PAČEJOV A OKOLÍ : FOTOGALERIE, VIDEO

 Znak Pačejova
Cesta: Titulní stránka > Fotogalerie, video > Fotografie z akcí

Fotogalerie, video

Ve čtvrtek 28. října 2021 proběhl odpoledne pietní akt položení věnce u pomníku padlých z I. světové války v Pačejově a Velešicích za účasti občanů. V podvečer se pak konal za velké účasti dětí lampionový průvod. Děkujeme organizátorům i účastníkům. Ing. Jan Vavřička
1. místo v Podzimním kole hry Plamen okresu Klatovy brali Mladí hasiči z Pačejova a věnují ho Pepovi Hromádkovi.Po letní přestávce se Mladí hasiči Pačejov dne 16. 10. 2021 zúčastnili první části soutěže s názvem „Podzimní sraz hry Plamen“ v Bystřici nad Úhlavou. V brzkých ranních hodinách se děti se svými vedoucími (i s některými z rodičů) vydali na cestu reprezentovat SDH Pačejov. Na místě je nejprve čekala štafeta CTIF. Starší kategorie se umístila na 10. místě a mladší kategorie taktéž na 10. místě. Pak došlo na nejdůležitější závod požárnické všestrannosti (běh na trati o délce min. 2 km), který obsahuje např.: střelbu ze vzduchovky, znalost topografických značek, orientace mapy na sever, určování azimutu, základy první pomoci, překonání vodorovného lana a znalost hasebních prostředků. Děti byly rozděleny dle věku opět do kategorie starší a mladší, celkem do 4 hlídek. Starší kategorie se umístila v celkovém pořadí na 1. místě a 37. místě z počtu 52 hlídek. Mladší kategorie se umístila na krásném 6. místě. Poslední z hlídek se zúčastnila z důvodu neúplného počtu závodníků tzv. “mimo soutěž“, kdy vzorně zaběhli super závod, i když je nemohli zařadit do konečného pořadí mezi ostatní hlídky. Se soutěží se naši svěřenci rozloučili veselou písní a zpěvem z okének hasičského auta „Co jste hasiči, Pačív jede!“ Chtěli bychom připomenout, že několik desítek let neodmyslitelně patřil k této soutěži, konkrétně jako startér, p. Josef Hromádka, kterému chceme naše vítězství věnovat „na cestu tam nahoru.“ Přestože nás tak náhle opustil, ani letošní start nevynechal. Kolektiv vedoucích MH Pačejov
Pačejov převzal ocenění. V refektáři jezuitské koleje v Klatovech se ve středu 6. října 2021 setkali zástupci západočeských měst a obcí, které prezentují proměny svých objektů na 13. ročníku mezinárodní putovní výstavy Má vlast cestami proměn - příběhy domova, která je ke zhlédnutí v chodbě vedoucí ke knihovně.
Přítomné uvítala ředitelka spolku Cestami proměn Drahomíra Kolmanová, starosta města Klatov Rudolf Salvetr, místostarosta Václav Chroust, místostarosta Martin Kříž a za organizační tým výstavy pan Miloslav Michalec. Obec Pačejov získala dvě ocenění za proměnu návesního rybníčka ve Strážovicích a Mateřské školy. Ing. Jan Vavřička
Vítání nově narozených občánků je velmi starý zvyk, při němž představitel obce přivítá nově narozené, malé občany do společenství obce.
I v naší obci se toto stalo již tradicí. Ve spolupráci se Sborem pro občanské záležitosti jsme připravili v pátek 24. září 2021 malou slavnost, při které jsme přivítali malé občánky a předali dárky. Ing. Jan Vavřička, starosta obce Pačejov
KONEČNĚ! Po roce a půl odkládání ze známých důvodů se konečně podařilo slavnostně pokřtít publikaci "Pačejov - čas okupace a osvobození 1938 - 1945". Kmotry publikace byli potomci těch, kteří se na osvobození podíleli a měli nějaký vztah k Pačejovu - dcery, syn a vnuci. Po křtu se konala beseda na téma "Z Normandie přes Ardeny až k nám" s Bohuslavem Balcarem, který je hlavním autorem publikace. Účastníci slyšeli zajímavé a poutavé informaci o průběhu osvobozování západní Evropy a Čech. Ing. Jan Vavřička
Tento týden jsme předali do užívání dětem v naší základní škole krásný dárek. Novou učebnu informatiky a přírodních věd s nádherným vybavením. Součástí je i bezbariérový záchod se signalizací a schodolez pro handicapované žáky. Celkový náklad činil 1,7 milionu korun. Mám velkou radost, že i taková venkovská škola, jako je ta naše, může učit žáky v souladu s požadavky doby, protože digitalizace a robotizace je za dveřmi. Ing. Jan Vavřička
Huráá do školy! V naší škole byl zahájen nový školní rok. Starosta obce představil nového pana ředitele, přivítal prvňáčky a předal dárky. Samozřejmě všem popřál hodně zdraví a školní rok bez distanční výuky ...Ing. Jan Vavřička
U vodní nádrže na Prachárně, která je cílem častých procházek našich občanů, jsou namontovány venkovní posilovací stroje - točna, veslování a protahování.
Buď fit ! Ing. Jan Vavřička
Pouťové oslavy se vydařily. O minulém víkendu se v Pačejově konaly pouťové oslavy, které byly letos ve znamení 150. výročí současné podoby kostela Panny Marie Sněžné. V sobotu proběhla vernisáž výstavy k výročí kostela, pouťový fotbal a slavnostní koncert v kostele, při kterém vystoupilo Kolegium pro duchovní hudbu a Consortium musicum. V neděli pak pokračovala výstava, konal se tradiční pouťový jarmark a na pivovarském dvoře hrála celý den Švitorka. Samozřejmě přijely pouťové atrakce. Hlavním bodem programu byla návštěva otce biskupa mons. Vlastimila Kročila, který společně se starostou odhalil pamětní desku doc. THDr. Karlu Flossmannovi na kostele a celebroval slavnostní poutní mši svatou. Po obědě pak požehnal kříži na vrchu Plesník a také publikaci Křížky na Pačejovsku. Při této slavnosti vystoupil taneční a pěvecký soubor Šikbaby. V podvečer pak následovalo posezení při dechovce v předsálí KD. Ing. Jan Vavřička
Pořádek u rybníka na Prachárně "Děkujeme" spořádaným občanům za to, jak udržují pořádek u turistického přístřešku u rybníka na Prachárně. Je to opravdu krásná vizitka jejich úrovně.
Ing. Jan Vavřička
Ve středu 16. června proběhlo v Základní škole pasování druháků na čtenáře. Pasování prvňáčků v loňském roce neproběhlo z důvodu pandemie, a tak byli malí čtenáři pasováni až jako druháci. Všichni dokázali, že už jsou šikovnými čtenáři, každý přečetl část pohádky. Poté každý druhák předstoupil před pana starostu ing. Jana Vavřičku a ten položením meče na jich rameno a kouzelnou větou potvrdil, že jsou již platnými čtenáři. Také druháci se podepsali do pamětního listu a dostali na památku knížku a drobný dárek. Akce se konala v rámci projektu Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka.
Ve středu 16. června proběhlo v Základní škole v pasování prvňáčků na čtenáře. Na důkaz, že mohou být pasováni a už číst umí, přečetl každý prvňáček část básničky. Pan starosta obce Ing. Jan Vavřička se ujal slavnostního aktu – pasování. Každý prvňáček předstoupil před pana starostu, který položením meče na jejich rameno a kouzelnou větou stvrdil, že jsou již platnými čtenáři. Poté se každý podepsal za přítomnosti paní knihovnice do pamětního listu místní knihovny. Od obce dostal každý žák pohádkovou knížku a drobný dárek a od paní učitelky medaili. Akce se konala v rámci projektu Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka.
1. června 2021, na Den dětí, se konala na pačejovském nádraží akce, při které byl slavnostně otevřen podchod k nástupištím, na jejichž stěnách jsou použity kresby, které navrhly děti z našich obou škol. Byl připraven program a oceněny vítězné návrhy. Bude to určitě pěkná památka nejen pro autory kreseb. Podchod v Pačejově je tak prvním v republice, který dětské kresby zdobí. Ing. Jan Vavřička
V minulých dnech na základě rozhodnutí naší obce jsme nechali vysázet novou zeleň jako počin ke zlepšení veřejných prostranství a životního prostředí. A tak v lokalitě Pracky vznikla nová alejka z okrasných jabloní a kaštanů, v lokalitě pod Vondrů z okrasných javorů, u vodní nádrže jsou vysázeny břízy a u sv. Huberta dva kaštany. U nového křížku u Blejskoty jsou přidány také okrasné jabloně. Ing. Jan Vavřička
V sobotu dne 22. května 2021 se po roční pauze a za přísných protiepidemiologických opatřeních konalo Jarní kolo hry Plamen v Rabí. Na fotbalovém hřišti se sešlo celkem 10 odvážných hasičských družstev z okresu Klatovy a bojovaly ve třech disciplínách: štafetě 4x60 m, štafetě požárních dvojic a požárním útoku. Pořadatel soutěže povolil pouze starší kategorii dětí, tj. od 11 do 15 let. Proto nemohli soutěžit naši nejmenší členové kroužku, kteří se moc těšili. Věříme, že na podzimním kole si vše vynahradí. Na soutěži jsme si vedli opravdu velmi dobře a v celkovém pořadí jsme se umístili na 2. místě. Našim mladým hasičům moc gratulujeme.
V těchto dnech, díky tomu, že se nám podařilo získat dotaci od Ministerstva zemědělství, bylo zahájeno odbahnění a rekonstrukce obecního rybníka ve Velešicích Na Pasekách. Je to v pořadí po rybníku v Týřovicích, Strážovicích a v Pačejově již čtvrtý obecní rybník, který bude kompletně odbahněn a zrekonstruován. A k tomu jsme vybudovali jeden úplně nový pro zachycení vody v přírodě. Péči o obecní majetek a o vodu je u nás věnována velká pozornost. Ing. Jan Vavřička
Evropský region Dunaj-Vltava (ERDV) uspořádal pod vedením Jihočeského kraje v roce 2020 již druhý ročník soutěže „Vesnice ERDV 2020“. Jedná se o soutěž Evropský region Dunaj – Vltava. To je pracovní trilaterální společenství založené roku 2012, skládající se ze sedmi partnerských regionů tří zemí - Plzeňského kraje, Jihočeského kraje, Kraje Vysočina, Horní Falce, Dolního Bavorska, Horního a Dolního Rakousko. Více informací o evropském regionu se můžete dozvědět na webových stránkách http://www.evropskyregion.cz/.
V rámci soutěže se představují nejlepší obce na území regionu. Plzeňský kraj reprezentovala obec Pačejov, která v roce 2019 získala Zlatou stuhu v soutěži Vesnice roku. Při oficiálním vyhlášení výsledků jí byla udělena cena za pestrý společenský a sociální život s rozmanitými aktivitami a oblíbenými automobilovými závody. Ocenění převzal včera na Krajském úřadu starosta obce Jan Vavřička z rukou členky rady Plzeňského kraje Marcely Krejsové. Do soutěže „Vesnice ERDV 2020“ nominuje každý ze sedmi členských regionů jednu obec do 3 000 obyvatel. Cílem soutěže je především představení úspěšných příkladů z praxe v oblasti celkového rozvoje obcí a oživení center, v oblasti společenského života a mezigeneračního soužití nebo v oblasti zajištění kvalitního života a bezpečnosti pro obyvatele. Vzhledem k epidemiologické situaci se slavnostní předání cen nemohlo v roce 2020 uskutečnit. Ani v letošním roce 2021 se situace nevyvíjela příznivě a proto nebylo možné původně plánované osobní předání cen ze soutěže v rámci výroční konference ERDV. Online slavnostní vyhlášení vítěze „Vesnice ERDV 2020“ proběhlo 27. dubna 2021 a vítězem soutěže se stala dolnorakouská obec Großschönau, jež je držitelkou „European energy Award“, svým obyvatelům nabízí bohatý kulturní, společenský a sportovní život. Ing. Jan Vavřička
Ve středu 5. května 2021 proběhl tradiční pietní akt položení věnce k pamětní desce Zdeňka Hanuše v Pačejově jako uctění památky všech hrdinů II. světové války a výročí jejího konce a osvobození. Aktu se zúčastnili příslušnící 4. obrněné brigády Prácheňsko s bojovými vozidly. Ing. Jan Vavřička
Radní přiložili ruku k dílu
Členové rady obce vybudovali v sobotu v rámci brigády novou farmářskou ohradu u vodní nádrže Na Prachárně. Ohrada v retro stylu krásně dokreslila prostor v okolí nádrže. Catering zajistila členka zastupitelstva a bylo docela veselo. Zase vzniklo něco nového. Děkujeme. Ing. Jan Vavřička
Na nejvyšším místě správního území naší obce byl osazen nový kříž. Byl nalezen při rekonstrukci pačejovského hřbitova a osazen na vrch Plesník (605 m n.m.), j ako prosba za odvrácení pandemie koronaviru a ostatních nemocí a hrozeb. Stalo se tak v pátek 26. února 2021, den před úplňkem. Renovaci kříže a jeho osazení provedl mistr Roman Kovář z Jetenovic, kterému tímto děkujeme. A tak vzniklo nové místo, které láká na vycházky s krásným výhledem a možným zamyšlením. Na území naší obce se nachází 34 křížů a křížků a 1 pamětní kámen. Obec připravuje novou publikaci, ve které budou fotky všech těchto míst s popisem a chceme ji vydat v letošním roce u příležitosti 150. výročí místního kostela Panny Marie Sněžné a pokřtít ji při oslavách tohoto výročí. Ing. Jan Vavřička
I přes mimořádná opatření a nouzový stav, jsou naše vesnice od začátku Adventu krásně vyzdobené. Poděkování patří všem, kdo k adventní výzdobě přispěli. Ing. Jan Vavřička
Ve středu 28. října 2020 se konal pietní akt položení věnců u pomníku padlých v Pačejově a ve Velešicích k uctění památky vzniku naší republiky. Letos, vzhledem k epidemiologické situaci a následným opatřením v nouzovém stavu, bez přítomnosti veřejnosti.
První impuls k obnovení křížku byl pohled do mapy, kde je zakreslen. Pačejovští potvrdili, že opravdu křížek u Blýskoty stál. Nikdo však nevěděl, proč a jaký byl na něm letopočet. Asi v šedesátých letech byl povalen a kamenné části byly odstraněny. V sobotu 19. září 2020 odpoledne odstartoval průvod od Vondrů v Pačejově vsi s kapelou Švitorkou ke křížku. V průvodu šly hasičky v uniformách. Za nimi P. Stanislav Bušta a administrátor Václav Salák, kteří následně křížek vysvětili. Dalšími účastnicemi byl soubor pačejovských žen, který pod vedením Stanislava Smítky zazpívaly krásné církevní písně o kříži a Modlitbu za vlast. Samotný křížek zhotovil kameník Roman Kovář z Jetenovic. Za Spolek promluvil předseda Milan Valeš, za obec místostarosta Milan Běloch. Oba ocenili vzájemnou spolupráci. Děkuji všem za účast a za pomoc při důstojném vysvěcení obnoveného kříže. (B. Behenská)
20. září roku 1920 byl ve Velešicích založen Sbor dobrovolných hasičů. Členové věděli, že chránit majetek svůj a svých spoluobčanů, se podaří jedině organizovaně. 100 let od založení sboru oslavili Velešičtí hasiči 12. září 2020. Po dvanácté hodině se začaly sjíždět spřátelené sbory z Pačejova a Strážovic. Oslav se zúčastnili domácí hasiči v plné parádě, pačejovští muži, ženy a mladí hasiči se svými cvičitelkami. Po nástupu zazněla hymna, následovalo položení věnce k pomníku padlých. Poté promluvil k přítomným starosta sboru Josef Lávička a jednatel sboru Václav Hlaváč. Připomenul nejdůležitější okamžiky, které se odehrály ve stoletém trvání sboru. Slova se ujal též místostarosta obce Pačejov Milan Běloch. Za obec poděkoval za práci, kterou místní hasiči ve Velešicích vykonali. Jsou jediným spolkem ve vesnici a tak se starají o kulturu a vůbec o společenský život místních obyvatel. Po povelech velitele sboru Josefa Laněho se vydal průvod za doprovodu kapely svižným pochodovým krokem na hřiště Paseky. Zde byl připraven odpolední program a pohoštění. Mladí hasiči předvedli, jak umí ovládat rozdělovač a práci s hadicemi. Také ,,staří páni“ si vyzkoušeli, jestli se ještě umí rozběhnout. Muzika Švitorka hrála jako o závod. Sté výročí se vydařilo. Ať se daří ještě další stovky let. (B. Behenská)
Sobota 5. září 2020 se může zapsat zlatým písmem do téměř dvěstěleté historie pačejovské základní školy, neboť byly slavnostně otevřeny nově rekonstruované školní dílny. Finanční náklad na jejich rekonstrukci činil bezmála 2,5 milionu korun, z toho dva miliony byla dotace od MAS Pošumaví. Děti tak dostaly nádherné zázemí pro odbornou a praktickou výuku včetně výborného vybavení. Slavnostního otevření se zúčastnili s dětmi i rodiče a široká veřejnost. Škola připravila hezké vystoupení a občerstvení. Přejeme hodně nových odborných zkušeností.
1. září proběhlo na naší Základní škole slavnostní zahájení nového školního roku. Přivítali jsme 11 nových prvňáků, předali jim dárky od obce a popřáli hodně štěstí. Školní rok začíná. (Ing. Jan Vavřička)
Za účasti více než stovky lidí proběhlo poslední prázdninový den 31. 8. 2020 slavnostní otevření nově vybudované vodní nádrže pro zachycení vody v přírodě v Pačejově. Slavnostního aktu se zúčastnila i radní Plzeňského kraje pro životní prostředí Radka Trylčová a další hosté. Sošce svatého Huberta, která je v areálu umístěna, požehnal pater Mariusz. Nádrž je významným ekologicko stabilizačním prvkem, podporuje biodiverzitu a mikroklima a obsahuje i litorální zónu. Zároveň může sloužit i jako zdroj vody v případě lesních požárů. Voda - základ života. (Ing. Jan Vavřička)
--
Manželé Marie a Zdeněk Jůdovi oslavili 50 let společného života - zlatou svatbu. K tomuto významnému jubileu jim přišli blahopřát zástupci obce a Sboru pro občanské záležitosti. Poděkovali za vykonanou práci a popřáli do dalších let společného života hlavně hodně zdraví.
Fotoreportáž z pačejovské pouti 8. a 9. srpna 2020.
Manželé Růžena a František Veselých oslavili 50 let společného života - zlatou svatbu. K tomuto významnému jubileu jim přišli blahopřát zástupci obce a Sboru pro občanské záležitosti. Poděkovali za vykonanou práci a popřáli do dalších let společného života hlavně hodně zdraví.
Již sedmý ročník "Posezení na návsi" uspořádalo SDH ve Strážovicích v sobotu 18. července 2020. Akce se zúčastnili nejen domácí, ale i lidé ze sousedních obcí. K tanci i poslechu hrál Václav Žákovec s Annou Volínovou a tančilo se od první písničky a zpívalo také. Po skončení pokračoval večer při reprodukované hudbě. I počasí se nakonec přes obavy pořadatelů vyčasilo, zapršelo až později večer a tak má místní SDH za sebou další vydařenou akci. (Ing. Jan Vavřička)
SRDCEM - to je název nového CD místních sester Bělochových, jehož vydání zorganizoval Tomáš Cihlář. Ve čtvrtek 16. července 2020 v podvečer proběhl jeho slavnostní křest a všichni kmotři mu popřáli, aby dělalo radost všem při poslechu a Šárce s Gabrielou skvělou budoucnost nejen v hudební oblasti. Na vydání se finančně podílela i naše obec. (Ing. Jan Vavřička)
Minulou sobotu oslavili manželé Eva a Jiří Liškovi 50 let společného života - zlatou svatbu. K tomuto významnému jubileu jim přišli blahopřát zástupci obce a Sboru pro občanské záležitosti. Poděkovali za vykonanou práci a popřáli do dalších let společného života hlavně hodně zdraví. (Ing. Jan Vavřička)
Zhruba 350 lidí protestovalo v sobotu 11. července 2020 kvůli tomu, že jejich oblast Březový potok je jednou ze čtyř lokalit pro možnou stavbu hlubinného úložiště jaderného odpadu. Akce se zúčastnili obyvatelé i vedení dotčených obcí, zástupci kraje i obyvatelé sousedního Bavorska, kteří si tam jaderný odpad nepřejí.
Při sobotní protestní akci se uskutečnil čtyřkilometrový pěší pochod a dvacetikilometrová jízda cyklistů z Pačejova do Maňovic. Místní vyjadřovali nespokojenost a rozdávali informativní letáky. (Ing. Jan Vavřička)
Minulou sobotu se konala odložená pracovní výroční schůze Mysliveckého spolku Pačejov. Zazněli zprávy jednotlivých členů výboru a zdravice starosty obce, který poděkoval za činnost a spolupráci. Schůze měla také slavnostní část, neboť byl pasován na myslivce nový člen a také dva členové pasováni na lovce. Myslivci pak setrvali v družné zábavě.
--
Ing. Jan Vavřička
starosta obce Pačejov

V sobotu dopoledne proběhla za účasti bezmála 500 lidí, občanů našich vesnic,protestní blokáda na Velkém Boru. Mottem dnešního protestu bylo "Už toho máme dost"! Občanská nespokojenost byla projevem proti zúžení počtu lokalit, vytypovaných pro úložiště jaderného odpadu, z 9 na 4, kde lokalitě Březový potok zůstal černý Petr. Zazněl jasný protest proti tomuto záměru a proti zvůli státních úředníků z Prahy a nastupující diktatuře bílých límečků pod vedením superministra Karla Havlíčka. Na závěr, kromě poděkování účastníkům, zaznělo z úst všech starostů z lokality: Jeden za všechny, všichni za jednoho. Děkujeme za podporu svojí účastí také senátoru Václavu Chaloupkovi a Straně zelených.
Na valné hromadě DSO Horažďovicko proběhl slavnostní křest knihy "Horažďovicko pod Práchní", kterou mikroregion vydal jako regionální učebnici. Slavnostního křtu se jako kmotři zúčastnili starostové Horažďovic Václav Trčka a Michael Forman, přítomni byli také někteří z autorů a starostové z z regionu.

Ing. Jan Vavřička
starosta obce Pačejov
Oslavy konce války proběhly sice ve skromných podmínkách, ale proběhly. 5. května projela naše vesnice "kolona svobody" a 6. května jsme položili věnec k pamětní desce našeho rodáka, příslušníka RAF, Zdeňka Hanuše a vzdali hold všem, kteří bojovali za naši svobodu. (Ing. Jan Vavřička)
Dne 22. dubna 2020, byla dokončena obnova křížku u Blýskoty, který zde stál desetiletí a byl zbourán někdy v šedesátých letech. Autorem návrhu a realizace byl pan Roman Kovář z Jetenovic. Obnova byla provedena na základě iniciativy Spolku pro obnovu památek a chtěl bych poděkovat hlavně paní Behenské a panu Valešovi. Náklady na obnovu hradí obec ze svého rozpočtu. Osobně jsem moc rád, že byl křížek obnoven a zvláště v letošním magickém roce z hlediska letopočtu i současné divné doby. Věřím, že je to od obce velmi dobrý počin, který přispěje k tomu, aby vše dobře dopadlo. Až pomine tato divná doba uspořádáme patřičnou slavnost.(JV)
Naše základní škola uspořádala v těchto dnech soutěž ke 100. výročí vzniku české vlajky. Děti měly za úkol vytvořit plakát s českou vlajkou a někým ze současných hrdinů včetně posilující slovní výzvy nebo poděkování. Podívejte se, jak to dopadlo. Škole i všem dětem, které poslaly své návrhy, vřele děkujeme. za realizaci výborného nápadu v této divné době. Ing. Jan Vavřička, starosta obce Pačejov
Kulturní komise připravila na sobotní večer 7. března 2020 divadelní představení. Divadelní soubor „Tyjátr“ Horažďovice uvedl anglickou divadelní detektivní hru „Plynové lampy“ v režii PhDr. Jana Kouby. Hra byla velmi napínavá a diváci odměnili herce velkým potleskem. Děkujeme hercům za jejich čas a skvělé herecké výkony.
Sobotní podvečer byl ve znamení výroční schůze jednoho z nejaktivnějších spolků obce - Automotoklubu Pačejov. Za vysoké účasti členů byl zhodnocen loňský rok a věru bylo co hodnotit. AMK Pačejov - to není jen rally. To je i školení řidičů, jezdců, pořadatelů. To je celý seriál slalomů včetně M ČR, to jsou besedy a charitativní činnost. Členové také zajišťují dispečinky na všech rally v celé ČR. No a vlastní pačejovská rally - to je třešnička na dortu v celoroční práci a činnosti. To vše zaznělo ve zprávách výboru včetně zprávy o hospodaření. Na výročce byly i oceněny posádky, které AMK reprezentují a také členové - jubilanti. Starosta obce ve své zdravici zhodnotil spolupráci, které je na výborné úrovni, poděkoval za spolupráci a propagaci obce v roce loňském a do roku letošního popřál naplnění všech cílů. Je to rok 60. výročí vzniku spolku a čeká jej "velká " dvoudenní rally v M ČR. (JV)

