřička oficielně předal všem našim spoluobčanům v předstihu vánoční dárek v podobě zbrusu nového nasvícení pačejovského kostela. /Tomáš Cihlář/
V neděli 19. listopadu 2017 se v prostorách hasičské zbrojnice v Pačejově konala tradiční vánoční tvořivá dílna , tentokrát s názvem ,, Jak vykouzlit Vánoce“. Pro všechny zájemce bylo připraveno několik ukázek vánoční dekorace i velmi krásná ukázka vypichování svícnu z živých květin, kterou předvedla Petra Sluková. Součástí společného odpoledne bylo také samotné tvoření. Nejmladší děti si připravovaly zdobený dopis pro Ježíška, starší si pak vyráběly svícínek ze sklenice, malé mechové aranžmá nebo zdobené srdce a ti nejzdatnější se pustili do aranžování dřevěného adventního svícnu. Během hodiny a půl vzniklo mnoho krásných dekorací, které pomohou vykouzlit ty správné Vánoce. Poděkování patří Markétě Strakové a Petře Slukové za skvělou spolupráci při přípravě dílny a SDH Pačejov za zapůjčení klubovny. /Kateřina Bělochová, foto Milan Běloch/
Pačejovské děti na pozvání pana starosty Ing. Ivana Tesaře přijely do Kovčína zazpívat na slavnostní vítání občánků v pátek 17.11. Slavnostní vítání se konalo ve společenské místnosti kovčínského „kulturáčku“. S malou Rozárkou přišli nejen rodiče, ale i prarodiče, sestřička i strýc. Všichni přítomní měli radost z vystoupení pačejovských zpěváků. /Božena Behenská/
Po Týřovicích se dočkaly i Velešice krásného "předvánočního" dárku v podobě nové místní komunikace do Pasek. Na akci v celkové hodnotě 904 tisíc korun byla získána dotace ve výši 447 tisíc, zbývajících 457 tisíc doplatila obec. Přestřižením symbolické pásky byla za účasti řady spoluobčanů komunikace oficielně uvedena do života. Stejně jako den předtím rybníček v Týřovicích, byla i zbrusu nová velešická "avenue" náležitě "pokřtěna". /foto Božena Behenská/
Týřovice se dočkaly nového rybníčku! Celková rekonstrukce stávající nádrže stála 999 402,- Kč, z toho dotace z ministerstva zemědělství činila 681 tisíc. Z rozpočtu obce pak bylo uhrazeno zbývajících 318 tisíc Kč. Slavnostní otevření se konalo ve čtvrtek 16.listopadu v podvečerních hodinách. Úvod patřil malým zpěváčkům z pačejovské základní školy, následovalo krátké vystoupení starosty obce Ing.Jana Vavřičky, který stručně připomněl průběh stavby a nastínil některé další záměry, které obec plánuje zrealizovat. Poté společně se zástupcem osadního výboru Františkem Veselým ml. přestřihli symbolickou pásku. Následovalo vypuštění prvních dvou kaprů a "dobře utajený" ohňostroj. Po skončení programu se všichni účastníci slavnosti přesunuli do týřovického "kulturáčku", aby nově otevřený rybník "kvalitně pokřtili", což se bezesporu podařilo! /Tomáš Cihlář/
Nový stolní kalendář "Pačejovsko 2018" je na světě! Jeho autoři Ing.Jan Vavřička a Mgr.Tomáš Cihlář mu dali do vínku přívlastek "živý", protože je to především kalendář o lidech v našich obcích, o bohatém a pestrém spolkovém životě a celkově se nese v pozitivním a optimistickém duchu. Ostatně posuďte sami. Kalendář je možno zakoupit za "dumpingovou" cenu 99,-Kč přímo na Obecním úřadu Pačejov nebo na kulturních a společenských akcích, které na nás v listopadu a prosinci ještě čekají. /Tomáš Cihlář/
Vpodvečer 3. 11. proběhla v pačejovské mateřince akce nazvaná „Strašidelná školka“. Hned zpočátku děti proměnily pana starostu J. Vavřičku v krále podzimu, který všem slavnostně otevřel vstup do Strašidelné školky přestříhnutím pásky. Potom se rodiče s dětmi přesunuli k soutěžním stanovištím, kde společně plnili rozmanité úkoly. Děti získávaly za splněné úkoly dřevěné mince, za které si na konci mohly koupit vuřty. Cestou potkávaly různá strašidla - dědu Podzimáka, Gandalfa, vílu Žíněnku, Dubínka, který plival oheň. Celý areál byl výborně ozvučen pěknými písničkami . Na konci si všichni zúčastnění opekli vuřty, dali si čaj a pochutnali si na dobrotách, které upekly maminky. Poděkování patří všem, kteří se na této akci podíleli. /V.Chalušová, foto B.Behenská/
Stalo se už dobrou tradicí, že se pačejovská škola každoročně na podzim zapojuje do sběru kaštanů, které následně poslouží k zimnímu přikrmování spárkaté zvěře. Letos se podařilo shromáždit 500 kg sušených kaštanů (o 200 kg více než loni!). Celou akci zaštítili žáci 9.ročníku pod vedení p.učitele Tomáše Cihláře. Vybrané kaštany si mezi sebou rozdělí Myslivecký spolek Pačejov a Správa Národního parku Šumava – územní pracoviště Srní, kde poslouží jako doplňkové krmivo pro jelení zvěř v tamější přezimovací obůrce „Beranky“. A právě tam bude pro všechny, kteří se do této akce zapojili, uspořádán během zimy výlet spojený se zimním pozorováním zvěře ve vlčinci na Srní a ve zmíněné přezimovací obůrce.