Přijetí u prezidenta republiky. Starosta naší obce společně se starosty obcí Zlaté třináctky vítězů v soutěži Vesnice roku byli pozváni na Pražský hrad, kde je přijal prezident republiky Miloš Zeman. Ve svém vystoupení poděkoval za práci v obcích a strávil s nimi v besedě o jejich práci a starostech asi hodinu. Bylo to příjemné setkání. Po ukončení měli možnost prohlídky reprezentačních prostor jižního křídla paláce.
Pozvání do Sněmovny. Starosta naší obce společně se starosty obcí Zlaté třináctky vítězů v soutěži Vesnice roku byli pozváni do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Jménem vedení sněmovny je přijal místopředseda Vojtěch Pikal, protože předseda Radek Vondráček byl v zahraničí. Ve svém vystoupení poděkoval za práci v obcích a strávil s nimi v besedě o jejich práci a starostech asi hodinu. Bylo to příjemné setkání. Po ukončení měli možnost navštívit jednací sál Poslanecké sněmovny.
Poděkování obou komor Parlamentu České republiky naší obci
V sobotu, dne 22. února 2020 Spolek dobrovolných hasičů Pačejov pořádal tradiční dětský maškarní ples v klubu kulturního domu v Pačejově-Nádraží. Hasičky si opět připravily pestrý zábavný program od 14 hodin. Soutěží, tance, a zpěvu bylo tolik, že si děti nestihli ani odpočinout. Rej rozmanitých masek byl doprovázen známými písničkami z pohádek. A co by to bylo za ples, kdyby chybělo kolo štěstí a soutěž o nejlepší masky oceněny tak jako každý rok nádhernými dorty. Za taneční kreace, soutěživost, zručnost a hbitost byly všechny masky odměněny sladkostmi a propagačními materiály s hasičskou tématikou. Děkujeme všem dětem, rodičům, sponzorům a obci Pačejov za podporu a možnost, strávit příjemné sobotní odpoledne s dětmi.
[Hasičky Pačejov]
V sobotu 22. 2. 2020 dopoledne bilancoval svoji činnost v uplynulém roce také náš Včelařský spolek.Včelaři jsou svojí záslužnou prací důležitou složkou společnosti a hospodářství. Bez včel by nebylo života. Starosta poděkoval za jejich činnost a řekl, že si jejich práce nesmírně vážím. Na závěr jim popřál hodně zdraví pro ně i jejich včeličky a také omlazení jejich řad. Náš spolek má 26 členů a dohromady 207 včelstev.(JV)
V pátek večer se konala činovnická výroční schůze našeho skautského střediska Jestřáb. Zhodnotilii činnost v loňském roce a naplánovali akce na rok letošní. Starosta skautům poděkoval za spolupráci a vyjádřil naději, že bude letos úspěšně pokračovat. Středisko čeká uspořádání okresního kola Svojsíkova závodu a oddíl oldskautů bude organizačně zajišťovat 6. Národní oldskautské Jamboree. Na závěr diskuze čekalo malé překvapení - bratr Joe z oddílu oldskautů v rámci ochrany životního prostředí a omezení používání igelitových tašek ušil pro všechny tašky látkové.(JV)
Starosta obce přijal v zasedací místnosti úřadu v přítomnosti zástupce Sboru pro občanské záležitosti a pracovnic úřadu manžele Větrovcovi, kteří oslavili 60 let společného života - diamantovou svatbu. Ve svém vystoupení jim poděkoval za odvedenou práci pro společnost, řádnou výchovu dětí,a popřál do dalších let společného života hodně zdraví a příjemných chvil a předal dárky k tomuto jubileu. Zazněla i básnička a samozřejmě přípitek. Hodně se vzpomínalo a byly to velice příjemně strávené chvíle. (Ing. Jan Vavřička)
V sobotu 15. února 2020 v pravé poledne vypuklo ve Velešicích pravé masopustní veselí. Za účasti více než padesáti masek a hojné účasti obyvatel zahájil průvod rychtář, který zároveň z rukou starosty obce přijal povolení ke konání masopustního průvodu. Pak už průvod procházel jednotlivými částmi Velešic a Týřovic a navštívil jednotlivá stavení, kde čekalo bohaté pohoštění. Cíl průvodu byl v místní hospůdce, ve které probíhala masopustní veselice do nočních hodin. Tato staročeská tradice se ve Velešicích konala již po šestašedesáté. Úctyhodné. Děkujeme. (JV)
Shromáždění členů a členek Tenisového klubu Pačejov proběhlo sobotu 15.2.2020 v restauraci v Pačejově – nádraží. Místopředseda spolku přečetl podrobnou chronologickou zprávu o činnosti roku 2019. Ve zprávě o hospodaření spolku byli přítomní podrobně informováni o stavu financí za období roku 2019. Předseda spolku navrhl projednat body týkající se úprav v areálu tenisového kurtu a možné spolupráce na tomto záměru s vlastníkem areálu, kterým je Obec Pačejov. V diskusi byla zmíněna problematika potřebnosti tenisové zdi pro děti a začínající tenisty, plány spolku na rok 2020 a poděkování sponzorům. V diskusi vystoupil také přítomný starosta Pačejova s konstatováním, že spolupráce TK Pačejov s Obcí Pačejov je dlouhodobě vnímána jako prospěšná a potřebná pro obě strany a hlavně pro veřejnost. Plány TK Pačejov do budoucna jsou poměrně ambiciózní a všichni v TK věří, že v r. 2021, kdy bude mít spolek výročí 10. let od založení, budeme moci konstatovat jejich úplné naplnění. (Jiří Hák – předseda spolku)
V pátek 7. února 2020 oslavili zlatou svatbu manželé Václav a Zdeňka Marešovi za Strážovic. K tomuto jubileu jim přišli blahopřát zástupci Sboru pro občanské záležitosti a starosta obce. Přejeme hodně zdraví do dalších společných let. Gratulujeme! (Ing. Jan Vavřička)
--
Klubový večer s lidovou písničkou se vydařil. Plná hospůdka v Pačejově nádraží v pátek večer vyslechla pěkné povídání a ještě lepší lidové písničky v podání harmonikářů "Bráchové" Franty Strnada a Jirky Kaisera, při nichž často zpívala celá hospoda. A ani po třech hodinách se nikomu domů nechtělo. (Ing. Jan Vavřička)
V sobotu 25.1. se uskutečnila v restauraci v Pačejově – nádraží Členská schůze TJ Sokol Pačejov z.s. Byl zhodnocen rok 2019 pod vedením nového omlazeného patnáctičlenného výkonného výboru. A bylo to úspěšné bilancování. Nejvýznamnější akcí byly srpnové oslavy 80. výročí založení S. Pačejov spojené s vyhlášením Pačejova vesnicí roku Plzeňského kraje. Zazněly zprávy o činnosti, zprávy o hospodaření, zprávy revizní komise a zprávy o činnosti všech mužstev spolku včetně ASPV. Oboustrannou spokojenost se vzájemnou spoluprací potvrdili zástupci představenstva Sokola a přítomný místostarosta Pačejova Milan Běloch. Do síně slávy S. Pačejov byli uvedeni manželé Helenka Švecová a Jiří Švec. Fotbal v Pačejově žije a diváci se mohou těšit na jarní napínavé zápasy krajské soutěže, kterou chceme určitě udržet i pro další roky. (Předseda TJ S. Pačejov)
Minulý pátek se také konala výroční schůze Spolku pro obnovu památek, jehož součástí je pěvecký a taneční soubor "Šikovné baby". Loňský rok byl pro spolek i pro obec velmi úspěšný a spolupráce výborná. Zazněly zprávy o činnosti a hospodaření a schválen plán práce na rok letošní. Starosta obce poděkoval za spolupráci a popřál i úspěchy do budoucna. Nakonec bylo společné posezení s harmonikou. (Ing. Jan Vavřička)
Zastupitelstvo naší obce rozhodlo o podání žádostí o dotace na vybudování kanalizace a ČOV v naší obci. Je to určitě správné rozhodnutí a jiná cesta není.Za slušné účasti občanů proběhla diskuze k tomuto tématu. Obec se bude muset zadlužit a splácet. Také bude rozkopaná a začne vybírat stočné.Přesto všechno se musí kanalizace vybudovat. Je to o dalším rozvoji a také kvalitě životního prostředí. Budeme si držet palce, aby dotace vyšla. (Ing. Jan Vavřička)
Další valná hromada se konala v sobotu v podvečer ve Strážovicích, kde tamní Sbor dobrovolných hasičů hodnotil uplynulý rok. Zazněly zprávy jednotlivých členů výboru a ve funkcích byl potvrzen stávající výbor. I zdejšímu sboru poděkoval starosta obce za celoroční spolupráci a následovalo společné posezení. (Ing. Jan Vavřička)
O uplynulém víkendu pokračovaly výroční valné hromady zájmových spolků, tentokrát SDH Pačejov. Uplynulý rok, jak vyplynulo ze všech zpráv , byl velice úspěšný a spolupráce s obcí výborná. Po 37 letech byl zvolen nový starosta sboru, v pořadí třetí z rodu Jungerů. Starosta obce poděkoval za spolupráci a ocenil končícího starostu sboru a jeho náměstka Pamětní medailí a nově zvoleným popřál úspěch a hodně nových nápadů. Po skončení pokračovala společná zábava. (Ing. Jan Vavřička)
V sobotu 4. ledna v podvečer se konala v pačejovském kostele první akce z kulturního kalendáře naší obce - Tříkrálový koncert v podání zpěváckého spolku "Prácheň", který má více než 160ti letou tradici. Krásný duchovní i kulturní zážitek. Děkujeme! (Ing. Jan Vavřička)
O uplynulém víkendu se vnaší obci konala Tříkrálová sbírka. Děkujeme všem, kteří přispěli i kteří ji zabezpečovali. (Ing. Jan Vavřička)
V sobotu 4. 1. 2020 se konala protestní akce proti úložišti radioaktivního odpadu. Zúčastnili jsme se spolu s ostatními starosty z lokality Březový potok setkání s lidmi a bylo jich více než čtyři stovky, kteří svojí účastí na pochodu přišli podpořit náš boj proti úložišti, abychom jim poděkovali za jejich podporu a to vše za účasti České televize ....Děkujeme! (Ing. Jan Vavřička)
Maratón výročních schůzí našich zájmových spolků zahájil v sobotu před vánočními svátky Sbor dobrovolných hasičů ve Velešicích. V podaných zprávách starosty sboru, jednatele, hospodáře a velitele zhodnotili svoji celoroční činnost, za kterou jim poděkoval ve svém vystoupení starosta obce. Příští rok bude pro tento spolek jubilejní, neboť SDH Velešice bude slavit 100. výročí založení a přípravy oslav se již začínají rozbíhat na plné obrátky. Po skončení následovalo společné posezení. (JV)
Na pozvání Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova starosta obce společně se starosty ostatních vítězných obcí v soutěži Vesnice roku navštívil Prahu. Návštěvu provázela krásná předvánoční atmosféra a výzdoba. Navštívili Ministerstvo pro místní rozvoj v jeho nádherné budově na Staroměstském náměstí a zúčastnili se slavnosti v hlavním sále Valdštejnského paláce, kde od zástupců Senátu a ministerstev obdrželi Pamětní listy za úspěch v soutěži. Nádherná akce. Ing. Jan Vavřička
Pan hejtman byl ve školce v Pačejově. Téměř celý týden se připravovali ve školce v Pačejově na vzácnou, ne však neznámou návštěvu. Děti se nemohly dočkat až se dostaví pan hejtman Plzeňského kraje Josef Bernard. Přijel společně se svým týmem. Děti ho znají, ve školce již byl na přestřižení pásky u nového dopravního hřiště. Tentokrát přijel, aby četl dětem před odpoledním odpočinkem pohádky. Děti se zájmem poslouchaly a najednou se jim zavírala očička. Neměl to pan hejtman jednoduché. Ještě než se děti uložily k odpočinku, musel odpovídat na řadu dotazů. Např. jaké má rád jídlo a jaké nemá rád, jaký dárek si přeje od Ježíška, jestli na Štědrý večer má také rybu. Pan hejtman trpělivě a s úsměvem odpovídal. Ještě rozdal dárečky, které dětem přivezl. Každý dostal chlupatého pejska. Dostavil se také pan starosta obce pan Jan Vavřička. Jednak přivítal pana hejtmana ve školce a pak s ním musel absolvovat ,,zábavné nástrahy“, které pro ně připravily děti a paní učitelky. V oddělení starších dětí, Motýlků, se děti představily vystoupením ,,Kdysi čerti rohatí po světě chodili“, které připravily paní učitelky. Na tanečky se zapojil také pan hejtman i pan starosta. Nakonec děti předaly panu hejtmanovi velké přání, ve kterém bylo napsáno mnoho dalších přáníček, které sami vymyslely a určitě to bylo od srdíčka. Atmosféru pátečního odpoledne všichni prožívali v pohodě, dobré a přátelské náladě. Nakonec ještě předání symbolických dárků, vzájemné přání k Vánocům a do nového roku. 14.12.2019 Behenská
Plný sál Kulturního domu v Pačejově byl v sobotu navečer svědkem již 6.ročníku tradičního vánočního koncertu „Nesem vám noviny aneb Děti dětem“, který připravili současní i bývalí žáci pačejovské školy pod vedením pana učitele Tomáše Cihláře. Výtěžek z dobrovolného vstupného letos putoval na dětské hematologické oddělení Fakultní nemocnice v Plzni, kde poslouží k nákupu „veselého oblečení“ pro zdravotnický personál. Vybrané modely prezentovali divákům v minimódní přehlídce v závěru dvouhodinového pořadu žáci 8. a 9.ročníku. Vedoucí lékař hematologického oddělení MUDR.Tomáš Votava posléze převzal od účastníků koncertu šek ve výši 7 000,-Kč a od pačejovského automotoklubu šek v hodnotě 4 000,-Kč. Navíc si z Pačejova odvezl i zmíněnou kolekci „veselého oblečení/, na kterou přispěli různí místní i „přespolní“ sponzoři. Tradičním hostem koncertu byla i paní poslankyně Parlamentu ČR Mgr. Miloslava Rutová. Celý večer se nesl v nádherné atmosféře a pěvecké výkony ocenili nejen diváci, ale i starosta obce Ing.Jan Vavřička, který aktérům koncertu poděkoval a předal veliký šestikilový dort. Dík patří i všem, kteří tuto myšlenku a samotnou akci dokázali podpořit.
*Advent je tady! V sobotu o minulém víkendu zahájili Advent na pačejovské návsi.Slavnost uvedli trubači, vystoupily místní děti a samozřejmě Šikbaby se zpěvem koled. Setkání občanů pozdravil starosta obce a poprvé v historii požehnal stromku a adventnímu věnci místní pan farář. Celý podvečer zakončil nadílkou Mikuláš s čerty. V neděli odpoledne se v kulturním domě konala Mikulášská nadílka za slušné účasti dětí, rodičů a prarodičů. Děti tvořily, hrály hry a konala se balonková show. Na závěr přišli čerti s Mikulášem a děti dostaly nadílku.Celé odpoledne připravila kulturní komise se skauty. Děkujeme. Po skončení Mikulášské se všichni přesunuli ke stromu, který byl slavnostně rozsvícen za zpěvu pěveckého souboru Základní školy pod vedením Marie Hlůžkové. Voněl svařák a podávaly se domácí skvělé perníky a koláčky. Starosta popřál hezký advent a na závěr si děti vypustily balonky s přáním a spokojené se rozcházely ke svým domovům. Děkujeme organizátorům i všem, kteří přišli. Ing. Jan Vavřička
Stejně jako v předchozích letech, tak i v letošním roce se zapojili žáci Základní školy Pačejov do projektu „Pomáháme přírodě“. Odevzdali úctyhodných 1060 kg kaštanů, které si následně rozdělili členové Mysliveckého spolku Pačejov a Správy Národního parku Šumava, kde poslouží jako doplňkové krmivo pro zimní přikrmování spárkaté zvěře. Králem mezi letošními sběrači byl bezkonkurenčně žák 6.ročníku Michal Ladman. Pro všechny žáky, kteří se do akce zapojili, bude v zimním období uspořádán výlet na Srní spojený s návštěvou tamějšího vlčince a jelení přikrmovací obůrky Baranky. Všem žákům i učitelům, kteří se do akce zapojili, patří uznání a poděkování! /Mgr.Tomáš Cihlář/
24.11.2019* Kulturní komise obce Pačejov připravila pro naše občany další divadelní představení. Tentokrát to byla v podání Ochotnického spolku Bolešiny Drdova pohádka "Dalskáty, hříšná ves aneb zapomenutý čert". Téměř vyprodaný sál kulturního domu měl možnost shlédnout nádherné výkony všech herců, pro které to byla zároveň derniéra. Po skončení představení vyslechli ochotníci velké poděkování potleskem , ale i slovy starosty obce a všichni se rozcházeli velice spokojeni včetně čtyř desítek školou povinných dětí. Děkujeme ochotníkům i divákům. (Ing. Jan Vavřička)
Agilní Automotoklub Pačejov uspořádal tradiční předvánoční besedu s významnými osobnostmi našeho automobilového sportu. Pozvání letos přijala úspěšná mladá posádka Filip Mareš a Jan Hloušek - vícemistři ČR a mistři Evropy do 28 let. Hostem večera byl i populární příbramský matador Josef Peták. Bezmála dvouhodinové zajímavé povídání se zcela zaplněnému sálu olšanského pohostinství určitě líbilo. Výtěžek z dobrovolného vstupného poputuje stejně jako v předchozích letech na charitativní účely - konkrétně na dětské hematoonkologické oddělení FN v Plzni. Oficielně bude dar předán na vánočním koncertu "Nesem vám noviny aneb Děti dětem" který se uskuteční v sobotu 14.prosince v KD Pačejov, /Mgr.Tomáš Cihlář/
V pátek jsme přivítali malé občánky. V Pačejově je už dávnou tradicí uvítat ty nejmenší občánky do života. Tato tradice se každým rokem opakuje dodnes. Většinou bývá vítání v podzimních měsících. Jsou zváni rodiče s dětmi, které trvale bydlí ve vesnicích, které patří pod Obec Pačejov. Některý rok je na děti bohatý a je to radost, někdy se také nedaří. Přišla s rodiči jedna holčička s velkou mašlí a tři kluci. V krásně vyzdobené obřadní síni kulturního domu, čekala na děti kolébka s nadýchanými peřinkami. Než se rodiče podepsali do pamětní knihy, tak si ji užívaly. Pan starosta Ing. Jan Vavřička přivítal děti, rodiče i hosty, popřál všem zdraví a krásný život v naší obci.V případě, že osud odvane některé z dětí do světa, aby se rádi vracely do své rodné obce. Členka Sboru pro občanské záležitosti každému předala tašku s dárky a poukázku na finanční hotovost. Součástí obřadu bylo focení na památku vítání 2019. Pačejov. 17.11.2019 B. Behenská
V kulturním domě v Pačejově nádraží se 9. listopadu 2019 konal již tradiční 4. ročník gastronomické soutěže tentokrát o nejlepší bramborový salát. Do soutěže bylo přihlášeno úctyhodných 22 vzorků a ty hodnotila čtyřčlenná porota v čele se zkušeným mistrem šéfkuchařem Vaškem Holým. A měla těžkou práci, ochutnat všechny vzorky a rozhodnout. Celé odpoledne a podvečer provázela svojí říznou dechovkou místní kapela Švitorka. V šest hodin večer bylo rozhodnuto a dlužno dodat, že porota se na prvních třech místech shodla jednohlasně. Třetí místo obsadil Josef Pinta z Loužné, druhé Zdeněk Chaluš z Velešic a zvítězil ?? kolektiv dětí z Mateřské školy Pačejov, který vyrobil vítězný salát za účinné podpory učitelského sboru. Gratulujeme!! Celá soutěž proběhla za skvělé účasti diváků a tak poděkování patří jim, všem soutěžícím, porotě, Švitorce a samozřejmě kulturní komisi pod vedením Miloslavy Hlůžkové, která celou soutěž organizovala. Děkujeme.
28.říjen 2019* Tak jako na mnoha místech naší republiky, tak i v naší obci se konal pietní akt položení věnců u pomníku padlých v Pačejově a Velešicích k uctění památky 28. října - vzniku naší republiky. Poděkování patří občanům, kteří si našli ve sváteční den chvíli a tohoto pietního aktu se zúčastnili. Děkujeme. (JV)
27.říjen 2019* Zhruba stovka návštěvníků přišla o prodlouženém svátečním víkendu na vystoupení Olgy Baričičové a kamarádů do pačejovského kulturního domu.Panovala skvělá nálada a atmosféra , při třetí písničce zpívala polovina diváků a při šesté již všichni. Zazněly krásné moravské písničky, při nichž nezůstalo jedno oko suché. Domů se rozcházeli všichni v nádherné náladě a spokojeni. Škoda jen, že domácí si neváží možnosti kulturního vyžití doma a raději za ním jezdí jinam. (JV)
Žáci a učitelé ZŠ Pačejov připravili na pátek 1.11. projektový den „Bezpečná škola“. Jeho součástí byl již čtvrteční zábavně-naučný program „Bezpečný pes“, který přijela do Pačejova prezentovat kynoložka Kateřina Cirkovská s pitbullem Guccim. Děti se seznámily se psí fyziologií, morfologií a obecnou kynologií, naučily se znát řeč psího těla, mimiku a rozpoznat varovné signály. Další část ukázky byla věnována řešení konkrétních situací ze života, do kterých se může dítě spolu se psem dostat, jak tyto situace konkrétně řešit a jak si chránit důležité části těla v případě útoku psa.
Páteční projekt „Bezpečná škola“, otevřený i veřejnosti, si připravili pod vedením svých učitelů žáci druhého stupně, kteří jej následně sami aktivně prezentovali svým mladším spolužákům. Na programu byly mimo jiné například zimní úrazy, požáry, prevence úrazů, nebezpečné hračky, živelné pohromy a další témata. Celá zajímavá akce se určitě vydařila. /Mgr.Tomáš Cihlář/
LIPOVÁ
To je název vítězné obce v celostátní soutěži Vesnice roku, která se nachází v Ústeckém kraji ve Šluknovském výběžku. Tam první říjnový víkend vyrazila v pět hodin ráno devítičlenná delegace naší obce, protože zde probíhalo předávání cen získaných v této soutěži. V pozvánce na tuto akci stálo, že máme mít oblečení v barvách vítězné obce, tj. červená a zelená, takže naše delegace měla apartní červené kloboučky se zelenou stuhou a nápisem „ Obec Pačejov gratuluje Lipové“. Celá slavnost začala ráno děkovnou mší v místním kostele, v deset hodin bylo zahájeno předávání cen. K našemu velkému překvapení naše obec získala ocenění celostátní komise „Za společenský život a pospolitost všech místních částí“.(viz foto níže). Měli jsme velkou radost, neboť je to jakási Modrá stuha v rámci celé republiky a to je ocenění vysoké. Celý slavnostní akt předávání cen trval více než dvě hodiny. Vítězná obec nám všem starostům ostatních 12 obcí předala na závěr krásný dar – do dřeva vyřezaný znak obce (viz foto níže). Po obědě probíhaly prohlídky vítězné vesnice a byl připraven bohatý kulturní program, vystoupení dětí ZŠ a MŠ, kapel různého žánru, světelná show a ohňostroj včetně večerní veselice. Byla to další příležitost, kdy se sešli zástupci „zlaté třináctky“ nejlepších vesnic z celé České republiky a družba mezi námi pokračovala a prohlubovala se. Navázali jsme nová přátelství, získali další kontakty a měli jsme možnost se i něco přiučit. A mohu vás ubezpečit, že Pačejov byl na této slavnosti vidět a nezklamal. Jan Vavřička
Ukázku sokolnictví mohli v pátek 11.října na školním hřišti zhlédnout žáci ZŠ Pačejov. Zajímavou prezentaci mnoha opeřených dravců poutavým způsobem prezentovali zkušení sokolníci Miloslav Vondruška se synem ze Zborov u Českých Budějovic. Akce se všem velice líbila, už i proto, že se děti staly aktivními spoluúčastníky. /foto Mgr.Tomáš Cihlář/
LUHAČOVICE 2019
V pátek 13. září před polednem vyrazila početná výprava více 40 lidí z Pačejova na vyhlášení výsledků celostátního kola soutěže Vesnice roku do Luhačovic. Cesta v doprovodu harmoniky pěkně ubíhala, problém byl samozřejmě na dálnici D 1, kde probíhají rozsáhlé úpravy. I ty však byly překonány a v podvečer jsme dorazili do cíle naší cesty. Následovala večeře a ubytování, někteří pak vyrazili na prohlídku města, ostatní poseděli v místě ubytování ve Sportovním centru. Den „D“ nastal v sobotu. Už brzy po ránu bylo nutno přestěhovat do našeho stánku obce Pačejov na Lázeňském náměstí všechny potřebné zásoby, propagační materiály, speciality k ochutnání, které vyráběly pačejovské ženy i ty, které jsme získali od výrobců regionálních potravin. Od devíti hodin již proudily davy návštěvníků ke stánkům jednotlivých finalistů soutěže, aby získaly a ochutnaly to, co je ve stáncích nabízeno. Náš stánek byl v neustálém obležení a všichni měli plné ruce práce, aby zájemce uspokojili. K tomu jim hrál náš harmonikář a zpívaly Šikbaby, takže práce šla pěkně od ruky. U stánku se zpívalo i tancovalo, panovala skvělá nálada, všichni se jen usmívali. Návštěvníci hodnotili náš stánek vysoko, jako jeden z nejlepších a všichni naši, kteří měli ve stánku službu, byli usměvaví, ochotní a vstřícní.
V 11 hodin byl zahájen „Jarmark venkova“, při němž odpoledne probíhalo vyhlášení soutěže a protože se také zároveň konal folklorní festival Dětských písní a tanců, tak se na pódiu střídaly s vystoupením dětské soubory. Ač se to nezdá, napětí stoupalo a všichni nedočkavě očekávali čtvrtou hodinu odpolední, kdy mělo být zahájeno vyhlašování.To začalo za účasti stovek lidí představováním jednotlivých finalistů, každý starosta odpovídal na nějaké otázky moderátora. Třináct zlatých finalistů, všichni tajně doufali ve vítězství, ale vyhrát může jenom jeden. Říkali jsme si s ostatními starosty – to je prostě na sirku, vytáhnout a záleží, kdo bude mít to štěstí. Vyhlašují se první tři místa, žádné další, k tomu Cena veřejnosti a Koláčová cena. Osm vesnic zesmutnělo, i v naší výpravě se projevilo zklamání, které však postupně opadalo a na tváře našich lidí se vrátily úsměvy. Večer jsme poseděli s harmonikou, ti co měli větší výdrž ještě vyrazili do města. A ráno po snídani sbalit, a vyrážíme na cestu k domovu. Nálada po cestě byla skvělá, většina bědovala, že jim od smíchu bolí břicho. A všichni se shodli – takový zájezd by se měl zopakovat. A proč ne? Dovolte mně na tomto místě poděkovat všem „účastníkům zájezdu“. Byli skvělí a vzorně reprezentovali obec Pačejov i Plzeňský kraj. A naše obec patří do „zlaté třináctky“. Co víc si můžeme přát? (Jan Vavřička)
Děti v Pačejově a okolí dostali krásný dárek. Ve čtvrtek 5.září odpoledne přestřihli společně v areálu pačejovské mateřské školy slavnostní symbolickou pásku starosta Pačejova Jan Vavřička a hejtman Plzeňského kraje Josef Bernard. Hřiště bylo vybudováno finančním nákladem 789 tis. Kč. Z toho 480 tis. Kč činila dotace Plzeňského kraje a 309 tis. Kč bylo hrazeno z rozpočtu obce Pačejov. Hřiště je jedinečné v Plzeňském kraji i tím, že se nachází přímo v areálu školky a budou je využívat i ostatní školy a školky z regionu. Bylo vybudováno za necelý měsíc a je jedinečné i použitou technologií. Povrch tvoří chlorkaučukový granulát spojený polyuretanovým pojidlem, jedná se o měkký a tím i bezpečný povrch, který skvělým způsobem odvádí vodu. Slavnostní otevření se těšilo velkému zájmu veřejnosti. /Tomáš Cihlář/
Součástí slavnostního zahájení nového školního roku bylo i odhalení pamětní desky PhDr.Vladimíra Šedivého na budově Základní školy v Pačejově. Vladimír Šedivý se narodil 17.ledna 1888 v tehdejším Pačívě – železniční stanici. Pokřtěný byl 22.ledna 1888 v pačejovském kostele. V letech 1894 - 1896 navštěvoval zdejší lidovou školu. Byl to náš významný jazykovědec, pedagog, spisovatel, autor řady jazykových učebnic a slovníků, jeden z našich největších znalců slovanských jazyků, zakladatel moderní slovenské odborné literatury po roce 1918. S podrobným životopisem se můžete seznámit na webových stránkách www.pacejov.cz /Mgr.Tomáš Cihlář/
Už je to tady! Nový školní rok 2019/2020 byl v pondělí 2.září slavnostně zahájen. Po úvodním slově paní ředitelky RNDR.Hany Aldorfové pozdravil všechny přítomné i starosta obce Ing.Jan Vavřička. Poděkoval žáků a učitelům školy, kteří významnou měrou přispěli k prezentaci obce v soutěži Vesnice roku 2019, která skončila pro Pačejov vítězstvím v krajském kole a ziskem "Zlaté stuhy". Zvláštního přivítání, včetně upomínkových dárků se dostalo prvňáčkům, kteří zahájili novou etapu svého života. Součástí zahájení nového školního roku bylo i slavnostní odhalení pamětní desky PhDr. Vladimíra Šedivého. Samostatnou reportáž z tohoto aktu přineseme zítra. /Mgr.Tomáš Cihlář/
Na 500 hostů se v sobotu 17. srpna 2019 zúčastnilo slavnostního vyhlášení výsledků jubilejního 25. ročníku prestižní soutěže Vesnice roku na pačejovském hřišti. Účastníky vítala místní kapela Švitorka a pěvecký soubor Šikbaby, po nich bylo zahájeno slavnostní vyhlašování výsledků za účasti hejtmana Plzeňského kraje Josefa Bernarda, jeho náměstků a radních, náměstků ministrů pro místní rozvoj a zemědělství, poslanců a senátorů a dalších hostů, kteří zastupovali vyhlašovatele soutěže. Nechyběli starostové sousedních obcí, zástupci mikroregionů a samozřejmě starostové z obcí, které soutěžily nebo v minulosti zvítězily. V úvodu byly předány diplomy a čestná uznání, následovala Cena rady Plzeňského kraje a hejtmana a po nich se již rozdávaly stuhy - oranžová, zelená, bílá a modrá. Vyvrcholením celé slavnosti bylo předání stuhy Zlaté, kterou převzal starosta a místostarosta obce Pačejov podporováni souborem Šikbaby a servisním týmem za obrovského jásotu a potlesku všech přítomných. Pačejov je nejlepší! Následoval kulturní program, ve kterém vystoupily děti z místní mateřské školy a pěvecký a taneční soubor Šikbaby, po nich Švitorka, Astra band a skupina Relax. Chtěl bych touto cestou poděkovat všem, kteří se podíleli na tomto obrovském úspěchu ať při prezentaci obce, tak při přípravě a průběhu slavnostního vyhlášení. Byli jste skvělí !!! (JV)
Sokol Pačejov důstojně oslavil své 80.narozeniny. Na sobotní odpoledne 17.srpna připravil ve spolupráci s Obecním úřadem Pačejov pro veřejnost pestrý program, který by se dal nazvat "Dva v jednom". Ukázalo se, že myšlenka spojit sokolské oslavy se slavnostním vyhlášením soutěže "Vesnice roku 2019" byla více než dobrá. V areálu hřiště Sokola Pačejov se pořád něco dělo od dopoledne až do pozdních nočních hodin. V rámci sportovního odpoledne byla sehrána tři fotbalová utkání. Vše odstartoval zápas přípravek Pačejova a Chanovic. Poté je vystřídali muži obou klubů v rámci přípravného utkání. Vrcholem oslav pak byl zápas pačejovské staré gardy s týmem internacionálů České republiky. Ti prokázali své nesporné kvality a zvítězili 6 : 1, když se třikrát trefil Tomáš Kuchař, dva góly vstřelil Robert Vágner a a jednou skóroval Jiří Ondra. Čestný úspěch domácích zaznamenal Petr Pavelec. Zápas řídil legendární rozhodčí Pavlín Jirků. Před zápasem pronesli své zdravice František Kába, předseda TJ Sokol Pačejov, starosta obce Jan Vavřička, předseda Pošumavského sportovního sdružení Klatovy Josef Skála a zástupce OFS Václav Zahradník. Do síně slávy Sokola Pačejov byl oficielně uveden pan František Modl, který provedl čestný výkop. Program v areálu našeho hřiště pak pokračoval na parketu taneční zábavou a vyvrcholil velkolepým hudebním ohňostrojem. Poděkování patří všem, kteří se na zdárném průběhu dne organizačně podíleli a samozřejmě obecnímu úřadu za součinnost obou významných akcí. /Mgr. Tomáš Cihlář/
Tak máme za sebou další pačejovskou pouť. I letos nám nabídla pestrou paletu doprovodných akcí, konaných tradičně pod záštitou našeho obecního úřadu. A každý návštěvník si jistě vybral podle svého gusta. V areálu fotbalového hřiště Sokola Pačejov se konala pouťová taneční zábava a po oba víkendové dny se zde hrály fotbalové zápasy. V kostele Panny Marie Sněžné proběhly v sobotu i v neděli koncerty, v prostorách školní jídelny byla připravena výstava lidové tvořivosti našich spoluobčanů. Areál bývalé farské zahrady v neděli patřil tradičnímu staročeskému jarmarku, pivovarský dvůr pak nepomuckému pivovaru "Zlatá kráva" a naší populární Švitorce. Ta obstarala i samotný závěr pouťových oslav při posezení v předsálí kulturního domu. Prostě i díky příznivému počasí se letošní pačejovská pouť opět vydařila. Dík patří všem spoluorganizátorům, kteří se o tento úspěch postarali. /Mgr. Tomáš Cihlář/
Jubilejní XXXX.ročník Invelt Rally Pačejov je minulostí. A skončil opět na výbornou. Pořadatelům z AMK Pačejov patří poděkování a uznání za bezvadně zorganizovanou soutěž, která naši obec propaguje nejen po celé republice, ale i v zahraničí. Slovy chvály nešetřily ani největší hvězdy letošní rally Jimmi McRae a Henning Solberg. Norský jezdec dokázal své nesporné umění. První část soutěže jel, jak se v soutěžáckém slangu říká "na oči", ve druhém kole už dokázal zrychlit a zajížděl výborné časy. Nebýt smolné tříminutové penalizace, skončil by na 4.místě. Oba zahraniční hosté projevili na cílové rampě přání vrátit se do Pačejova i příští rok. V předvečer vlastní soutěže, v rámci předstartovní show na horažďovickém náměstí, Jimmi McRae, Henning Solberg a Jiří Jírovec pokřtili nově vydanou knihu "Rallye a Pačejov - Pačejov a rallye", která mapuje historii této populární automobilové soutěže. Absolutním vítězem XXXX.ročníku Invelt Rally Pačejov se stala počtvrté za sebou posádka Jan Dohnal a Michal Ernst s vozem Ford Focus WRC. Druhé místo obsadili Jaromír Tarabus a Daniel Trunkát se Škodou Fabií R5 a bronzový stupínek patřil posádce Patrik Rujbr - Veronika Římalová se stejným vozem. Mezi historiky kraloval Marcel Tuček se svou dcerou Terezou Tučkovou s vozem Mazda RX-7. Velký dík patří generálnímu sponzoru firmě Invelt, jmenovitě pak jejímu generálnímu řediteli ing.Jiřímu Jírovcovi. Už dnes můžeme prozradit, že na příští rok požádali pořadatelé z pačejovského AMK o pořádání velkého, tedy dvoudenního mistráku! Dík patří všem pořadatelů, spřáteleným obecním úřadům, městu Horažďovice a samozřejmě i Obecnímu úřadu Pačejov, který je významným partnerem rally. /Mgr.Tomáš Cihlář/
Ve čtvrtek 25. 7. 2019 se starosta obce na pozvání pana hejtmana zúčastnil setkání s ministrem životního prostředí Richardem Brabcem. Přítomen byl i ředitel Státního fondu životního prostředí a radní pro životní prostředí Plzeňského kraje. Tématem setkání byl boj proti suchu a zadržování vody krajině. Došlo také na vodovody a kanalizace. Setkání bylo velice přínosné a nebylo poslední. (Ing. Jan Vavřička)
Jubilejní XXXX.ročník Invelt Rally Pačejov je tady! A hned na úvod potvrdil dlouho očekávanou senzaci. Na čtvrteční tiskové konferenci v pražském komplexu generálního sponzora - společnosti Invelt byly oficielně představeny dvě hvězdy světového rallysportu. Na trati XXXX.ročníku pačejovslé soutěže se objeví pravidelný účastník mistrovství světa, norský jezdec Henning Solberg a legenda tohoto sportu, pětinásobný britský šampión Jimmi McRae. Henning Solberg pojede ostrý závod ve Fordu Fiesta R5, se kterým jezdí český šampionát Václav Pech. Jimmi McRae se představí v roli předjezdce. Největší zásluhu na jejich pačejovské účasti má generální ředitel společnosti Invelt ing. Jiří Jírovec. Účast obou špičkových jezdců dává pačejovské rally nový rozměr, a to nejen sportovní, ale i společenský. /Mgr.Tomáš Cihlář/
20.7.2019*V sobotu odpoledne se také konalo tradiční posezení na návsi ve Strážovicích, které zpříjemnil krásnými písničkami Václav Žákovec s Maruškou Volínovou. Počasí přálo a přítomní se velice pěkně pobavili. (Ing. Jan Vavřička)
20.7.2019* Na tři stovky lidí v sobotu protestovalo pěším pochodem a jízdou na kole z Pačejova nádraží do sousedních Maňovic proti záměru státu vybudovat v naší lokalitě Březový potok úložiště jaderného odpadu.16. ročníku protestu se zúčastnili i občané ze sousedního Německa a Rakouska, kteří dorazili autobusem. Náš boj přijela podpořit i radní Plzeňského kraje pro životní prostředí Radka Trylčová. Petiční listiny podepsalo 443 lidí. Děkujeme všem, kteří se protestu zúčastnili. (Ing. Jan Vavřička)
Agilní pačejovský automotoklub slaví v letošním roce významné jubileum. Organizuje totiž jubilejní 40.ročník své rally - letos pod oficiálním názvem INVELT RALLY PAČEJOV. Při léto příležitosti připravil pro veřejnost řadu průvodních akcí. Tou první je výstava "Rally a Pačejov - Pačejov a rally". Slavnostní vernisáž této výstavy se uskutečnila v neděli odpoledne v divadelním sále horažďovického muzea. Vernisáž se těšila značné pozornosti a účast více než 150 návštěvníků hovoří za vše. Výstavu zde je možno navštívit až do 27.7.2019. Další akcí, kterou AMK Pačejov připravuje, bude křest chystané stejnojmenné knihy "Rally a Pačejov - Pačejov a rally", který se uskuteční 26.července v rámci 40.ročníku pačejovské rally. /Mgr.Tomáš Cihlář/
Pátek 28.června byl ve znamení konce školního roku 2018/2019 a začátku dychtivě očekávaných prázdnin. Tento den byl na naší škole zahájen tradičním slavnostním shromážděním před budovou školy. V jeho úvodu byli vyhlášeni a odměněni vítězové sportovního dne 1.stupně, jakožto i nejlepší sběrači kaštanů. Po projevech paní ředitelky RNDr.Hany Aldorfové a starosty obce Ing.Jana Vavřičky se žáci přesunuli do svých tříd, kde z rukou třídních učitelů převzali netrpělivě očekávaná vysvědčení. A pak už následovalo jen nostalgické a emotivní rozloučení s našimi deváťáky, kteří se po skončení povinné školní docházky vydávají do další významné etapy svého života. Zástupci obce a sboru pro občanské záležitosti jim při této příležitosti předali upomínkové předměty. Ať je jejich vykročení šťastné a ať na léta strávená v pačejovské škole vzpomínají v dobrém. /Mgr.Tomáš Cihlář/
V neděli 23.června ožila toho dne tichá a skoro liduprázdná řeka Otava. Její část mezi Sušicí a Horažďovice ji totiž zdolávali na raftech mladí pačejovští hasiči se svými vedoucími. Tímto výletem tak zakončili svoji úspěšnou soutěžní sezonu. Počasí nakonec rafťákům přálo a i řeka ukázala po sobotním dešti svoji přívětivou tvář, takže si všichni nedělní výpravu náležitě užili. (Klára Klečková)

Přestože letošnímu pačejovskému pivobraní zrovna počasí nepřálo, našlo si do areálu hřiště Sokola Pačejov více než 150 návštěvníků. Pozvání přijaly tři malé pivovary z našeho regionu - Čepice, Blatná a Nepomuk. O útok na naše chuťové buňky se spolu s nimi staral pačejovský "Pohlreich" Radek Levý a protože Šlapeto i Štreka Pavla Smoleje hrály jako o život, nikomu ten večerní déšť zas tak nevadil. Kdo se chtěl bavit, ten se bavil. To vše v duchu pivovarského "Dej Bůh štěstí!" /Mgr.Tomáš Cihlář/
Velkého úspěchu dosáhl člen Sokola Pačejov Jakub Smolík, startující za atletický oddíl TJ Sušice. V pátek 21.června se stal vítězem "Mistrovství Plzeňského kraje mladšího žactva ve víceboji". Druhého v pořadí Davida Bímana ze Škody Plzeň porazil o bezmála 400 bodů. Kubovy výkony v jednotlivých disciplinách: 60 m překážek - 10,39 s, 60 m - 8,27 s, skok daleký 468 cm, míček - 41,56 m a 800 m - 2:46,17 min. Závodů se zúčastnila i olšanská Kristýna Větrovcová. Statečně bojovala, ale po 4.disciplině musela pro zranění odstoupit. Gratulujeme! /Mgr.Tomáš Cihlář/
V malé fotogalerii si můžete prohlédnout krásné stylizované pozvánky z roku 1932 na hasičské plesy Sboru dobrovolných hasičů v Pačejově v hostinci V.Vaněčka, Sboru dobrovolných hasičů v Maňovicích v hostinci na "Maňovce" a Sportovního klubu v Těchonicích v hostinci Václava Kovaříka. Z pozvánek se dá vyčíst řada dalších dobových informací. /Mgr.Tomáš Cihlář/
Dne 18.6. proběhlo v obřadní síni KD Pačejov slavnostní pasování našich skoro školáčků, tentokrát v kovbojském stylu. Pasováno bylo celkem 12 dětí, z toho 11 dětí nastoupí do ZŠ v Pačejově a jedno odchází do ZŠ do Horažďovic. Na začátku vystoupily děti s krátkým hudebním programem a potom vše odstartoval šerif ing. Jan Vavřička výstřelem ze svého koltu. Každý školáček obdržel kovbojský šátek, malou šerpičku, znak školky, malý dárek a knihu. Nechyběly ani slzičky, které se rodiče marně pokoušeli zakrýt. Závěrem jsme si všichni společně zazpívali písničku a potom pro děti bylo nachystané velké překvapení. Náš kamarád kovboj Petr, přijel se svým koníkem a všechny děti povozil. /Vladislava Chalušová, foto Tomáš Cihlář/
V sobotu 15. června uspořádal Tenisový klub Pačejov pro děti turnaj ve stolním tenisu, hře „Člověče, nezlob se!“ a pro dospělé pak turnaje v nohejbalu a volejbalu. Počasí se vydařilo a od rána od 9 hodin do večera probíhaly napínavé souboje ve všech věkových kategoriích o medaile, poháry a věcné ceny. Poháry věnovala Obec Pačejov a všem na stupni vítězů pogratuloval, jak předseda TK Pačejov, tak i přítomný místostarosta Pačejova. Turnaj v nohejbalu vyhrálo mužstvo Nalžovských Hor, druhý byl tým TK Pačejov a bronz získalo družstvo PK Pačejov. Zlatý pohár ve volejbalu si odvezl tým ze Lhoty Horažďovické, stříbro získalo mužstvo „Smolíků“ a bronzové medaile se houpaly na hrudích „Mandarinek“. „Mandarinky“ v souboji na život a na smrt odsoudily nadějný smíšený tým „TK Pačejov a jeho příznivců“ k zisku „bramborové medaile“, když odvrátily mečbol a v následujícím setu zvítězily tím nejtěsnějším rozdílem dvou bodů. Myslím, že kdo v sobotu přišel, nelitoval a užil si pohodový den mezi lidmi, kteří k sobě mají blízko. V podvečer zavítalo pak do Pačejova duo dvou výborných muzikantů a nadchlo všechny přítomné, kteří duu tleskali ještě hodinu před půlnocí a vyžádali si další hudební mistrovské kousky, které duo brilantně zvládalo, jak zpěvem, tak hrou na akordeon a kytaru.Všem přítomným, Obci Pačejov, pořadatelům a J. Dubanové za občerstvení děkuji jménem TK Pačejov za zdařilou sportovně společenskou akci. (František Kába)
Ve dnech 14.6. a 15.6. se v naší obci uskutečnila humanitární sbírka nepotřebného šatstva. Nešlo jen o to, vyklidit si skříně a vyvětrat šatníky, ale za touto činností je nezbytné vidět i hlubokou lidskou sounáležitost a snahu pomoci těm, co to potřebují. S Diakonií Broumov, která je garantem této celorepublikové akce, udržujeme dlouholetou spolupráci. Děkujeme všem, kteří pomohli. /Ing.Jana Cihlářová/
Skupina žáků ZŠ Pačejov absolvovala za odměnu zážitkový den v Offparku Sušice. Na programu byla dopolední adrenalinová lanová dráha v korunách stromů, následný výlet na "inlinech" a koloběžkách na Páteček či odpolední relaxace v sušickém bazénu. A protože i počasí přálo, akce se 100% vydařila. /Mgr.Tomáš Cihlář/
Okresní sdružení hasičů Klatovy pořádalo v sobotu 1. června v Bystřici nad Úhlavou Vyřazovací soutěž žen, ze které osm nejlepších družstev postoupilo do okresního kola soutěže. V kategorii II. se v požárním útoku z celkem 13 družstev umístily pačejovské hasičky s časem 34.78 vteřiny (což byl celkově druhý nejlepší čas v požárním útoku v kategorii žen I. a II.) na 2. místě a tím si stejně jako v loňském roce vydobyly účast v okresním kole. Následující týden se tohoto Vyřazovacího kola zúčastnilo i družstvo mužů. Tentokrát se soutěž pořádala v Malém Boru. Naši reprezentanti se v silné konkurenci umístili na chvályhodném 7. místě z celkového počtu 16. družstev. Bohužel se ani s tímto krásným umístěním neprobojovali do okresního kola. Jejich reprezentace v Malém Boru skončila a teď je veškerá tíha na našich hasičkách. (Klára Klečková)

Sobota 1. června proběhla v Pačejově jak jinak, než ve znamení oslav Dne dětí. Kulturní komise obce ve spolupráci s většinou zájmových spolků připravila krásné pohádkové a pohodové odpoledne a to vše dokreslilo nádherné počasí. Celý program probíhal pod názvem „Z pohádky do pohádky.“ Osm desítek dětí startovalo pohádkovou cestu na Oranžovém hřišti, kde obdrželi „knížku“, do níž nalepovali na jednotlivých stanovištích samolepky a absolvovali cca dvoukilometrovou trasu malebnou jarní přírodou. Na trase nechyběly pohádkové bytosti, všechny, které známe všichni z pohádek. Cíl byl na fotbalovém hřišti, kde všechny děti dostaly občerstvení a dárky. Dále tu na ně čekalo překvapení v podobě několika pejsků a členové Kynologického klubu z Defurových Lažan předvedli prvky výcviku, dále balonková show a velký skákací hrad. To vše doprovázely dětské písničky z pohádek a filmů. Odpoledne uteklo jako voda a zazvonil zvonec a pohádky byl konec. Obrovské poděkování patří všem, kteří oslavy Dne dětí připravili a všem, kteří vytvořili po trase pohádkovou atmosféru. Všichni byli skvělí ! (JV)
Za poslední půlrok byly na pěti místech naší obce v Týřovicích, Velešicích, Pačejově a na nádraží u bytovek a zdravotního střediska vybudovány nová stanoviště kontejnerů na tříděný odpad. Tato místa bezesporu přispěla ke zkrášlení našich vesnic a lze jen doufat, že občané nebudou na nich dělat nepořádek. Jaké si to uděláme, takové to budeme mít ... Zároveň jsme také vylepšili velešickou náves okrasnými truhlíky s vegetací ...
Tak prezentaci obce před hodnotící komisí máme za sebou a teď budeme s napětím čekat na její rozhodnutí ....Velké poděkování patří všem, kteří se zúčastnili přípravy a vlastní prezentace
V sobotu 25. 5. 2019 uspořádalo SDH Strážovice v rámci oslav 95. výročí založení sboru okrskovou hasičskou soutěž. Zúčastnilo se 5 družstev mužů, 3 družstva žen a 3 družstva dětí. Po velkém boji putovaly všechny poháry za 1. místo do Pačejova. Důležité ale bylo, že všichni přítomní strávikli krásné a pohodové odpoledne. Děkujeme pořadatelům za uspořádání a vítězům za vzornou reprezentaci obce. (JV)
Už deset let má veřejnost v České republice možnost navštěvovat kostely a modlitebny při setmění, kdy posvátné stavby vydají to, co se skrývá uvnitř. Jednak krásnou duchovní atmosféru, mnohdy se můžeme seznámit s křesťanskou hudbou a s dalšími doprovodnými programy, které s křesťanstvím souvisí. Letošní rok se v celé zemi Noc kostelů konala v pátek 24.5.Také pačejovský kostel byl do této akce už po několikáté zapojen. Noc kostelů připravuje pan Stanislav Smítka, znalec vážné a duchovní hudby. První částí programu bylo vystoupení pěveckého sboru Prácheň z Horažďovic, pod vedením sbormistra pana Stanislava Smítky. Krásné duchovní písně staré i současné, v podání sboru splnilo očekávání všech přítomných. V další části pro nás pan Smítka připravil seznámení s historií a vývojem Křížové cesty, někdy je také nazývána Kalvárie. Je to symbolická cesta která sleduje události spojené s ukřižováním Ježíše Krista. Vše, co jsme se dověděli bylo nejen zajímavé, ale hlavně velmi poučné. (B.Behenská)
V pondělí 27.května se na atletickém stadiónu v Sušici uskutečnila "Atletická soutěž odborů SPV regionu Klatovy", kterého se zúčastnila i mládežnická výprava reprezentující oddíl SPV při Sokole Pačejov. A její zástupci se rozhodně neztratili. Soutěžilo se v klasickém čtyřboji /sprint 50/60 m, skok daleký, hod míčkem/granátem a vytrvalostní běh 400/800 metrů/. Zlaté medaile si ve svých kategoriích vybojovali Jakub Smolík a Kristýna Větrovcová, stříbrnou medaili získala Kateřina Buchtová a bronzovou pak Tomáš Šembera. Zazářil především Jakub Smolík, který s přehledem vyhrál všechny čtyři disciplíny. Za zmínku stojí jeho výkon v běhu na 60 m - 8,0 s a ve skoku dalekém 459 cm. Z děvčat pak zaznamenala nejkvalitnější výkon Kristýna Větrovcová ve skoku dalekém 430 cm. V příloze foto naší úspěšné výpravy. /Mgr.Tomáš Cihlář/
V úterý 21.5.2019 se sešlo deset dětí , prvňáčků se svou paní učitelkou ze ZŠ Pačejova s rodiči v obřadní síni obce Pačejov. Účelem setkání bylo, zařadit děti mezi čtenáře. Na důkaz, že si to zaslouží, že už číst umí, přečetl každý prvňáček všem část pohádky. Paní učitelky Petra Mesiarová přečetla slib čtenáře, ve kterém stálo, že budou mít knihy rádi, budou je chránit, ctít, tak jak se na správného čtenáře sluší. Děti jednohlasně odpověděly slůvkem ,,slibuji“. Pan starosta obce Ing. Jan Vavřička se ujal slavnostního aktu – pasování. Každý prvňáček předstoupil před pana starostu, který položením meče na jejich rameno a kouzelnou větou stvrdil, že jsou již platnými čtenáři. Poté se každý podepsal za přítomnosti paní knihovnice Aleny Štěpánkové do pamětního listu místní knihovny. Na památku každému novému čtenáři věnovala obec Pačejov pohádkovou knížku. Akce se konala v rámci projektu Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka. (Behenská B.)
V sobotu 18.května se konal v Malém Boru závěrečný sraz soutěže Plamen pořádaný Okresním sdružením hasičů Klatovy. Mladí hasiči zde soutěžili v disciplínách požární útok CTIF s překážkami, štafetový běh 4x60 m, štafetový běh požárních dvojic a klasický požární útok. Pačejovské družstvo starších obsadilo 5. místo z 29. družstev a mladší družstvo získalo také 5. místo z 18. družstev. V kategorii jednotlivců v běhu na 60 m chlapci starší obsadil Kryštof Noha 12. místo z 28. soutěžících. V kategorii dívky starší si Gabriela Bělochová doběhla pro 16. místo a Teraza Sluková pro místo 23. z 30. soutěžících. (Klára Klečková)
Základní škola Pačejov uspořádala v sobotu 18.května v areálu bývalé farské zahrady premiérový "majáles" ve stylu "první republiky". Odpoledne plné her a soutěží se neslo v přátelské a uvolněné atmosféře a všichni účastníci si ho užívali. Nechyběla ani stylová módní přehlídka, občerstvení či diskotéka. A protože i májové počasí se konečně umoudřilo a pořadatelům přálo, dopadla pohodová akce jak jinak než na jedničku! Dík patří všem, kteří se na realizaci této akce podíleli. /Mgr.Tomáš Cihlář/
Mateřská škola přišla s gratulací. Mateřská školka opět zabodovala. Oddělení Motýlků a Broučků, spolu se svými učitelkami, s připraveným pásmem písniček, pohádek a tanečků, se ve středu 15. května dostavily do klubu kulturního domu v Pačejově. Tam už na ně netrpělivě čekaly seniorky z DPS, ale i ostatní ženy seniorky z obce, maminky, babičky, ale také dva tatínkové. Vystoupení dětí bylo zaměřeno k oslavě Dne matek. Děti,,Motýlci“ i větší ,,Broučci“ předvedly pod vedením svých učitelek, krásné vystoupení, které se opravdu všem líbilo. Nakonec obdarovaly přítomné ženy vlastnoručně vyrobenou kytičku v ozdobeném květináčku.
Minulou sobotu pořádal místní SDH ve Strážovicích již tradiční pouťový turnaj v nohejbalu. I přes nepříznivé počasí se jej zúčastnilo 6 družstev a jednotlivé zápasy probíhaly ve sportovním duchu a s velkým nasazením. Pohár pro vítěze, který věnoval starosta obce Pačejov si nakonec odnesli Norkové z Olšan, druhé bylo družstvo Neprochov a třetí Hvězdy. Nejdůležitější ale bylo to, že se všichni příjemně pobavili a při odpoledním společenském posezení vše probrali a zhodnotili. (JV)
Agilní AMK Pačejov uspořádal v sobotu 11.května na ploše bývalého letiště u Kadova 1.kolo seriálu „Mistrovství ČR v automobilovém slalomu“. Souběžně s tímto závodem proběhlo i 2.kolo „Pošumavského automobilového slalomu CUP 2019“. Rozmary počasí se podepsaly na průběhu závodu a přinesly nečekané výsledky. Absolutním vítězem mistrovského závodu se stal Antonín Červenka s vozem Peugeot 205. Palmu vítězství ve dvoukole Pošumavského automobilového slalomu si nečekaně odnesla Jiřina Mrázková s Fordem Fiesta ST. Ze zástupců pořadatelského AMK Pačejov si nejlépe vedli Mgr.Václav Štípek a jeho otec Ing.Pavel Štípek. Velké uznání patří všem pořadatelům a rozhodčím, kteří v nelehkých podmínkách zvládli soutěž na jedničku! /Mgr.Tomáš Cihlář/
V neděli odpoledne se v Pačejově konaly oslavy 74. výročí konce války a osvobození. Kolona vojenských historických vozidel projela všechny místní části naší obce a po trase ji zdravili přihlížející občané. Ty přivítala říznou dechovkou naše Švitorka. U základní školy v Pačejově se pak konal pietní akt položení věnce k pamětní desce Zdeňka Hanuše, pačejovského rodáka, který byl příslušníkem RAF. Starosta obce v krátkém vystoupení připomněl průběh války, otevření druhé fronty a postup osvobozujích jednotek Evropou až do západních Čech. Zároveň byl vzdán hold všem, kteří na frontách II. světové války bojovali za naši svobodu. Zazněla česká a americká hymna. Po té kolona zamířila do Pačejova nádraží, kde za doprovodu Švitorky v místním hostinci bylo pohoštění a konala se do večerních hodin májová veselice. (JV)
Posezení pod májkou v Pačejově na návsi. Je tady měsíc květen. S ním přichází krásně rozkvetlá příroda, více úsměvů a lepší nálada. Všechny tyto květnové přednosti se navrší v Pačejově ,,Posezením pod májkou „ na návsi. Tato akce se zde pořádá téměř po deset let a stala se už tradicí. Spolek pro obnovu památek před uvedenými lety, tuto tradici obnovil. Poslední léta má velkou podporu i od obce Pačejov, pod vedením starosty Ing. Jana Vavřičky. Posezení, kde je možnost se také občerstvit, spočívá hlavně v kulturním programu. Lidé se už těší ,, co zas ty Šikbaby připravily“. Bohužel, letošní máječkovou nás navštívily i nezvaní hosté a to zima a časté přeháňky. Program zahájila přítomná kapela. Po zahájení měly program děti pod vedením všech učitelek z Mateřské školy Pačejov, které připravily společně velice vtipné vystoupení, které se všem líbilo. Měly trička, které si sami vyzdobily. Program předváděly s radostí, nebály se pěkně a hlasitě zazpívat připravené písničky a tanečky. Poté za doprovodu harmoniky všem zazpíval několik lidových písniček Daník Kurbel z Velešic. Překvapení pro všechny bylo vystoupení pačejovských dětí, od těch nejmladších až po ty, které všechno vymyslely, nacvičily a nakonec úspěšně předvedly. Byly to tři bajky, z kterých vždy vyplynulo nějaké poučení. K ocenění byla jejich samostatnost bez pomoci dospělých. Zlatým hřebem sobotního odpoledne bylo vystoupení kankánových tanečnic. Svižným tancem, mladé tanečnice v hezkých kostýmech, s originální choreografií, ohromily všechny diváky. Ohlas diváků bude určitě tanečnice inspirovat k dalším vystoupením. Soubor pačejovských žen ,,Šikbab“ pokračoval v tomto veselém duchu. Nejprve zpívaly ,,rozpustilé“ písničky za doprovodu harmonikáře Pavla Hlobíka, který doprovází ženy při každém vystoupení. Dále tanečky, kterými se snažily napodobit mladé tanečnice. Vystoupení se povedlo jako vždycky. Ve finále to nejlepší. Dvě naše ženy, herečky, zazpívaly píseň staré Prahy ,,Byla panna, měla pána….. Příběh písně byl doplněn obrazy, které nakreslil Zdeněk Vondryska. Poslední kuplet předvedli naši známí Hana Krejčová a Luboš Straka. Oblíbená písnička Darinky Rolincové a Karla Gotta zazněla z jejich úst. To už déšť znemožnil další zábavu, a to poslech pěkné muziky. (B. Behenská)
Další z klubových večerů se konal v pátek. Tentokrát to byla přednáška Josefa Chalupného na téma "Konec II. světové války na Horažďovicku". Přítomní občané si vyslechli zajímavé informace o konci války v našem regionu a měli možnost shlédnout i zajímavé fotografie. Mj. jsme se i dozvěděli, že jediné místo na okrese Klatovy, kde bojovali místní povstalci s Němci, bylo v Pačejově nádraží, kde na mostě přes železniční trať byla barikáda a přestřelka trvala několik hodin. Z vojenského i historického pohledu to byli velcí hrdinové. (JV)
Přinášíme fotoreportáž z dodržování staročeské tradice stavění májí v jednotlivých místních částech naší obce. Děkujeme. (JV)
V sobotu 27. 4. 2019 se na Horažďovicku v lokalitě zvané “Březový potok” konala společná akce obcí a spolků proti záměru vybudovat zde hlubinné úložiště radioaktivních odpadů. Akce probíhala v rámci republikového protestu Den proti úložišti.Téma úložiště je zde žhavým námětem od roku 2003, kdy SÚRAO nekompromisně oznámilo záměr. Cílem protestu bylo upozornit na jednání státních institucí. Proti snaze státu provádět zdeprůzkumy a následně budovat úložiště společně protestovaly všechny dotčené obce Chanovice, Kvášňovice, Maňovice, Olšany, Pačejov, Velký Bor, a toto zde podporovala Města Horažďovice a Nepomuk a občanské sdružení JODN Pačejov. Naprostá většina obyvatel z lokality se záměrem státu nesouhlasí. Což lze shrnout do tří bodů:
1. Stát nerespektuje názor obyvatel a samospráv v obcích ohrožených výstavbou úložiště.
2. Stát postupuje nekoncepčně a směrem k obcím nátlakově.
3. Obce žádají o vytvoření zákona, který se bude odpovědně zabývat touto dlouhodobou
a ojedinělou problematikou v ČR.
Celodenní program:
*12.oo hod., tříminutové varovné vyzvánění zvonů v celé lokalitě.
*12.15 hod., start účastníků okružní jízdy lokalitou na kolech a motocyklech
*12.3o hod., na návsi v Kvášňovicíh start štafety složené z občanů a ze členů místních spolků, postupně
38 skupin běželo trasu Kvášňovice - Defurovy Lažany - Újezd u Chanovic – Chanovice – Dobrotice
– Holkovice – Velký Bor – Jetenovice – Maňovice – Pačejov nádraží – Olšany – Kvášňovice =
celkem cca 25,0 km.
*14.45 hod., cíl štafety + společné prohlášení obcí z lokality
*15.oo hod., „Zpěvem k záchraně Pošumaví a pro život lidí“, v Kvášňovicích vystoupily pěvecké soubory Školní dětský při ZŠ Pačejov a rodinný sester Strolených z Kvášňovic. Po té hrála skupina Nektar Boys z Horažďovic.
A hlavně proběhla společná akce lidí z území pracovně zvaného Březový potok – cca 750 lidí.
Ve všech pořadatelských obcích byly připraveny petiční listiny se společným prohlášením. Tyto listiny podepsalo 1.080 lidí. Štafetu postupně běželo 225 lidí. Na kolech jelo 40 lidí. Na
motocyklech jelo 25 lidí. Osobně akci přijela podpořit radní Plzeňského kraje pro životní prostředí Radka Trylčová a senátor Václav Chaloupek.Společným mottem akce bylo – NEDEJME SE!! Což bylo symbolicky ukázáno společným zvednutím spojených rukou zástupců pořadatelských obcí a subjektů. Starostové a obyvatelé veřejně upozornili na zásadní nesouhlas s možností, aby byl pod jejich domovy ukládán vysoce radioaktivní odpad nebezpečný pro tisíce generací. Dále upozornili na nepřijatelnost způsobu, jakým je v České republice řešen problém vyhořelého jaderného paliva. Chybí potřebná legislativa zajišťující lepší a rovnoprávné postavení obcí, nejsou jasná kritéria, podle kterých se mají vybírat lokality. Není dobře zdůvodněné, zda uspěchaná varianta směřující k jedinému řešení – definitivnímu uschování odpadů pod zem - je ta nejlepší a bezpečná.
NEDÁME SE !!! (JV)
Velikonoční tradice tradice se v Pačejově dodržují. Po té, co o Velikonocích zněly v obci řehtačky, navštívila parta koledníků na Bílou sobotu odpoledne každé stavení s koledou a za to obdrželi vejce, sladkosti a finanční odměnu. Navodili tak tu správnou atmosféru svátků jara. Děkujeme. (JV)
Před velikonočními svátky připravily paní učitelky pro děti i jejich rodiče pěkné jarní odpoledne. Společně si užívali tradice spojené s Velikonocemi. Rodiče byli přivítáni do krásně vyzdobené jídelny s jarním motivem .Tam také čekaly na všechny velikonoční dobroty, s některými pomáhaly i děti. Zdobily perníky, pekly beránka. Sváteční pečivo připravily i některé maminky. Další program pokračoval ukázkou tanečků, písniček a scének. Poté se přemístily děti s rodiči ke stolům, kde byl připraven materiál ke zdobení kraslic různou technikou. Děti si vytvářely také drobnou jarní výzdobu. Tvořily i ozdoby z vizovického těsta. Rodiče to též bavilo, že ani nespěchali domů. (Božena Behenská)
2. dubna navštívili žáci 1. třídy Základní školy Místní knihovnu v Pačejově nádraží. Dozvěděli se mnoho nových informací o tom, jak knížky vznikají, jak se s knížkou správně zachází a jak si půjčovat knížky v knihovně. Na závěr si děti prohlédli knihovnu i některé dětské knížky. Akce se uskutečnila v rámci projektu Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka. (A.Štěpáníková)
Divadelní ochotníci hostovali v Pačejově.
Pačejovský kulturní kalendář byl obohacen v sobotu 30. března o další akci. Přijel do Pačejova na pozvání, ochotnický spolek Kbel, s nastudovanou komedií ,, Dámský krejčí“. Všichni diváci se náramně bavili. Důkazem toho, byl během představení slyšet častý smích. Výkon hrajících ochotníků byl opravdu dokonalý. Spokojenost byla nakonec oboustranná. Hercům se u nás líbilo a diváci si zas odnášeli plno dobré nálady. (Božena Behenská)
28.3.2019 * V minulém týdnu se za slušné účasti sešla členská schůze Konzumního družstva v Pačejově nádraží v předsálí KD. V rámci programu zazněly zprávy o hospodaření družstva i pačejovské pobočky a také informace z místní prodejny. Hostem na schůzi byla i manažerka prodejny z ústředí a starosta obce. Po skončení poseděli členové s harmonikou. (JV)
Výroční schůze Mysliveckého sdružení Pačejov
V sobotu 23. března 2019 se konala další z řady výročních schůzí našich spolků.
Tentokrát svou celoroční činnost hodnotilo Myslivecké sdružení Pačejov. V nově zrekonstruované a k této příležitosti vyzdobené místnosti bývalé stražovické školy se sešlo okolo 25 členů sdružení. Celou schůzi zahájil a příkladně vedl jeho předseda Stanislav Klečka, své zprávy přednesli také pokladník, hospodář, jednatel a kynolog. Práce tohoto spolku je pestrá a užitečná, přesto si zástupci posteskli nad nezájmem „ mladších ročníků“
o členství v této organizaci.
Během příspěvků byla zmíněna i tato zajímavost : V čase pačejovské poutě střelil člen sdružení Jarda Pitule brokem lišáka., který byl poté zaslán na adresu prezidentské kanceláře k následné preparaci.
Na závěr oficiální části večera bylo připraveno výborné občerstvení- divočák se zelím. (MB)
9.3.2019* V sobotu se v kulturním domě v Pačejově nádraží uskutečnil již 5. spolkový ples konaný pod záštitou obce Pačejov. Zúčastnilo se jej více než 200 účastníků, kteří prožili krásný společenský zážitek. Všechny příchozí přivítal "welcome drink" hned při vchodu do krásně vyzdobeného sálu a v úvodu plesu je pozdravil i starosta obce. Nechybělo samozřejmě předtančení v podání členů tanečního souboru Fialka ze Sušice. Hudební doprovod zajistila skupina Compact ze Sušice. Dalšími body programu byla dámská volenka, při níž si dámy vytancovaly krásné růže a petrklíče. potom se konalo plesové překvapení, které zpestřilo nádhrnou atmosféru plesu. 15 tanečních párů soutěžilo v tanci s tenisovým míčkem, který drželi v obličejové části. Soutěž měla velmi dramatický průběh , jednotlivé páry postupně vypadávali až zůstali dva. Celý sál úžasným způsobem fandil oběma až nakonec rozhodla porota o udělení dvou prvních cen, což byl poukaz na večeři do Angusfarm Soběsuky. Po dobu konání plesu mohli návštěvníci také ochutnat výrobky z vepřových hodů od mistra Radka. O půlnoci se losovalo půlnoční štěstí a držitelé vylosovaných vstupenek si domů odnášeli krásné a hodnotné ceny. Plesové veselí končilo po třetí hodině ranní a podle reakcí účastníci odcházeli domů velmi spokojeni. Velké poděkování patří všem, kteří tento ples připravili. (JV)
2.3.2019 * Tradiční masopustní průvod, jehož již 65. ročník se konal minulou sobotu ve Velešicích, uspořádal tamní Sbor dobrovolných hasičů. Za účasti více než 50 masek a mnoha přihlížejících občanů byl zahájen v pravé poledne u místní klubovny hasičů. Po úvodním zahájení a přivítání rychtářem se ujal slova starosta obce, který poděkoval za dodržování krásné staročeské tradice a předal povolení "masopustní obchůzku konati a koledu provozovati." Potom už za doprovodu místní mládežnické kapely vyrazil průvod do Týřovic a následně do Velešic, kolem návsi a zakončení bylo na Pasekách, kde v klubovně pokračovala masopustná zábava. Při průvodu zahrála kapela u každého stavení jejich oblíbenou písničku a pod jídlem a pitím se prohýbaly připravené stoly a o výbornou náladu a zábavu nebyla nouze, neboť i nejedna rozpustilost byla povolena. (JV, foto BB)
V sobotu 2. března večer spolek „JODN“ Pačejov zorganizoval v klubu KD přednášku o putování po Kavkazu. Skoro čtyři desítky, ponejvíce mladých posluchačů, které na besedu dorazily, během 2,5 hodiny viděly stovky zdařilých fotografií z Gruzie, Arménie, Ázerbajdžánu, pochopily politické souvislosti v Abcházii, Jižní Osetii i Náhorním Karabachu. Nádherné velehory Kavkaz, nedotčená příroda, mentalita různých národností, zvyky místních lidí, jejich kultura, tradiční jídla, nostalgie bývalých republik Sovětského svazu, touha po národním sebeurčení, vzpomínky na Stalina, o tom všem zajímavě vyprávěl František Kába jun., který Zakavkazsko několikrát navštívil, podnikl tam s pačejovskými kamarády horské treky a pak v těchto končinách několik měsíců sám cestoval. Mnohdy úsměvné i napínavé příhody z života v dalekých končinách, kam se mnozí z nás asi nikdy nepodíváme, poutavou formou zpříjemnily přítomným posluchačům zajímajících se o turismus sobotní podvečer. Dle ohlasů se přednáška všem velice líbila. (F. Kába, st.)
Zimní setkání mládeže v Kašperských Horách
V sobotu dne 23.února 2019 se konala v tělocvičně školy v Kašperských Horách Zimní soutěž mladých hasičů. V kategorii starších se družstvo Pačejov 1 umístilo na 4. místě, Pačejov 2 na 20. místě a Pačejov 3 na 25. místě z 39 zúčastněných družstev. V kategorii jednotlivců vybojovala Kateřina Buchtová hezké 4. místo. (Milan Běloch)

Žáci ZŠ Pačejov navštívili Hudební divadlo v Karlíně. Projekt „Za kultůrou do Prahy“ pokračoval v pátek 1.března, kdy 18 žáků ZŠ Pačejov navštívilo večerní představení legendárního muzikálu Karla Svobody Dracula v Hudebním divadle v Karlíně. Doplnili je někteří učitelé a zaměstnanci ZŠ a MŠ Pačejov, rodiče a další přátelé naší školy. Představení s Danielem Hůlkou v hlavní roli všechny účastníky doslova nadchlo. Jak se ukázalo, je o podobné akce velký zájem, a tak bude seriál „Za kultůrou do Prahy“ pokračovat i v příštím školním roce. Na podzim bude připravena návštěva muzikálu Carmen v Karlíně, na jaře se pak pojede na další kultovní muzikál Jeptišky, tentokrát pro změnu do Divadla Na Fidlovačce. Zájemci /i z řad veřejnosti/ si v předstihu mohou už nyní zarezervovat místa na telefonním čísle 606494996. Platí do naplnění kapacity autobusu. /Mgr.Tomáš Cihlář, hlavní organizátor akce/
23.3.2019 * V sobotu dopoledne se konala v hospodě v Pačejově nádraží výroční členská schůze místního Včelařského spolku. V něm jsou sdruženi i občané okolních obcí. Spolek je nejstarším v Pačejově, byl založen již v roce 1903. Zazněly samozřejmě zprávy od předsedy, jednatele i hospodáře a v diskuzi poděkoval starosta včelařům za společensky velmi důležitou činnost a práci. Málokdo možná ví, že se jedná o jeden z nejstarších oborů lidské činnosti a že už ve starém Egyptě byla včela posvátným zvířetem a symbolem pro zasvěcené. Již Albert Einstein řekl, že pokud by zanikly včely, tak lidstvu zbývají čtyři roky života. Proto se jedná o společensky důležitý obor, který je potřeba velmi podporovat a snažit se přitáhnout k němu hlavně mladé. Přejeme včelařům hodně úspěchů při chovu včel a rozvoj jejich oboru. (JV)
Dětský maškarní ples SDH Pačejov, 23. 2. 2019
V sobotu, dne 23. února 2019 Spolek dobrovolných hasičů Pačejov pořádal tradiční dětský maškarní ples v klubu kulturního domu v Pačejově-Nádraží. Hasičky zde od 14:00 hodin zorganizovaly pestrý zábavný program, plný soutěží, tance, a zpěvu. Rej rozmanitých masek byl doprovázen známými písničkami z pohádek, nechybělo kolo štěstí a soutěž o nejlepší masky, které byly oceněny tak jako každý rok nádhernými dorty. Ostatní nemuseli být smutní, protože jejich snaha byla oceněna velkou, chutnou perníkovou medailí. Domů většina z masek odešla jen se stuhou kolem krku. O všechny přítomné bylo postaráno výborným občerstvením. Za taneční kreace, soutěživost, zručnost a hbitost byly všechny masky odměněny sladkostmi a propagačními materiály s hasičskou tématikou. Děkujeme všem dětem, rodičům, sponzorům a obci Pačejov za podporu a možnost, strávit příjemné sobotní odpoledne s dětmi.
[Hasičky Pačejov]
Pačejovská škola se každoročně na podzim zapojuje do sběru kaštanů, které následně poslouží k zimnímu přikrmování zvěře. Díky letošní nadúrodě kaštanů se podařilo nasbírat rekordních 16,5 q více kaštanů a žaludů! Odměnou pro nejlepší sběrače byla návštěva přezimovací obůrky "Beranky", která je ve správě Národního parku Šumava. Pod vedením zkušeného lesníka, bývalého žáka pačejovské školy Pavla Bělocha, mohli z prosklené pozorovatelny sledovat zimní přikrmování vysoké zvěře. A jeleni, jak je vidět z přiložené fotoreportáže, se parádně předváděli. Je dobře, že o pomoci přírodě nejen mluvíme, ale sami pro ni dokážeme něco udělat. Dík patří i Obecnímu úřadu Pačejov a SDH Pačejov za poskytnutí bezplatné dopravy. /Mgr.Tomáš Cihlář/
16.2.2019 * V sobotu podvečer proběhla v předsálí KD v Pačejově nádraží výroční členská schůze Automotoklubu Pačejov. Byla výborně připravená a měla hladký průběh. Zazněl výčet mnoha akcí, které klub buď pořádal nebo se jich zúčastnil v rámci konání rally v celé České republice, kde členové klubu zajišťují dispečink. Výborné hodnocení měl i 39. ročník rally v Pačejově nebo celý seriál slalomů. V letošním roce se bude konat jubilejní 40tý ročník této pačejovské rally a přípravy jsou v plném proudu včetně doprovodných akcí s ní spojených. Pačejov je díky této soutěži známý po celé republice. Obec Pačejov je také významným partnerem této souteže a starosta poděkoval za reprezentaci obce a slíbil podporu i pro další období. V průběhu schůze byly také oceněny posádky, které AMK Pačejov reprezentovaly na rally po celé ČR a také některé osobnosti u příležitosti životního jubilea nebo podpory činnosti klubu. (JV)
16.2.2019 * V sobotu odpoledne se v hostinci v Kvášňovicích konala výroční valná hromada 6. okrsku Sboru dobrovolných hasičů, do kterého patří sbory z Kvášňovic, Olšan, Pačejova, Strážovic a Velešic. Na valné hromadě byly předneseny zprávy o činnosti jednotlivých sborů v minulém roce a také zpráva o hospodaření. Starostové obcí pozdravili jejich jménem jednání valné hromady a poděkovali za spolupráci. (JV)
15.2.2019* V pátek večer se konala v hostinci "U Barochů" skautská výroční členská schůze členů střediska Jestřáb Pačejov a Klubu přátel Junáka. Byly předneseny zprávy o činnosti, hospodaření, revizní zpráva a také byl projednán plán akcí na letošní rok včetně záměrů pro delší období. V letošním roce se také budou v Junáku konat sněmy, které mj. zvolí vedení středisek pro další tři roky. V diskuzi zazněly nové náměty pro činnost. Starosta obce poděkoval za spolupráci hlavně při oslavách 100 let republiky a popřál splnění všech záměrů a cílů. (JV)
Šumavský nestor Emil Kintzl má v Pačejově své publikum. Důkazem byla hojná divácká účast na již třetím díle jeho oblíbeného seriálu "Zmizelá Šumava", kterou uspořádala kulturní komise při Obecním úřadu Pačejov. Poutavé vyprávění člověka, jehož celý život je bytostně svázán s naší Šumavou a který stále udivuje svým entuziasmem a životním optimismem, nesporně zaujalo všechny, kteří si v pátek 8.února našli cestu do klubu v pačejovském kulturním domě. Zdá se až neuvěřitelné, že Emil Kintzl za dva týdny /23.2./ oslaví své 85.narozeniny. U příležitosti tohoto životního jubilea mu jménem všech poblahopřál starosta obce Ing. Jan Vavřička a předal mu upomínkové předměty. Připravuje se závěrečná čtvrtá řada Zmizelé Šumavy a Emil Kintzl v Pačejově samozřejmě nebude chybět! /Tomáš Cihlář/
2.února 2019 * Další výroční členskou schůzi konal v sobotu Sbor dobrovolných hasičů Pačejov. Schůze byla zahájena minutou ticha za členy, kteří v minulém roce opustili Sbor, bohužel natrvalo. Potom zazněly zprávy o činnosti od velitele jednotky a jednatele Sboru, zprávu o hospodaření přednesla hospodářka a zazněly také zprávy o činnosti mladých hasičů a družstva žen. Obě družstva byla v minulém roce velmi úspěšná na soutěžích v rámci okresu. Spolupráce s obcí byla na výborné úrovni při různých společenských akcích a za to také starosta obce poděkoval, stejně jako hasiči poděkovali obci za pozornost, která je jim věnována. Sbor má zrepasovanou stříkačku, Tatru 148 CAS a nový dopravní automobil Ford Tranzit. To vše v jednom roce. Jednání schůze pozdravil také zástupce okresního HZS a zástupce okrsku. Přejeme hasičům hodně úspěchů při naplňování jejich úkolů a činnosti. (JV)
Velkého úspěchu dosáhla žákyně 9.ročníku ZŠ Pačejov Lucie Behenská. V okresním kole "Olympiády v českém jazyce", které se konalo 29.ledna v DDM Klatovy, obsadila v konkurenci 27 soutěžících konečné 3.místo a zajistila si postup do krajského kola. To se uskuteční 4.dubna v Plzni. Gratulujeme! /Mgr. Tomáš Cihlář/
V sobotu podvečer se pak konala výroční členská schůze jednoho z nejmenších spolků a sice Spolku pro obnovu památek v krajině pod Slavníkem, který každoročně dokáže zorganizovat několik zajímavých akcí, při kterých se lidé sejdou a pobaví. V plánu pro rok letošní mají i mj. obnovu jednoho z křížků. Zazněly samozřejmě zprávy o činnosti a hospodaření. Spolek také měl velký podíl na úspěchu, kterým bylo získání Modré stuhy v soutěži Vesnice roku. Z úst starosty obce zaznělo poděkování za spolupráci a přání mnoha úspěchů. (JV)
Maratón výročních schůzí zájmových spolků v naší obci pokračoval minulou sobotu. Odpoledne se konala výroční schůze jednoho z nejpočetnějších spolků TJ Sokol Pačejov. Průběh schůze byl předznamenán vysokou účastí členů, jakou mnozí nepamatují. Schůze byla perfektně připravena a tomu odpovídal i její průběh. Výborná zpráva předsedy i všechny dílčí zprávy dokreslily celoroční činnost. Schůze byla volební, takže byl zvolen nový výkonný výbor, který má 15 členů a novým předsedou se stal František Kába. Mgr. Tomáš Cihlář ukončil po 25 letech své působení ve funkci předsedy, ale zůstává členem VV. Pro spolek je letošní rok významným, neboť se připravují oslavy 80. výročí založení fotbalového klubu a máme se všichni na co těšit. Také byla na schůzi uvedena novinka - byla založena "Síň slávy", do níž jako první byli uvedeni : Emanuel Hošek a Josef Brouček - in memoriam a legendy klubu Josef Panuška a Petr Lávička. Na schůzi přednesli své zdravice zástupce OFS a starosta obce Pačejov. Ten poděkoval za spolupráci v roce minulém a také za práci končícímu předsedovi Tomáši Cihlářovi. Přejeme sportovcům hodně úspěchů v letošním, pro ně jubilejním, roce. (JV)
Další výroční schůze našich spolků se konala v sobotu ve Strážovicích, kde tamní Sbor dobrovolných hasičů bilancoval uplynulý rok. A bylo co bilancovat. Rok 2018 byl úspěšný z hlediska činnosti spolku i spolupráce s obcí. Podařilo se uspořádat celou řadu sportovních a kulturních akcí, brigádně byl zcela opraven strop v hasičárně a hasiči se podíleli i na dokončovacích pracích na návesním rybníčku. Zdravici přednesli i zástupci obce. Místostarosta jménem hasičského okrsku a starosta poděkoval jménem obce. (JV)
První lednový Tříkrálový víkend byl ve znamení několika významných akcí.
1/ V sobotu se uskutečnil v Chanovicích již 16. ročník pochodu proti úložišti jaderného odpadu. I přes nepřízeň počasí se jej zúčastnilo 300 občanů, kteří svojí účastí vyjádřili svůj odpor a nesouhlas se záměrem vybudovat v lokalitě Březový potok hlubinné úložiště jaderného odpadu. Trasa pochodu byla dlouhá 9,5 km a vedla po území ohroženém tímto záměrem. Na závěr se všichni sešli v kulturním domě v Chanovicích, kam je přišli pozdravit všichni starostové obcí z lokality a podali informace o současném stavu. Potom následovalo společné posezení s hudbou.
2/ V sobotu večer se pačejovském kostele Panny Marie Sněžné uskutečnil tradiční Tříkrálový koncert na kterém účinkoval pěvecký soubor Prácheň pod vedením MVDr. Stanislava Smítky a dětský pěvecký soubor při Základní škole Pačejov pod vedením Mgr. Marie Hlůžkové.
3/ V sobotu i v neděli probíhala ve všech místních částech obce Tříkrálová sbírka, kterou zajišťovali pod Oblastní charitu dobrovolníci z řad dospělých i dětí. Velké poděkování patří jim i všem dárcům.
(JV)
Napětí a čekání na Ježíška zpříjemnili dětem i dospělým na Štědrý den odpoledne mladí hasiči se svými vedoucími z SDH Pačejov. Vystoupili s programem, ve kterém formou televizních zpráv televize Drbna, informovali nejen o událostech z "Parlamentu", ale i z našeho regionu. Vtipnou formou prezentovali scénky a příběhy a ty byly protkány zpěvem koled a vánočních písní. Všem, kteří se zasloužili o toto setkání pod vánočními stromky v Pačejově nádraží, Pačejově a Velešicích , patří velké poděkování. (JV)
V posledním týdnu před Vánocemi dostali občané obce a její návštěvníci zvláštní dárek. Ve všech místních částech obce byly zprovozněny tzv. hotspoty, tzn. místa, na kterých je možno připojit se zdarma na internetovou síť. Jedná se o celkem 6 míst a sice : Pačejov nádraží, prodejna, hospoda, Pačejov nádraží křižovatka, zdravotní středisko, Strážovice náves, Velešice a Týřovice náves a Pačejov u školy a prodejny. Věříme, že zvláště návštěvníci naší obce, ale i občané, ocení tuto možnost v místech u informačních tabulí a že tím podpoříme přístup k informacím o obci Pačejov. (JV)
Již 5.ročník vánočního charitativního koncertu "Nesem vám noviny aneb Děti dětem" připravili žáci Základní školy Pačejov a jejich hosté na pondělní večer 17.prosince. Zcela zaplněný sál pačejovského kulturního domu byl svědkem více než dvouhodinového programu, v němž mimo jiné zazněly vánoční písně a koledy, písničky z "babiččiny krabičky", vystoupení několika hostů, samostatný minirecitál sester Gabriely a Šárky Bělochových a další. Výtěžek z dobrovolného vstupného tentokrát putoval dětem z Dětského domova v Nepomuku, které byly hosty večera. Paní ředitelka DD Mgr.Věra Nováková převzala od pořadatelů koncertu, od AMK Pačejov a od paní poslankyně Parlamentu ČR Mgr.Miloslavy Rutové dárkové šeky v celkové hodnotě 13 000,-Kč. Celý koncert se nesl v nádherné atmosféře a jeho úroveň ocenil v samotném závěru i starosta Obce Pačejov Ing.Jan Vavřička, který aktérům večera předal speciálně zhotovený velký dort.
/Mgr.Tomáš Cihlář/
Maratón výročních schůzí odstartoval
1/V sobotu 15. prosince byl odstartován maratón výročních schůzí zájmových spolků v naší obci. Jako první bilancoval svoji činnost Tenisový klub. Ve zprávě o činnosti byly zhodnoceny jednotlivé akce, které klub pořádal a nebylo jich málo a také spolupráce s obcí. Zazněla také zpráva o hospodaření klubu. V diskuzi se řešily klubové záležitosti, vánoční turnaj, tenisová zeď, sportovní odpoledne a pouťová zábava. Starosta obce poděkoval členům klubu za spolupráci a požádal o součinnost při akcích v příštím roce – ples, dětský den, gastro soutěž a podpořil konání sportovního odpoledne a pouťové zábavy. Na závěr předal předsedovi klubu nový putovní pohár starosty obce pro vítěze halového vánočního tenisového turnaje.
2/Jako další v pořadí konal svoji valnou hromadu Sbor dobrovolných hasičů ve Velešicích. Opět zazněly zprávy o činnosti, hospodaření a informace z okresu. Hlavní akcí spolku je pořádání masopustního průvodu, který bude již po šedesátépáté. Starosta obce poděkoval za činnost a účast na oslavách 100, výročí republiky. Jednání pozdravili i zástupci okrsku i sousedního Pačejova. (JV)
Ve středu 12. prosince jsme byli jako zástupci obce Pačejov pozváni na slavnostní setkání vítězů soutěže "Vesnice roku 2018", které se konalo v Hlavním sále Valdštejnského paláce v Praze, kde má sídlo Senát Parlamentu České republiky.
Převzal jsem Pamětní list za získání Modré stuhy v této soutěži z rukou místopředsedy Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova senátora Pavla Karpíška. Blahopřát nám přišel i místopředseda Senátu Milan Štěch, náměstci z ministerstva zemědělství a pro místní rozvoj a také zástupci vyhlašovatelů soutěže. Kulturní program zajistila skupina děvčat z Valašska "Zvonky dobré zprávy" s nádherným vystoupením hrou na zvony a zvonky, včetně naší hymny a Ódy na radost. Přál bych každému zažít tyto slavnostní okamžiky. Pačejov byl zase vidět ...(JV)
Sobota 8. prosince 2018 bude určitě do stojedenáctileté historie Sboru dobrovolných hasičů zapsána zlatým písmem. Ten den se konala v prostoru před hasičárnou v Pačejově slavnost. Starosta obce předal veliteli jednotky požární ochrany do užívání nový dopravní automobil devítimístný Ford Tranzit L1Z v hasičských barvách. Všechny přítomné přivítala řízná dechovka v podání místní Švitorky. Po zahájení a přivítání hostů vystoupil starosta obce a starosta SDH. Jménem početných hostů pozdravil shromáždění Petr Papoušek, velitel stanice HZS v Horažďovicích. Mezi hosty byl i krajský zastupitel Jan Látka, zástupci okresních struktur HZS a samozřejmě členové okolních hasičských sborů včetně spřáteleného sboru ze Sedlice z jižních Čech. Pak už se otevřely vrata garáže a krasavec Ford vyjel před zraky přítomných. Oba starostové přestříhli slavnostní stuhu a starosta obce předal veliteli jednotky symbolický klíč s přáním mnoha šťastných kilometrů a bezpečných návratů. Potom vozidlu i jeho posádkám požehnal pan farář Bušta a slavnost byla ukončena slavnostním přípitkem. Po ní následovala společenské posezení v klubovně hasičárny. Je to první nové vozidlo v celé historii pačejovského sboru a po jarním předání repasované Tatry 148 CAS má jednotka pro svoji činnost perfektní vybavení. Na vozidlo byla získána dotace MV GŘ HZS ve výši 450 tisíc Kč a z Plzeňského kraje 300 tisíc Kč. Obec Pačejov doplatila ze svého rozpočtu 173 tisíc Kč. Naši hasiči si to za svoji práci určitě zaslouží. (JV)
Tradiční vánoční jarmark žáků, učitelů a zaměstnanců ZŠ Pačejov přilákal i letos nebývalý počet návštěvníků. Jeho součástí bylo i dlouho očekávané slavnostní otevření nové cvičné školní kuchyňky, která byla vybudována v prostorách bývalého nevyužitého kabinetu. Celkové náklady činily cca 110 000,-Kč, z čehož na stavební úpravy včetně nové elektroinstalace, rozvodů vody a odpadů připadlo 65 000,-Kč a zbylá částka byla věnována na nové moderní vybavení kuchyňky /linka, nábytek, sporák, myčka, lednice, nádobí atd. Dík patří všem subjektům, které se spolupodílely na financování této akce - SRPDŠ při ZŠ Pačejov, Obecním úřadům Pačejov, Kvášňovice, Břežany, Olšany a Myslív, jakožto i některým fyzickým osobám /rodinám Karolik a Klečkových/. Rovněž všem řemeslníkům a firmám, které odvedly výbornou práci. Zvláštní uznání pak bezesporu zaslouží nový pan školník Pavel Veringer, který odvedl největší objem prací. Všichni se těšíme, až nová školní kuchyňka začne sloužit svému účelu./Mgr. Tomáš Cihlář/
V našich vesnicích se rozzářily vánoční stromy
První prosincový víkend byl v našich vesnicích ve znamení rozsvěcování vánočních stromů. Vše zahájila akce na pačejovské návsi v sobotu odpoledne, kde rozsvícení předcházel kulturní program . Vystoupil místní dětský pěvecký soubor pod vedením Nadi Polenové, samozřejmě Šikbaby a trubači navodili tu správnou adventní atmosféru. Starosta obce poděkoval za vystoupení a popřál všem přítomným pěkný adventní čas a spokojené Vánoce.Přišel Mikuláš i čerti. Letos se poprvé také rozsvítil vánoční strom na návsi v Týřovicích, čemuž předcházela také malá kulturní vložka místních děvčat. Vánoční stromy v modrém odstínu se rozsvítily na návsích ve Velešicích a Strážovicích. Tam je do modra laděný i turistický přístřešek. Poslední akce i přes nepříznivé počasí proběhla v neděli v Pačejově nádraží za vysoké účasti občanů, kde po Mikulášské nadílce v kulturním domě, organizované skauty, se konalo rozsvícení vánočního stromu u zdravotního střediska. Krásné vánoční písně zazpíval pod vedením Marie Hlůžkové Dětský pěvecký sbor při Základní škole v Pačejově. I tam starosta obce poděkoval za vystoupení a popřál přítomným. Tak děkujeme a přejeme: "Hezký Advent!" (JV)
Ve čtvrtek 29. listopadu byla za účasti dětí a učitelek z naší MŠ, také rodičů a prarodičů slavnostně otevřena Naučná stezka Kotěžice. Po přestřižení pásky panem starostou a paní ředitelkou následovalo jedno překvapení za druhým. Paní učitelky připravily nádherné hádanky a soutěže pro všechny účastníky a vše vyvrchlilo hledáním pokladu, který pro děti věnovala obec Pačejov. Stezka byla pořízena nákladem 98 tisíc Kč a z toho třetina byla dotace od Plzeňského kraje. Bylo to moc pěkné odpoledne.(JV)
Schůzka organizačního ředitelství a hostů letošního XXXIX. a příštího jubilejního XXXX.ročníku INVELT Rally Pačejov se uskutečnila v pondělí 26.listopadu v salonku hotelu U Zeleného stromu v Nepomuku. Předseda organizačního ředitelství, pačejovský starosta Ing.Jan Vavřička přivítal mimo jiné i poslankyni Parlamentu České republiky Mgr.Barboru Kořanovou a majitele společnosti INVELT s.r.o. Ing.Jiřího Jirovce, nového generálního partnera pačejovské rally. Ředitel INVELT Rally Pačejov Ing.Pavel Štípek zhodnotil velice úspěšný XXXIX.ročník této populární automobilové soutěže a nastínil plány směrem k jubilejnímu XXXX.ročníku. Ten se pojede ještě jako jednodenní rallysprintová soutěž. Pro rok 2020 požádal AMK Pačejov o pořádání premiérového „velkého mistráku“ – dvoudenní soutěže, což je jeden ze strategických cílů generálního sponzora rally – firmy INVELT. Pondělní schůzka v Nepomuku se nesla ve velice pozitivním a konstruktivním duchu a rozhodně splnila své poslání. /Mgr.Tomáš Cihlář/
V sobotu 24. listopadu proběhla v bývalé škole ve Strážovicích malá slavnost. Starosta a místostarosta obce předali členům Mysliveckého spolku do znovuužívání po rekonstrukci tento objekt, který jim slouží jako sklad a klubovna. Objekt má novou střechu, okna a fasádu. Tyto práce byly provedeny za finanční účasti Plzeňského kraje, který poskytl dotaci ve výši 350 tisíc korun. 400 tisíc Kč pak hradila obec ze svého rozpočtu. Dále pak byl opraven interiér klubovny, kde byl snížen strop, provedeny nové omítky a malby a pořízeny nové záclony. Na tyto práce byly z rozpočtu obce vynaloženy prostředky ve výši 140 tisíc korun. Přejeme myslivcům hodně hezkých chvil v nové klubovně. (Ing. Jan Vavřička)
Naše nové občánky jsme slavnostně přivítali v pátek 23.listopadu v obřadní síni Kulturního domu Pačejov. Pozvání Obecního úřadu Pačejov přijaly slečny Janička Hlaváčová a Natálka Kodýdková, společnost jim dělal mladý pan Vojtěch Chaluš. Škoda, že se tohoto tradičního slavnostního aktu nezúčastnil Sebastian Pustka. Zástupci vedení obce a sboru pro občanské záležitosti našim novým občánkům při této příležitosti předali finanční a věcné dary. /Mgr. Tomáš Cihlář/
Agilní AMK Pačejov pořádá pravidelně v předvánoční době besedy s významnými osobnostmi našeho motoristického sportu. Nejinak tomu bylo i letos. Pozvání tentokrát přijali trojnásobný vítěz Rally Pačejov Jan Dohnal a bývalý špičkový spolujezdec Škody Motorsport Pavel Štanc. Nechyběl tradičně ani populární příbramský matador Josef Peták. Zcela zaplněný sál olšanského hostince U Barochů byl v pátek 23.listopadu svědkem bezmála tříhodinového zajímavého povídání, doplněného promítáním fotografií, videí i závěrečnou soutěží a autogramiádou. Výtěžek z dobrovolného vstupného ve výši 3000,-Kč poputuje dětem z Dětského domova v Nepomuku. Pořadatelé z AMK Pačejov se tak připojují k organizátorům prosincového vánočního charitativního koncertu Nesem vám noviny aneb Děti dětem ze ZŠ Pačejov. /Mgr. Tomáš Cihlář/
Ve čtvrtek 22.listopadu převzali slavnostně zástupci členských obcí Dobrovolného svazku Horažďovicko nový automobil značky Renault upravený pro potřeby pojízdné prodejny. Svazek na něj obdržel dotaci od Plzeňského kraje z Programu stabilizace a obnovy venkova v rámci integrovaných projektů 800 tisíc korun, zbytek ve výši 450 tis. Kč zaplatily společně členské obce účastněné na projektu. Předání se zúčastnili také zástupci Svazu měst a obcí. Díky tomuto vozidlu se zvýší úroveň služeb pojízdné prodejny pro občany v našich vesničkách. Děkujeme všem, kteří se o pořízení zasloužili. Pačejov u toho samozřejmě nechyběl. (Ing. Jan Vavřička)
--
Úterý 20. listopadu se stalo pro obec Pačejov významným dnem. Starosta obce převzal od obchodního zástupce firmy Vesta Auto Corson s.r.o. dopravní automobil Ford Transit L1Z, určený pro jednotku požární ochrany v obci. Na automobil obec obdržela dotaci od Ministerstva vnitra (HZS) a Plzeňského kraje. Část byla hrazena z rozpočtu obce. Jednotka obce tak získá moderní techniku a přejeme hodně šťastných kilometrů. Slavnostní předání SDH připravujeme. (Ing. Jan Vavřička)
Nedělní podvečer patřil v Pačejově opět ochotnickému divadlo. Pozvání tentokrát přijal renomovaný horažďovický soubor Tyjátr, který přivezl úspěšnou komedii Velké lhaní, se kterou získal diváckou cenu za nejúspěšnější představení na letošní celostátní přehlídce v Sokolově. A horažďovičtí ochotníci sklidili velký úspěch i v Pačejově. Velké lhaní v režii Mileny Strakové se velmi slušné divácké návštěvě určitě líbilo a závěrečná děkovačka nebrala konce. /Mgr.Tomáš Cihlář/
V sobotu 10. listopadu 2018 se pačejovském kulturním domě konal 3. ročník gastronomické soutěže. Po gulášfestu a svíčkové to bylo tentokrát o nejlepší masovou roládu a v další kategorii se soutěžilo o nejlepší hnětynku, protože je doba staročeských posvícení. V porotě zasedly zkušené kuchařky Dáša Vondrysková a Václava Jandová, trio porotců doplnil za pořadatele obec Pačejov člen zastupitelstva Zdeněk Chaluš. Jako novinka v letošním ročníku se objevila tříčlenná dětská porota, která hodnotila sladké exponáty – hnětynky. Pořadatelé mysleli i na diváky, takže probíhaly ochutnávky soutěžních výrobků. Celou pohodovou atmosféru sobotního odpoledne provázela domácí Švitorka a slušná účast diváků. A jak to dopadlo? V kategorii roláda se na prvním i druhém místě umístila Vlaďka Chalušová a třetí byla Jarka Dubanová, naše hospodská. Gratulujeme. V kategorii hnětynka zvítězila Mateřská škola Pačejov, druhá byla Základní škola Pačejov a třetí místo obsadila Anna Chlanová z Horažďovic. Gratulujeme. Musíme pochválit obě školy za skvělé nápady a výrobky a poděkovat za účast na akci. Také děkuji přípravné komisi, která celou soutěž zorganizovala. A pak už jen hrála Švitorka, panovala výborná nálada a kdo chtěl, mohl se krásně pobavit. (Jan Vavřička)
Pačejovská škola se každoročně na podzim zapojuje do sběru kaštanů, které následně poslouží k zimnímu přikrmování spárkaté zvěře. Díky letošní nadúrodě kaštanů a aktivnímu přístupu žáků i některých učitelů se podařilo více než trojnásobně překročit stávající školní rekord /5 q/ až na 16,5 metrických centů kaštanů a žaludů! Celou akci zaštítili žáci 7.ročníku pod vedení p.učitele Tomáše Cihláře. Vybrané kaštany si jako každý rok mezi sebou rozdělí Myslivecký spolek Pačejov a Správa Národního parku Šumava – územní pracoviště Srní, kde poslouží jako doplňkové krmivo pro jelení zvěř v tamější přezimovací obůrce „Beranky“. A právě tam bude pro všechny, kteří se do této akce letos zapojili, uspořádán během zimy výlet spojený se zimním pozorováním zvěře ve vlčinci na Srní a ve zmíněné přezimovací obůrce. Nejlepšími sběrači letos byli Radka a Jakub Jakabovi/327 kg/, Michal Ladman /198 kg/, Michal Vavřička /130 kg/, Jacob Furlong /118 kg/, Veronika Pustková /114 kg/, Michaela a Martin Sudničkovi /72 kg/, Ondřej Štork /48 kg/ a Lucie Svobodová /45 kg/. Nekorunovanou královnou akce se stejně jako vloni stala paní učitelka Petra Mesiarová, která spolu se členy své rodiny nasbírala a odevzdala neskutečných 502 kg kaštanů. Výkon skutečně úctyhodný!
/Mgr. Tomáš Cihlář/
Volné sdružení zájemců o hru v kostky není sice žádným oficiálním spolkem, ale už řadu let spojuje zajímavou partu lidí, kteří rovněž podílejí na vytváření koloritu bohatého společenského života v našich obcích. Jeho historie se začala psát v listopadu 2010 jako neformální schůzka několika kamarádek, které si chtěly jednoduše zpestřit večer. Postupně se však přidávali další a zatím se průběžně zapojilo 51 zájemců o tuto hru, která má nejen v našich zemích hluboké historické kořeny. Kostky se totiž hrály již ve staré Mezopotámii, byly nalezeny i v Egyptě nebo v římských Pompejích. Jejich stáří se odhaduje na více než 2000 let. Pravidelná činnost volného sdružení spočívá v pořádání jednotlivých turnajů /cca 6x do roka/, jejich organizace má svá pevná pravidla. Například hráč, který skončí poslední, zajišťuje občerstvení na příští turnaj. Zakladatelkou a hlavní organizátorkou činnosti je Vlaďka Chalušová. V pátek 2.listopadu se uskutečnil za účasti 16 hráčů již 46. turnaj, kterým si „kostkaři“ připomněli 8.výročí své činnosti. /Vlaďka Chalušová, Tomáš Cihlář/
Učitelé, žáci a zaměstnanci Základní školy Pačejov se rozhodli oslavit 100.výročí vzniku samostatného Československa netradičním způsobem. Na čtvrtek 1.listopadu přichystali pro širokou veřejnost "Den otevřených dveří". A nebyl to opravdu DEN ledajaký. Každá třída si totiž pro návštěvníky školy připravila samostatný projekt, v němž se žáci pod vedením svých kantorů snažili přiblížit určitou oblast mapující život v období 1.republiky. Akce se těšila nečekanému zájmu a návštěvníci mohli mimo jiné zhlédnout prvorepublikovou módní přehlídku v podání těch nejmenších, zazpívat si písničky Osvobozeného divadla, naučit se tančit charleston, ochutnat speciality slovenské kuchyně, připomenout si významné úspěchy našich sportovců, zaposlouchat se do poezie z období 1.republiky, seznámit se se všemi našimi prezidenty a jejich osobními automobily. Další aktivity byly zaměřené na česko-slovenský slovník, naše legionáře, hvězdy filmového plátna či kuchyni našich praprababiček. Vše bylo doplněno četnými projekcemi, prezentacemi, panely, výkresy, výstavkami či soutěžemi. Akce organizačně velice náročná se bezesporu velice vydařila a patří poděkování všem, kteří se o její zdárný průběh zasloužili. V pátek oslavy ve škole pokračovaly naukovou soutěží "100 let naší republiky", určené pro žáky 2.stupně./Mgr.Tomáš Cihlář/
Ani krajně nepříznivé počasí napřekazilo oslavy státního svátku - 100.výročí vzniku samostatného Československa. V režii Obecního úřadu Pačejov byl připraven na neděli 28.října bohatý celodenní program v jednotlivých obcích. Odstartoval již v 10 hodin ve Strážovicích a závěr patřil slavnostnímu hudebnímu ohňostroji v 19 hodin. Déšť, sníh a zima byly jistě hodně nepříjemné, ale nezabránily velice slušné divácké účasti z řad našich spoluobčanů a dalších hostů. To bylo tou největší odměnou a zadostiučiněním organizátorům celé akce. Na programu oslav bylo mimo jiné i sázení "Lip svobody" v jednotlivých obcích, pietní akt položení věnce u pomníku padlých ve Velešicích a v Pačejově vsi, kulturní program u pomníku padlých z I. světové války, ukázka výcviku z I. světové války v podání členů 35. čsl. střeleckého pluku, pěvecká vystoupení dětského sboru žáků ZŠ Pačejov a souboru Šikbaby, slavnostní projev starosty obce ing. Jana Vavřičky, pietní vzpomínka na legionáře z našich obcí, čestná salva, slavnostní křest publikace „100 let republiky na Pačejovsku“, vzpomínkový akt u lípy u zdravotního střediska, slavnostní skautský slib u táborového ohně, společenský večer s hudbou ŠVITORKA a již vzpomenutý velký hudební ohňostroj na závěr oslav, o kterých lze bez nadsázky říci, že se vydařily! Poděkování všem, kteří se o jejich důstojný průběh zasloužili! /Tomáš Cihlář/
V předvečer státního svátku - 100.výročí vzniku samostatného Československa uspořádali pačejovští junáci v Pačejově nádraží tradiční lampiónový průvod. Velice nepříznivé počasí této akci letos příliš nepřálo, přesto byla akce dobře připravena a určitě splnila své poslání. Vše vyvrcholilo táborákem a opékáním vuřtů. /Tomáš Cihlář, foto Miroslav Žitník ml./
V pátek 26.října oslavili zlatou svatbu – 50.společných let života manželé Milka a Václav Laňovi z Velešic. U příležitosti této významné životní události jim přišli poblahopřát i zástupci vedení obce a sboru pro občanské záležitosti. /Tomáš Cihlář/
Ve čtvrtek 25.října v odpoledních hodinách proběhla v naší školce velká akce. Děti společně s rodiči nebo prarodiči plnily úkoly, které si pro ně připravili naši skřítkové Světáček, Přírodníček, Sváteček a Človíček. Na každém stanovišti a bylo jich celkem 8 musely společně splnit úkol, za který dostaly na svůj kroužek barevný fáborek, a když nasbíraly 8 fáborků, dostaly za ně malou odměnu. Děti si společně s rodiči mohly opéci špekáčeky nebo brambory na našem ohníčku. Celou akci zahájila ředitelka školy a po té všechny přivítal a promluvil pan starosta ing. Jan Vavřička, který přijal naše pozvání na tuto akci. Je třeba poděkovat všem, kteří se na akci podíleli jak z řad zaměstnanců, ti odvedli profesionální práci, tak i rodičům, kteří nám opravdu tradičně moc pomohli. Pánové se starali o oheň a maminky zase donesly sladké i slané občerstvení. Nesmíme zapomenout na pomocníky ze základní školy ani na rodiče dětí, které již naší školku nenavštěvují a ochotně se nabídli, že pomůžou. Děkujem, děkujeme.....Bylo moc hezké sledovat jak si rodiče a děti odpoledne u nás ve školce užívají a nikam nepospíchají. /Vlaďka Chalušová, foto Tomáš Cihlář/
V sobotu 20. října mladí pačejovští hasiči zahájili soutěžní sezónu roku 2018/2019 podzimním kolem celostátní hry Plamen okresu Klatovy závodem požární všestrannosti, který se konal v Horažďovicích. Na 5 členné hlídky čekala 2 km dlouhá trať, která vedla Panskou zahradou. Závodníci předvedli před rozhodčími své znalosti a dovednosti z topografie, požární ochrany, vázání uzlů, ze základů zdravovědy, střelby ze vzduchovky a překonání vodorovného lana. O výsledku rozhodovala nejen šikovnost a znalosti, ale také rychlost běhu v závodu. Dále na závodníky čekala štafeta CTIF. Hasiči Pačejov soutěžili v kategorii starší a mladší. V kategorii starší se 1. hlídka umístila na 4. místě, 2. hlídka na 9. místě. Štafetu CTIF dokončili na 5. místě. V kategorii mladší se 1. hlídka umístila na 4. místě a 2. hlídka na 12. místě. Štafetu CTIF dokončili na 8. místě. V celkovém součtu dosáhnutých výsledků se pačejovští hasiči ve starší kategorii umístili na výborném 3. místě a mladší kategorie na 5. místě. Gratulujeme. /Martina Jungerová/
Na "Pasekách" ve Velešicích zakotvil opravdový cirkus Jung. Představení pro veřejnost zakoupila Obec Pačejov a samotný úterní podvečerní program se těšil značnému zájmu nejen z řad dětí, ale i těch dospělých. Ukázalo se, že kouzlo klasického cirkusu je i v dnešní přetechnizované době stále nenapodobitelné! /Tomáš Cihlář/
První říjnové pondělí věnovali žáci druhého stupně naší pačejovské základní školy přírodovědné exkurzi do pražské zoologické zahrady. Akce se přes mírně nepříznivé počasí vydařila, účastníkům se určitě líbila a přispěla k obohacení jejich vědomostí. /Tomáš Cihlář/
Čtvrteční podvečer 27.září patřil slavnostnímu otevření nově zrekonstruovaného rybníčku na strážovické návsi. Celková hodnota díla činila 1 588 000,-Kč. Podařilo se získat dotaci ve výši 992 000,-Kč, zbylou částku 596 000,-Kč uhradila Obec Pačejov. Na stavbu bylo spotřebováno 80 kubických metrů žuly, 216 tun padlo na opěrné zdi. Bylo vyvezeno 285 kubických metrů sedimentu. Po naplnění bude plocha hladiny činit 600 metrů čtverečních, objem nádrže pak cca 650 kubických metrů. Po slavnostním aktu následovalo společné posezení s hudbou a občerstvením. /Tomáš Cihlář/
V sobotu 15.9. odpoledne se konalo na Pasekách ve Velešicích za účasti sedmi 7členných družstev bez rozdílu věku a pohlaví sportovně zábavné odpoledne. Mnoho přítomných diváků povzbuzovalo soutěžící a všichni si užili nádherné odpoledne. Za Týřovice soutěžil i Indián Frederick z ostrova Dominika v Karibském moři viz foto. Stopky byly neúprosné, takže nakonec zvítězilo družstvo "Týřovic", druzí byli "mladí hasiči" a třetí "tetky pačívský". Poděkování za krásné odpoledne patří SDH Pačejov a osadnímu výboru Týřovice. /Ing.Jan Vavřička/
V sobotu dopoledne 15.9., hořel plameny v sousedních Olšanech kontejner na směsný odpad. První k zásahu přijeli naši pačejovští hasiči a oheň uhasili. Pomohli tak našim sousedům a zachránili hodnoty. /Ing.Jan Vavřička/
Školní rok 2018/19 byl zahájen. Slavnostnímu aktu po mnoha letech nepřálo počasí, a tak se tradiční shromáždění před školou nekonalo. Zástupci obce a sboru pro občanské záležitosti spolu s vedením školy a rodiči přivítali ve třídě nové žáky - prvňáčky. Během prázdnin se ve škole opět mnoho změnilo. Z finančních prostředků obce byla zrealizována celková rekonstrukce sociálního zařízení v hodnotě 600 tisíc korun. Pokračují rovněž práce na vybudování nové specializované učebny - školní kuchyňky. Všem žákům, pedagogickým pracovníkům a zaměstnancům školy přejeme úspěšný nový školní rok! /Tomáš Cihlář/
Máme za sebou další pačejovskou pouť. I té letošní navýsost přálo počasí a pro její návštěvníky ať už z řad těch domácích či přespolních byl nachystán bohatý pouťový program, v němž si každý jistě našel to své. Namátkou - koncert v rámci Pačejovského hudebního léta, výstava kreseb Jiřího Sladovníka a obecních kronik v prostorách školní jídelny, fotbalová utkání týmů Sokola Pačejov, úspěšná pouťová taneční zábava /premiérově pod širým nebem/ či tradiční nedělní mše svatá v kostele Panny Marie Sněžné. Vrcholem pouťových oslav byl pak bezesporu nedělní staročeský jarmark v areálu bývalé farské zahrady, který si získává na stále větší oblibě. Jeho součástí se stal i neodmyslitelný pivovarský dvůr s naší Švitorkou. Letošní pačejovská pouť se vydařila a pohodu a dobrou náladu lze vyčíst i z přiložených fotografií. /Tomáš Cihlář/
Jako každý rok, tak i letos uspořádal Sbor dobrovolných hasičů Strážovice tradiční letní posezení s písničkou na místní návsi. Sobotní odpoledne 14.července patřilo pódium Václavu Žákovcovi a Aničce Volínové, večer pak skupině Schmiddle Boys. /Josef Vítek/