Nejlepšími sběrači letos byli Ondra Štorch, Roman Behenský, Tereza Němcová, Katka Denková, Tereza Maršálková, Kristýna Turnerová a Jan a Jana Halíkovi. Nekorunovanou královnou akce se stala paní učitelka Petra Mesiarová, která odevzdala neuvěřitelných 174 kg sušených kaštanů! /Tomáš Cihlář/
Zástupci Obce Pačejov, Sdružení pro obnovu památek v krajině pod Slavníkem a Sboru dobrovolných hasičů Pačejov a Velešice společně uctili památku obětí první světové války u příležitosti státního svátku - 99.výročí "Dne vzniku samostatného československého státu". U pomníků padlých v Pačejově a Velešicích položili v sobotu 28.října věnce a krátkou pietou si připomněli tento významný den v našich národních dějinách. /Tomáš Cihlář, foto Božena Behenská/
V předvečer státního svátku vzniku samostatného Československa uspořádal Junák Pačejov tradiční lampiónový průvod. Ani nepříznivé počasí neodradilo desítky dětí a jejich rodičů od účasti. Vše vyvrcholilo táborákem a opékáním vuřtů. Za úvahu by snad jen stálo, aby se tato akce příště konala alespoň o hodinu později, aby v přibývajícím šeru kouzlo lampiónů a jejich samotné poslání více vynikly. /Tomáš Cihlář/
Komise kultury a sportu pozvala na nedělní podvečer do kulturního domu horažďovický ochotnický divadelní soubor Tyjátr. Ten přivezl představení hry Rudolfa Trinnera "Agentura Drahoušek - sňatky všeho druhu" v režii Andrey Hlaváčové. Sympatie diváků si získal svým bezprostředním přirozeným výkonem především Václav Burda v roli německého sedláka Šutršteina. Je dobře, že nově upravený sál našeho kulturního domu slouží i divadelním představením a je dobře, že tato ochotnická představení si našla své diváky. V započaté tradici hodlá kulturní komise pokračovat i v příštích letech. /Tomáš Cihlář/
Naše nové občánky jsme slavnostně přivítali v pátek 20.října v obřadní síni KD Pačejov. Pozvání přijali pánové Benjamin Beneš, Honzík Ležák, Samuel Míl a Radim Němec, společnost jim dělala slečna Klára Hlůžková. Škoda, že se tohoto tradičního slavnostního aktu nezúčastnili Honzík Juráš, Matyáš Straka a Sofie Pustková. Zástupci vedení obce a sboru pro občanské záležitosti našim novým občánkům při této příležitosti předali finanční a věcné dary. /Tomáš Cihlář/
2.ročník gastronomické soutěže, letos o nejlepší svíčkovou, uspořádala pod záštitou Obecního úřadu Pačejov komise kultury a sportu. Do soutěže, která proběhla v sobotu 30.září v sále kulturního domu, se přihlásilo celkem 12 soutěžních vzorků. Nezávislá porota ve složení Michal Čihák, člen asociace kuchařů a cukrářů, majitel MAZDA Klatovy, Marie Hrbková, mistrová odborného výcviku bývalého SOU společného stravování Železná Ruda, Dáša Vondrysková,bývalá kuchařka 18.ZŠ Plzeň Bolevec, Mgr.Tomáš Cihlář, místostarosta OÚ a Zdeněk Polák za laickou veřejnost posuzovala jednotlivé soutěžní vzorky z mnoha pohledů -např. chuť, vůně, barva, konzistence omáčky, nápaditost, tuhost masa. Po sečtení výsledků bylo určeno pořadí na prvních místech. Na 3.místě se umístil Jiří Bašta z pivovaru Sušice se "Svíčkovou klasikou". Druhé místo obsadil mladý Pavel Štěpáník z Olšan s "Pouťovou hovězí svíčkovou". Palmu vítězství přisoudila porota olšanskému Bohouši Novákovi za jeho skvělou "Srnčí svíčkovou". Možnost degustace letos měli i diváci. K tanci a poslechu vyhrávala "Veselá šestka". /foto Božena Behenská a Tomáš Cihlář/