Pohledy a další použité materiály ze soukromých sbírek Bohuslava Šotoly, Tomáše Cihláře a Boženy Behenské. Zveřejněno se souhlasem majitelů.


Dne 31. července proběhla úspěšně kolaudace obecní polní cesty z Velešic do Třebomyslic. Zase jeden pěkný kousek do sbírky majetku obce je opravený. Někteří už na nové komunikaci vyzkoušeli i "inlajny" ..../Jan Vavřička/
Zlatou svatbu - 50 let společného života oslavili v pátek 27.července manželé Zdenka a Josef Vítkovi ze Strážovic. U příležitosti tohoto významného životního jubilea jim samozřejmě přišli poblahopřát i zástupci vedení naší obce a sboru pro občanské záležitosti. /Tomáš Cihlář/
Na šesté kolo Pošumavské hasičské ligy, které se konalo 28. července 2018 v Defurových Lažanech, se sjela družstva dobrovolných hasičů klatovského okresu. Soutěže se celkem účastnilo devět mužských a pět ženských týmů. V napínavém boji obsadily pačejovské hasičky 4. místo s časem 37,3 s. V sobotním odpoledni však nešlo pouze o Pošumavskou hasičskou ligu. Proběhl zde také již 22. ročník memoriálu Ladislava Duchoně. Zde, v disciplíně požární útok, vybojovaly ženy pěkné 2. místo s časem 34,81 s. /Klára Klečková/
Obec Pačejov získala v letošním ročníku prestižní soutěže "Vesnice roku" v programu obnovy venkova druhé nejvyšší ocenění "Modrou stuhu" za společenský život v obci. Součástí ocenění je i dotace od Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 600 tisíc korun a příslib na získání dotace v Programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje. Získání Modré stuhy je oceněním nejen samotné obce, ale i dlouhodobé a systematické práce všech našich 12 spolků. /Tomáš Cihlář/
XXXIX.ročník "INVELT RALLY PAČEJOV" je minulostí a lze s potěšením konstatovat, že se pořadatelům z AMK Pačejov podařilo v rámci této naší největší spolkové akce udržet laťku vysoko nastavenou v předchozích ročnících. Ten letošní měl velkou sportovní i společenskou úroveň. Nový hlavní sponzor firma INVELT s.r.o., záštita hejtmanů Plzeňského a Jihočeského kraje, nesmírně široké i kvalitní startovní pole hovoří za vše. Přičteme-li k tomu nádherné počasí, co více si lze přát. Závod historických vozidel pak ovládli Jiří Káňa a Ivo Vybíral s vozem Ford Sierra RS Cosworth. Na pačejovské rally se radovali potřetí za sebou! Zlatého hattricku se dočkala v hlavní soutěži "Rallysprint série" i favorizovaná posádka Jan Dohnal - Michal Ernst s vozem Ford Fiesta WRC. Druhé místo obsadili Roman Odložilík - Martin Tureček /Ford Fiesta R 5/ a třetí skončili Jaromír Tarabus - Daniel Trunkát /Škoda Fabia R 5/. Posádky na 2. a 3.místě dělilo v cíli pouhých 0,6 s! Pořadatelé z AMK Pačejov už nyní vyhlížejí vstříc jubilejnímu XXXX.ročníku této populární a oblíbené automobilové soutěže./Tomáš Cihlář/
Manželé Vlasta a Miloslav Bělochovi v sobotu 27.července oslaví 50 zlatých let společného života. Toto významné životní výročí si připomněli v sobotu 21.7. slavnostním obřadem v obřadní síni Obecního úřadu Pačejov za účasti rodinného kruhu, zástupců vedení obce, sboru pro občanské záležitosti a samozřejmě neodmyslitelné Švitorky. Blahopřejeme! /Tomáš Cihlář/
V sobotu 14.7.2018 uspořádal spolek „Jaderný odpad - děkujeme, nechceme!“ již 15. ročník Memoriálu Slávka Šimka, který byl čestným prezidentem spolku a stál u jeho zrodu v r. 2003. Tradičně je tato letní protestní akce směřována proti záměru státu plánovat vybudování hlubinného úložiště jaderného odpadu (HÚJO) v katastru obcí Pačejov, Maňovice, Olšany, Kvášňovice, Velký Bor a Chanovice. Na startu v Pačejově – nádraží se sešlo cca 150 účastníků pochodu, cyklistů i motorkářů, kteří po určených tratích dorazili do Maňovic. Tato malá vesnička je pro SÚRAO baštou odporu proti ukládání jaderného odpadu na staticíce let pod zem a Obec Maňovice tuto akci vždy podporuje a spolupořádá s naším spolkem. Ve všech obcích kudy vedly tratě letošní protestní akce byly podepsány petiční archy proti HÚJO v lokalitě „Březový potok“ od 887 lidí včetně občanů ze SRN, kteří letos vypravili ze svých obcí autobus. V cíli v Maňovicích starostové všech dotčených obcí deklarovali jednotu v postoji k HÚJO. Zástupce Hnutí Calla seznámil veřejnost s aktuální situací k HÚJO, svůj názor sdělili i hosté ze SRN a pomoc v řešení přislíbila i přítomná poslankyně Parlamentu ČR Mgr. Kořanová. Všichni přítomní doufali, že na konci roku 2018 nebudeme v lokalitě „Březový potok“ mezi čtyřmi posledními lokalitami v ČR, které nová ministryně průmyslu a obchodu se SÚRAO vyberou jako poslední nejvhodnější pro budování HÚJO a nebudeme již tak poté muset protestní akce dále organizovat. Po celou sobotu pořadatelům přálo počasí, za zázemí, vynikající jídlo a pití zasluhují díky obětaví občané a občanky z Maňovic, kteří vždy dokáží akci zajistit ve velmi přátelské a pohodové atmosféře. Večer pokračoval taneční zábavou pod širým nebem. Sečteno, podtrženo - akce se vydařila ve všech směrech! /F. Kába - předseda spolku www.jodn.cz/
Během měsíce května vyrobil pan Zdeněk Voska pro školu zbrusu nové fotbalové branky, které následně bezpečně ukotvil v areálu školního hřiště v Pačejově za kostelem, aby nemohlo dojít k jejich převrácení. Všichni máme v živé paměti několik vážných, dokonce i smrtelných úrazů, které v uplynulých letech na různých místech naší země převrácené branky způsobily. Škola zakoupila nové sítě a branky jimi vybavila. Během prvního prázdninového týdne však místní omladina, která se na hřišti nacházejicím se na obecním pozemku pravidelně schází, obě brankové konstrukce hrubou silou z ukotvení vypáčila a svévolně přemístila. Tímto nepochopitelným činem byla ohrožena bezpečnost ostatních. Branky byly proto svázány řetězem a uzamčeny. Takto je to zřejmě lepší, že? Nemluvě o tom, že v areálu hřiště jsou střepy od rozbitých lahví, dokonce je zde čerstvě založené ohniště. Co k tomu dodat? Snad jen to, že podobného vandalského činu se mohou dopustit jen "totální vypatlanci". Celou causu šetří Policie České republiky a areál školního hřiště bude následně monitorován. /Tomáš Cihlář/
Pátek 29.června byl posledním dnem školního roku 2017/2018. Nejinak tomu bylo i na naší pačejovské škole. Pocity radosti z nastávajících letních prázdnin se tak trochu mísily s pocity nostalgie spojené s loučením žáků 9.třídy, kteří ukončili své devítileté působení na naší škole a vydávají se do světa. Rozloučili se s nimi nejen jejich učitelé, ale i zástupci vedení obce a sboru pro občanské záležitosti. Tak hodně štěstí na nové cestě!!! /Tomáš Cihlář/
V pátek 22.6. proběhla v naší mateřské školce velká akce s rodiči a to „Zimní olympijské hry v létě“. Původně celá akce měla probíhat na školní zahradě, ale počasí nám tentokrát nepřálo, a tak jsme sportovní klání přestěhovali do budov MŠ. Některé maminky napekly dobroty, a když jsme se posilnili, mohli jsme začít. Celkem bylo 7 disciplín, nálada samozřejmě skvělá. Na závěr děti hledaly olympijský poklad, opékaly se vuřty a zpívalo se při kytaře. Na kytaru tradičně zahrála Naďa Polenová. Přesvědčili jsme se, že nezáleží na počasí, ale na lidech. Děkujeme všem, kteří nás podpořili, především celé partě ze školky, dětem i jejich rodičům. /Vlaďka Chalušová/
V sobotu 23. června proběhla ve sportovním areálu na Rabí okresní soutěž hasičských družstev mužů a žen. Tým pačejovských hasiček, vedených trenérem Radkem Jungerem, vybojoval v požárním útoku s časem 36,99 vteřiny vítězství ve své kategorii. /Klára Klečková/
Slavnostní "výkop" absolventů pačejovské mateřské školy se odehrál v úterý 19.června odpoledne v prostorách obřadní síně našeho kulturního domu. Akce, kterou spolupořádala i Obec Pačejov, přilákala velké množství rodičů, babiček i sourozenců, kteří si tento významný životní krok svých ratolestí nemohli nechat ujít. O hudební vystoupení se v úvodu postarali žáci pěveckého sboru Základní školy Pačejov. A pak už král a královna v dobových kostýmech provedli řádné a oficielní pasování do "školáckého stavu". Od Obce Pačejov obdrželi čerství absolventi MŠ upomínkové předměty, které budou společně s dalšími dárky bezesporu hezkou památkou na tuto slavnostní událost. /Tomáš Cihlář/
Agilní Tenisový klub Pačejov uspořádal pro veřejnost v sobotu 16.června na hřišti u KD sportovní den. Dopoledne se odehrál turnaj v nohejbalu, odpoledne pak ve volejbalu. Vítězem nohejbalového klání se podle očekávání stalo družstvo olšanských "Norků". Na druhém místě skončily Strážovice, na třetím Pačejov ves a na čtvrtém Pačejov nádraží. O výsledky zas tak tolik nešlo, hlavní byla pohoda a dobrá nálada. /Tomáš Cihlář/
Pasování malých čtenářů


V klubu Kulturního domu v Pačejově se konalo 14. června pasování žáčků prvního ročníku ZŠ Pačejov na čtenáře. Přítomným rodičům a prarodičům nejprve předvedly děti pásmo básniček a písniček, které s nimi nacvičila třídní učitelka Mgr. Milena Peroutková. Poté se každý žáček představil, jak už umí číst. Pak přišla ta chvíle nejdůležitější. Paní učitelka přečetla slib malých čtenářů, v němž mimo jiné stálo, že si budou vážit knih, že budou pilně číst a navštěvovat často knihovnu. Všech patnáct žáků jednohlasně prohlásilo, že slibují. Starosta obce Ing. Jan Vavřička poté provedl oficiální pasování, položením meče na rameno každého žáka. Ještě jim popřál hodně úspěchů s přáním, aby se snažili svůj slib plnit. Na závěr se ještě podepsali do pamětního listu Knihovny obce Pačejov. První knížku předala dětem naše knihovnice paní Alena Štěpáníková. Pasování se zúčastnila také ředitelka pačejovské školy RNDr. Hana Aldorfová. /Božena Behenská/
Po roce se Pačejov opětovně přihlásil do XXIX.ročníku soutěže Vesnice roku, jejímž cílem v Programu obnovy venkova je snaha povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého domova, ukázat rozmanitost a pestrost programů obnovy vesnic a upozornit širokou veřejnost na význam našeho venkova. Od roku 1996 je jedním z vyhlašovatelů Ministerstvo pro místní rozvoj a Svaz měst a obcí ČR. Přesně dvouhodinová prezentace Pačejova proběhla ve středu 13.června. Hodnotící komisi tvořili starosta obce Břasy, (loňský vítěz soutěže), starosta obce Konstantinovy Lázně, zástupci ministerstev pro místní rozvoj, kultury, zemědělství, životního prostředí, Spolku pro obnovu venkova, Svazu knihovníků a Krajského úřadu v Plzni. Velký dík patří všem těm zástupcům našich spolků a organizací za poctivou přípravu celé akce a za její vlastní úspěšnou realizaci. /Tomáš Cihlář/
Žáci druhého stupně ZŠ Pačejov navštívili v pondělí 11.června známou expozici Techmania v Plzni, která nabízí rozmanité interaktivní projekty a vědeckofantastické show. Součástí expozice je i jediné 3D planetárium v České republice. Velký dík patří SOU Oselce, které pro naši školu celou akci zorganizovalo a vzorně zajistilo. Celá akce měla mezi žáky velice kladný ohlas. /Mgr. Tomáš Cihlář/
Okresní sdružení hasičů Klatovy pořádalo v sobotu 2.června na Rabí vyřazovací soutěž žen. V kategorii II. soutěžilo v požárním útoku celkem 14 družstev. Pačejovské hasičky se umístily s časem 43,89 vteřiny na 2. místě a tím si vydobyly účast v okresním kole soutěže. /Klára Klečková/
První červnový víkend patřil v Pačejově dětem. Prologem byla páteční slavnostní akademie ZŠ Pačejov a samotné oslavy Dne dětí vyvrcholily v neděli odpoledne. Letos se nesly v duchu 100.výročí vzniku samostatného Československa. Pořadatelem byla komise kultury a sportu v součinnosti s některými zájmovými spolky a oběma příspěvkovými organizacemi - MŠ a ZŠ. Start putování s řadou zastávek byl na dětském hřišti u KD, cíl tradičně v areálu Sokola Pačejov, kde se všichni účastníci za ideálního počasí doslova vyřádili. /Tomáš Cihlář/
Dlouho očekávaná slavnostní akademie pačejovské základní školy doslova beznadějně zaplnila sál místního kulturního domu. Mezi hosty nechyběla ani poslankyně Parlamentu České republiky Mgr.Miloslava Rutová. Pestrý, bezmála tříhodinový zábavný program, tvořila paleta tanečních, hudebních a sportovních vystoupení, nechybělo ani mluvené slovo. Uznání a poděkování patří všem pačejovským učitelům, kteří se svými svěřenci vše vymysleli a poctivě nacvičili. A vyplatilo se! Diváci se rozhodně nenudili a v průběhu večera nešetřili výrazy a projevy uznání. Finále akademie pak patřilo legendární švédské skupině ABBA. /Tomáš Cihlář/
Včera jsme měli u nás ve školce milou návštěvu. Zavítal k nám pan starosta J.Vavřička, pro naše děti strejda Honza a přečetl jim před spaním pohádky. Nepřišel s prázdnou a přinesl dětem polárkové dorty. Některé děti jeho přednes pohádek přenesl k sladkému a pokojnému spánku. Doufáme, že nás strejda Honza navštíví častěji. /Vlaďka Chalušová/
V sobotu 19. května se Nýrsku konal závěrečný sraz soutěže "Plamen" pořádaný Okresním sdružením hasičů Klatovy. Děti zde soutěžily v disciplínách: požární útok CTIF s překážkami, klasický požární útok, štafetový běh na 4x60 m a štafetový běh požárních dvojic. Pačejovské družstvo starších se umístilo celkově na 6. místě z 32 družstev a družstvo mladších získalo 7. místo z 26 družstev. /Klára Klečková/
Sbor dobrovolných hasičů Pačejov se dočkal nově zrepasované cisternové automobilové stříkačky CAS 32 – T148 6 x 6, která bude sloužit jako zásahový požární automobil. Celková rekonstrukce stála 1 480 000,- Kč. Z dotačních titulů bylo získáno 700 000,-Kč, zbylých 780 000,- Kč uhradila Obec Pačejov. Slavnostního předání se v sobotu odpoledne 19.5. v areálu před hasičskou zbrojnicí zúčastnila celá řada čestných hostů v čele se senátorem horní komory Parlamentu ČR Janem Látkou. Mezi hosty nechyběli ani zástupci firmy MIK HT, kteří stávající tatru repasovali, zástupci všech sousedních a spřátelených sborů nebo pan farář Pater Stanislav Bušta, který novému vozidlu a její obsluze požehnal. Z rukou starosty obce Ing.Jana Vavřičky převzal velitel zásahové jednotky Pavel Kouba symbolický klíč k vozidlu pojmenovanému pačejovskými hasiči Matěj. K poslechu, dobré náladě a později i k tanci vyhrávala populární Švitorka. /Tomáš Cihlář/
Žáci 2.stupně ZŠ Pačejov absolvovali šestidenní poznávací výlet do Anglie. Cílem exkurze bylo seznámit se s životem této ostrovní země, navštívit zajímavá místa a především vyzkoušet si své znalosti z angličtiny naživo v praktickém životě.
V pondělí 7. května 14 žáků pod pedagogickým dohledem angličtinářek p. M.Ulrichové a p. A.Tyrpeklové nasedlo na autobus směr Londýn. Cesta byla dlouhá a s několika zastávkami trvala přibližně 16 hodin, včetně přibližně 45ti minutové cesty euro-tunelem. Do Londýna naše výprava dorazila v 5 hodin ráno (v ČR 6 hodin) a pod taktovkou skvělé průvodkyně jsme začali objevovat krásy Londýna. Po prvním vyčerpávajícím, informacemi nabitém, ale přesto překrásném dnu nás autobus odvezl na smluvené místo, kde si nás vyzvedly "náhradní rodiny". S nimi jsme strávili další tři dny, respektive rána a večery, kde jsme se pokusili začlenit do anglického životního stylu a okusili typickou anglickou kuchyni. Během našeho pobytu jsme procestovali nejkrásnější a nejvýznamnější místa Velké Británie a dozvěděli jsme se mnoho zajímavých informací z historie i současnosti. Například jsme navštívili rodiště Williama Shakespeara - městečko Stratford, starověký hrad Warwick, univerzitní město Oxford, město Salisbury s jeho unikátní katedrálou, prehistorické kultovní místo Stonehendge, lázeňské městečko Bath či letní sídlo královny, zámek Windsor (zde jsme zjistili, že královna se nachází na zámku a často vyhlíží z okna, ale i přes pečlivé sledování oken jsme ji bohužel nezahlédli...). Samozřejmě v tomto "nabitém" programu nemohl chybět čas na nákupy a odpočinek či posezení v místních snack barech a kavárnách. I když neradi, v pátek po 22. hodině večerní jsme se vydali na cestu zpět, směr kanál La Manche, následně přes Francii, Belgii a Německo až do klidného Pačejova. /Michaela Ulrichová/
V sobotu 12. května uspořádal za ideálního počasí AMK Pačejov na letišti v Kadově závod v rámci Mistrovství ČR v automobilovém slalomu. Součástí této akce bylo i tradiční setkání partnerů INVELT Rally Pačejov, pro něž byl připraven průvodní program. Na zcela nové trati se bojovalo o body do Mistrovství České republiky, ale i do Pošumavského poháru v automobilovém slalomu. Závodu se zúčastnilo 98 jezdců z celé ČR. Absolutním vítězem Mistrovství České republiky se stal moravský jezdec Dominik Šurýn na vozidle Citroen Saxo. Dvojzávod Pošumavského poháru vyhrál Václav Horn ml. na Mazdě MX5. Velký úspěch vybojoval reprezentant AMK Pačejov Václav Štípek, který vyhrál třídu L1. Závod se pačejovským pořadatelům vydařil, o čemž svědčí pochvalná slova většiny zúčastněných./Tomáš Cihlář/
Ke strážovické pouti patří už neodmyslitelně pouťový turnaj v nohejbalu. Nejinak tomu bylo samozřejmě i letos a vše opět pod taktovkou místních hasičů. Do turnaje se přihlásilo 7 týmů. Od začátku bylo v podstatě jasné, že se o pohár starosty obce Pačejov poperou dva největší favorité - obhájci loňského prvenství olšanští Norci a předlonští vítězové Neprochovy. Oba týmy prošly turnajem bez většího zaváhání a střetly se v posledním dramatickém utkání. Bylo to skutečné vyvrcholení vzorně připraveného turnaje. Palmu vítězství si nakonec odnesl celek Neprochov. Věcné ceny a upomínkové plakety získali všichni účastníci strážovického klání. /Tomáš Cihlář/
Hned několik novinek připravují pačejovští pořadatelé na XXXIX. ročník svojí rally. Tou nejdůležitější je navázání spolupráce s plzeňskou společností INVELT, která se stává generálním partnerem rally. Soutěž se pojede pod názvem XXXIX. INVELT Rally Pačejov. Po několika letech pořádání rally na hranici existence mají pořadatelé z Automoto klubu Pačejov zajištěnu alespoň částečnou finanční jistotu. V těchto dnech spatřilo světlo světa nové logo rally. Jeho součástí zůstává i název obce Pačejov, jež je dalším významným partnerem a domovem všech dosavadních osmatřiceti ročníků. XXXIX. INVELT Rally Pačejov, která se pojede ve dnech 27.-28.července, je součástí A Sport Rallysprint Série, Autoklub Mistrovství ČR v rally historických vozidel a Autoklub Pohár 2+. Body se budou rozdělovat i v soutěži Česká trofej rally pravidelnosti. Vypsán je i Pohár mládeže a Pohár pořadatele. /Miroslav Žitník ml./
Májové oslavy si asi už nedovedeme představit bez tradiční "Máječkové". Nejinak tomu bylo i letos. Pořadatelem akce byl Spolek pro obnovu památek v krajině pod Slavníkem ve spolupráci s Obecním úřadem Pačejov. Ve dvouapůlhodinovém programu se střídaly hudební, taneční i dramatické výstupy v podání aktérů všech věkových kategorií. Vše odstartovaly děti z naší mateřské školy a závěr nemohl patřit nikomu jinému než populárním Šikbabám. A protože i počasí bylo letošním májovým oslavám nakloněno, byli všichni spokojeni. Ostatně posuďte sami z přiložených fotografií. /Tomáš Cihlář/
Letošní oslavy osvobození se vydařily a podpořilo je i velice příjemné, takřka letní počasí. Největším tahákem průvodního programu byl tradiční průjezd kolony historických vojenských vozidel "Obrněné brigády Prácheňsko" všemi našimi obcemi. Během zastávky v Pačejově vsi položili jejich zástupci spolu s představiteli obce a vedení základní školy věnec u pamětní desky pačejovského rodáka F/Lt. Zdeňka Hanuše, příslušníka RAF. Samozřejmě nemohla chybět ani místní kapela Švitorka. Oslavy následně pokračovaly v Pačejově nádraží, kam kolona historických vozidel přejela, májovou veselicí. Pořadatele určitě potěšil velký zájem veřejnosti. /Tomáš Cihlář/
Den Země si na Základní škole Pačejov každoročně připomínají různými ekologickými aktivitami. Nejinak tomu bylo i letos. Žáci 7.-9.ročníku se svými učiteli a panem školníkem u příležitosti tohoto dne vyklízeli v obecních lesích paseku po těžbě dřeva, na níž následně pod odborným dohledem správce obecních lesů, hajného Františka Pavlovského, vysázeli 400 ks mladých jedliček. Činnost bezesporu záslužná! /Tomáš Cihlář/
Sobota 21.dubna byla ve znamení republikové akce „Den proti úložišti“. Nejinak tomu bylo i v lokalitě Březový potok. Centrem protestu se pro letošek staly Olšany. Součástí akce byl i tradiční štafetový běh o délce 25 km, vedoucí územím zasažené lokality. Devět úseků zajišťovala i Obec Pačejov prostřednictvím svých spolků a organizací. Naprostá většina z nich se zhostila svého poslání s patřičným entusiasmem a nadšením a patří jim poděkování za pečlivou přípravu a zodpovědný přístup. Maximální uznání zaslouží především naše mateřská škola. Akce následně vyvrcholila v Olšanech, kde v průvodním programu vystoupil i pěvecký sbor z pačejovské základní školy. Den proti úložišti opět demonstroval naprostou jednotu všech obcí lokality Březový potok. /Tomáš Cihlář/
Bohatý kulturně sportovní víkend v Pačejově zakončilo nedělní podvečerní divadelní představení hry britského dramatika Robina Hawdona Dokonalá svatba. Tato situační komedie měla premiéru roku 1994 a od té doby se objevuje na jevištích celé Evropy. Do pačejovského kulturního domu ji přivezl oblíbený břežanský ochotnický spolek. A diváci /mimochodem velice slušná návštěva/ se rozhodně nenudili. V hlavní roli doslova exceloval Zbyněk Vodička, ale ani ostatní aktéři nezůstali pozadu. Břežanští ochotníci prostě u pačejovských diváků zabodovali! /Tomáš Cihlář/
Velice zajímavou akci připravila pro veřejnost komise kultury a sportu ve spolupráci s Obecním úřadem Pačejov. Hostem dalšího klubového večera byl renomovaný vojenský historik PhDr. Daniel Švec, který poutavým způsobem přiblížil osudy letců RAF (Royal Air Force) během druhé světové války, se zaměřením na ty, kteří měli přímé vazby na náš region. Mezi nimi samozřejmě nemohl chybět ani pačejovský rodák, navigátor a bombometčík Zdeněk Hanuš (1912 - 1982). Přednášku doplnily ukázky dobových artefaktů. Starosta obce Ing.Jan Vavřička přivítal dceru legendárního vojenského pilota, brigádního generála Miroslava Štandery (1918 - 2014) paní Miroslavu Vojtovou. Daniel Švec připomněl i nelidské a nedůstojné perzekuce příslušníků RAF, kteří za války nasazovali své životy v boji za svobodu, po roce 1948. Mnozí z nich se své rehabilitace bohužel nedožili. Páteční akce se těšila nebývalému zájmu veřejnosti. /Tomáš Cihlář/
"Hody, hody doprovody, dejte vejce malovaný..." Je dobře, že staré tradice stále žijí. Nejinak tomu bylo i ve všech našich obcích. Náš dík patří všem koledníkům, kteří poctivě nahradili zvony, které si opět na Zelený čtvrtek klidně odletěly do Říma, aby umlkly až do Bílé soboty. Právě v této době zvonění je nahradily děti různými hrkači, řehtačkami či klepadly. Na Velikonoční pondělí se pak samozřejmě chodí po pomlázce. Pomlázka je jedním ze symbolů svátků Velikonoc. Jde o spletený svazek vrbových proutků, který bývá na tenčím konci ozdoben barevnými pentlemi. Je to nástroj, s nímž chlapci na Velikonoční pondělí, "chodí na koledu" a osobně symbolicky šlehají pozadí zvolených děvčat z okolí a i vůbec všech žen na potkání. Dříve pomlázku chlapci sami pletli, dnes ji bohužel většinou kupují v marketech. To je tak trochu ostuda! Při šlehání se recitují nebo zpívají koledy. "Pomlázkou" bývá přeneseně nazývána i sama koleda, "výslužka" za vyšlehání. Zpravidla to bývají malovaná velikonoční vejce, ale také pentle na pomlázku, dále dětem sladkosti a pánům pak i panáčky alkoholu. /Tomáš Cihlář/
Napilno měly děti z pačejovské školky. Nejen že nikde nechyběla velikonoční výzdoba vlastní výroby, ale ještě paní učitelky připravily pro děti a jejich rodiče velikonoční dílničky. Nejprve děti rodičům předvedly, co se od posledního setkání naučily. Pak zasedly společně ke stolům, kde byl připraven materiál na výrobu velikonočních dárečků. Nejzajímavější bylo, jak zdobit tričko barvami na látku. Instruktorkou byla Naďa Polenová. Vysvětlila postup a pak už děti malovaly samostatně s podporou rodičů. Všechno si vyzkoušeli a šlo jim to dobře. Nakonec v tělocvičně společně vyzdobili na podlaze nakreslené, veliké vejce barevnými víčky, lesními šiškami a dalším materiálem. Tato setkání se uskutečnila v úterý 27.3. a ve středu 28.3. Byla pozvána také paní ředitelka ZŠ Pačejov RNDr. Hana Aldorfová. Při té příležitosti se seznámila s dětmi, budoucími školáky i jejich rodiči. /Božena Behenská/
Kniha s názvem Zaniklé venkovské školy Plzeňského kraje byla v úterý 27. března 2018 slavnostně pokřtěna, a to za přítomnosti části starostů obcí, o kterých je v knize zmínka. Autorem knihy je vedoucí odboru regionálního rozvoje krajského úřadu Miloslav Michalec spolu s kolektivem. Symbolickým zvoněním pokřtil knihu náměstek Ivo Grüner a ředitelka Regionálního muzea Nečtiny Soňa Vašíčková. Slavnostního křtu knihy se za Plzeňský kraj zúčastnila také náměstkyně Ivana Bartošová a radní Milena Stárková. Kniha Zaniklé venkovské školy Plzeňského kraje bude dostupná v knihovnách ve vybraných obcích k prezenčnímu zapůjčení.V knize je i kapitola o bývalé škole ve Strážovicích. Slavnostního křtu se zúčastnil i starosta naší obce /Ing. Jan Vavřička/
Naši obec navštívila v pondělí 26. března poslankyně parlamentu České republiky Mgr. Barbora Kořanová (ANO). Na více než hodinové schůzce ji starosta obce informoval o historii a současnosti naší obce. Paní poslankyně se živě zajímala o problémy nejen obce, ale i celého regionu. Hovořilo se také o problematice úložiště radioaktivního odpadu, dopravní obslužnosti, stavu komunikací, GDPR, kouření v hospůdkách, podpoře sportu a kultury, sociálních věcech a dalších. Paní poslankyně přislíbila starostovi obce, že se bude snažit našemu regionu, který je "na kraji kraje", maximálně pomoci. Každá takováto návštěva politiků má pro obec velký význam a doufejme, že v dalším období přinese své výsledky. /Ing. Jan Vavřička/
Sobotní babský bál byl jednoznačně ve znamení pačejovských Šikbab, které tuto akci pojaly velkolepě a ples si skutečně užívaly. Patří jim za to naše uznání. Na pódium nastoupila pod taktovkou Míly Bělocha naše populární Švitorka v tom nejsilnějším složení a vyhrávala "ostošest"! Nechyběla ani žertovná tombola. Škoda že nepřišlo více zástupců této cílové věkové kategorie, pro které byla tato akce pořádána. V tomto směru zklamalo především Nádraží. /Tomáš Cihlář/
Maratón výročních schůzí všech našich 12 spolků uzavřeli pačejovští myslivci, kteří se sešli v sobotu 17.března odpoledne v prostorách bývalé strážovické školy, kterou mají v symbolickém nájmu od obce. Myslivecký spolek čítá 31 členů, včetně toho čerstvě přijatého. Výroční schůze byla pečlivě připravena a měla velmi dobrou úroveň. Z přednesených zpráv vyplynulo, že činnost spolku je bohatá nejen na poli myslivosti, ale i v oblasti pomoci na obnově obecního majetku a společenského života v obci. Jako hosté se zúčastnili starosta Obce Pačejov a starosta Honebního společenstva, kteří ve svých vystoupeních ocenili činnost spolku a poděkovali za spolupráci. /Tomáš Cihlář/
/>
Pohledy a další použité materiály ze soukromých sbírek Bohuslava Šotoly, Tomáše Cihláře a Boženy Behenské. Zveřejněno se souhlasem majitelů.
Výroční schůze Českého včelařského svazu Pačejov se uskutečnila v sobotu 17.března v pohostinství „U Jarky“. Spolek je v našem regionu tím nejstarším, neboť byl založen již v roce 1903. Aktuální šestatřicetičlennou základnu tvoří i občané okolních obcí. V průběhu schůze předal starosta obce Ing.Jan Vavřička předsedovi spolku panu Josefu Mrázkovi ocenění v anketě „Nejlepší z nejlepších“ za rok 2017. Součástí programu byla samozřejmě zpráva předsedy o činnosti spolku a zpráva o hospodaření. Starosta obce v diskusi poděkoval včelařům za jejich práci, která je společensky velice významná. /Tomáš Cihlář/
Žáci ZŠ Pačejov se už 5 let aktivně zapojují do podzimního sběru kaštanů a žaludů, které pak rovným dílem rozdělí mezi pačejovský myslivecký spolek a Správu Národního parku Šumava - územní pracoviště Srní, kde slouží jako doplňkové krmivo pro jelení zvěř v přezimovací obůrce "Beranky". Nejlepší sběrači absolvovali o jarních prázdninách výlet na Srní. Zde na ně čekal pestrý atraktivní program. Průvodcem byl jako vždy zaměstnanec NP, bývalý žák pačejovské školy, zkušený lesník Pavel Běloch. Děti navštívily výběh s vlky, napříč kterým vede visutá pozorovací stezka. V budově návštěvnického centra zhlédly poučnou expozici o životě vlků v přírodě a několik zajímavých filmů dokumentujících chování těchto šelem. Odtud se všichni přesunuli do přezimovací obůrky, kde z pohodlné zasklené pozorovatelny mohli pozorovat přibližně stovku jelenů, laní a kolouchů. Páteční výlet na Srní byl pro pačejovské sběrače určitě zaslouženou odměnou. /Tomáš Cihlář/
Další klubový večer připravila na čtvrteční večer 15.3. komise kultury a sportu. Pozvání tentokrát přijal soubor Na vlastní uši band, který tvoří Pavel Půta - hudebník, textař, zpěvák a skladatel, Josef Klíma - známý televizní reportér z pořadu Na vlastní oči, investigativní novinář, spisovatel a hudebník, držitel ceny TýTý a Andy Seidl - kytarový mág /mimo jiné skupiny Saze, George and Beatovens Petra Nováka a Country Beat Jiřího Brabce), zpěvák, skladatel a hudební pedagog. Téměř dvouapůlhodinový pořad vyplněný hudbou a zajímavým povídáním doslova nadchl zaplněný klub pačejovského kulturního domu. Koncert se konal u příležitosti 70.narozenin Pavla Půty, pačejovského rodáka. Zazněly na něm hlavně písničky z dílny protagonistů koncertu, ale nechyběl například ani neplánovaný Náhrobní kámen, jako vzpomínka na Petra Nováka. Bez nadsázky to byla jedna z nejúspěšnějších společenských akcí v Pačejově za poslední roky, soudě podle ohlasů diváků. /Tomáš Cihlář/
Během jarních prázdnin byly ve školní šatně instalovány zbrusu nové uzamykatelné šatní skříňky pro žáky 2. stupně. Zvýší se tím nejen kultura prostředí, ale i samozřejmě i bezpečnost uložených věcí. /Tomáš Cihlář/
Plesová sezóna v Pačejově pokračovala v sobotu 10.března již IV.ročníkem tradičního spolkového plesu. Ten se těší rok od roku stále větší popularitě, o čemž svědčí v předstihu vyprodaná kapacita místního kulturního domu. Ples organizačně připravila ve spolupráci s obecním úřadem a všemi 12 spolky komise kultury a sportu. Ani letos nescházelo předtančení v podání členů tanečního klubu při DDM Klatovy, vepřové hody, vyhlášení ankety "Nejlepší z nejlepších" /viz následující samostatná reportáž/, dámská květinová volenka či očekávané půlnoční překvapení. O to se postaral do poslední chvíle utajený známý komik a imitátor Petr Jablonský. Právě díky jemu zavítala v sobotu večer do pačejovského kulturního domu celá plejáda známých herců a politiků v čele s premiérem Andrejem Babišem či prezidentem Milošem Zemanem. K dobré náladě a pohodové atmosféře bezesporu přispěla i oblíbená sušická skupina Compact. Kdo prostě v sobotu zavítal do pačejovského kulturního domu, rozhodně nelitoval! /Tomáš Cihlář/
Neodmyslitelnou součástí pačejovských spolkových plesů se stalo slavnostní vyhlášení výsledků ankety „Nejlepší z nejlepších“. Nejinak tomu bylo i letos. Z rukou starosty obce Ing.Jana Vavřičky převzali pomyslné „Oskary“ tito členové nominovaní za jednotlivé spolky: Ing.Andrea Bohatá PhDr. – Tenisový klub, Bc. Václav Štípek – Automotoklub, Josef Mrázek – Svaz včelařů, Josef Hromádka – SDH Pačejov, Marie Kubíková – Sokol, Jiří Kubík – Myslivecký spolek, Josef Laně – SDH Velešice, Pavla Klečková – Sbor pro občanské záležitosti, Milan Valeš – Spolek pro obnovu památek v krajině pod Slavníkem, František Janda – Junák, Miloslav Šimek in memoriam – JODN /ocenění převzala manželka paní Magdaléna Šimková/. Všem oceněným blahopřejeme! /Tomáš Cihlář/
Sobotní den 3.března si přijelo zpříjemnit sedm pačejovských mladých do školní tělocvičny v Sušici, kde se konal 21.ročník „Zimního setkání mladých hasičů“. Pro soutěžící byly připraveny dvě desítky disciplín z oblasti sportovní, požární i dopravní výchovy. Naši zástupci si nejvíce užili soutěž ,,Oblékání hasiče.“ Ačkoli jsme se v letošním ročníku neobjevili na předních příčkách, byl to pro všechny zúčastněné krásně strávený den. /Milan Běloch/
Plesová sezóna v Pačejově začala! V sobotu na sv. Matěje se v Kulturním domě v Pačejově konal již XVIII. Hasičský ples okresu Klatovy. Pořadatelem plesu bylo Okresní sdružení hasičů za spolupráce s SDH Pačejov a obcí. Sešli se na něm zástupci SDH z celého okresu a také občané z Pačejova a okolí. V programu plesu nechyběly ukázky tanců, dámská volenka a nezbytné hasičské štěstí. Na plesu panovala uvolněná, přátelská a veselá nálada a atmosféra a všem účastníkům se v Kulturním domě v Pačejově velice líbilo. /Ing.Jan Vavřička, foto Tomáš Cihlář/
V pondělí 19.2. se již tradičně v útulném prostředí penzionu v Záboří uskutečnilo setkání zástupců AMK Pačejov - ředitelství rally se starosty a zastupiteli obcí, s nimiž pořadatelé dlouhodobě spolupracují při zajišťování Rally Pačejov. Pozvání na letošní schůzku přijala i poslankyně PSP ČR Mgr.Miloslava Rutová. Předseda AMK Pačejov Miroslav Žitník ml. seznámil v úvodu přítomné s bohatou činností spolku a ředitel Rally Pačejov ing.Pavel Štípek poté hovořil o úspěšném loňském XXXVIII.ročníku a o plánech na letošní XXXIX. INVELT Rally Pačejov. Připomněl, že se podařilo získat nového dlouhodobého generálního partnera - společnost. INVELT, s nímž byla již podepsána smlouva o spolupráci. V následné diskusi se starostové, zastupitelé či předsedové SDH zúčastněných obcí pochvalně vyjádřili o stávající spolupráci a o podpoře letošního XXXIX.ročníku pačejovské rally. Pondělní schůzka určitě splnila své poslání. /Tomáš Cihlář/
V pátek 16.února se v hostinci "U Barochů" v Olšanech konala výroční členská schůze skautů ze střediska Jestřáb Pačejov a Klubu přátel Junáka. Hodnotila se činnost střediska za loňský rok a plánovaly se akce pro rok letošní. Ten bude ve znamení oslav 100. výročí samostatné republiky. A tak vedle pravidelných schůzek oddílů budou akce jako čištění studánek, vítání Slunovratu, Den dětí, příprava tábořiště, letní skautský tábor a další. Součástí oslav stého výročí bude také lampionový průvod a vzpomínkový akt u „Lípy svobody“, která byla zasazena v roce 1968. Jednání schůze pozdravil i starosta obce, který poděkoval za spolupráci při obecních akcích a za práci při výchově mladé generace. Po skončení schůze, tak jak je mezi skauty zvykem, zazněly kytary a zpěv. /Jan Vavřička, foto Václav Štípek/
Základní škola Pačejov uspořádala v pátek 16.2. zájezd na představení legendárního muzikálu Andrew Lloyd Webbera Jesus Chris Superstar do Hudebního divadla Karlín. O akci byl mezi žáky učiteli a zaměstnanci školy, rodičovskou veřejností velký zájem. Výkony matadorů českého muzikálu Kamila Střihavky /Ježíš/, Báry Basikové /Máří Magdaléna/, Jiřího Korna /Herodes/, ale i nové nastupující generace skvělý Michal Skořepa /Jidáš/ rozhodně stály za to! Akce určitě splnila své poslání a její organizátoři budou v podobných aktivitách pokračovat. Na podzim se plánuje další společný zájezd na představení muzikálu Drákula. /Tomáš Cihlář/
Masopustní rozpustilosti v našich obcích pokračují. Ve středu 14.února si jich užívaly plnými doušky i děti v naší mateřské škole. Všechny se už dlouho předtím moc těšily a nikdo si nezapomněl přinést do školky masopustní kostým. Také paní učitelky si oblékly netradiční úbory a zapojily se s dětmi do připravených soutěží, her, tanečků, do pokřiku při napodobování zvířátek i jiných zvuků. Děti byly rozjásané a moc roztomilé. Svůj kostým uměly napodobit postojem i pohyby. V průběhu zábavy mohly zakousnout spoustu sladkostí od maminek. Všichni účastníci si odnášeli krásné zážitky. /Božena Behenská/
V pondělí 12. února proběhla v luxusním prostředí společnosti INVELT v Praze tisková konference INVELT rally teamu. Kromě plánů posádek před sezónou byla také oficiálně oznámena budoucí spolupráce Automotoklubu Pačejov a společnosti INVELT. Společnost INVELT se stala na příštích pět let generálním partnerem pačejovské rally. Soutěž tedy ponese název XXXIX. INVELT Rally Pačejov. Tato dohoda je pro AMK Pačejov skvělým úspěchem a výsledkem dlouhodobé cílevědomé práce jeho členů. Podpis smlouvy je současně důkazem, že značka "Rally Pačejov" má v rallysportu výborný zvuk. Společnost INVELT v čele s ing. Jiřím Jírovcem patří k nejvýznamnějším dealerům značky BMW v Evropě. Taktéž podporuje významnou českou posádku Pech – Uhel v MČR v rally. /Miroslav Žitník ml./
V sobotu 10. února se konala v hospodě „U Jarky“ výroční schůze automotoklubu Pačejov. Členové AMK jsou velmi aktivní v motoristickém sportu v ČR. V loňském roce spolupořádali více než dvacet motoristických akcí. Na úvod schůze byla zhodnocena činnost za rok 2017, především pak velmi úspěšná XXXVIII. Rally Pačejov. Přítomní členové byli seznámeni s plánem akcí na rok 2018, který byl valnou hromadou schválen. Dalším bodem programu bylo ocenění hostů a poděkování za spolupráci. Cenu převzali starosta obce Pačejov ing. Jan Vavřička, dvorní lékařka AMK Pačejov MUDr. Stanislava Bittenglová, a člen Pošumavského AMK Klatovy pan Milan Pošpíšil. V dalším programu byly oceněny posádky reprezentující pačejovský automotoklub v Mistrovství České republiky v rally. Zejména posádka Kornhefr – Triner dosáhla výborného výsledku když vyhrála celkově svoji třídu. Hlavním bodem diskuse byl příspěvek pana starosty, který poděkoval členům AMK za reprezentaci obce a vyjádřil jim podporu na rok 2018. /Miroslav Žitník ml., foto Tomáš Cihlář/
Velešice a Týřovice po roce opět ožily masopustními radovánkami. Krátce po poledni převzal velešický rychtář Josef Laně z rukou starosty obce Pačejov Ing.Jana Vavřičky oficielní povolení k masopustní obchůzce a maškarnímu průvodu.
Hned poté se všichni účastníci za hudebního doprovodu místní Švitorky vydali na nesmírně náročnou trasu vedoucí od chalupy k chalupě, kde na ně pokaždé čekalo vydatné občerstvení. Centrem masopustních taškařic se letos stala pojízdná polní porodnice, jejíž odborný zdravotnický personál měl plné ruce práce. Ale všechna námaha stála za to! Na cestu se vydalo 62 masek, aby jich do cíle dorazilo 63. Během cesty se totiž v polní porodnici narodilo miminko, zatím neurčitého pohlaví. Porod byl sice nesmírně dlouhý a těžký, ale dítě i šťastná maminkou jsou v pořádku. Blahopřejeme! /Tomáš Cihlář/
V sobotu 3.2. se konala výroční valná hromada hasičského okrsku č.6 "Pačejov", která bilancovala tentokrát v místním hostinci v Kvášňovicích. Delegáti jednotlivých sborů z Pačejova, Velešic, Strážovic, Olšan a domácích Kvášňovic informovali o své činnosti v uplynulém roce a nastínili plány na rok letošní. Starostové obcí jim poděkovali za činnost a spolupráci a také informovali o plánech svých obcí v nadcházejícím období. Po skončení oficiální části se rozběhla mezi přítomnými družná debata. /Jan Vavřička/
V prostorách klubovny SDH Pačejov se v sobotu 3.2. uskutečnila výroční schůze Spolku pro obnovu památek v krajině pod Slavníkem. Tento spolek je hned po Tenisovém klubu naším druhým nejmladším a co do četnosti členské základny tím nejmenším. Pokud se však týká vlastní činnosti, řadí se ke spolkům nejaktivnějším. Jeho pomyslný podpis nalezneme pod tradičními "máječkovými", pouťovými oslavami nebo rozsvěcením vánočních stromků na pačejovské návsi. Patřil též k hlavním spoluorganizátorům loňských povedených dožínkových slavností. Za odvedenou práci přišli členům spolku poděkovat i starosta a místostarosta obce. /Tomáš Cihlář/
V sobotu 27.ledna oslavili „zlatou svatbu“ – 50 let společné cesty životem - manželé Marie a Josef Behenských ze Strážovic. U příležitosti toho významného životního jubilea oslavencům přišli poblahopřát zástupci vedení obce a sboru pro občanské záležitosti. /Tomáš Cihlář/
Český svaz zahrádkářů ZO Pačejov uspořádal jubilejní 30.ročník organoleptického hodnocení jablek. V prostorách klubu KD Pačejov se v sobotu 27.ledna sešlo 37 degustátorů z celé ČR, nechyběli ani zástupci ze sousedního Německa. Posuzováno bylo celkem 44 vzorků. Vítězným vzorkem se stalo jablko Sirius pěstitele Miloslava Šimka z Pačejova. Akce byla organizačně perfektně zabezpečena. /Tomáš Cihlář/
V sobotu 27.ledna se konala v hostinci „U Jarky“ v Pačejově nádraží výroční členská schůze našeho nejpočetnějšího spolku TJ Sokol Pačejov z.s. Členové spolku jsou organizováni ve dvou oddílech – kopané a SPV /sport pro všechny/. Sokol Pačejov se rovněž může pochlubit systémovou prací s mládeží. Činnost spolku ocenil ve svém příspěvku i starosta obce Ing.Jan Vavřička. Výroční schůze byla podle jeho slov velmi dobře připravena a měla hladký průběh. /Tomáš Cihlář/
V tradici klubových večerů budou pokračovat v Pačejově i v letošním roce. Komise kultury a sportu pozvala na páteční večer 26.ledna do "křesla pro hosta" další významnou osobnost našeho regionu - senátora Mgr.Václava Chaloupka. Bezmála dvouapůlhodinová beseda se nesla ve dvou rovinách: Václav Chaloupek - režisér a Václav Chaloupek - politik. Poutavé vyprávění doplněné mnoha videoukázkami se těšilo značnému zájmu veřejnosti. /foto Tomáš Cihlář a Božena Behenská/
Na své výroční členské schůzi se v sobotu 20.ledna sešli ve své klubovně členové SDH Pačejov. Rok 2017 byl z pohledu spolku velice významný a podařilo se uspořádat hned několik významných akcí, jimž vévodily velkolepé červencové oslavy 110.výročí založení dobrovolného hasičského sboru a úspěšné uspořádání okresního kola hry Plamen. Aktivitu spolku a spolupráci s obcí ocenil i starosta obce Ing.Jan Vavřička. Obec Pačejov činnost spolku významně podporuje. SDH Pačejov se může pochlubit i systematickou prací s mládeží. Výroční členská schůze byla velmi dobře připravena. /Tomáš Cihlář/
V sobotu večer 13.ledna se sešla ve společenské místnosti strážovické hasičárny za velmi slušné účasti výroční valná hromada SDH Strážovice. Spolek hasičů je jediným ve vsi a tudíž je jediným organizátorem kulturního a společenského života. A zvládá to na jedničku. Každoročně zde pořádá mnoho tradičních akcí, které se těší značnému zájmu veřejnosti. Za to vše jim přišel poděkovat i místostarosta obce, který vyslovil přesvědčení, že i v roce letošním bude spolupráce mezi obcí a spolkem na dobré úrovni. Zároveň připomněl, co vše se podařilo obci ve Strážovicích v uplynulém období zrealizovat a co je na programu i v letošním roce /např. akce "Rybníček"/. Výroční schůze SDH Strážovice byla velmi dobře připravená. /Tomáš Cihlář/


Letošní tříkrálové oslavy odstartoval páteční podvečerní koncert v kostele Panny Marie Sněžné v Pačejově. Vystoupily na něm společně pěvecký sbor Prácheň z Horažďovic pod taktovkou pana Stanislava Smitky a dětský pěvecký sbor při Základní škole Pačejov pod vedením paní Marie Hlůžkové. Během víkendu se pak uskutečnily ve všech našich obcích tradiční tříkrálové charitativní sbírky. /foto Božena Behenská/
Páteční večer 29.prosince patřil výroční členské schůzi Tenisového klubu Pačejov. Výkonný výbor zhodnotil činnost spolku za rok 2017. V diskusi se debatovalo hlavně o zapojení všech členů do brigádnické činnosti související s údržbou tenisového kurtu a dokončením stavby pergoly v příštím roce. Účastníky jednání pozdravil i starosta obce Ing.Jan Vavřička. /Tomáš Cihlář/
Tenisový klub Pačejov uspořádal ve čtvrtek 28.12. tradiční turnaj ve stolním tenisu a v šachu. Oba turnaje se těší rok od roku stále většímu zájmu veřejnosti a těch letošních se zúčastnilo 32 tabletenistů a 7 šachistů. Maratón vzájemných klání trval celých 5 hodin. Po jeho skončení obdrželi vítězové jednotlivých kategorií diplomy, medaile a plakety věnované Obecním úřadem Pačejov./Tomáš Cihlář/
Už si ani nedovedeme představit Štědrý den bez tradičního vystoupení mladých pačejovských hasičů po vánočními stromky v našich obcích. Nejinak tomu bylo i letos a potěšitelné je, že se jejich pořady těší stále většímu zájmu veřejnosti. Poděkování patří nejen dětem, ale samozřejmě i jejich obětavým vedoucím a rodičům. /Tomáš Cihlář/
Poslední den před očekávanými vánočními prázdninami prožily děti na pačejovské škole v uvolněné atmosféře. Nezkoušelo se, nepsaly se žádné prověrky a program doplnila besídka, kterou každoročně připravují žáci 9.ročníku. Nejinak tomu bylo i letos. Pestré pásmo scének, soutěží, písniček pobavilo nejen děti, ale i učitele. /Tomáš Cihlář/
K adventnímu období v našich obcích už neodmyslitelně patří charitativní koncert Nesem vám noviny aneb Děti dětem. Ten v pondělí večer zcela zaplnil sál pačejovského kulturního domu. Dvouhodinový pořad, který se konal pod záštitou obecního úřadu, připravili současní i bývalí žáci základní školy. Výtěžek z dobrovolného vstupného letos putoval na Fond ohrožených dětí – Klokánek Janovice nad Úhlavou. Hostem večera byla i paní ředitelka tohoto zařízení Mgr.Alena Jandová s několika svými malými svěřenci, kteří v závěru večera převzali na pódiu nový fotoaparát Canon s brašnou a paměťovou kartou. K aktérům charitativního koncertu se přidal i pačejovský automotoklub, který paní ředitelce předal šek na 3000,-Kč jako výtěžek z předvánoční besedy, kterou pořádal. Starosta obce Ing.Jan Vavřička v závěru poděkoval všem aktérům večera za krásný zážitek, ocenil jejich umění a jako výraz ocenění ji předal dva veliké dorty. Celý večer se vůbec nesl v nádherné atmosféře a dík patří všem, kteří si do pačejovského kulturního domu v pondělí našli cestu a podpořili dobrou věc. A závěrečný „standing ovation“ byl všem tou nejlepší odměnou. /foto David Kojan a Tomáš Cihlář/
Děti z pačejovské školky se na Vánoce pilně připravovaly. Paní učitelky s nimi nacvičovaly tanečky, koledy, ale také pekly vánoční cukroví, malovaly a vystřihovaly vánoční ozdoby. Mají hotovo a nyní jen rozdávají radost ve svém okolí. Nejprve přišly potěšit pačejovské seniorky do klubu kulturního domu. Radost z vystoupení měli všichni. Děti ze třídy Motýlků i Broučků se pyšnily svými výkony, zvláště když jim přítomní vydatně tleskali. Nakonec všichni dostali od dětí vlastnoručně vyrobený dárek. /Božena Behenská/
V sobotu 9.prosince se v kulturní místnosti ve Velešicích uskutečnila výroční schůze SDH Velešice. Hasiči jsou jediným místním spolkem, tudíž stojí za veškerým kulturním a společenským životem v obci. Za jejich práci jim poděkoval starosta obce ing. Jan Vavřička. Valná hromada zhodnotila činnost spolku za uplynulé období a nastínila směry, jimiž se SDH Velešice bude ubírat. Tou největší akcí bude tradiční velešický a týřovický masopust, který se letos uskuteční v sobotu 10.února. /Tomáš Cihlář, foto Božena Behenská/
Poslední akcí Automotoklubu Pačejov v letošním roce byla tradiční beseda s osobností motoristického sportu. Ta se jako vždy konala v sále hostince v Olšanech. Tentokrát se podařilo zajistit bývalou tovární posádku Škoda Motorsport Jaroslav Starý – Miroslav Šlambora. Spolukomentátorem besedy se opět stal „multišampion“ v rally a v sajdkárkrosu Josef Peták. Hosté vzpomínali na své účinkování v rally. Miroslav Šlambora je v současnosti šéfmechanikem v továrním teamu Škody. Diváci se tak dozvěděli spoustu zajímavých informací o fungování takového teamu v mistrovství světa. Besedu navštívilo asi 70 diváků. I v hledišti se tentokrát sešlo několik legend motoristického sportu. Navštívil nás spolujezdec Romana Kresty v továrním teamu Ford Honza Možný. Neméně legendárním návštěvníkem byl Lubislav Hlávka, spolujezdec Václava Blahny v továrním teamu Škoda a vítěz rally Monte Carlo 1977. Letošní beseda se opět vydařila. Výtěžek z dobrovolného vstupného stejně jako v předchozích letech věnujeme na charitativní účely. Konkrétně se letos připojíme k aktérům vánočního koncertu „Nesem vám noviny aneb Děti dětem“, kde bude částka předána zástupcům janovického Klokánku. /Miroslav Žitník ml./
Adventní období provází celá řada průvodních akcí pořádaných našimi spolky či organizacemi. Tou zatím poslední byl čtvrteční školní jarmark, který již tradičně přilákal do areálu základní školy a školní jídelny velký počet návštěvníků. A kdo přišel, určitě nelitoval. Dík patří všem dětem a učitelům, kteří se na jeho přípravě i vlastní realizaci spolupodíleli. /Tomáš Cihlář/
V úterý 5.prosince zavítal mezi děti pačejovské školy Mikuláš se dvěma anděly a družinou tvořenou několika čerty. Na dětských tvářích se střídavě zračilo očekávání, napětí, radost a v některých případech i strach. Čerty si však Mikuláš s pomocí andělů dokázal zkrotit a malé symbolické dárečky děti určitě potěšily. /Tomáš Cihlář/

Na bilanční schůzi se dnes sešli zástupci členských obcí zájmového sdružení právnických osob „Slavník“. Setkání se konalo na pozvání starosty Obce Pačejov v nově rekonstruovaných prostorách v klubu suterénu kulturního domu v Pačejově nádraží. Sdružení projednalo zhodnocení činnosti v letošním roce, aktuální změny v legislativě a účetnictví a také plánované aktivity na rok 2018. Po jednání zbyl čas i na společné posezení a pobavení při krásných písničkách, které zahráli pozvaní harmonikáři. Všichni se rozcházeli spokojeni a v dobré náladě. /Tomáš Cihlář/
Nového vánočního stromu se dočkali i občané Pačejova nádraží. Jeho slavnostní rozsvícení v areálu před zdravotním střediskem sledovalo nebývalé množství diváků ze všech našich obcí. Správnou předvánoční atmosféru navodily děti z pěveckého sboru při Základní škole Pačejov pod vedením paní učitelky Marie Hlůžkové. Jejich písničky určitě zahřály, stejně tak i podávaný horký svařák. /Tomáš Cihlář/
Poslední listopadová neděle hostila každoroční mikulášskou nadílku pořádanou v letošním roce pačejovskými skauty a MŠ Pačejov dohromady. Díky ohlasům z předchozích let zavítala do KD v Pačejově, kde se akce konala, více jak stovka účastníků. Než přišel Mikuláš s andělem a čerty, byly pro děti připraveny hry, které jim krátily čekání a které jim pomohly protáhnout celé tělo. Poté přišla na řadu dětská diskotéka hrající klasické dětské hity. Během diskotéky již bylo možné zaslechnout „řev“ blížících se čertů. Po jejich příchodu se všech dětských účastníků zhostila patřičná nervozita, u které se později ukázalo, že byla naprosto zbytečná, neboť ani letos si čerti s sebou nikoho neodnesli. Ke konci nadílky ještě Mikuláš odměnil děti za krásné portréty celé mikulášské skupiny a všichni účastníci se mohli přesunout k rozsvícení vánočního stromku, které poté následovalo. /Václav Štípek, foto Božena Behenská/
V Pačejově už svítí vánoční stromek. Přestože letošní akci, kterou tradičně připravil Spolek pro obnovu památek v krajině pod Slavníkem, příliš nepřálo počasí, sešlo se na pačejovské návsi v sobotním podvečeru mnoho diváků všech věkových kategorií. V programu postupně vystoupily pěvecký sbor malých dětí pod vedením Nadi Polenové, hudební soubor žáků Základní umělecké školy Horažďovice, nemohly samozřejmě scházet ani populární Šikbaby a na závěr pořadu přišel mezi děti i Mikuláš s andělem a čerty. Starosta obce Ing.Jan Vavřička oficielně předal všem našim spoluobčanům v předstihu vánoční dárek v podobě zbrusu nového nasvícení pačejovského kostela. /Tomáš Cihlář/
V neděli 19. listopadu 2017 se v prostorách hasičské zbrojnice v Pačejově konala tradiční vánoční tvořivá dílna , tentokrát s názvem ,, Jak vykouzlit Vánoce“. Pro všechny zájemce bylo připraveno několik ukázek vánoční dekorace i velmi krásná ukázka vypichování svícnu z živých květin, kterou předvedla Petra Sluková. Součástí společného odpoledne bylo také samotné tvoření. Nejmladší děti si připravovaly zdobený dopis pro Ježíška, starší si pak vyráběly svícínek ze sklenice, malé mechové aranžmá nebo zdobené srdce a ti nejzdatnější se pustili do aranžování dřevěného adventního svícnu. Během hodiny a půl vzniklo mnoho krásných dekorací, které pomohou vykouzlit ty správné Vánoce. Poděkování patří Markétě Strakové a Petře Slukové za skvělou spolupráci při přípravě dílny a SDH Pačejov za zapůjčení klubovny. /Kateřina Bělochová, foto Milan Běloch/
Pačejovské děti na pozvání pana starosty Ing. Ivana Tesaře přijely do Kovčína zazpívat na slavnostní vítání občánků v pátek 17.11. Slavnostní vítání se konalo ve společenské místnosti kovčínského „kulturáčku“. S malou Rozárkou přišli nejen rodiče, ale i prarodiče, sestřička i strýc. Všichni přítomní měli radost z vystoupení pačejovských zpěváků. /Božena Behenská/
Po Týřovicích se dočkaly i Velešice krásného "předvánočního" dárku v podobě nové místní komunikace do Pasek. Na akci v celkové hodnotě 904 tisíc korun byla získána dotace ve výši 447 tisíc, zbývajících 457 tisíc doplatila obec. Přestřižením symbolické pásky byla za účasti řady spoluobčanů komunikace oficielně uvedena do života. Stejně jako den předtím rybníček v Týřovicích, byla i zbrusu nová velešická "avenue" náležitě "pokřtěna". /foto Božena Behenská/
Týřovice se dočkaly nového rybníčku! Celková rekonstrukce stávající nádrže stála 999 402,- Kč, z toho dotace z ministerstva zemědělství činila 681 tisíc. Z rozpočtu obce pak bylo uhrazeno zbývajících 318 tisíc Kč. Slavnostní otevření se konalo ve čtvrtek 16.listopadu v podvečerních hodinách. Úvod patřil malým zpěváčkům z pačejovské základní školy, následovalo krátké vystoupení starosty obce Ing.Jana Vavřičky, který stručně připomněl průběh stavby a nastínil některé další záměry, které obec plánuje zrealizovat. Poté společně se zástupcem osadního výboru Františkem Veselým ml. přestřihli symbolickou pásku. Následovalo vypuštění prvních dvou kaprů a "dobře utajený" ohňostroj. Po skončení programu se všichni účastníci slavnosti přesunuli do týřovického "kulturáčku", aby nově otevřený rybník "kvalitně pokřtili", což se bezesporu podařilo! /Tomáš Cihlář/
Nový stolní kalendář "Pačejovsko 2018" je na světě! Jeho autoři Ing.Jan Vavřička a Mgr.Tomáš Cihlář mu dali do vínku přívlastek "živý", protože je to především kalendář o lidech v našich obcích, o bohatém a pestrém spolkovém životě a celkově se nese v pozitivním a optimistickém duchu. Ostatně posuďte sami. Kalendář je možno zakoupit za "dumpingovou" cenu 99,-Kč přímo na Obecním úřadu Pačejov nebo na kulturních a společenských akcích, které na nás v listopadu a prosinci ještě čekají. /Tomáš Cihlář/
Vpodvečer 3. 11. proběhla v pačejovské mateřince akce nazvaná „Strašidelná školka“. Hned zpočátku děti proměnily pana starostu J. Vavřičku v krále podzimu, který všem slavnostně otevřel vstup do Strašidelné školky přestříhnutím pásky. Potom se rodiče s dětmi přesunuli k soutěžním stanovištím, kde společně plnili rozmanité úkoly. Děti získávaly za splněné úkoly dřevěné mince, za které si na konci mohly koupit vuřty. Cestou potkávaly různá strašidla - dědu Podzimáka, Gandalfa, vílu Žíněnku, Dubínka, který plival oheň. Celý areál byl výborně ozvučen pěknými písničkami . Na konci si všichni zúčastnění opekli vuřty, dali si čaj a pochutnali si na dobrotách, které upekly maminky. Poděkování patří všem, kteří se na této akci podíleli. /V.Chalušová, foto B.Behenská/
Stalo se už dobrou tradicí, že se pačejovská škola každoročně na podzim zapojuje do sběru kaštanů, které následně poslouží k zimnímu přikrmování spárkaté zvěře. Letos se podařilo shromáždit 500 kg sušených kaštanů (o 200 kg více než loni!). Celou akci zaštítili žáci 9.ročníku pod vedení p.učitele Tomáše Cihláře. Vybrané kaštany si mezi sebou rozdělí Myslivecký spolek Pačejov a Správa Národního parku Šumava – územní pracoviště Srní, kde poslouží jako doplňkové krmivo pro jelení zvěř v tamější přezimovací obůrce „Beranky“. A právě tam bude pro všechny, kteří se do této akce zapojili, uspořádán během zimy výlet spojený se zimním pozorováním zvěře ve vlčinci na Srní a ve zmíněné přezimovací obůrce.
Nejlepšími sběrači letos byli Ondra Štorch, Roman Behenský, Tereza Němcová, Katka Denková, Tereza Maršálková, Kristýna Turnerová a Jan a Jana Halíkovi. Nekorunovanou královnou akce se stala paní učitelka Petra Mesiarová, která odevzdala neuvěřitelných 174 kg sušených kaštanů! /Tomáš Cihlář/
Zástupci Obce Pačejov, Sdružení pro obnovu památek v krajině pod Slavníkem a Sboru dobrovolných hasičů Pačejov a Velešice společně uctili památku obětí první světové války u příležitosti státního svátku - 99.výročí "Dne vzniku samostatného československého státu". U pomníků padlých v Pačejově a Velešicích položili v sobotu 28.října věnce a krátkou pietou si připomněli tento významný den v našich národních dějinách. /Tomáš Cihlář, foto Božena Behenská/
V předvečer státního svátku vzniku samostatného Československa uspořádal Junák Pačejov tradiční lampiónový průvod. Ani nepříznivé počasí neodradilo desítky dětí a jejich rodičů od účasti. Vše vyvrcholilo táborákem a opékáním vuřtů. Za úvahu by snad jen stálo, aby se tato akce příště konala alespoň o hodinu později, aby v přibývajícím šeru kouzlo lampiónů a jejich samotné poslání více vynikly. /Tomáš Cihlář/
Komise kultury a sportu pozvala na nedělní podvečer do kulturního domu horažďovický ochotnický divadelní soubor Tyjátr. Ten přivezl představení hry Rudolfa Trinnera "Agentura Drahoušek - sňatky všeho druhu" v režii Andrey Hlaváčové. Sympatie diváků si získal svým bezprostředním přirozeným výkonem především Václav Burda v roli německého sedláka Šutršteina. Je dobře, že nově upravený sál našeho kulturního domu slouží i divadelním představením a je dobře, že tato ochotnická představení si našla své diváky. V započaté tradici hodlá kulturní komise pokračovat i v příštích letech. /Tomáš Cihlář/
Naše nové občánky jsme slavnostně přivítali v pátek 20.října v obřadní síni KD Pačejov. Pozvání přijali pánové Benjamin Beneš, Honzík Ležák, Samuel Míl a Radim Němec, společnost jim dělala slečna Klára Hlůžková. Škoda, že se tohoto tradičního slavnostního aktu nezúčastnili Honzík Juráš, Matyáš Straka a Sofie Pustková. Zástupci vedení obce a sboru pro občanské záležitosti našim novým občánkům při této příležitosti předali finanční a věcné dary. /Tomáš Cihlář/
2.ročník gastronomické soutěže, letos o nejlepší svíčkovou, uspořádala pod záštitou Obecního úřadu Pačejov komise kultury a sportu. Do soutěže, která proběhla v sobotu 30.září v sále kulturního domu, se přihlásilo celkem 12 soutěžních vzorků. Nezávislá porota ve složení Michal Čihák, člen asociace kuchařů a cukrářů, majitel MAZDA Klatovy, Marie Hrbková, mistrová odborného výcviku bývalého SOU společného stravování Železná Ruda, Dáša Vondrysková,bývalá kuchařka 18.ZŠ Plzeň Bolevec, Mgr.Tomáš Cihlář, místostarosta OÚ a Zdeněk Polák za laickou veřejnost posuzovala jednotlivé soutěžní vzorky z mnoha pohledů -např. chuť, vůně, barva, konzistence omáčky, nápaditost, tuhost masa. Po sečtení výsledků bylo určeno pořadí na prvních místech. Na 3.místě se umístil Jiří Bašta z pivovaru Sušice se "Svíčkovou klasikou". Druhé místo obsadil mladý Pavel Štěpáník z Olšan s "Pouťovou hovězí svíčkovou". Palmu vítězství přisoudila porota olšanskému Bohouši Novákovi za jeho skvělou "Srnčí svíčkovou". Možnost degustace letos měli i diváci. K tanci a poslechu vyhrávala "Veselá šestka". /foto Božena Behenská a Tomáš Cihlář/
Obec Pačejov nabízí k pronájmu prostory v nově zrekonstruovaném suterénu Kulturního domu Pačejov. K dispozici je salonek s možností odděleného prostoru /40 míst/, bar s tanečním parketem /20 míst/, vybavená kuchyňka /kuchyňská linka, mikrovlnná trouba, rychlovarná konvice, plynový sporák, lednička/, sociální zařízení a pro mimořádné slavnostní události i obřadní síň. Možnosti rozmanitého využití - oslavy, srazy, schůze, besedy, přednášky, výstavy, klubové večery. Bližší informace - sekce aktuality nebo přímo na obecním úřadu. /Tomáš Cihlář/
V sobotu 16.září oslavili výročí zlaté svatby manželé Jaroslava a Josef Muchnovi z Pačejova. Samozřejmě že i jim u příležitosti tohoto významného dne v jejich životě přišli poblahopřát představitelé vedení naší obce spolu se zástupci sboru pro občanské záležitosti. /Tomáš Cihlář/
Radost mohou mít v Sokole Pačejov z těch nejmenších. Systematická a dlouhodobá práce má svůj řád a nadšení těch nejmenších a zapojení rodičovské veřejnosti nese své ovoce. V sobotu 9.září pořádala TJ Sokol Pačejov první turnaj nejmladší přípravky, kde mimo domácích hrála ještě družstva SK Klatovy 1898 B, SK Kovo Strážov a SRK Železná Ruda. Pačejovští s přehledem zvítězili ve všech třech utkáních a v turnaji jasně zvítězili. Pačejov : Klatovy 6 : 2, Pačejov : Železná Ruda 5 : 1, Pačejov : Strážov 9 : 0. Bylo radostí dívat se na jejich hru! Poděkování patří trenérům - myslívskému Tomáši Posavádovi a pačívským Romanu Behenskému a Radku Křevkému, kteří se o své svěřence vzorně starají a jejichž ratolesti samozřejmě patří mezi opory týmu. V příští reportáži se budeme věnovat týmu starší přípravky. /Tomáš Cihlář/
V sobotu 9.září oslavili "zlatou svatbu" - 50 let společného života manželé Dagmar a Josef Grieszlovi z Pačejova. Blahopřát jim přišli při této příležitosti zástupci vedení obce a sboru pro občanské záležitosti. /Tomáš Cihlář/
Sbohem, prázdniny! Vítej, školo! V pondělí 4.září byl na pačejovské základní škole slavnostně zahájen nový školní rok 2017/2018. V samotném úvodu pozdravili žáky i početný rodičovský doprovod starosta obce Ing.Jan Vavřička a nová ředitelka školy RNDr. Hana Aldorfová. Novým prvňáčkům pak byly v jejich třídě předány upomínkové předměty věnované pačejovským obecním úřadem. Novou tváří na naší škole je i jejich třídní učitelka Mgr. Milena Peroutková. Ať se všem na pačejovské škole líbí! /Tomáš Cihlář/
Znovuobnovená tradice staročeských dožínek se ve Velešicích a Pačejově určitě vydařila a tím nejlepším důkazem byl značný zájem ze strany veřejnosti. Poctivá a dlouhodobá příprava se bezesporu vyplatila. Své síly při přípravách a vlastní realizaci dožínek spojily Obecní úřad Pačejov, komise kultury a sportu, Spolek pro obnovu památek, populární pačejovské Šikbaby, Švitorka a některé další spolky a subjekty. Hlavní duší pak byla neúnavná paní Boženka Behenská. Přestože této akci nedávali někteří skeptici velké naděje na úspěch, opak byl pravdou! A dobrou náladu a pohodovou atmosféru nepokazilo ani vrtošivé počasí. Ostatně nejlepším důkazem je přiložená fotoreportáž./Tomáš Cihlář/
Tradiční srpnový strážovický "dětský den" předznamenává vždy to jediné: "Prázdniny pomalu končí!" Nejinak tomu bylo i letos. Strážovice jsou sice malou obcí, která však žije svým bohatým společenským životem, za nímž stojí jako hlavní organizátor místní sbor dobrovolných hasičů. Jim patří uznání a poděkování. Krásné letní počasí přilákalo do areálu dětského hřiště mnoho dětí i dospělých, na něž čekala celá řada atrakcí a soutěží. Nechybělo samozřejmě ani občerstvení. Pohodovou atmosféru podbarvila živá hudba v podání Pavla Justicha. Zbývá konstatovat, že nejen sobotní dětský den, ale celé letošní "strážovické léto" se vydařilo! /Tomáš Cihlář/
Obci Pačejov se dostalo významného ocenění v soutěži Vesnice roku 2017. Do XXIII.ročníku se přihlásilo celkem 213 obcí z celé ČR. Cílem soutěže je ukázat, že i na venkově lze žít plnohodnotným životem. Devítičlenná hodnotitelská komise je složená ze zástupců tří ministerstev, Plzeňského kraje, Spolku pro obnovu venkova a dalších institucí, ty doplňují dva starostové posledních vítězů. Komise hodnotí širokou pestrost venkova – spolky a jejich činnosti, společenský život, koncepční materiály, kroniky, školy, životní prostředí, stavební počiny, vzhled vesnic, atd. Letošní ročník vyhrála Obec Břasy, která se do soutěže přihlásila podvanácté v řadě! Pro Pačejov to naopak byla po 20 letech /poslední účast v roce 1997/ premiérová účast! Přesto se podařilo získat významné ocenění v podobě Pamětní medaile „Za vzorné vedení kroniky Obce Pačejov“. Nemalou zásluhu na tomto úspěchu má bezesporu kronikářka obce paní Božena Behenská, ale i všechny spolky a organizace, které se spolupodílejí na pestrém kulturním a společenském životě našich obcí. I díky tomuto je stále o čem psát a kronika je tudíž nesmírně bohatá. Udělení pamětní medaile tak navázalo na dosud největší pačejovský úspěch v soutěži Vesnice roku, kdy v roce 1997 byla Pačejovu udělena prestižní „Modrá stuha“ za kulturní a společenský život. /Tomáš Cihlář/
Pačejovská pouť bývá samozřejmě úzce spjata s kostelem Panny Marie Sněžné. V sobotu 5.srpna se zde uskutečnil koncert duchovní hudby v rámci "Pačejovského hudebního léta". Renomovanou sopranistku Karolínu Janů na varhany doprovázela Marie Pochopová. V neděli se pak v kostele uskutečnila tradiční mše svatá, v jejímž závěru ocenil starosta obce Ing.Jan Vavřička pamětní medailí patera Stanislava Buštu za dlouhodobý přínos Pačejovu. /Tomáš Cihlář/
Pačejovská pouť nabídla návštěvníkům i letos bohatý průvodní program, pod kterým byla ve většině podepsána komise kultury a sportu ve spolupráci s některými místními spolky. Oslavy otevřela již v sobotu dopoledne výstava v prostorách školní jídelny /viz předchozí fotoreportáž/. Odpoledne sehráli pačejovští fotbalisté pouťový přípravný zápas, v podvečer se konal v kostele koncert duchovní hudby v rámci "Pačejovského hudebního léta" a večer pak taneční zábava v kulturním domě. Centrem nedělních oslav se stala již tradičně bývalá farská zahrada, kde se konal "Staročeský jarmark". Na pivovarském dvoře "úřadoval" sušický pivovar "U Švelchů" a o zábavu se postarala naše "Švitorka" pod taktovkou Míly Bělocha. Součástí oslav byla samozřejmě i mše svatá v kostele Panny Marie Sněžné, v jejímž závěru převzal z rukou starosty obce Ing.Jana Vavřičky pamětní medaili pater Stanislav Bušta /viz příští samostatná reportáž/. v Odpoledních hodinách se oslavy přesunuly do sportovního areálu Sokola Pačejov, kde se hrálo utkání starých gard Pačejova a Kasejovic. K tanci a poslechu do večerních hodin vyhrávala na parketu "Veselá šestka". A protože i počasí přálo, byli všichni pořadatelé i návštěvníci navýsost spokojeni! /Tomáš Cihlář/
Slavnostní vernisáží tradiční výstavy v prostorách školní jídelny byly zahájeny letošní pačejovské pouťové oslavy. Návštěvníci mohou obdivovat krásné fotografie Jana Kavaleho, keramiku Libuše Šrámkové /Štěpánové/, dřevořezby Pavla a Zdeňka Jindrových či obecní a spolkové kroniky. Úvod vernisáže obstaralo pěvecké vystoupení sester Gábiny a Šárky Bělochových a Tomáše Cihláře. Poté výstavu slavnostně otevřel starosta obce Ing.Jan Vavřička. Kronikářka obce paní Božena Behenská poté představila jednotlivé vystavovatele. /Tomáš Cihlář/
XXXVIII.ročník Rally Pačejov je minulostí. A s jeho průběhem a výsledky mohou být pořadatelé z AMK Pačejov určitě spokojeni. Laťku vysoce nasazenou v předchozích úspěšných ročnících se i letos určitě podařilo udržet a několikaměsíční poctivá příprava se vyplatila. Za to patří všem, kteří se větší či menší mírou spolupodíleli na její organizaci, velký dík. Jedna z nejstarších českých automobilových soutěží se letos jela pod novým názvem "Rally Pačejov" jako závod seriálu Mistrovství ČR v rallysprintu a Mistrovství ČR historických automobilů. Vše začalo tradiční páteční předstartovní show v areálu před horažďovickým kinem, jejíž součástí byla například hudební produkce sušické skupiny Compact, představení řady atraktivních posádek a vše vyvrcholilo ve 22 hodin očekávaným hudebním ohňostrojem. Akce se těšila velkému zájmu z řad veřejnosti. Sobota pak už od rána patřila vlastní soutěži. Pořadatele z pačejovského automotoklubu potěšila nejen kvantita, ale i kvalita startovního pole. Po absolvování 8 RZ o celkové délce 73,5 km se celkového prvenství radovala posádka Jan Dohnal - Michal Ernst s vozem Ford Focus WRC, kterým se tak vydařila obhajoba loňského vítězství. Druhé místo vybojoval za volantem Škody Fabie R 5 Jaromír Tarabus s Danielem Trunkátem a třetí skončili s vozem stejné značky Martin Kočí a Filip Schovánek. I v soutěži historických automobilů se podařila obhajoba loňského vítězství posádce Jiří Káňa - Ivo Vybíral s vozem Ford Sierra RS Cosworth. Na závěrečné tiskové konferenci nešetřily nejlepší posádky slovy uznání za bezvadně připravenou soutěž. /Tomáš Cihlář/
Sbor dobrovolných hasičů Pačejov pořádal v sobotu 22.července oslavy 110.výročí založení dobrovolného hasičského sboru. První část oslav proběhla v Pačejově vsi. Přesně ve 13 hodin slavnostní pochod hasičských historických praporů zavedl účastníky k pomníku u základní školy, kde představitelé SDH a obce položili věnce k uctění památky padlých v 1.světové válce. Poté přišly na řadu slavnostní proslovy starosty SDH, starosty obce, kronikářky a hostů, mezi nimiž nechyběl senátor Jan Látka. Následovalo předání vyznamenání a ocenění členům z řad pačejovských hasičů a představitelů obce. Poté se za zvuku pochodových písní historické prapory a všichni účastníci organizovaně přesunuli do sportovního areálu TJ Sokol Pačejov, kde proběhla druhá část oslav. Na programu byla mimo jiné ukázka požárního útoku družstva mladých hasičů SDH Pačejov, ukázka hašení ohně historickou ruční stříkačkou družstva SDH Kvášňovice, originální námětové cvičení děvčat SDH Pačejov či ukázka práce profesionálních hasičů z Horažďovic při hašení skutečného požáru. Děti se pak neskutečně vyřádily v „pěnovém rybníku“. V té době už k tanci a poslechu vyhrávala na parketu Pošumavská muzika. A protože svatý Florián zařídil i příjemné počasí, neměly sobotní hasičské oslavy v Pačejově chybu. Dík a uznání patří všem organizátorům za bezvadně připravenou a zorganizovanou akci! /Tomáš Cihlář/
Dlouhou dobu platilo, že až pojedou pačejovští skauti na tábor, tak celý týden proprší. Naštěstí začátek letošních prázdnin nám nachystal naprosto ideální slunečné podmínky. Táborový program měli letos prvně na starost naši „nejmladší“ vedoucí. Jedná se o kluky a holky, kteří se svou věkovou hranicí pohybují od 15 do 18 let a spadají do kategorie Rangers a Roveři. Devětadvacet dětí si mohlo vyzkoušet slaňování, střelbu ze vzduchovek, zdravovědu, výrobu táborového výrobku a spoustu her. Hlavní náplní byla táborová hra, která děti nutila řešit rébusy a hádanky od tajemného Sherlocka Holmese. Ten jim za odměnu daroval poklad a zachránil tábor před dvěma „nebezpečnými“ lupiči. Během táborového týdne se nemohlo zapomenout ani na ryze skautské činnosti, jakými bylo držení bobříků (odvahy, hladu, mlčení), rozdělávání ohňů (několika způsoby), trénování uzlů apod. Tábor vyvrcholil v pátek složením slavnostních slibů. Stát se členem skautské rodiny se rozhodlo 6 dětí, které u slavnostního ohně slibovaly na státní vlajku a zavázaly se, že se budou snažit chovat podle skautských zásad a principů. Tábor byl krásným vyvrcholením skautského roku a věřím, že si jej všichni zúčastnění užili a odnesli si na něj co nejkrásnější vzpomínky (Václav Štípek)
V sobotu 15. července proběhla tradiční protestní akce proti záměru státu umístit v lokalitě „Březový potok“ hlubinné úložiště jaderního odpadu. Akce byla zároveň 14. ročníkem Memoriálu Slávka Šimka, čestného prezidenta pořadatelů - spolku „Jaderný odpad – děkujeme, nechceme! z.s.“ Na startu před Kulturním domem v Pačejově - nádraží se kolem 15 hodiny sešlo cca 200 účastníků protestu a po úvodním slově předsedy spolku „JODN“ Františka Káby, starosty Obce Pačejova Ing.Jana Vavřičky a starosty Obce Maňovice Josefa Jirsy se přítomní vydali na pěší trasu z Pačejova do Maňovic nebo cyklotrasu Pačejov – Olšany – Kvášňovice – Maňovice.
V cíli na “Dračí louce“ v Maňovicích připravili maňovičtí velmi příjemné prostředí Po uvítání a projevech starosty a místostarosty Maňovic předsedy spolku „JODN“, starosty Pačejova, E.Sequense ze spolku „Calla“, zástupkyně spolku „Jihočeské matky“ a hostů z Rakouska a Německa hrála k tanci a poslechu kapela Štreka“.
Celkově se na prezenčních listinách sešlo cca 300 podpisů občanů, kteří dlouhodobě nesouhlasí s tím, aby stát umístil „HÚJO“ v lokalitě „Březový potok“. Všichni přítomní potvrdili, že podobnou akci podpoří a zorganizují každý následující rok do té doby, než bude definitivně státem rozhodnuto, že s místem pro jaderný odpad do podzemí na Pačejovsku nepočítá. (František Kába)
Sbor dobrovolných hasičů Strážovice uspořádal v sobotu 15. července tradiční letní posezení s písničkou na místní návsi. Od 14 hodin patřilo pódium Václavu Žákovcovi a Aničce Volínové, a i přes mírně nepříznivé počasí byla účast velice pěkná a všem se akce líbila. Večer pak patřil mladší generaci, které zahrála skupina Schmiddle Boys. /Josef Vítek/
Sobota 8.července patřila tradičnímu strážovickému nohejbalovému turnaji, který každoročně pořádá zdejší agilní sbor dobrovolných hasičů. Do letošního turnaje se přihlásilo celkem 9 družstev, které spolu sehrály líté zápasy systémem "každý s každým". Po téměř osmihodinovém klání /hrálo se 36 zápasů!/ si palmu vítězství odnesli zaslouženě "Norci z Olšan" ve složení Milan Jandovský, František Sládek a Peter Jakab. V žádném z osmi utkání neprohráli a ztratili jediný set! Každé družstvo si odneslo ceny věnované SDH Strážovice, vítězové navíc velký pohár starosty obce Pačejov. Na druhém místě skončil "Villa Team" tvořený hráči ze Strakonicka a třetí místo obsadil domácí "Tým hvězd". Cenu pro nejstaršího hráče si odnesl čtyřiašedesátiletý Václav Gabriel, benjamínkem turnaje byl naopak čtrnáctiletý Jakub Havlík. Nejlepším hráčem na podání byl vyhlášen Josef Behenský, nejlepším hráčem na síti pak František Sládek. A protože přálo i počasí, neměla sobotní strážovická akce chybu! Díky patří všem pořadatelů! /Tomáš Cihlář/
Pátek 30.června nemůže znamenat nic jiného, než konec školního roku a začátek prázdninového období. Letošní rozloučení se školním rokem bylo v Pačejově více než nostalgické. Po 37 letech opouští pačejovskou školu její dlouholetý ředitel pan Josef Hromádka. Do Pačejova přišel v roce 1980 a funkci ředitele zastával plných 35 let. Po dobu svého „ředitelování“ zažil neuvěřitelných 23 ministrů školství! Jeho poctivou práci a výrazný přínos Pačejovu ocenil i starosta obce Ing.Jan Vavřička. Nebylo to ale jediné loučení. Po třech letech odchází i paní učitelka Johanka Šišpelová. I ona v Pačejově zanechává svou výraznou stopu. A aby toho nebylo málo, tak po roce opouští Pačejov i asistentka pedagoga Pavla Kohoutová. Páteční dopoledne bylo vůbec celé ve znamení loučení. Po předání vysvědčení v jednotlivých třídách se celý pedagogický sbor spolu se starostou obce a zástupcem Sboru pro občanské záležitosti rozloučili se žáky 9.ročníku, bezvadnou třídou, na kterou všichni učitelé budou dlouho a rádi vzpomínat. Nicméně, konec nostalgie a…. „Hurá na prázdniny!!!“ /Tomáš Cihlář/
Středeční dopoledne posledního týdne školního roku patřilo sportovně brannému závodu, který spolu s p.učitelem Tomášem Cihlářem připravili žáci 9.ročníku. Celkem 19 pětičlenných smíšených družstev se v pětiminutových intervalech vydalo na přibližně čtyřkilometrový přírodní okruh se startem i cílem na školním hřišti. Na 8 stanovišťích na žáky čekalo plnění různých úkolů – střelba ze vzduchovky, základy topografie, hod na cíl, zatloukání hřebíků, chůze na chůdách, švihadla, první pomoc, střelba z praku, luštění hesla. Počasí přálo a závod se určitě vydařil. Vítězem se stala hlídka ve složení: Katka Denková /velitel/, Vojta Klečka, Zuzana Veselá, Václav Havlík a Tomáš Bláha. /Tomáš Cihlář/
Do XXIII.ročníku soutěže Vesnice roku se přihlásilo celkem 213 obcí z celé České republiky. A nechyběl mezi nimi i Pačejov! Cílem této prestižní soutěže v Programu obnovy venkova je snaha povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého domova, zveřejnit rozmanitost a pestrost uskutečňovaní programů obnovy vesnic a upozornit širokou veřejnost na význam venkova. Soutěž poprvé vyhlásil Spolek pro obnovu venkova ČR v roce 1995 pod názvem “Soutěž o nejzdařilejší program obnovy vesnice”. Od roku 1996 je jedním z vyhlašovatelů Ministerstvo pro místní rozvoj a Svaz měst a obcí ČR. Přesně dvouhodinová prezentace Pačejova, kterou řídil starosta Pačejova Ing.Jan Vavřička, proběhla v úterý 27.června v nově zrekonstruovaných prostorách suterénu kulturního domu. Devítičlennou hodnotící komisi tvořili starosta obce Kornatice, (předloňský vítěz soutěže), starosta obce Konstantinovy Lázně (loňský vítěz), zástupci ministerstev pro místní rozvoj, kultury, zemědělství, životního prostředí, Spolku pro obnovu venkova, Svazu knihovníků, Společnosti pro zahradu a krajinářskou tvorbu a Krajského úřadu v Plzni. Velký dík patří všem zástupcům našich spolků a organizací za poctivou přípravu celé akce a za vlastní bezvadnou prezentaci svých „úseků“. Pačejov rozhodně nezklamal! /Tomáš Cihlář/
Druhému pačejovskému pivobraní oproti loňské premiéře přálo počasí a celá akce se nesla ve znamení velké pohody. Kdo přišel, rozhodně nelitoval. V areálu hřiště TJ Sokol Pačejov se prezentovaly pivovar Belveder ze Železné Rudy, nový pivovárek z Blatné a pidipivovar U Pujiče z Lazen u Strašína. Odpoledne vše hudebně podbarvila Obšuka Franty Strnada a večer k tanci a poslechu hrála do pozdních hodin "jako o život" Fortuna. Všichni se dobře bavili a to bylo hlavním posláním této akce. /Tomáš Cihlář/
Slavnostní "výkop" absolventů pačejovské mateřské školy si odbyl svou premiéru ve čtvrtek odpoledne v nově zrekonstruovaných prostorách obřadní síně našeho kulturního domu. Akce, kterou spolupořádala Obec Pačejov, Sbor pro občanské záležitosti a samozřejmě i samotná mateřská škola, přilákala velké množství rodičů, babiček i sourozenců, kteří si tento významný životní krok svých ratolestí přece nemohli nechat ujít. O hudební vystoupení se v úvodu postarali žáci Základní školy Pačejov. A pak už rytíř a bílá paní v dobových kostýmech provedli řádné a oficielní pasování do "školáckého stavu". Starosta obce popřál dětem hodně úspěchů ve školní práci a předal jim stylové šerpy. Ty určitě budou společně s četnými dárky hezkou památkou na tuto událost. Podobnou akci jsme v Pačejově pořádali poprvé a dle ohlasů určitě ne naposledy! /Tomáš Cihlář/
Schůze školské rady se uskutečnila v pondělí 19.června v podvečer v zasedací místnosti Obecního úřadu Pačejov. Na programu byly otázky související s aktuálními problémy školy - všeobecně diskutovanou inkluzí, rozmisťovacím řízením, školním stravováním, zápisem dětí do 1.ročníku, spoluprací školy se zřizovatelem, chováním dětí ve škole a na veřejnosti, potažmo v autobusech a na zastávkách. V této oblasti jsou zaznamenávány v poslední době vážné problémy související s narůstající agresivitou dětí. Na závěr schůzky školské rady předal starosta obce Ing. Jan Vavřička oficielní jmenovací dekret nové paní ředitelce pačejovské školy RNDr. Haně Aldorfové. Schůzka školské rady, kterou řídila její předsedkyně Mgr.Hana Zajícová, byla velmi inspirativní a přinesla spoustu námětů a nápadů do budoucna. /Tomáš Cihlář/
Ve středu 14.června jsme vyrazili pod vedením pana učitele Cihláře na výlet na Šumavu. Naší základnou se stal ranč Yukon v Radešově. Po příjezdu jsme se ubytovali na pokojích, skupina zkušených „trampů“ si postavila stany. Zbytek dne jsme věnovali vodním hrátkám v Otavě, absolvovali vycházku po okolí, večer jsme opékali vuřty a seděli u ohně. Druhý den jsme po snídani odjeli na Srní. Naší první zastávkou byl nedávno vybudovaný vlčí výběh. V návštěvnickém centru jsme zhlédli několik zajímavých videoukázek dokumentujících život této šelmy. Poté jsme se odebrali do samotného vlčího výběhu. Zde se nejvíce líbilo našim kamarádům Radkovi a Martinu Vlkovým. Následovala turistická část dne. Přes Hrádky jsme se dostali do údolí Vydry. Na Čeňkově Pile jsme navštívili informační centrum v areálu elektrárny a poté i malou historickou vodní elektrárnu na soutoku Vydry a Křemelné. Odpoledne jsme se vrátili autobusem zpět na náš ranč, kde jsme se věnovali oblíbeným aktivitám. V pátek ráno jsme odjeli na Kašperské Hory, odkud jsme pokračovali na seismickou stanici na Zlatém potoce. Součástí prohlídky byla i návštěva středověké štoly, v níž jsou umístěny citlivé seismometry, které zaznamenají otřesy v kterékoli části světa. Dozvěděli jsme se například, že zemětřesení v Japonsku „běží“ na Kašperské Hory celých 12 minut. Následovala okružní vycházka „po stopách zlatokopů“, během níž jsme navštívili například štolu „Naděje“, stádo bizonů na Červené nebo pozorovali živou zmiji. Po obědě na nás čekal poslední bod programu v podobě zábavně naučné hry v „Muzeu Šumavy“. Jednalo se o soutěž dvojic, jejíž podstatou bylo vyhledávání různých údajů a informací. Odpoledne jsme se vrátili do Radešova, kam pro nás přijeli rodiče. Výlet se nám moc líbil, užili jsme si spoustu legrace a budeme na něj rádi vzpomínat. Někteří naši spolužáci dokázali být celé tři dny bez počítače a to je co říct! Na Yukon se v budoucnu určitě vrátíme! /Lenka Bendová, Natálka Marešová a David Šíma, žáci 9.ročníku ZŠ Pačejov, foto T.Cihlář/
Krásný dárek dostala pačejovská omladina k letošnímu Dni dětí v podobě nového sportovního hřiště pro volnočasové aktivity, které vybudovala Obec Pačejov za finanční podpory Nadace ČEZ "Oranžové hřiště". Skvělou práci odvedla i místní firma Stafis s.r.o., která stavbu zvládla v rekordním čase a ve velmi dobré kvalitě, což ocenili starosta obce Ing.Jan Vavřička i Mgr.Michaela Jirovcová, regionální manažérka komunikace a tisková mluvčí ČEZ západního regionu. Po slavnostním přestřižení pásky už hřiště patřilo dětem a jejich rodičům, neboť pro ně komise kultury a sportu, za podpory některých místních spolků připravila tradiční oslavy Dne dětí, spojené s celou řadou her a soutěží. Pohodovou atmosféru podbarvila i country skupina Tendr. /Tomáš Cihlář/
Shromáždění členů Platformy proti hlubinnému úložišti se tentokráte uskutečnilo v Chanovicích, na další z lokalit ohrožených projektem hlubinného úložiště, kterou Správa úložišť začala nazývat Březový potok. Od posledního říjnového setkání v Božejovicích posílili toto uskupení noví členové, takže dnešní počet čítá 34 /22 měst a obcí a 12 spolků ze všech původních sedmi lokalit/. Jiří Popelka, mluvčí platformy uvedl: "Stát prostřednictvím Správy úložišť nám bohužel svými postupy a mediálními výstupy dává setrvale najevo, že jej názory obyvatel z dotčených lokalit nezajímají." /Tomáš Cihlář/
Sobota 3.června patřila dlouho očekávanému "Srazu rodáků obce". Akce se konala u příležitosti oslav 790.výročí první zmínky o obci Pačejov. Její součástí byl bohatý průvodní program. Dopolední část se odehrála v Pačejově vsi a návštěvníci mohli navštívit například výstavu "Stará a nová škola", kterou připravili učitelé pačejovské školy. Den otevřených dveří byl i v místní hasičárně, rovněž s průvodní výstavou. U pomníku padlých z 1.světové války položili představitelé obce věnec, pietní akt pokračoval na místním hřbitově položením upomínkových věnečků na hroby bývalých starostů obce. Dopolední program završila slavnostní mše svatá za obec a farnost v kostele Panny Marie Sněžné. Poté se účastníci srazu přesunuli auty nebo přistaveným autobusem do kulturního domu v Pačejově nádraží. Odpolední část programu zahájil projev starosty obce Ing.Jana Vavřičky, který připomněl nejvýznamnější momenty historie i současnosti Pačejova. Na závěr svého vystoupení předal pamětní medaile významným osobnostem, které svůj život spojili právě s Pačejovskem - MUDr.Stanislavě Bittenglové, pateru Stanislavu Buštovi, řediteli ZŠ Josefu Hromádkovi a malíři a bývalému učiteli pačejovské školy panu Jindřichu Krátkému. Před společným obědem zazpíval pěvecký sbor rodáků pod taktovkou pana Stanislava Smitky. V nově zrekonstruovaném suterénu kulturního domu byla otevřena výstava obecních a spolkových kronik a fotografií dokumentujících historii našich obcí. Součástí odpoledního programu byl i slavností křest nově vydané knihy "Pačejov v proměnách času" pana Martina Kříže. Následovalo společenské posezení, k tanci a poslechu hrála místní "Švitorka" pod vedením Míly Bělocha. Sraz rodáků se konal samozřejmě pod záštitou Obce Pačejov a velký dík za jeho úspěch patří všem subjektům, které se na jeho zdárném průběhu spolupodílely - komisi kultury a sportu, sboru pro občanské záležitosti, Základní škole Pačejov, Sboru dobrovolných hasičů Pačejov a všem těm našim spoluobčanům, kteří dokázali přiložit ruku k dílu. A opravdu to stálo za to! /Tomáš Cihlář/
V Pačejově byla svatba! A ne hned ledajaká! V sobotu 27.května v dopoledních hodinách se rozhodli vstoupit do svazku manželského na Obecním úřadu Pačejov Venuše Fišerová z Pačejova a Massimo Marzotto z Itálie. Oddávajícím byl starosta obce Ing.Jan Vavřička a celý obřad byl tlumočen do italského jazyka. Vše bylo velice působivé a bezprostřední, což lze vyčíst z přiložené fotoreportáže. Novomanželům ještě jednou přejeme hodně štěstí, vzájemné úcty, pochopení a radostí ve dnech svátečních i těch všedních! Fotografie zveřejněny se souhlasem novomanželů. /Tomáš Cihlář/
Sbor dobrovolných hasičů Pačejov uspořádal v sobotu 20.května závěrečný sraz okresního kola hry Plamen. V areálu hřiště TJ Sokol Pačejov se sešlo přibližně 450 mladých hasičů. Celá soutěž byla členy místního SDH vzorně připravena. Zvláštní uznání pak zaslouží především hlavní organizátor akce pan Milan Běloch, dlouholetý činovník na úseku práce s mládeží. Nejúspěšnějším družstvem pačejovského klání byli bezesporu mladí hasiči z Bystřice, kteří dokázali zvítězit v obou kategoriích - mladších i starších. Pačejovští obsadili v mladší kategorii pěkné 8.místo z 22 družstev, mezi staršími pak skončili na 17.místě z 37.družstev. /Tomáš Cihlář/
Sbor dobrovolných hasičů Pačejov připravil na sobotu 13.května v areálu fotbalového hřiště Sokola Pačejov okrskovou hasičskou soutěž. Po úporných kláních se nakonec z vítězství v obou kategoriích se radovala domácí družstva. Pořadí muži: 1.Pačejov - 2.Olšany - 3.Kvášňovice - 4.Velešice. Pořadí ženy: 1.Pačejov - 2.Kvášňovice. Své umění předvedla i dvě domácí mládežnická družstva. Na závěr malá zajímavost. Tato fotoreportáž je na obecních webových stránkách v sekci "FOTOGALERIE" od jejího založení jubilejní dvoustá!/Tomáš Cihlář/
Automoto klub Pačejov v AČR uspořádal v sobotu 13.května na letišti v Kadově již 12.ročník Pačejovského slalomu, jehož součástí bylo i 1.kolo Mistrovství ČR v automobilovém slalomu a 2.kolo seriálu Pošumavského automobilového slalomu. Pořadatelé byli potěšeni velkým zájmem amatérských jezdců široké motoristické veřejnosti. Závodů se zúčastnilo 84 soutěžících. Příchozí zájemci si mohli na bezpečné trati vyzkoušet své řidičské umění a porovnat své dovednosti s účastníky mistrovství republiky. Nejúspěšnějším jezdcem v seriálu Mistrovství ČR byl Michal Kašpar s vozem Citroen Saxo VTS. Nejrychlejším účastníkem v rámci Pošumavského poháru byl Jakub Kirchner s vozidlem Caterham Roadsport. Nejúspěšnějším zástupcem AMK Pačejov byl Ing.Pavel Štípek, který se Škodou 136 Rapid obsadil 2.místo v kategorii licencovaných jezdců. Delegovaný sportovní komisař FAS AČR vyslovil pořadatelům pochvalu za velmi dobře zorganizovaný sportovní podnik./Tomáš Cihlář/
Pořád se něco děje! Očím našich spoluobčanů jistě neuniklo, že v uplynulých dnech byly ve všech našich obcích postupně instalovány zbrusu nové informační tabule a směrovky, které bezesporu přispějí projíždějícím turistům či náhodným návštěvníkům Pačejovska k lepší orientaci. /Tomáš Cihlář/
Tradiční posezení pod májkou na pačejovské návsi uspořádal Spolek pro obnovu památek v krajině pod Slavníkem a zaštítil ji Obecní úřad Pačejov. Letošní vrtošivé jarní počasí zahrozilo pořádným lijákem krátce před zahájením, ale plně zaplněná náves byla tou nejlepší odpovědí a důkazem, že si tato akce našla trvalé místo v našem kulturním kalendáři. Pestrý program zahájily děti z mateřské školy. Po něm následovala řada hudebních a tanečních vystoupení, nechyběla ani pohádka či vystoupení populárních Šikbab. Závěr pak patřil strakonické dudácké kapele. Dík patří především hlavní scénáristce a režisérce programu paní Boženě Behenské. /Tomáš Cihlář/
Oslavy osvobození od fašismu proběhly v Pačejově v pátek 5.května v odpoledních hodinách. Jejich součástí byl už neodmyslitelně tradiční průjezd kolony historických vojenských vozidel všemi našimi obcemi. Na nádvoří základní školy byl položen věnec u pamětní desky Zdeňka Hanuše. Poté se kolona vozidel přesunula na nádraží, kde na účastníky čekalo občerstvení v areálu před hospodou. Po celou dobu májových oslav k tanci a poslechu vyhrávala místní oblíbená kapela Švitorka. /Tomáš Cihlář/
Den Země už řadu let spojují učitelé a žáci pačejovské školy s úklidem veřejných prostranství v našich obcích. Nejinak tomu bylo i letos a je až neuvěřitelné, kolik nepořádku se za pouhý jeden rok podél našich komunikací objeví. Dobrá věc se ale určitě podařila a příroda všem účastníkům úterní brigády děkuje! /Tomáš Cihlář/

V sobotu 22.dubna uspořádalo SDH Pačejov ve společenské místnosti hasičské zbrojnice posezení u příležitosti svátku Dne matek. Mladí hasiči si připravili pro všechny maminky a babičky pohádkové pásmo básniček a hudebních vystoupení. Na konci vystoupení pak děti rozdaly ručně vyrobené dárečky. Poté následovala volná zábava s občerstvením. /Klára Klečková/
Procházku českou a evropskou barokní hudbou absolvovali v pátek 28.4. žáci pačejovské školy. Průvodcem jim byl vynikající litomyšlský profesionální varhaník pan Martin Kubát, pedagog opavské konzervatoře a bývalý varhaník českobudějovické diecéze. V jeho podání zazněly mimo jiné skladby Bohuslava Matěje Černohorského, Adama Václava Michny z Otradovic, Georga Friedricha Händela či Antonia Vivaldiho. Koncert vyvrcholil legendární Toccatou a fugou D moll od Johanna Sebastiana Bacha. Neméně poutavé bylo i průvodní slovo našeho hosta. Milovníci vážné hudby se pak mohou těšit na koncert pana Martina Kubáta v rámci „Pačejovského hudebního léta“ 2018. /Tomáš Cihlář/
Základní škola Pačejov se může pochlubit v letošním školním roce celou řadou úspěchů, kterých dosáhli její žáci v okresních kolech naukových soutěží. Pačejovská škola je jednou z mála malých vesnických škol, které své žáky na tyto soutěže pravidelně připravují. A výsledky jsou určitě potěšitelné:
Daniel Kurbel /3.třída/ - postup do krajského kola recitační soutěže /vyučující M.Hlůžková + asistentka V.Hadrabová/
Gabriela Bělochová /7.třída/ - 2.místo v okresním kole matematické olympiády /vyučující M.Jandovský/
Jana Halíková /8.třída/ - 4.místo v okresním kole biologické olympiády /vyučující J.Šišpelová/
Lenka Bendová /9.třída/ - 7.místo v okresním kole olympiády v českém jazyce /vyučující T.Cihlář/
Natálie Marešová /9.třída/ - 7.místo v okresním kole olympiády v anglickém jazyce /vyučující M.Ulrichová/
Všem úspěšným aktérům patří poděkování za vzornou reprezentaci nejen školy, ale i obce. /Mgr.Tomáš Cihlář/
Svátek svatého Jiří je velmi významný pro skauty na celém světě. Je jejich patronem a ochráncem. Stalo se tradicí a dobrým zvykem, že oldskauti z Pačejova na tento svátek čistí studánky v regionu a pečují jejich okolí. A tak dnešní dopoledne vyrazil oddíl pačejovských oldskautů ke studánce nedaleko Maňovic a ke studánce do Leštiny. Obě vyčistili, pročistili vodoteče a uklidili okolí. Dále pak navštívili areál bývalé střelnice u lomečku pod Plesníkem, kde vyčistili další zásobárnu vody. Dopoledne zakončili návštěvou vrchu Plesník (605 m n.m.), odkud jsou krásné výhledy do okolní krajiny. Již teď mají naplánovány další akce, na které se těší. /Ing.Jan Vavřička/
Že se lekneme chladného a deštivého počasí? Že radši zůstaneme doma - pěkně v teplíčku, u televizí nebo počítačů? Ani náhodou! Účast na dnešním celorepublikovém Dnu proti úložišti byla i těchto krajně nepříznivých podmínkách naprosto skvělá! Stačí se podívat na přiložené fotky. Potěšitelné je, že na "pačejovské sekci" tradičního štafetového běhu v délce 25 km vedoucího po hranicích lokality "Březový potok" byly vidět hlavně děti. Dík za aktivní přístup patří především těm našim spolkům a organizacím, které se práci s dětmi věnují - mladí fotbalisté a hasiči, žáci základní školy a premiérově i ti nejmenší z mateřské školy. Právě ti se svého úkolu zhostili s neuvěřitelným nadšením. Dík patří i těm jejich vedoucím, trenérům a učitelům, kteří vše organizačně zajistili. Součástí protestní akce bylo i vysazení symbolické "lípy života" v Jetenovicích. Program pokračoval v odpoledních hodinách v sále velkoborského kulturního domu, kde starostové obcí z lokality demonstrovali svou jednotu společným prohlášením. Následně vystoupil pěvecký sbor Velkobor a pěvecký sbor žáků pačejovské základní školy. /Tomáš Cihlář/
Starosta obce Ing.Jan Vavřička besedoval v rámci hodin občanské výchovy se žáky 8. a 9.ročníku Základní školy Pačejov. Své posluchače nejprve obecně seznámil se základními principy a orgány státní správy a samosprávy, poté se samozřejmě dostalo na problematiku související s životem v naší obcí - orgány spravující obec, volební program a jeho plnění, vztah obec a škola, problematika úložiště jaderného odpadu, životní prostředí, nakládání s odpady, mezilidské vztahy apod. V druhé části besedy pan starosta odpovídal na četné dotazy ze strany žáků, které ukázaly na to, že se i ta nejmladší generace živě zajímá o dění kolem sebe. Beseda se určitě vydařila a splnila svůj účel. /Mgr.Tomáš Cihlář/
"Hody, hody, doprovody, dejte vejce malovaný...." Tradiční velikonoční koleda nechyběla v našich obcích ani o letošních velikonočních svátcích. Postarali se o to malí koledníci, kteří tak udržují dávné lidové tradice. I za to jim patří náš dík! /Tomáš Cihlář/
V minulých dnech se starosta naší obce zúčastnil motivačního semináře k letošnímu ročníku soutěže Vesnice roku, který pořádalo Ministerstvo pro místní rozvoj společně s Plzeňským krajem. Jedná se o velice prestižní soutěž a už samo přihlášení do ní je velkým poděkováním občanům obce a jejich místních částí, zájmovým spolkům a obrovskou prezentací obce v rámci kraje i celé republiky.Proto rada obce na svém posledním zasedání schválila podání přihlášky Obce Pačejov do této soutěže v letošním roce. Chtěli bychom touto cestou požádat všechny občany, členy zájmových spolků a všechny, kterým není naše obec lhostejná, aby se zapojili do přípravy účasti naší obce v této soutěži a ti, kteří budou požádáni o prezentaci před hodnotící komisí, aby dobře připravili vše, co mohou předvést. Termíny budou v předstihu známy a zveřejněny. Již teď předem děkujeme! /Ing.Jan Vavřička, starosta Obce Pačejov/
Komise kultury a sportu spolu s SDH Pačejov připravila "Velikonoční dílnu", která proběhla v neděli odpoledne 2. dubna 2017. Ti, co přišli do pačejovské hasičárny, si měli možnost vyrobit velikonoční dekorace z papíru, z květináče či velikonoční přáníčko. Dále zde byla možnost zakoupit si drobnosti nebo i hotová jarní aranžmá Petry Slukové. /Klára Klečková/
Výroční schůze Českého včelařského svazu Pačejov se uskutečnila v sobotu odpoledne v pohostinství „U Jarky“. Schůze měla slavnostní úvod, v němž starosta obce Ing.Jan Vavřička předal funkcionáři spolku panu Václavu Smítkovi ocenění v anketě „Nejlepší z nejlepších“ za rok 2016. Následovala zpráva předsedy o činnosti spolku a zpráva o hospodaření. Starosta obce v diskusi poděkoval včelařům za jejich práci, která je společensky velice významná. Přislíbil rovněž podporu ze strany obce. Současně všechny přítomné vyzval, aby se pokusili ke včelařství přitáhnout mladší generaci. /Tomáš Cihlář/
Tato společenská akce si získala v našem kulturním kalendáři své pevné místo a v předstihu vyprodaný sál pačejovského kulturního domu byl toho tím nejlepším důkazem. Na organizaci plesu se spolupodílejí prakticky všechny místní spolky pod vedením komise kultury a sportu, vše pochopitelně pod záštitou Obecního úřadu Pačejov. I ten letošní ples měl bohatý průvodní program, v němž nescházely vepřové hody, tentokrát v režii klatovského Řeznictví u Pavlíka, uvítací "Welcome Drink", předtančení v podání páru Kristýna Špedlová a Lukáš Běloch, dámská volenka, soutěž o nejsympatičtější a nejpilnější taneční pár nebo tradiční vyhlášení ankety "Nejlepší z nejlepších". Nominaci do této ankety provedly místní spolky samy a ocenění z rukou starosty obce Ing.Jana Vavřičky tak převzali za Český svaz včelařů pan Václav Smitka, za SDH Velešice pan Václav Hlaváč ml., za sdružení JODN paní Marie Chalupná, za SDH Pačejov pan Václav Junger, za AMK Pačejov pan Miroslav Žitník st., za Sbor pro občanské záležitosti paní Božena Hosnedlová, za Myslivecký spolek pan Stanislav Klečka, za Tenisový klub pan Jiří Hák, za Junák Pačejov paní Jana Poláková a za Sokol Pačejov pan Tomáš Cihlář. S napětím očekávané půlnoční losování vstupenek o hodnotné ceny provedla finalistka letošní republikové soutěže Pretty Women Tereza Bendová. Hlavní cenu - velký televizor Hyundai si odnesl pan Jakub Kozlík. K tanci a poslechu hrála sušická skupina Compact a všichni příchozí se skvěle bavili. Nezbývá než konstatovat, že III.pačejovský spolkový ples se vydařil!
P.S. Vzkaz pro pisatele anonymních udání. Poplatek OSA řádně zaplacen!/Tomáš Cihlář/
Za účasti 21 z 30 členů se v sobotu odpoledne konala výroční členská schůze Mysliveckého spolku Pačejov. Jednání probíhalo v klubovně spolku v objektu bývalé školy ve Strážovicích, kterou mají myslivci v nájmu od obce. Zaznělo celkem šest zpráv, za kterých vyplynula bohatá činnost spolku nejen na poli myslivosti, ale i v oblasti pomoci na obnově obecního majetku a společenského života v obci, na němž se myslivci také podílejí. Na závěr bylo přijato usnesení. Jako hosté se zúčastnili starosta Obce Pačejov a starosta Honebního společenstva, kteří ve svých vystoupeních ocenili činnost spolku a poděkovali za spolupráci. Organizační a obsahová úroveň schůze patřila mezi jedny z nejlepších. A tak popřejme našim myslivcům „Lesu a lovu ZDAR!“ /Jan Vavřička/
VELEŠICE - TÝŘOVICE - MASOPUST!!! To patří odedávna k sobě. A nejinak tomu bylo i letos 25.února. V pravé poledne převzal masopustní rychtář Josef Laně z rukou starosty obce Ing.Jana Vavřičky oficiální glejt, jímž se povoluje Velešickým a Týřovickým masopustní obchůzka s prominutím nejedné "rozpustilosti". A že tohoto ostatkového práva účastníci maškarního průvodu beze zbytku využili, svědčí přiložená fotoreportáž. /Tomáš Cihlář/

Sobotní podvečer patřil v sále pačejovského hostince "U Jarky" výroční členské schůzi AMK Pačejov. V hlavním referátu Ing.Pavel Štípek vyzdvihl, že loňský XXXVII.ročník EPLcond Rally AGROPA dopadl na základě hodnocení delegátů i jezdců na výbornou. Před celým spolkem však stojí nelehké období, neboť s pořadateli rally po mnoha letech ukončil spolupráci podnik Agropa a.s. a AMK musí hledat nejen nové zázemí, ale i nové ekonomické zdroje. Ing.Štípek ocenil i spolupráci s Obecním úřadem Pačejov. Místostarosta obce Pačejov Tomáš Cihlář připomněl, že právě dobré vztahy s obecním úřadem jsou jedním ze základních předpokladů budoucnosti "Rally Pačejov". To ostatně bude i jeden z hlavních úkolů nového vedení AMK Pačejov, do jehož čela byl zvolen Miroslav Žitník mladší. /Tomáš Cihlář/
V klatovském divadle se ve středu 22.2. uskutečnilo slavnostní vyhlášení tradiční ankety "Nejúspěšnější sportovec roku 2016 okresu Klatovy". V kategorii "Rozhodčí" se jedním ze třech oceněných stal i člen Sokola Pačejov Ing.Jan Cihlář, který figuruje na listině "Řídící komise pro Čechy" /pro ČFL a divizi/. Ocenění mu předávala JUDr. Jaroslava Havlíčková, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu KÚPK a starosta obce Pačejov Ing.Jan Vavřička. /Tomáš Cihlář/
Sezóna masopustů a maškarních bálů byla v našich obcích zahájena v sobotu 18.2. odpoledne dětským maškarním bálem, který pro naši drobotinu tradičně připravil ve své klubovně Sbor dobrovolných hasičů Pačejov. Akce se bezesporu vydařila a dobrá nálada je patrná ze všech přiložených fotek Martiny Jungerové. /Tomáš Cihlář/
Na společné schůzce se sešli v pondělí 6. února v salónku penzionu Ing. Miroslava Augustina v Záboří členové Automotoklubu Pačejov v AČR se zástupci městských a obecních úřadů, s nimiž pořadatelé spolupracují při zajišťování této populární automobilové soutěže. Loňský XXXVII.ročník EPLcond Rally AGROPA dopadl na základě hodnocení delegátů i jezdců na výbornou. Jménem ředitelství rally Ing. Pavel Štípek poděkoval všem zúčastněným, jichž se průběh rally dotýkal, za jejich vstřícný přístup a podporu. Bez těchto faktorů by nebylo možné soutěž na této úrovni zorganizovat. Všechny zúčastněné subjekty v Záboří projevily vůli a ochotu spolupodílet se na organizaci a zabezpečení letošního XXXVIII.ročníku pačejovské rally. /Tomáš Cihlář/

Sobotní odpoledne 4.února patřilo rokování okrsku č.6 Sboru dobrovolných hasičů. V hospodě "U Barochů" v Olšanech se sešli zástupci SDH z Pačejova, Strážovic, Velešic, Kvášňovic a Olšan. Přítomní vyslechli zprávy o činnosti všech zúčastněných sborů a také zdravice starostů obcí, kteří poděkovali za spolupráci v loňském roce. Hovořilo se i o akcích ,které čekají členy jednotlivých sborů v roce letošním, zvláště v Pačejově, kde připravují oslavy 110. výročí založení SDH a kam byli všichni pozvání. Po skončení valné hromady následovalo občerstvení a potom k dobré náladě vyhrávalo trio harmonikářů. /Ing.Jan Vavřička/
Výroční schůze Spolku pro obnovu památek v krajině pod Slavníkem se konala v sobotu 4.února ve velešické společenské místnosti. Spolek pro obnovu památek je naším druhým nejmladším spolkem a pokud se týká členské základny, patří mezi ty nejmenší. To však neznamená, že by byl spolkem, který není vidět. Opak je pravdou. Především díky neúnavné paní Boženě Behenské je podepsán po řadou významných společenských a kulturních akcí konaných v našich obcích. To ocenil i místostarosta obce Mgr.Tomáš Cihlář ve svém příspěvku. /Tomáš Cihlář/
Žáci Základní školy Pačejov se už řadu let zapojují do akce "Pomáháme přírodě". Během podzimních měsíců sbírají kaštany a žaludy, které následně věnují Správě Národního parku Šumava - územní pracoviště Srní, kde slouží jako doplňkové krmivo pro jelení zvěř v tamější přezimovací obůrce "Beranky". Pro ty nejlepší sběrače byl na jednodenní pololetní prázdniny připraven výlet na Srní. Zde na ně čekal bohatý atraktivní program. Průvodcem byl zaměstnanec NP, bývalý žák pačejovské školy, zkušený lesník Pavel Běloch. Děti postupně navštívily nedávno otevřený výběh s vlky o rozloze 3 ha, napříč kterým vede visutá pozorovací stezka. V budově návštěvnického centra pak zhlédly poučnou expozici o životě vlků v přírodě a několik zajímavých filmů dokumentujících chování těchto zajímavých šelem. Odtud vedla cesta do přezimovací obůrky, kde z pohodlné zasklené pozorovatelny mohly pozorovat přibližně stovku jelenů, laní a kolouchů. Páteční výlet na Srní i díky příjemnému počasí neměl chybu a pro pačejovské sběrače byl určitě zaslouženou odměnou. /Tomáš Cihlář/
Český svaz včelařů nepatří mezi naše nejpočetnější spolky, přesto se však může pyšnit jedním NEJ. Je ze všech místních spolků tím nejstarším. Vznikl totiž už v roce 1903. Na nedělní dopoledne 29.ledna připravil pro své členy vzdělávací akci, kterou vedl zkušený učitel včelařství pan Ladislav Toman z Nýrska. Na programu byly mimo jiné i informace z jednání republikového výboru ČSV, seznámení s dotacemi pro rok 2017 od KÚ Plzeň, přehled o zdravotním stavu včelstev včetně aktuální situace v ČR nebo hlavní zásady při ošetřování včelstev během celého roku. /Tomáš Cihlář/
Sobotní podvečer 28.ledna patřil rokování pačejovských hasičů. Od 18 hodin se v klubovně SDH konala výroční členská schůze. Spolek čeká velice rušný rok v podobě konání tří významných akcí – okrskové hasičské soutěže /13.5./, okresního kola hry Plamen /20.5./ a oslav 110.výročí založení SDH Pačejov /22.7./ Všechny tyto akce se budou konat v areálu hřiště Sokola Pačejov. Spolek se může pochlubit systematickou prací s mládeží, což ocenil ve svém vystoupení starosta obce. /Tomáš Cihlář/
Seriál výročních schůzí našich spolků pokračoval v posledním lednovém víkendu valnými hromadami našich nejpočetnějších spolků – Sokola Pačejov a SDH Pačejov. Sportovci rokovali v sobotu 28.ledna od 15 hodin v pohostinství v Pačejově nádraží. Bezmála dvouapůlhodinové jednání nastínilo některé závažné problémy organizačního a ekonomického charakteru, které bude muset spolek v roce 2017 řešit. Lze bez nadsázky konstatovat, že rok 2017 bude klíčový pro další osud pačejovského fotbalu. Na druhé straně se spolek může pochlubit systematickou prací s mládeží. Na tomto úseku dosahuje velmi dobrých výsledků. Jednání se zúčastnil i starosta obce Ing.Jan Vavřička. /Tomáš Cihlář/
Podvečer mrazivého víkendu mohli divadelní nadšenci strávit v pačejovském kulturním domě ve společnosti břežanských ochotníků. Zde se totiž od 17 hodin v neděli 22. ledna konalo představení „Sluha dvou pánů“ od Carla Goldoniho. Jak sama řekla Jana Dudová, jedna z hlavních postav: „Hrajeme to už 10 let a pořád nás to baví. Pokaždé je to jiné.“ A to právě baví i nás, diváky. Osobně jsem tento kus viděla čtyřikrát a ráda půjdu znovu, protože při takovém představení zapomenu na každodenní starosti a dobře se pobavím. Vždy se mohu těšit na výkony herců a hlavně na jejich improvizace, které vždy děj okoření. Spolu se mnou se bavili i ostatní diváci, kterých se sešel velice slušný počet. Děkujeme „Břežaňákům“ za jejich čas i skvělou práci na pódiu a zároveň se těšíme na další představení, které nám po dlouhé „děkovačce“ slíbil lídr celého souboru Zbynďa Vodička. Za kulturní komisi Jiřina Stichenwirthová
Výroční valná hromada SDH Strážovice
Sobotní podvečer se sešla ve společenské místnosti hasičárny výroční valná hromada SDH ve Strážovicích. Účast byla tentokrát poznamenána obdobím zvýšené nemocnosti, přesto bylo co bilancovat. Spolek hasičů je jediným ve vsi a tak je na jeho bedrech organizace kulturního a společenského vyžití. A zvládá to perfektně. V loňském roce uspořádal mnoho tradiční akcí se zvyšující se účastí veřejnosti. Přitom najdou ještě čas na brigádnickou činnost. Za to vše jim přišel poděkovat i starosta obce, který vyslovil přesvědčení, že i v roce letošním bude spolupráce mezi obcí a spolkem tradičně velmi dobrá. Zároveň seznámil členy spolku s připravovanými akcemi jak v oblasti investic a oprav v jejich místní části, tak v oblasti kultury, neboť Pačejov slaví v tomto roce 790 let první zmínky. /Jan Vavřička/
Tři králové patří k tradičním zvykům v našich obcích. Stejně jako v předchozích letech byla i letos součástí oslav "Tříkrálová sbírka" organizovaná Českou katolickou charitou. Tato akce navazuje na tradici koledování na Tři krále a má charakter celonárodní sbírky, jejímž hlavním účelem je především na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším sociálně potřebným skupinám lidí a to zejména v regionech, kde sbírka probíhá. Nejméně desetina výnosu sbírky je každoročně určena také na humanitární pomoc do zahraničí. /Tomáš Cihlář/
Významná životní jubilea oslavili v těchto dnech manželé Božena a František Behenských z Pačejova. Zlatou svatbu si připomněli již 19.listopadu loňského roku, ale z důvodu hospitalizace pana Behenského v nemocnici se oslavy posunuly až na 10.ledna, tedy na den jeho 75.narozenin! Mezi gratulanty samozřejmě nemohli chybět ani zástupci vedení obce a sboru pro občanské záležitosti. Manželům Behenským přejeme do dalších společných let jménem našich spoluobčanů hodně zdraví, štěstí a lásky. Fotky jsou zveřejněny se souhlasem oslavenců. /Tomáš Cihlář/
Adventní období bývá již tradičně ve znamení vánočních koncertů v režii dětí ze Základní školy Pačejov. Na páteční společný olšanský koncert pěveckého sboru paní učitelky Marie Hlůžkové a sboru Velkobor navázal pondělní koncert současných i bývalých žáků pačejovské školy Nesem vám noviny aneb Děti dětem. Ten se opětovně nesl ve znamení charitativní akce, kdy výtěžek z dobrovolného vstupného putoval formou dárků pacientům dětské onkologické kliniky v pražském Motole. Více než dvouhodinový program i letos dokázal zcela zaplnit sál pačejovského kulturního domu. Nechyběly samozřejmě vánoční koledy a písně, oblíbené písničky z „babiččiny krabičky“, novinkou byly duety s Pepou Pintou, zazněla i rocková variace Smetanovy Vltavy. Na pódiu defilovali ryzí talentovaní začátečníci i ti ostřílenější mazáci. Vrcholem koncertu byly bezpochyby špičkové pěvecké výkony Simony Panuškové a Šárky Bělochové. Všem aktérům pačejovského vánočního koncertu v závěru poděkoval starosta obce Ing.Jan Vavřička a předal jim jako projev uznání dva velké krásné dorty. Nejhezčí na celém večeru však byla pohodová předvánoční atmosféra…kéž by v našich srdcích zůstala co nejdéle a ukázala nám všem, že někdy stačí strašně málo k tomu, abychom si byli blíž. /Tomáš Cihlář/
Oslavy 790.výročí Pačejova, resp. první historické zmínky o obci byly slavnostně zahájeny v sobotu 7.ledna. V rámci tříkrálového koncertu ve zcela zaplněném kostele Panny Marie Sněžné vystoupil dětský pěvecký sbor při ZŠ Pačejov pod vedením Mgr.Marie Hlůžkové a pěvecký soubor Prácheň pod taktovkou MVDr. Stanislava Smitky. Starosta obce Ing.Jan Vavřička v krátkém projevu připomněl význam těchto oslav a uvedl některé akce, na něž se naši spoluobčané mohou v letošním roce těšit. Program pak vyvrcholil hudebním ohňostrojem, který připravila blovická firma "Ohňostroje Bystřický". Desetiminutovou velkolepou světelnou show, kterou z různých míst sledovaly stovky diváků, podbarvila působivá hudba Gregorian Chant. Součástí sobotní akce byla i dobrovolná sbírka, jejíž výtěžek 6000,- Kč /!!!/ bude věnován na opravu fasády pačejovského kostela. Celý sobotní hudební ohňostroj lze zhlédnout na odkazu https://www.youtube.com/watch?v=6oVfiZj9R1k&feature=youtu.be /text Tomáš Cihlář, foto Jan Kavale a Tomáš Cihlář/
Konec roku bývá spojen i se silvestrovským fotbálkem na pačejovském hřišti. Tato tradice sahá do nepaměti. Zahrát si tento den mohou nejen aktivní fotbalisté, ale i fanoušci, domácí i přespolní, hosté, mladí i „staří“, ženy i muži, hráči všech věkových kategorií … prostě kdokoli, kdo má chuť oslavit poslední den v roce pohybem na zdravém vzduchu. Nejinak tomu bylo i letos, navíc za krásného slunečného, ale mrazivého počasí. V posledních letech se toto klání odehrávalo jako místní derby Pačejov : Olšany. Letos se bohužel dostavil jediný olšanský – matador Peťa Pavelec, takže se příchozí hráči rozdělili klasicky na „mladé“ a „staré“. Utkání skončilo výsledkem 13 : 8 ve prospěch těch zkušenějších, ale o výsledek zase ani tak nešlo. Nejlepším střelcem zápasu byl s pěti trefami Honza Kodýdek z týmu „mládežníků“. /Tomáš Cihlář/
Po letním turnaji v Plánici „pod širým nebem“ je ten prosincový halový turnaj čtyřher ve Strakonicích druhým vrcholem sezóny pro všechny v našem klubu. Vítězům obou turnajů věnuje starosta Pačejova krásné poháry a stát se někdy vítězem v Plánici nebo ve Strakonicích, to je prostě v Pačívě v tenisu nejvíc. Letos byla účast mimořádně kvalitní, vyrovnaná a 15 předem vytvořených dvojic bylo náhodným losem zapsáno do tří skupin. Celkem 30 hráčů pak odehrálo na 3 kurtech neskutečných 21 hodin tenisu a vydali se opravdu ze všech sil. Odměnou jim bylo kromě chutného guláše nebo plzeňské dvanáctky v podání správce strakonického tenisového areálu i předání diplomů a hodnotných věcných cen v závěrečném vyhodnocení turnaje předsedou TK Pačejov. A jelikož vítězný pohár nakonec zůstal v Pačívě bylo povinností přesunout se večer do „Skleníku“ a tam celý turnaj patřičně „zhodnotit“…. Celkově se akce mimořádně vydařila, všichni si pochvalovali úroveň předváděného tenisu a vyrovnanost jednotlivých dvojic. Zde jsou konečné výsledky:
1. Libor Kubec, František Kába
2. Pavel Němeček, František Čech
3. Vlastimil Makovec, Petr Lávička
/text František Kába, foto Andrea Bohatá/
Velký sál pačejovského kulturáku patřil v týdnu mezi svátky tradičnímu "povánočnímu" či "předsilvestrovskému" sportování. Pro příznivce stolního tenisu a vyznavače šachu připravil agilní Tenisový klub Pačejov dva turnaje, které si už získaly patřičný zájem u všech věkových kategorií naší veřejnosti. Nejinak tomu bylo i letos. Líté boje na pěti stolech daly některým aktérům /především v kategorii "hobby"/ notně zabrat, ale o výsledky snad tolik nešlo. Daleko důležitější byla pohodová atmosféra, nezbytné špičkování a hecování a radost z pohybu. Poháry pro nejlepší věnoval starosta obce Ing.Jan Vavřička. Vítězem šachového turnaje se stal Jiří Kodýdek, v turnaji ve stolním tenisu obsadili 1.místa v jednotlivých kategoriích: DĚTI: David Brant, "HOBBY": Martin Ritter, "PROFI": František Brant. Uznání zaslouží i jediná startující žena - Miroslava Polenová /hrála společně v muži/ a nejstarší účastník turnaje Jan Polena /ročník narození 1944/. Raritou turnaje v královské hře zase bylo, že se nad šachovnicemi sešli zástupci tří generací rodu Kábů - tři Františkové /včetně toho nejstaršího ročník 1934/! /Tomáš Cihlář/
Co se stalo, přihodilo v Betlémě jsme si v Pačejově a ve Velešicích připomněli ne Štědrý den odpoledne v pásmu živých obrazů a vánočních koled a písní. Pořad je každoročně v režii mladých pačejovských hasičů, letos pod "dirigentskou taktovkou" Katky Bělochové. SDH Pačejov je jedním z místních spolků, který se věnuje systematické práci s mládeží. A to je v dnešní době určitě práce velice záslužná. Vystoupení dětí bylo bezprostřední a milé a u všech účinkujících i diváků navodilo tu správnou štědrovečerní náladu a atmosféru. /Tomáš Cihlář/
Stalo se už dobrou tradicí, že vánoční koncert současných i bývalých žáků pačejovské školy „Nesem vám noviny“ má malý, ale velice výstižný dovětek .… „Děti dětem“. Po konzultaci s profesorem MUDr. Petrem Sedláčkem, CSc., vedoucím lékařem transplantační jednotky kostní dřeně Kliniky dětské hematologie a onkologie z pražské Fakultní nemocnice v Motole, se aktéři letošního pačejovského vánočního koncertu rozhodli podarovat malé pacienty, kteří na klinice absolvují náročnou léčbu související s transplantací kostní dřeně. Byla zakoupena sada 10 ks stereofonních sluchátek a kolekce 30 DVD s českými pohádkami a dětskými filmy. Dárky pak „DĚTI DĚTEM“ osobně do Prahy zavezly. „Pačejovskou delegaci“ tvořili Simona Panušková, Vojta Klečka a Josef Pinta, pod dohledem učitele Tomáše Cihláře. Samotné přijetí na klinice bylo velice srdečné. Pan profesor Sedláček se hostům věnoval po dobu dvou hodin, provedl je po lůžkovém oddělení, kam se z důvodu přísné sterility prostředí jen tak někdo nedostane, ochotně odpovídal na četné dotazy související s problematikou transplantace kostní dřeně. Na společenské místnosti pak následovalo improvizované setkání s maminkami a jedním tatínkem všech malých pacientů, spojené s předáním dárků. Rodiče mají totiž možnost být po celou dobu léčby u svých dětí. Léčby, u které závisí na každé maličkosti. Třeba i na takové, že jsme někomu prostě jen tak udělali radost. A to opravdu není málo!
Dík patří všem návštěvníkům pačejovského vánočního koncertu, kteří bezpochyby podpořili dobrou věc a potěšili v předvánočním čase ty, kteří to skutečně potřebují nejvíce. Tento charitativní krok inspiroval i členy pačejovského automotoklubu, který přispěl částkou 2000,-Kč, jako výtěžek z dobrovolného vstupného z besedy s automobilovým závodníkem Vojtěchem Štajfem. /Tomáš Cihlář/
Čilý předvánoční ruch panuje během prosince v pačejovské mateřské škole. Děti se svými rodiči postupně navštívili pravé „peklíčko“, společně vyráběli různé vánoční předměty. Na úterní odpoledne 13.prosince připravily děti se svými učitelkami tradiční vánoční besídku. V jejím úvodu proběhla pro život mateřské školy velice důležitá událost. Po 26 letech oficiálně skončila ve funkci ředitelky paní Věra Chlanová. Místostarosta Mgr.Tomáš Cihlář jí jménem obce za celoživotní obětavou práci poděkoval a současně uvedl do funkce i novou paní ředitelku, kterou se stala paní Vladislava Chalušová. Té popřál hodně zdaru, štěstí a nezbytného pedagogického optimismu. /Tomáš Cihlář/
V kulturní místnosti ve Velešicích se uskutečnila v sobotu 10.prosince výroční schůze SDH Velešice. Hasiči jsou jediným místním spolkem, tudíž jsou nositeli veškerého společenského života v obci. Výroční schůze zhodnotila činnost spolku za uplynulé období, rušná diskuse se pak nesla především ve znamení obecně známých problémů souvisejících s novou hasičskou zbrojnicí. Jednání se zúčastnil i nejstarší člen spolku pan Josef Šimon, který se 11.listopadu dožil úctyhodných 92 let! Jménem obce mu poblahopřál starosta Ing. Jan Vavřička. /Tomáš Cihlář/
Žáci pačejovské základní školy se již řadu let aktivně zapojují do akce „Pomáháme přírodě“. Podzimním sběrem kaštanů a žaludů tak přispívají k zimnímu přikrmování spárkaté zvěře. Letos dokázali shromáždit 300 kg sušených kaštanů a žaludů, které si mezi sebou rozdělí Myslivecký spolek Pačejov a Správa Národního parku Šumava – územní pracoviště Srní, kde poslouží jako doplňkové krmivo pro jelení zvěř v tamější přezimovací obůrce „Beranky“. A právě tam bude pro všechny, kteří se do této akce zapojili, uspořádán během zimy výlet spojený se zimním pozorováním zvěře. Do akce „Pomáháme přírodě“ se zapojili Jakub Jakab, Gábina Bělochová, Katka Lávičková, Kuba Žitník, Roman Behenský, Jana Halíková, Simon a Natálka Valešovi, Jan Mašíček, Vašek Hlaváč, Bára Kodýdková, Vítek Kilián, Milada Havlíková, Jakub Smolík, František Moravec, Míra Havlík, Eliška Turnerová. Nejlepšími sběrači pak byli František Slivoň, Jiří Moravec, sestry Adéla a Marie Voskovy a paní učitelka Petra Mesiarová. /Tomáš Cihlář/
V pondělí 5.prosince zavítal mezi děti pačejovské školy Mikuláš s andělem a čerty. Většinu dětských očí dokázal rozzářit, v některých se naopak zračila nejistota, ojediněle se objevily i slzičky. Ty však brzo oschly a malé dárečky každého určitě potěšily. Večerní "mikulášské" radovánky pak samozřejmě pokračovaly v jednotlivých obcích. /Tomáš Cihlář/
V sobotu 3.12.2016 proběhly dvě důležité spolkové akce. V Olšanech v hospodě U Barochů od 10 hodin jednali členky a členové spolku „Jaderný odpad – děkujeme, nechceme". Po zprávě o činnosti a hospodaření spolku byly přijaty nové stanovy a nový název spolku tak, aby vše bylo v souladu s platným Občanským zákoníkem. Nově zvolený výkonný výbor bude pracovat ve složení: František Kába (předseda spolku), Miroslav Panuška (místopředseda spolku) a členové spolku: Ing.Michael Kopřiva, Josef Laně a Marie Chalupná.
V podvečer v 16 hodin se sešli v restauraci „Skleník“ v Pačejově – nádraží na své Valné hromadě členové Tenisového klubu Pačejov. Stávající výkonný výbor zhodnotil činnost a hospodaření spolku za uplynulé období, představil své plány a akce do budoucna. Valná hromada následně schválila nový název spolku a jeho nové stanovy.
Nově zvolený výkonný výbor ve složení - Andrea Bohatá,Jiří Hák, František Kába, Luboš Štěpán a František Vaněk si ze svého středu zvolil za předsedu spolku Jiřího Háka a místopředsedu Luboše Štěpána.
Jak na Shromáždění členů spolku „JODN“, tak na valné hromadě TK Pačejov byl přítomen starosta obce Pačejov Ing.Jan Vavřička. Oba spolky vedly v závěru svých jednání rozsáhlou diskuzi, která potvrdila, že oba spolky mají své plány do budoucna a jejich činnost je pro občany i vedení obce důležitá a potřebná. /text František Kába, foto Tomáš Cihlář/
Nedílnou součástí adventních, vánočních a novoročních akcí konaných v našich obcích se stal i tradiční vánoční jarmark v podání žáků a učitelů Základní školy Pačejov. O jeho oblibě svědčí i velký zájem veřejnosti, a to nejen té rodičovské. Nejinak tomu bylo i první prosincový den odpoledne a v podvečer v prostorách školy a školní jídelny. /Tomáš Cihlář/
Slavnostní rozsvícení vánočního stromku v Pačejově vsi uspořádal Spolek pro obnovu památek v krajině pod Slavníkem ve spolupráci s Obecním úřadem Pačejov. Hlavní organizátorkou akce byla tradičně kronikářka paní Božena Behenská. V doprovodném kulturním programu vystoupil pěvecký sbor pačejovských dětí pod taktovkou Nadi Polenové, chybět nemohly ani místní populární Šikbaby či duo trubačů. Zcela zaplněnou pačejovskou náves pak pozdravil i starosta obce Ing.Jan Vavřička, který poděkoval aktérům kulturního programu a všem spoluobčanům popřál klidné a pohodové vánoční svátky. Po rozsvícení vánočního stromu přišli mezi děti s nadílkou i Mikuláš s andělem a čerty. /Tomáš Cihlář/
V pátek 25. listopadu pořádal AMK Pačejov každoroční tradiční besedu s osobností motoristického sportu. V letošním roce přijal pozvání Vojtěch Štajf, třetí muž letošního MČR v rally. Od 19 hodin zaplněný sál hostince v Olšanech vyslechl zajímavé vyprávění ze světa automobilových soutěží. Štajf poutavě vyprávěl o svých účastech na Rallye Monte Carlo nebo exotické Arktic rally za polárním kruhem. Velmi zajímavá byla i část věnovaná zážitkům z Rallye Dakar, kterou Štajf absolvoval v posádce Aleše Lopraise. Spoustu zajímavých zážitků má i z mexické rally historických automobilů La Carrera Panamericana. Vyprávění z této exotické soutěže bylo doplněno zajímavým videodokumentem. Závodník dovezl i knihy z této rally, které věnoval do divácké soutěže. Besedou tradičně provázel další automobilový a motocyklový závodník Josef Peták. Výtěžek z dobrovolného vstupného AMK Pačejov již tradičně věnuje v předvánočním čase na charitativní účely. Letos se pořadatelé páteční besedy rozhodli připojit k aktérům chystaného prosincového vánočního koncertu bývalých i současných žáků ZŠ Pačejov „Nesem vám noviny aneb Děti dětem“ a přispět částkou ve výši 2000,-Kč na nákup dárků pacientům kliniky dětské onkologie motolské nemocnice. /Miroslav Žitník ml. + Tomáš Cihlář/
Nedělní podvečer patřil jak se zdá již tradičnímu pačejovskému "křeslu pro hosta". Po úspěšných setkáních se žijící šumavskou legendou Emilem Kintzlem tentokrát pozvání komise kultury a sportu přijal známý redaktor České televize, sušický rodák Přemysl Čech, autor knihy "Trefen šumavským genem". Návštěvníky zaujalo poutavé povídání o zajímavých lidech či místech spjatých se Šumavou, doplněné související videoprojekcí /Joža Mrázek Hořický, Jan Werich, Václav Hrabánek, Lucie Bílá, Dagmar Brčáková, sklárna Klášterský Mlýn, seismická stanice na Kašperských Horách či diskutabilní modravské sídlo Zdeňka Bakaly. Je dobře, že tradice podobných klubových večerů byla u nás založena, že se setkává se zájmem našich spoluobčanů, takže komise kultury a sportu v ní bude pokračovat i v příštím roce. /Tomáš Cihlář/
Nový stolní kalendář "Pačejovsko 2017" je na světě. Mapuje bohatý kulturně společenský a spolkový život ve všech našich obcích. K zakoupení bude přibližně od poloviny listopadu na Obecním úřadu v Pačejově, případně i na dalších místech, o nichž vás budeme informovat. /Tomáš Cihlář/
S trochou nostalgie můžeme prohlížet stará razítka škol z našeho nejbližšího okolí. Dnes totiž existuje na Pačejovsku jediná škola v Pačejově, zatímco v dobách ne zase tak dávných dokázaly děti v hojném počtu zaplnit školní lavice i třeba ve Strážovicích, Kvášňovicích, Kovčíně, Břežanech, Myslívě či v Defurových Lažanech. Zbývá tak jen parafrázovat nápěv jedné známé písničky - "Řekni, kde ty děti jsou, co se s nimi mohlo stát, řekni, kde ty děti jsou, kde mohou být..." /Tomáš Cihlář/
Oslavy státního svátku - Dne vzniku samostatného československého státu - se v Pačejově konaly pod záštitou Obce Pačejov, v úzké spolupráci s některými místními spolky. Hlavní pietní akt se uskutečnil v prostoru u pomníku padlých z I.světové války v Pačejově vsi. Okolí tohoto významného místa v dějinách obce prošlo během roku zásluhou Obecního úřadu Pačejov rozsáhlými úpravami a jeho otevření bylo i úvodním bodem slavnostního programu. Jeho součástí byl i krátký projev starosty obce Ing. Jana Vavřičky, kulturní vystoupení dětského pěveckého sboru při ZŠ Pačejov pod vedením paní učitelky Mgr.Marie Hlůžkové a položení věnce k pomníku padlých. Celý program se těšil značnému zájmu veřejnosti, o čemž svědčí i přiložené fotografie. Po ukončení pietního aktu v Pačejově byl položen věnec i u pomníku padlých ve Velešicích. Oslavy státního svátku byly zakončeny společenským posezením při hudbě v klubovně SDH Pačejov. /Tomáš Cihlář/
Lampiónový průvod každoročně pořádaný Junákem – střediskem Jestřáb se stal už neodmyslitelnou pačejovskou tradicí a těší se velkému zájmu nejen z řad dětí, ale i dospělých. Nejinak tomu bylo i letos – v předvečer státního svátku „Dne vzniku samostatného československého státu“ – ve čtvrtek 27.října. Průvod byl zakončen společným táborákem, opékáním vuřtů a drobným občerstvením. /Tomáš Cihlář, foto Miroslav Žitník ml./
Pačejovské posvícení s muzikou se konalo v sobotu 22.října navečer v místní hasičárně. Nechybělo ani pohoštění včetně tradičních hnětýnek a samozřejmě ani muzika, která jen podtrhla všeobecně dobrou náladu. /Tomáš Cihlář/
První pačejovskou mozkocvičnu uspořádala komise kultury a sportu při Obecním úřadu Pačejov ve spolupráci s Domem dětí a mládeže Klatovy a Mateřskou školou Pačejov. V sobotu dopoledne 22.října si do sálu pačejovského kulturního domu našlo cestu více než 50 dětí a 20 dospělých, aby zde společně strávili příjemné tři hodiny, během nichž si účastníci různých věkových kategorií mohli vyzkoušet celou řadu společenských her a hlavolamů a procvičit si svou paměť, logické myšlení, postřeh, rychlost a strategické uvažování. Pravidla všem ochotně vysvětloval ředitel DDM Klatovy Tomáš Kovanda a hlavní organizátorka „mozkocvičny“ Kateřina Bělochová. Každý účastník si na závěr odnesl malou pozornost, kterou věnoval Obecní úřad Pačejov. /Tomáš Cihlář/
Žáci pačejovské základní školy mohli zhlédnout hned dvě divadelní představení. Ve čtvrtek 20.října totiž zavítalo do našeho kulturního domu „Divadélko pro školy“ z Hradce Králové. Pro děti z 1.stupně byly připraveny Příběhy veverky Zrzečky, pro jejich starší spolužáky pak komponovaný pořad „Evropou od renesance po realismus“. Jeho součástí byly ukázky z her Williama Shakespeara – Hamlet, Moliéra – Zdravý nemocný, Carla Goldoniho – Sluha dvou pánů, Edmonda Rostanda – Cyrano z Bergeraco a Aloise a Viléma Mrštíků – Maryša. /Tomáš Cihlář/
Významné životní jubileum oslavili v sobotu 15.října manželé Nina a František Sedláčkovi z Týřovic. U příležitosti "Zlaté svatby" - tedy 50 let společného života ji přišli poblahopřát zástupci vedení obce a sboru pro občanské záležitosti. /Tomáš Cihlář/
Pořád se něco děje! Pozornosti spoluobčanů i návštěvníků našich obcí jistě neunikly nové věci, které přispívají k dalšímu postupnému zkrášlování našich obcí. Na velešické a strážovické návsi, u pačejovského kostele a vedle zdravotního střediska na nádraží byly instalovány čtyři turistické přístřešky, které budou sloužit nejen místním starousedlíkům, ale i náhodným pěším výletníkům nebo cykloturistům. Turistické přístřešky byly pořízeny ve spolupráci se sdružením obcí Slavník za přispění dotace od Plzeňského kraje v Programu stabilizace a obnovy venkova, jeden vyšel obec na cca 20tis. Kč, k tomu dotace cca 17 tis. Kč. Dodavatelem bylo ZOD Hlavňovice jako vítěz výběrového řízení.
Parkové úpravy před zdravotním střediskem byly provedeny podle projektového návrhu pana Zdeňka Jindry svépomocí zaměstnanci obce pod vedením pana Jiřího Lišky. Jejich cílem bylo zkrášlení této části obce a zpříjemnění čekání pacientům na ošetření lékařem.
Další etapou úprav volnočasové zóny na farské zahradě v Pačejově je pořízení herní sestavy dětského hřiště a její osazení v horní části zahrady. Jedná se o certifikovanou sestavu, které splňuje všechny bezpečnostní normy. Stalo se tak na základě přání mladší části obyvatel obce. Do budoucna jsou připraveny k realizaci další nápady, které určitě oživí zdejší společenský život a po opravě hřbitovní zdi ještě více zkrášlí tuto z historického pohledu významnou část vesnice. /Tomáš Cihlář/
Malé srovnání historie a současnosti. Na první fotce můžeme vidět svatbu paní Květoslavy Šindelářové - Půtové, která se konala 1.února 1947 /v doprovodu svého otce Vojtěcha Šindeláře/. V pozadí dům č.p. 40 "Jindrů", vlevo dům s bytem pro pana řídícího. Ten byl posléze zbourán a na jeho místě vyrostla přístavba základní školy. V levé části je vidět roh kamenné zdi zahrady Behenských. Druhý pohled pořízený přibližně ze stejného místa nabízí srovnání stavu z roku 1947 a 2016. Poděkování paní kronikářce Boženě Behenské za poskytnutí staré fotografie./Tomáš Cihlář/
V úterý 4. října 2016 proběhlo v Božejovicích na Táborsku shromáždění členských obcí, spolků a sdružení „Platformy proti úložišti“, která byla založena koncem června v Praze a má být protiváhou snahy státu, který prostřednictvím SÚRAO chystá výstavbu úložiště radioaktivního odpadu v některé ze sedmi lokalit. V současné době má Platforma 25 členských subjektů a na tomto shromáždění byla schválena strategie pro nejbližší období, financování a ke všem bodům proběhla velice konstruktivní diskuze přítomných. Jedním z důležitých rozhodnutí byla volba mluvčího Platformy, který podle Statutu zastupuje Platformu navenek. Několika přítomnými byl do této funkce navržen starosta naší obce Ing. Jan Vavřička, který však vysvětlil, proč nemůže kandidaturu přijmout. Po dlouhé diskuzi o několika jménech byl nakonec do této funkce zvolen Petr Klásek z Chanovic, což je pro naši lokalitu Březový potok určitě velkou poctou. A tak byl položen nový základ boje proti úložišti a Pačejov je samozřejmě u toho. /Tomáš Cihlář/

http://www.platformaprotiulozisti.cz/
Tradici gastronomických soutěží nově založila komise kultury a sportu při Obecním úřadu Pačejov. Sobotní odpoledne a podvečer patřil sál kulturního domu "GULÁŠFESTU" - tedy tradičnímu českému jídlo. Pořadatele příjemně překvapila účast soutěžících /sešlo se hned 15 soutěžních vzorků/ i zájem veřejnosti. O výsledcích rozhodovala nezávislá porota ve složení Zdeněk Polák /předseda poroty/, Božena Hošková, Vendula Jandová, František Kába a Miroslav Šimon. Ta hodnotila pokrmy podle předem stanovených kritérií - chuť, celkový dojem, konzistence omáčky, tuhost masa, barva, vůně, nápaditost. Do soutěže se zapojily i děti z místní mateřské školy a z pačejovského Junáka. Po zásluze si odnesly zvláštní ceny. Třetí místo v konečném pořadí pak získal pan Bohumil Novák za "Segedínský špíz". Druhý skončil pan Jindřich Michálek za "Jelení guláš z mladé laňky". Nejlepším pokrmem pačejovského "GULÁŠFESTU" se stal "Týřovický pikantní guláš", který připravily společně týřovické ženy pod vedením Vlaďky Jandové. Vítězové si odnesli hodnotné ceny, které věnoval Obecní úřad Pačejov. Příjemnou atmosféru podbarvil hudební soubor OBŠUKA. Už dnes je jisté, že gastronomická soutěž se v našich obcích ujala a spoluobčané se na ni mohou těšit i v příštích letech. /Tomáš Cihlář/
Možnost pořídit výjimečné snímky Pačejova se nenaskýtá každý den. Dovolil jsem si využít nabídky pracovníků firmy opravující fasádu kostela a v jejich doprovodu vystoupal do samého nitra kostelní věže. Přikládám několik netradičních pohledů Pačejova, stejně jako zajímavého krovu kostelní věže. /Tomáš Cihlář/
Pozornosti veřejnosti jistě neunikl čilý stavební ruch v bezprostřední blízkosti našeho kostela. Finišují zde stavební práce na generální opravě hřbitovní zdi, které provádí firma Stafis s.r.o. a které jsou první etapou celkové rekonstrukce pačejovského hřbitova. Zahájeny byly rovněž práce na opravě a následném nátěru fasády kostela. Jako první přišla na řadu kostelní věž. Výškové rizikové práce zde provádí "vsetínská" firma Vojtěcha Páva. Tato akce je financována především z dobrovolné sbírky, do které významnou částkou 50 tisíc korun přispěla i obec Pačejov. Tyto práce budou pokračovat i v příštím roce, tak aby se pačejovský kostel důstojně připravil na oslavy 790 let první zmínky o Pačejovu. /Tomáš Cihlář/
V příjemném prostředí Sporthotelu Pekárna v Sušici se v pondělí 26.září navečer uskutečnilo setkání členů organizačního ředitelství XXXVII.ročníku EPLcond Rally Agropa 2016. Zúčastnili se ho i senátorka paní Mgr. Dagmar Terelmešová a poslanec Parlamentu ČR pan Mgr. Igor Jakubčík. Ředitel této populární automobilové soutěže Ing. Pavel Štípek z AMK Pačejov na základě předběžného hodnocení nezávislých delegátů Federace automobilového sportu Autoklubu České republiky označil letošní XXXVII.ročník pačejovské rally jako nejlepší v její dlouholeté historii. Laťku vysoce nastavenou v předchozích letech se nejen podařilo udržet, ale ještě ji posunout výše. Tato skutečnost je nesmírně zavazující do budoucna. Potěšitelný je fakt, že všichni účastníci pondělní schůzky projevili dobrou vůli spolupracovat i při přípravě XXXVIII.ročníku v příštím roce. Významnou podporu ze strany "mateřského" obecního úřadu přislíbil i starosta obce Pačejov Ing.Jan Vavřička. Po skončení oficiální části setkání se uskutečnil 1.ročník bowlingového turnaje o pohár ředitele rally. Vítězem se nejtěsnějším rozdílem o jediný bod stal pan Eduard Vrána z EDDY servisu Horažďovice. /Tomáš Cihlář/
Letošní rok 2016 se nesl ve znamení oslav 700.výročí narození krále Karla IV. Významnou měrou se k nim přihlásili i žáci a učitelé pačejovské základní školy. V červnu to bylo celodenním projektovým dnem a 20.září pak návštěvou společné česko-bavorské výstavy „Císař Karel IV. 1316 – 2016“ ve Valdštejnské jízdárně v Praze. Výstava představila Karla IV. jako mimořádnou osobnost evropských dějin, jako zbožného, prozíravého, vzdělaného a cílevědomého panovníka. V průběhu jeden a půl hodinové komentované prohlídky /mimochodem na špičkové profesionální úrovni/ měli žáci možnost seznámit se nejen s osobností Karla IV., ale i z mnoha zajímavostmi souvisejícími s životem ve středověku. K vidění bylo i mnoho unikátních dokumentů a artefaktů, vystavených výjimečně u příležitosti této výstavy. Po skončení prohlídky na žáky čekala společná procházka historickými pasážemi Malé Strany a Hradčan /Valdštejnská zahrada, komplexy Senátu a Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Malostranské náměstí, chrám sv.Mikuláše, Nerudova ulice včetně rodného domu Jana Nerudy, panorama Prahy z hradčanské vyhlídky, Loreta/. Exkurze bezesporu obohatila všeobecný historický a kulturně-společenský rozhled našich žáků. /Tomáš Cihlář/
Týřovice, místní část Obce Pačejov, mají vlastní „kulturáček“. V pátek 16. září v podvečer proběhla malá slavnost, při které byla přestřižena páska a objekt byl slavnostně předán do užívání. Vedle místních občanů se slavnosti zúčastnil starosta obce Ing. Jan Vavřička, zastupitel z Velešic Milan Běloch a zastupitelka a kronikářka obce Božena Behenská. Bylo tak splněno přání místních, aby měli místnost, ve které se mohou scházet a prožívat společné akce. Také celá náves touto realizací prokoukla. Dlužno říci, že sami přiložili ruce k dílu a vše vybudovali vlastní prací za finanční podpory obce. Starosta obce jim také za to v úvodním projevu poděkoval a i občané vyslovili uspokojení nad vykonaným dílem a radost nad splněným přáním. Kvarteto místních děvčat dokonce zazpívalo státní hymnu. Pak už se jen do nočních hodin slavilo, zpívalo při kytaře a jedlo a pilo. Panovala báječná atmosféra a pohoda a lze si jen přát, aby takto to bylo ve všech místních částech obce. Přejeme Týřovickým hodně hezkých společných chvil v novém zařízení. (Jan Vavřička, foto JV, BB a TC/
Prázdniny tradičně utekly jako voda a začátek nového školního roku je tady! Za krásného letního počasí se v areálu před pačejovskou školou shromáždili žáci, jejich rodičovský doprovod, učitelé a hosté. U příležitosti slavnostního zahájení školního roku 2016/2017 se pačejovská základní škola oblékla do nového kabátu. Během letních prázdnin byla totiž dokončena kompletní výměna oken a rovněž stará budova se dočkala nové fasády. Ředitel školy Josef Hromádka poděkoval ve svém projevu Obecnímu úřadu Pačejov, který zajistil potřebné finanční prostředky, za trvalou péči o naši školu. Slova uznání směřovala i k firmě Stafis, která odvedla na stejně jako loni i letos výbornou práci. Následně všechny pozdravil i starosta obce Ing.Jan Vavřička, který ocenil výsledky, jichž škola v uplynulém roce dosáhla, stejně jako způsoby, jimiž se pačejovská škola prezentuje na veřejnosti. Po slavnostním společném zahájení se žáci se svými učiteli rozešli do svých tříd. Zvláštního přivítání se dostalo těm nejmenším – prvňáčkům. V učebně jim starosta obce a zástupce sboru pro občanské záležitosti předali dárkové balíčky s upomínkovými předměty, které dětem v budoucnu tento významný životní krok budou připomínat. /Tomáš Cihlář/
Derniéra letních prázdnin je už tradičně spjata se strážovickým dětským dnem. Nejinak tomu bylo i letos. Krásné počasí přilákalo do areálu dětského hřiště na strážovické návsi v sobotu 25.srpna odpoledne nejen hodně dětí, ale i dospělých. A nikdo se určitě nenudil. Akci, stejně jako i jiné strážovické, připravil a zorganizoval místní sbor dobrovolných hasičů. A nutno zdůraznit, že na podtrženou jedničku! /Tomáš Cihlář/
Někomu patrně vadí, že v našich obcích byly instalovány nové stylové autobusové čekárny. Vše co je nové, svým způsobem provokuje. To je v poslední době zažitá společenská norma. Bohužel! A proto je třeba novou pěknou věc poškodit, znečistit, počmárat, postříkat sprejem atd. Prim v tomto směru hrají obě čekárny v Pačejově vsi. Zalistujeme-li ve fotogalerii kousek níže, můžeme zhlédnout fotoreportáž z počátku prázdnin z čekárny u školy. Dnes přidáváme fotku z druhé čekárny u bývalého obecního úřadu, která během prázdnin zaznamenala stopy místní lidové tvořivosti. Teď to určitě vypadá lépe.... alespoň pro někoho! Pro autory tohoto idiotského "folklóru" je to jistě výraz jejich názorů, postojů a v podstatě i jejich životního stylu. Takový je jejich skutečný vztah k hodnotám. Ani se nemuseli pod své dílo podepsat. Obecně je známo, kdo se zde během prázdnin pravidelně scházel. Nechce se ale věřit, že by to to slušným spoluobčanům bylo lhostejné. /Tomáš Cihlář/
Ještě jedno malé ohlédnutí za letošní pačejovskou poutí....bez komentáře /Tomáš Cihlář/
Dalším centrem, do něhož se každoročně soustřeďují pouťové oslavy, bývá i areál fotbalového hřiště Sokola Pačejov. Nejinak tomu bylo i letos. V sobotu se zde hrálo fotbalové utkání pačejovského áčka s účastníkem krajského přeboru Startem VD Luby. Domácí v samotném závěru ztratili vedení a podlehli 1 : 2. Diváci mohli v rámci zápasu zhlédnout i dvě novinky - zbrusu novou světelnou tabuli s ukazatelem skóre, kterou zakoupil pačejovský obecní úřad a rovněž nové fotbalové dresy. Ty věnovala firma Coolcase v zastoupení pana Pavla Hlůžka. Pouťový dárek obdrželi fotbalisté i od svého trenéra pana Luboše Vašici v podobě sady 20 kvalitních tréninkových míčů a 3 hracích míčů značky Puma. Derniéra bohatého pouťové nabídky se v neděli odpoledne a v podvečer rovněž odehrála v areálu hřiště, kam opět zavítalo velké množství návštěvníků. Odpoledne zde nastoupily staré gardy Pačejova a Kasejovic. Domácí se neukázali jako příliš "zdvořilí hostitelé" a své soupeře vyprovodili vítězstvím 4 : 0. Během zápasu i po jeho skončení zde k tanci a poslechu vyhrávala známá "Malá muzika Nauše Pepíka". A protože i v neděli pačejovské pouti přálo počasí, nezbývá než konstatovat, že letošní pačejovské pouťové oslavy se vydařily! /Tomáš Cihlář/
První pačejovský pouťový jarmark, který zorganizovala komise kultury a sportu, se určitě vydařil. Pořadatelé do poslední chvíle nevěděli, co od tohoto projektu mohou očekávat. Byl to skutečně krok do neznáma. Myšlenka na uspořádání tradičního českého jarmarku s ukázkami starých řemesel se narodila někdy před rokem. Prvním krokem bylo zkulturnění zarostlé bývalé farské zahrady. O to se postarali především členové SDH Pačejov. Následně se podařilo zajistit účast mnoha řemeslníků a vystavovatelů, kteří do Pačejova napoprvé přijeli a dle jejich slov se jim akce moc líbila a určitě se příští rok vrátí. Atmosféru pouťového jarmarku podtrhl i pivovarský dvůr, kde návštěvníci mohli ochutnávat produkty sušického pivovaru "U Švelchů". K poslechu zde vyhrávala zbrusu nová dechovka "Vodrhovanka", tvořená posluchači plzeňské konzervatoře. I pro ně to bylo premiérové vystoupení. Ideální počasí přilákalo na pouťový jarmark nebývalé množství návštěvníků, což bylo pro pořadatele tou nejlepší odměnou. Nová tradice byla založena a druhý pačejovský pouťový jarmark v příštím roce určitě bude! /Tomáš Cihlář/
Neodmyslitelnou součástí pačejovských poutí bývá samozřejmě i mše svatá v kostele Panny Marie Sněžné. Ta letošní měla slavnostní úvod, když pater Stanislav Bušta vysvětil nové obecní symboly – vlajku a znak. Dekret o jejich udělení převzal 23.února starosta obce Ing.Jan Vavřička z rukou předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Jana Hamáčka. /Tomáš Cihlář/
Součástí letošních pouťových oslav je i celá řada průvodních akcí, které pro veřejnost připravil Obecní úřad Pačejov, potažmo jeho komise kultury a sportu. Vše odstartovala v sobotu dopoledne slavnostní vernisáž tradiční pouťové výstavy. Během celého víkendu se budou moci v prostorách školní jídelny návštěvníci obdivovat obrazům Josefa Duspivy, sbírce starých vah manželů Ivany a Evžena Kourových nebo starým pohledům Pačejova a okolí Bohuslava Šotoly. Vernisáž otevřel starosta obce Ing.Jan Vavřička, který úvodem představil nové oficielní obecní symboly, paní Božena Behenská následně představila všechny tři vystavovatele. O příjemné kulturní vystoupení se postaral posluchač plzeňské konzervatoře Lukáš Vizinger. Letošní vernisáž se těšila značnému zájmu veřejnosti. /Tomáš Cihlář/
XXXVII.ročník EPLcond Rally Agropa 2016 je minulostí. A pořadatelé z AMK Pačejov mohou být bezesporu spokojeni. Několikaměsíční náročnou přípravu totiž dokázali přetavit ve výbornou soutěž. Laťku, která byla v předchozích ročnících nasazena velice vysoko, se letos určitě podařilo udržet. To nebyl úkol jednoduchý, neboť vloni byla Agropa vyhlášena jako nejlepší soutěž v celém seriálu mistrovství ČR. Vše začalo v pátek v areálu před horažďovickým kinem tradiční předstartovní show, jejíž součástí bylo představení nejlepších posádek XXXVII.ročníku. Čtyřhodinový pořad doplnila hudební produkce sušické skupiny Compact a vše vyvrcholilo ve 22 hodin velkým hudebním ohňostrojem Ivana Bystřického z Blovic. Páteční program se těšil nebývalému zájmu diváků. Sobota pak už patřila vlastní soutěži. Pořadatele z AMK Pačejov jistě potěšila nejen rekordní účast 151 posádek, ale i kvalita startovního pole. Vždyť na absolutní prvenství mohlo před startem pomýšlet hned 5 - 6 posádek. Po absolvování 8 RZ o celkové délce 73,5 km se z celkového prvenství radovala posádka Jan Dohnal a Michal Ernst s vozem Ford Focus WRC. Druhé místo vybojoval za volantem Škody Fabie R5 Tomáš Kostka s Ladislavem Kučerou a třetí skončili obhájci loňského prvenství Roman Odložilík a Martin Tureček s Fordem Fiesta R5. Soutěž historiků ovládli Jiří Káňa a Ivo Vybíral /Sierra RS Cosworth/. Na závěrečné tiskové konferenci nejlepší posádky nešetřili chválou a uznáním nad vlastní organizací soutěže a kvalitou tratě. Rychlostní zkouška Čečelovice - Čečelovice si vysloužila přívlastek "erzeta světových parametrů". Ředitelství XXXVII.ročníku EPLcond Rally Agropa děkuje všem pořadatelům a funkcionářům, kteří a o úspěch letošní Agropy zasloužili. /Tomáš Cihlář/
Spolek „Jaderný odpad - děkujeme, nechceme!“ a Sbor dobrovolných hasičů Maňovice pořádá každoročně od r. 2004 protestní pěší pochod a cykloakci proti záměru MPO a SÚRAO, umístit do lokality s pracovním názvem státu „Březový potok“ hlubinné úložiště vysoce radioaktivního odpadu . Trasy pro pěší a cyklisty vedou z Pačejova – nádraží do Maňovic a tato protestní akce je současně Memoriálem Slávka Šimka, čestného prezidenta spolku „JODN“, který v roce 2003 dokázal lokalitu zvednout k mohutnému odporu proti záměru státu. Na startu před Kulturním domem v Pačejově se 23.7 2016 sešlo 230 občanů, kteří protestovali proti tomu, že stát nemá koncepci a kritéria, jak vybrat transparentně místo pro umístění hlubinného úložiště v ČR, že nerespektuje vůli občanů vyjádřenou v místních referendech, že pro ně obce v čele se starosty nejsou rovnocennými partnery, že legislativa zatím neumožňuje obcím vyjádřit svůj účinný nesouhlas s tím, že budováním úložiště, by bylo nevratně poškozeno životní prostředí v jejich obcích.
Proslovy starostů, zástupců spolků i hosta Matěje Stropnického potvrdily účastníkům protestní akce jejich názor, že stát nehraje s obcemi ani s občany lokality „Březový potok“ férovou hru. Mění své sliby a garance tak, jak se mu právě hodí a jasným důkazem jsou tři tiskové zprávy SÚRAO v tomto týdnu, kdy jedna popírá druhou … Dnešní akce opět demonstrovala jednota odporu k úložišti jaderného odpadu v lokalitě na Klatovsku a starostové, kteří jsou pozváni ve čtvrtek 28. 7. k ministrovi Mládkovi na MPO mu sdělí vůli občanů, které zastupují. Všem, kteří dnes byli účastníky protestní akce za pořadatele upřímně děkuji. /František Kába, foto Tomáš Cihlář/
Ke zkrášlení našich obcí bezesporu přispěly v nedávné době instalované stylové dřevěné autobusové čekárny. Ty by samozřejmě měly sloužit především těm, kteří v nepříznivém počasí čekají na autobus. Bohužel z těchto čekáren se staly během prázdnin objekty sloužící k úplně jiným účelům. Hned na začátku prázdnin se v nich začala po večerech scházet naše omladina. Nic proti tomu, pokud zde bude udržován základní pořádek. Bohužel v mnoha případech je tomu zcela naopak. Prim v tomto směru hrají čekárny v Pačejově vsi. Nehorázný nepořádek přímo bije do očí. Všude se povalují lahve od alkoholu, plechovky, zbytky potravin, krabičky od cigaret, nedopalky, střepy od rozbitých lahví. Alkoholu zde holdují často i děti sotva odrostlé školním lavicím. Je toto zažitá norma našeho soudobého životního stylu? Je toto lhostejné i nám dospělým, kteří před tímto nešvarem často raději zavíráme oči? Jsme skutečnými patrioty, kteří chtějí mít obce, ve kterých žijeme, opravu hezčími nebo nám je to jak se říká „šumafuk?“ Na závěr školního roku bylo okolí školy včetně čekáren bezvadně uklizeno, včera 20.července v rámci pravidelných služeb na školním pozemku děti čekárnu u školy opětovně uklidily. Jak dlouho to asi vydrží? /Tomáš Cihlář/
Agilní Sbor dobrovolných hasičů Strážovice uspořádal pro veřejnost tradiční letní "Posezení s písničkou". Tomu letošnímu konanému v sobotu 16.července na strážovické návsi přálo počasí, a tak se se v odpoledních i večerních hodinách sešlo skutečně hodně místních rodáků i prázdninových hostů. Všichni se dobře pobavili a právě to je hlavním smyslem těchto akcí. /Tomáš Cihlář/
Tělovýchovná jednota Sokol Pačejov uspořádala 5.července IV.ročník tradičního turnaje mladších žáků v kopané. Krásné letní počasí přivedlo do ochozů pačejovského sportovního areálu velice slušnou diváckou návštěvu, především z řad rodičovského doprovodu. Poháry a plakety věnovali starosta Pačejova Ing.Jan Vavřička a pačejovská firma Stafis bratrů Smolíkových. Pitný režim pak zajistil pan František Veselý z Týřovic, občerstvení pan Radek Levý z Pačejova. Jednotlivá utkání rozhodovali Tomáš Cihlář, František Kába a Láďa Skuhravý. Třetí místo v turnaji obsadil tým TJ Haas Chanovice. O vítězství v turnaji bojovaly prvoligové plzeňské "Viktorky" a domácí Sokol Pačejov. Samotné finále bylo velmi pohledné a vyrovnané a z vítězství 5 : 3 se nakonec radovala děvčata z Plzně. Plaketu pro nejlepšího střelce získal pačejovský Honza Fiala /7 branek/, plaketu pro nejužitečnějšího hráče Eliška Gajdošová z FC Viktoria Plzeň a nejlepším brankářem se stal Štěpán Bláha z Chanovic. Ceny pro nejbojovnější hráče získali Ondra Šebek z Chanovic a Patricie Remiášová z Viktorky. Úterní pačejovský turnaj se určitě povedl a dík patří všem, kteří se o jeho zdárný průběh zasloužili. /Tomáš Cihlář/
Tenisový klub Pačejov uspořádal v sobotu 2.července již VI.ročník turnaje čtyřher. Na tenisových kurtech v Plánici svedlo "líté boje" celkem 9 dvojic. K nasazené devítce top "profi" hráčů byli nalosováni hráči kategorie "hobby". Tím byly vytvořeny celkem vyrovnané dvojice. Třetí místo v turnaji nakonec získal pár Josef Kopp a Libor Smolík, druzí skončili Pavel Brázdil a Vlastimil Zeman. Vítězem turnaje a držitelem putovního poháru starosty obce Pačejov se nakonec stala dvojice Jiří Jungr a Tomáš Benda. O to, kdo vyhrál a kdo prohrál, ale zase tolik nešlo. Celá akce nenesla totiž jen sportovní kriteria, ale byla především akcí společenskou, s cílem dobře se pobavit. Příjemnou atmosféru dne navíc podtrhly gurmánské speciality z alchymistické dílny Radka a Pavlínky Levých. /Tomáš Cihlář/
Slavnostní zakončení školního roku 2015/16 je tradičně spojeno s datem 30.června. Nejinak tomu bylo i na naší pačejovské škole. Den byl zahájen společným shromážděním všech dětí a učitelů před budovou školy. Ředitel ZŠ Josef Hromádka zhodnotil uplynulý školní rok, který označil jako úspěšný. Ocenil nejúspěšnější žáky, kteří dosáhli výborných umístění v okresních i krajských kolech naukových soutěží - Katku Petráskovou, Janu Halíkovou, Gabrielu Bělochovou a Nikolu Hlaváčovou. Všeobecnou spokojenost s prací školy a její prezentací na veřejnosti vyjádřil i starosta obce Ing.Jan Vavřička. Slavnostní den následně pokračoval předáním vysvědčení v jednotlivých třídách. Závěr programu pak patřil rozloučením s těmi, kteří se s pačejovskou školou loučí - žáky 9.ročníku. Zástupci obce a sboru pro občanské záležitosti jim při této příležitosti předali upomínkové předměty. A pak už mohlo následovat to jediné... "Hurá, prázdniny!!!" /Tomáš Cihlář/
Poslední týden školního roku 2015/16 si žáci druhého stupně pačejovské základní školy zpestřili exkurzí do Parlamentu České republiky, během které je doprovázel i starosta obce Ing.Jan Vavřička. Garanty návštěvy obou komor - Poslanecké sněmovny a Senátu byli pan poslanec Mgr. Igor Jakubčík a paní senátorka Mgr. Bc. Dagmar Terelmešová. Ti se o své hosty z Pačejova vzorně postarali a připravili pro ně zajímavý a pestrý program. Po oficiální prohlídce historických budov, zákulisních prostor našich poslanců a senátorů, přilehlých valdštejnských zahrad nachystali na závěr návštěvy pro všechny účastníky i příjemné pohoštění v areálu senátních zahrad. Celá akce se nesla ve velmi pohodové atmosféře a byla bezesporu vhodným doplňkem výuky dějepisu a občanské výchovy. /Tomáš Cihlář/
První pačejovské pivobraní, které připravila a zorganizovala komise kultury a sportu, se uskutečnilo v sobotu 25.června v odpoledních a večerních hodinách v areálu hřiště TJ Sokol Pačejov. Jednalo se o novátorskou akci, která byla pro pořadatele naprostým krokem do neznáma, a její organizátoři nemohli předvídat, jak na ni veřejnost zareaguje. O to příjemnější bylo překvapení v podobě účasti cca 250 návštěvníků. Pozvání do Pačejova přijali zástupci regionálních pivovarů ze Železné Rudy a ze Sušice. Bohužel nemilé překvapení přichystal avizovaný přihlášený pivovar Bezděkov, který se v den konání akce omluvil s tím, že nemá chlazení ani obsluhu!!! Součástí pivobraní byl i bohatý průvodní kulturní program, který postupně obstaraly hudební formace - "Šraml Franty Strnada", country skupina Štreka a na závěr taneční skupina Fortuna. Předpověď počasí nevěstila nic dobrého, ale silná bouřková fronta dorazila do Pačejova naštěstí až po 21.hodině. Ale ani ta nevzala účastníkům "Prvního pačejovského pivobraní" dobrou náladu a chuť se bavit. A tak se na tanečním parketu pod pergolou hrálo a tančilo až do pozdních nočních hodin. Velké poděkování ze strany pořadatelů patří nejen všem těm, kteří tuto náročnou akci dokázali zajistit, ale i těm, kteří ji přišli v hojném počtu podpořit a kteří se dokázali spontánně bavit. Samozřejmě, že se na celé premiérové akci našly nějaké nedostatky a chybičky. Víme o nich a do budoucna se z nich určitě poučíme. Už teď vás jménem Obecního úřadu Pačejov a jeho komise kultury a sportu můžeme ujistit, že pačejovské pivobraní bude i v příštím roce! /Tomáš Cihlář/
700.výročí narození krále Karla IV. si připomněli žáci Základní školy Pačejov celodenním projektovým dnem. Učitelé ZŠ pod odborným vedením učitelky dějepisu paní Hany Zajícové připravili pro děti řadu stanovišť, na nichž členové jednotlivých družstev formou soutěže nejen plnili rozmanité úkoly související s dobou Karla IV., ale na vlastní kůži si mohli vyzkoušet například středověkou zbroj či módu. Součástí projektu bylo i vystoupení skupiny historického šermu "Rytíři - Žichovice". Zde zdaleka nešlo jen o ukázku rytířských soubojů, ale členové skupiny dětem detailně předvedli a popsali jednotlivé části středověkého oblečení, zbroje i výzbroje a seznámili je s mnoha zajímavostmi souvisejícími se životem ve středověku. /Tomáš Cihlář/
V sobotu dne 11. června se uskutečnila ve sportovním areálu v Rokycanech krajská soutěž mladých hasičů - hra Plamen, v rámci které proběhlo slavnostní vyhodnocení krajského kola literární a výtvarné soutěže Požární ochrana očima dětí. Celkem se zúčastnilo 801 dětí z celého Plzeňského kraje. V kategorii předškoláků obsadil Jan Lávička 3.místo a Vojtěch Klečka 2.místo v kategorii ZŠ 3.
/Klára Klečková/
Blížící se konec školního roku bývá tradičně ve znamení školních výletů, na které se vždy těší nejen děti, ale i jejich učitelé. Nejinak tomu bylo i letos. Ti nejmenší – prvňáci vyrazili na Svatobor u Sušice, druháky a třeťáky teprve čeká výlet na Hlubokou. Čtvrťáci zamířili na Lipno a do jeho okolí. Mimo jiné na ně čekala i tamější stezka v korunách stromů. Žáci 5., 6.,7., a 8.ročníku absolvovali společný dvoudenní výlet, během něhož poznávali krásy Vysočiny. Postupně navštívili zámek Červená Lhota, město Telč, přírodní památku Michova skála, jihlavskou zoologickou zahradu, Chýnovské jeskyně a na závěr město Tábor. Nejstarší deváťáci pak zamířili na Šumavu. Jejich základnu tvořila Bokova chata na Nových Hutích, odkud vyráželi na cesty především v okolí Kvildy. Výlety se vydařily, o čemž svědčí i přiložené fotoreportáže. /Tomáš Cihlář/
Pravé indiánské léto propuklo v sobotu 4.června odpoledne v Pačejově. Komise kultury a sportu Obce Pačejov ve spolupráci s místními zájmovými spolky /SDH Pačejov a Velešice, Sokol, Junák, JODN, Tenisový klub a Myslivecký spolek Pačejov/ totiž společně uspořádaly oslavy Mezinárodního dne dětí. Během putování Divokým západem se startem na zahradě místní mateřské školy čekala na účastníky řada překážek, po jejichž úspěšném splnění získávali barevná pírka do čelenky. Postupně museli během své strastiplné cesty mimo jiné překonávat pověstný Grand Canyon, lovit bizony, házet tomahawkem a podkovou, chytat ryby na divoké řece, střílet z luku a pušky, absolvovat stezku odvahy či prokázat pevnou ruku a ostrý zrak při hodu míčkem na cíl. Na konci putování v areálu fotbalového hřiště Sokola Pačejov byla přichystána další překvapení. Děti si mohly na vlastní kůži vyzkoušet, jaký je pohled na svět z koňského sedla, nechat si namalovat válečnými barvami obličej nebo si vyrobit v tvořivé dílně v pravém indiánském týpý rozmanité ozdoby a indiánské amulety. To vše podbarvovala stylová hudba amerického západu. Dospělí mohli dokonce ochutnat i pravou ohnivou vodu. Na závěr čekala na všechny aktéry lahůdka v podobě nefalšované kovbojské show. K vidění byla práce s koněm, honáckým bičem a kovbojským lasem. Během přípravy a vlastního průběhu pačejovského indiánského léta se doslova „vyřádily“ nejen děti, ale i rodiče a samotní pořadatelé, což je patrné z přiložených fotografií. Nebývalý zájem ze strany dětí i jejich rodičů nejen z Pačejova, ale i širokého okolí a příjemné počasí jen podtrhly pohodovou atmosféru celé akce. /Tomáš Cihlář/
Trochu opožděně se vracíme k letošnímu květnovému pouťovému dění ve Strážovicích. Místní hasiči připravili pro své spoluobčany a další návštěvníky turnaj v nohejbalu, jehož se zúčastnilo 7 družstev, tvořených borci nejen místními, ale i těmi z okolních vsí. Byly pro ně připraveny hodnotné ceny a pohár vítězům věnoval i starosta obce ing. Jan Vavřička. Po skončení vyčerpávajícího sportovního klání pak následovalo tradiční pouťové posezení a hudba hrála k tanci i poslechu. Všichni se výtečně bavili. /Tomáš Cihlář/
Velkého úspěchu dosáhla žákyně 7.ročníku ZŠ Pačejov Jana Halíková. Poté, co obsadila 3.místo v okresním kole biologické olympiády v Klatovech, reprezentovala naši školu i v krajském kole v Plzni. Ani zde se neztratila a v konkurenci 21 nejlepších "biologů" obsadila pěkné 11.místo. Gratulujeme! /Tomáš Cihlář/

Vítání občánků v Pačejově připravil na páteční odpoledne 27.května Obecní úřad Pačejov ve spolupráci se Sborem pro občanské záležitosti. U příležitosti tohoto slavnostního aktu zavítali na půdu Obecního úřadu Pačejov mladí pánové Richard Junger a David Chaluš se svými rodinami. Všechny účastníky přivítal starosta obce ing.Jan Vavřička, který našim spoluobčánkům popřál hodně zdraví, štěstí a spokojenosti. Rodiče pak převzali od organizátorů akce i dárky, které budou tento slavnostní okamžik připomínat. /Tomáš Cihlář/
V sobotu 21.května se na Malém Boru konal závěrečný sraz soutěže "Plamen" pořádaný Okresním sdružením hasičů Klatovy. Děti zde soutěžily v disciplínách: požární útok CTIF s překážkami, klasický požární útok, štafetový běh na 4x60 m a štafetový běh požárních dvojic. Pačejovská družstva se umístila celkově na 15. a na 32. místě z 39 družstev. Současně zde byly vyhlášeny i výsledky okresního kola výtvarné soutěže "Požární ochrana očima dětí". V kategorii M2 (předškolní) obsadil Jan Lávička krásné 1. místo. V kategorii ZŠ 1 se umístila na 2. místě Michaela Kracíková. Kategorii ZŠ 3 celou ovládli mladí hasiči z Pačejova. 1. místo získal Vojtěch Klečka, 2. místo Gabriela Bělochová a 3. místo obsadila Michaela Studničková. Vítězové kategorií Jan Lávička a Vojtěch Klečka se zúčastní slavnostního vyhodnocení krajského kola, které se uskuteční 11.června v Rokycanech. /Klára Klečková/
Automoto klub Pačejov v AČR uspořádal v sobotu 21. května na letišti v Kadově již XI.ročník Pačejovského automobilového slalomu, jehož součástí bylo i 3. kolo Mistrovství České republiky v automobilovém slalomu a 2. kolo seriálu Pošumavského poháru v automobilovém slalomu. Závodů se zúčastnilo celkem 76 soutěžících. Příchozí zájemci si mohli vyzkoušet svoje řidičské umění a porovnat si svoje dovednosti s účastníky mistrovství republiky. Nejúspěšnějším jezdcem v seriálu Mistrovství ČR byl Martin Ušela s vozem Renault 5 GT Tu, druhý skončil Michal Kašpar s vozem Citroen Saxo, třetí místo obsadil Pavel Hradil s Peugeotem 205 GTI. Nejrychlejším účastníkem v rámci Pošumavského poháru byl Jakub Kirchner s vozidlem Caterham Roadsport, další místa obsadili Adrian Blank s vozem Westfield Seven a Břetislav Šindelář ml. s Peugeotem 205. Nejúspěšnějším zástupcem Automoto klubu Pačejov byl Ing. Pavel Štípek, který se Škodou 136 Rapid obsadil druhé místo v ve skupině L1 a Miroslav Žitník ml. – pátý ve skupině S 1. /Tomáš Cihlář/
Atletický Pohár rozhlasu je už desítky let největší lehkoatletickou školní soutěží. Tradice této týmové soutěže školních družstev pořádané Českým atletickým svazem sahá až do poloviny 50.let 20.století. Letošní už 48.ročník startuje v těchto dnech okresními koly. Naše pačejovská základní škola je pravidelným účastníkem této soutěže a v minulosti dosáhla výrazných úspěchů v okresních i krajských kolech. Nade všechny pak vyčnívá 1.místo starších žákyň v celé České republice v roce 2006 v kategorii vesnických škol. Na naše poměry úspěch nevídaný, podložený však souběhem mnoha aspektů. V posledních letech pak už spíše naplňujeme olympijskou myšlenku: "Není důležité zvítězit, ale zúčastnit se". A tak na další podobný úspěch si musíme počkat. Nicméně jsme ve středečním okresním finále mladšího žactva na stadiónu v Sušici byli jedinou vesnickou školou v konkurenci velkých městských škol. Před časem se Poháru rozhlasu zúčastňovaly prakticky všechny školy okresu Klatovy, dnes zájem o aktivní sportování všeobecně upadá a klesající fyzická zdatnost mladé generace je toho jen dokladem. V tomto úhlu pohledu je pak letošní účast pačejovských školáků bezesporu pozitivní, stejně jako jejich nadšený a zodpovědný přístup k samotným závodům, radost z dílčích úspěchů, vzájemné povzbuzování či výkony na hranicích svých reálných možností. V konečném pořadí mladší žáci obsadili 12.místo, děvčata skončila 14. /Tomáš Cihlář/
V pondělí 16.května 2016 navštívili Pačejov a region Prácheňsko na pozvání starosty obce místopředseda parlamentního Výboru pro evropské záležitosti Mgr. Igor Jakubčík a předseda Rozpočtového výboru Parlamentu ČR Ing. Václav Votava. Při úvodním setkání se starostou obce vyslechli oba poslanci informace o historii a současnosti obce. Měli možnost seznámit se s Programem rozvoje obce do roku 2022 a s připravovanými záměry pro letošní rok. Také diskutovali o problémech rozpočtového určení daní a možnostech jejich navýšení v obecních rozpočtech a byli požádáni o pomoc při řešení některých legislativních problémů, které brzdí rozvoj obcí. Poté odjeli všichni společně do Chanovic a se starostou obce navštívili největšího zaměstnavatele v našem regionu firmu Holzindustrie s.r.o. ze skupiny firem Haas, kde je vedení firmy seznámilo s výrobním programem a provozem společnosti. Také měli možnost besedovat o podmínkách podnikání a některých překážkách, které jej brzdí. Na závěr návštěvy proběhlo v Horažďovicích setkání a beseda na téma „Co trápí starosty regionu“ se starosty Prácheňska. /Tomáš Cihlář/
Jen dva dny po skončení slavnostní školní akademie připravila Základní škola Pačejov pro veřejnost další kulturní akci. Neděle 15.května patřila návštěvě zbrusu nového rodinného muzikálu Ať žijí duchové, nastudovaného na motivy legendárního stejnojmenného filmu. Početnou skupinu "účastníků zájezdu" tvořili žáci pačejovské školy všech věkových kategorií, jejich rodiče a rovněž i někteří učitelé a zaměstnanci ZŠ. Představení se konalo ve velkém sále Kongresového centra na Vyšehradě, a tak byl program obohacen o návštěvu nedalekého Vyšehradského hřbitova a jeho součásti - pantheonu Slavín - společného místa odpočinku vynikajících českých osobností. Po krátké procházce po vyšehradských terasách, odkud je krásný výhled na údolí Vltavy a panorama Prahy, zamířili všichni do Kongresového centra. Samotné představení bylo herecky velmi dobře obsazeno - mimo jiné Roman Vojtek, Chantal Poullain, Iva Bittnerová, Pavel Kopta - a ožily v něm všechny známé postavy filmu natočeného před 40 lety, zazněly známé písničky a autoři muzikálu do něj navíc vkomponovali další oblíbené skladby Jaroslava Uhlíře a Zdeňka Svěráka. Představení bylo velice příjemné a pohodové a v chladném pražském počasí určitě všechny zahřálo. /Tomáš Cihlář/
Zcela zaplněný sál pačejovského kulturního domu byl svědkem dlouho očekávané tradiční školní akademie, kterou připravili učitelé a žáci naší základní školy. Datum - "pátek třináctého" vypadalo hrozivě, ale opak se stal naštěstí pravdou. Bezmála dvouapůlhodinový program splnil očekávání a diváci si určitě přišli na své. Pestrý sled jednotlivých vystoupení měl spád a návštěvníci mohli zhlédnout mimo jiné "večerníčky" v podání těch nejmenších, písničky dětského pěveckého sboru, řadu tanečních, pěveckých i komických čísel. Zaujala i staropražská skupina Šlapeto se svým živým klipem, páteční chvilka poezie aneb satira na reklamu, symbolické společné vystoupení prvňáků a deváťáků. Pořad vyšperkovalo i vystoupení skutečných hvězd světového "šoubyznysu" - skupiny Beatles Juniors Revival či diskotékové hvězdy 80.let - Africa Simona. Celým večerem takřka profesionálně provázeli Gábina Bělochová a Vojta Klečka. Samozřejmě chybičky se najdou všude a ten, kdo by je hledal na pátečním večeru, určitě by je našel. Je jen škoda, že pačejovský kulturní dům nemá dvojnásobnou kapacitu. Poděkování a uznání patří především všem učitelům, kteří se o realizaci školní akademie zasloužili. Jen málokdo si totiž dovede představit, kolik práce, času, úsilí a energie stojí za přípravou a samotnou realizací takového jednoho večera. Akce podobného obsahu i rozsahu totiž dělá jen málo škol. Nejlépe to snad bezprostředně po skončení akademie vystihl starosta obce ing.Jan Vavřička slovy: "S velkým obdivem a uznáním jsem nejen já, ale i stovky diváků v sále našeho kulturního domu, zhlédl celovečerní program, který připravili, nacvičili a předvedli učitelé spolu s žáky naší školy. Těžko se hledají slova chvály a díků. Byly předvedeny naprosto profesionální výkony a na závěr se zpívalo „My jsme šampioni“. Já to musím potvrdit – „ opravdu jste šampioni!“ Za špičkový scénář a režii bych rád poděkoval Tomáši Cihlářovi. A jsem rád, že po roce a půl, kdy jsem řekl, že jsem hrdý na naši školu, se tato moje slova opět potvrdila."
Ve dnech 3.- 8. května navštívilo 11 žáků Základní školy Pačejov pod vedením paní učitelky Aleny Tyrpeklové Anglii. Zájezd pořádala cestovní kancelář CK K-tour. Hlavním cílem akce bylo jednak poznání této ostrovní země, jednak praktické vyzkoušení znalostí anglického jazyka. Cesta patrovým autobusem vedla přes Německo, Belgii a Francii a ve finále samozřejmě Eurotunelem přes kanál La Manche. Účastníci zájezdu postupně navštívili Londýn, Stratford upon Avon /rodiště W.Shakespeara/, krásný hrad Warwick, katedrálu v Salisbury, Stonehenge, lázeňské město, Bath, Winsdor a spoustu dalších zajímavých míst. Ubytování bylo zajištěno v anglických rodinách, což všem alespoň částečně umožnilo seznámit se s anglickým životním stylem. Zážitkem bylo i nakupování nebo jízda „Tube“, tedy londýnským metrem. Výlet se vydařil a určitě splnil své poslání. /Tomáš Cihlář/
Spolek pro obnovu památek v krajině pod Slavníkem uspořádal ve spolupráci s Obecním úřadem Pačejov v sobotu 7.května na pačejovské návsi tradiční májové posezení s bohatým průvodním kulturním programem. Jeho součástí bylo mimo jiné vystoupení dětí z mateřské školy, místních dětí nebo populárního souboru Šikbaby. Májová pačejovská posezení se dlouhodobě těší značnému zájmu veřejnosti, nejinak tomu bylo i letos. Dík patří všem účinkujícím a samozřejmě hlavní organizátorce pořadu paní Boženě Behenské a hlavní dramaturgii souboru Šikbaby paní Hance Krejčové. /Tomáš Cihlář/
Obec Pačejov připravila na čtvrteční odpoledne 5.května oslavy 71.výročí osvobození. Jejich součástí byl i letos tradiční průjezd kolony historických vojenských vozidel všemi našimi obcemi – Strážovicemi, Velešicemi, Týřovicemi, Pačejovem a Pačejovem nádraží, položení věnce k pamětní desce Zdeňka Hanuše na budově školy nebo májová veselice pod taktovkou populární Švitorky. I letošní oslavy se těšily zájmu veřejnosti, o čem svědčí přiložená fotoreportáž. /Tomáš Cihlář, foto Ondřej Hromádka//
V sobotu, dne 23.dubna pořádalo SDH Pačejov ve společenské místnosti hasičské zbrojnice posezení ku příležitosti svátku Dne matek. Mladí hasiči si připravili pro všechny zúčastněné maminky a babičky pásmo básniček, lidových říkadel a hudebních vystoupení, které nacvičili pod vedením paní Kateřiny Bělochové. Na konci jejich vystoupení dostala každá maminka či babička malý dáreček, ručně vyrobené náušnice. Dalším dárkem bylo kosmetické líčení a poradenství zdarma od vizážistek společnosti Mary Kay. Poté následovala volná zábava s občerstvením, jež bylo v režii pana Milana Bělocha a s živou hudbou, která se postarala o příjemně strávený sobotní večer. /Klára Klečková/
Obce z lokality Březový potok - Chanovice, Kvášňovice, Maňovice, Olšany, Pačejov, Velký Bor a Horažďovice zorganizovaly v rámci celorepublikové kampaně DEN PROTI ÚLOŽIŠTI. Centrem této protestní akce byl letos Pačejov. Hlavním bodem programu se stal manifestační štafetový běh o délce 24,9 km, který vedl po hranicích dotčené oblasti. Celá akce začala přesně v poledne varovným zvoněním zvonů. Ve 12:15 se vydala na trasu cyklistická sekce čítající cca 30 účastníků. Ve 12:30 pak starosta obce Pačejov odstartoval samotný štafetový běh. Trasa byla rozdělena do 36 úseků, které obsadili zástupci různých zájmových spolků a organizací. Celkem se štafetového běhu zúčastnilo 152 běžců různých věkových kategorií + 6 maminek s dětmi v kočárcích a dokonce i 3 psi! Zvláštní uznání zaslouží pačejovští borci Pavel a Standa Brázdilovi, kteří absolvovali celou trasu! Poslední úsek běželi starostové obcí z lokality Březový potok, ke kterým se přidali i senátorka Mgr. Dagmar Terelmešová a poslanec Mgr.Igor Jakubčík. V sále KD Pačejov pak starosta Chanovic Petr Klásek předal Ing.Janu Vavřičkovi štafetový kolík s protestní nótou, kterou si účastníci štafety předávali. Starostové obcí rozhodně demonstrovali před zaplněným sálem k otázce hlubinného jaderného odpadu svůj jednotný odmítavý postoj, který se SÚRAO v posledních dnech snaží nehorázným způsobem zpochybňovat. Opak je pravdou. Vždyť petiční listiny na podporu Dne proti úložišti podepsalo 1011 osob! Program následně pokračoval vystoupením pěveckých sborů Velkobor pod taktovkou Radky Kočí a pěveckého sboru Základní školy Pačejov pod vedením Mgr. Marie Hlůžkové. Na závěr zahrála účastníkům country formace Štreka. Celá akce se nesla v pohodové atmosféře a všichni účastníci si ji beze zbytku užili, což je jistě patrno z přiložených fotografií! /Tomáš Cihlář/
Zasedání zastupitelstva obce konané v klubovně SDH v Pačejově v pátek 22.dubna mělo slavnostní úvod. Vodou z lesní studánky v Plesníku zde kronikářka obce, zastupitelka paní Božena Behenská pokřtila novou brožuru "Obec Pačejov". Publikace byla vydaná Obcí Pačejov u příležitosti slavnostního aktu převzetí znaku a vlajky obce v Parlamentu ČR. Brožuru sestavil a graficky upravil Ing.Jan Vavřička, fotografie pocházejí z dílny Mgr.Tomáše Cihláře a částečně i z archivu obce a spolků. Textová část mapuje historii i současnost všech našich obcí - Pačejova, Pačejova nádraží, Strážovic, Týřovic a Velešic, odkazuje i na činnost všech 12 zájmových spolků. /Tomáš Cihlář/
Základní škola Pačejov ve spolupráci s Obecní knihovnou Pačejov uspořádala v úterý 19.dubna pro žáky 2.stupně zajímavou besedu "Karel IV. a jeho doba". Jejich hostem byla česká spisovatelka a historička Veronika Válková, autorka beletrie pro děti a učebnic dějepisu pro druhý stupeň základních škol a víceletých gymnázií. Píše rovněž knihy v žánru fantasy. Tyto však vycházejí pod pseudonymem Adam Andres. Hlavním tématem její pačejovské besedy byla osobnost Karla IV., jehož 700.výročí narození si v letošním roce připomínáme. Součástí besedy byla i zajímavá "historická soutěž", která děti doslova pohltila. Vítězem se po tuhém boji stalo družstvo ve složení Katka Petrásková, Zdeňka Lávičková, Petr Michálek, Miroslav Havlík a Kryštof Noha. /Tomáš Cihlář/
Na pozvání starosty obce Pačejov navštívil naši obec a lokalitu Březový potok v úterý 29.března ministr životního prostředí Mgr.Richard Brabec s doprovodem. Setkání se zúčastnila i poslankyně Parlamentu ČR Mgr. Miloslava Rutová. Na pačejovské radnici hosty přivítal starosta obce Pačejov Ing.Jan Vavřička, který je v krátkosti seznámil s historií a současností obce, s hlavními rozvojovými záměry i s problémy, které je brzdí. Poté následovala společná schůzka a beseda se starosty obcí lokality Březový potok, včetně starosty města Horažďovice. Ti panu ministrovi demonstrovali svůj jednotný postoj a zásadní nesouhlas se záměrem SÚRAO vybudovat v lokalitě Březový potok hlubinné úložiště radioaktivního odpadu. Pan ministr celou řadu argumentů uznal a na svoji obhajobu z hlediska jím vydaného povolení k provedení průzkumných prací uvedl, že nebyl důvod, proč je nevydat a že průzkumné práce musí v lokalitách proběhnout, neboť nejsou negativním zásahem do přírody a životního prostředí a hlavně, aby se mohlo rozhodnout o zúžení počtu vytypovaných lokalit. Pan ministr rovněž uznal naše námitky a uvedl, že pokládá za velmi důležité, aby se urychlil rozhodovací proces o výběru lokality a zkrátila se tím doba nejistoty pro jednotlivé obce. Současně podpořil návrhy, aby MŽP i obce měly svého zástupce v týmu, který bude zmíněný výběr provádět, aby obce hrály roli rovnocenného partnera v rozhodovacím procesu a aby pro otázku hlubinného úložiště byl přijat zvláštní samostatný zákon. Opakovaně zdůraznil, že by hlubinné úložiště nemělo být vybudováno v těch lokalitách, kde obce a občané s tímto záměrem dlouhodobě nesouhlasí. Po této více než hodinové besedě zamířili její účastníci přímo do prostoru lokality Březový potok, nacházející se mezi obcemi Maňovice a Jetenovice, v níž se uvažuje o výstavbě povrchového areálu o rozloze cca 30 ha v bezprostřední blízkosti obydlí občanů dotčených obcí. Následně všichni společně objeli území o rozloze více než 300 ha, kde SÚRAO uvažuje o výstavbě podzemního areálu v hloubce 500 - 600 m. V další části návštěvy si pan ministr prohlédl nedávno otevřené vzdělávací envirocentrum "Podbranský mlýn" v Horažďovicích, které bylo financováno z rozpočtu Plzeňského kraje a z dotačních titulů. Návštěva pak pokračovala pracovním obědem v areálu Zámku Hrádek a besedou se starosty našeho regionu, včetně zástupců sdružení obcí DSO Horažďovicko, Prácheňsko a Slavník. Na programu byly otázky a problémy životního prostředí s důrazem na oblast odpadů, vodného a stočného, hospodaření s vodou, ovzduší, legislativu, dotační politiku i zadávání veřejných zakázek. Setkání určitě přineslo oběma stranám nové poznatky, argumenty a informace a věřme, že nebylo posledním. /Jan Vavřička a Tomáš Cihlář/
Velikonoce ve všech našich obcích patřily koledníkům. Je dobře, že se tato tradice udržuje i v dnešní době. A protože byl letos přestupný rok, na své si přišla i děvčata. Fotoreportáž z koledování v Pačejově nádraží. /Tomáš Cihlář/
Naši obec navštívila na pozvání starosty dne 15. března 2016 poslankyně Parlamentu ČR paní Mgr. Miloslava Rutová se svým asistentem. Při asi hodinovém setkání ji starosta obce seznámil s historií i současností našich vesnic, s problematikou života na vesnici i s uvažovanými záměry na rozvoj obce. Jednalo se o velmi důležitou návštěvu, neboť paní poslankyně je členkou parlamentního Výboru pro regionální rozvoj, který má v kompetenci právě rozvoj regionů. Po skončení jednání na obci se paní poslankyně i starosta obce zúčastnili jednání rozšířeného předsednictva sdružení obcí Prácheňsko, které projednávalo problematiku rušení pošt v obcích, omezování dopravní obslužnosti a rušení spojů a zabývalo se dalším rozvojem regionu Prácheňska. /Jan Vavřička/
Zimní soutěž se konala ve sportovní hale v Nýrsku, za účasti 515 mladých hasičů z celého okresu. V kategorii starších se družstvo Pačejova 1 umístilo na 5. místě a družstvo Pačejov 2 na 24. místě ze 46 zúčastněných družstev. V kategorii mladších družstvo Pačejov obsadilo 24. místo ze 41 družstev. V kategorii jednotlivců se Ondra Denk umístil na 2. místě. /Klára Klečková/
Žáci 8. a 9.ročníku spolu se svými učiteli Tomášem Cihlářem a Jakubem Kozlíkem navštívili v pátek večer 11.března v karlínském hudebním divadle představení slavného muzikálu Andrew Lloyd Webbera - Jesus Christ Superstar. Pro mnohé z nich to byla vůbec první zkušenost nejen s muzikálem, ale i s "velkým" divadlem vůbec. Nevšední a silně emotivní zážitek byl umocněn skvělými výkony hlavních protagonistů Kamila Střihavky v roli Ježíše, Václava Noida Bárty /Jidáš/, Jiřího Korna /Herodes/ či nastupující mladé hvězdy Evy Burešové v roli Máří Magdalény. Třešinkou na dortu po skončení představení pak bylo společné /předem částečně předjednané/ fotografování s Kamilem Střihavkou, který mezi děti z pačejovské školy ochotně přišel. Páteční výlet do Prahy za kulturou prostě neměl chybu! /Tomáš Cihlář/